Αρχείο Σεπτεμβρίου 2010

Επιδιόρθωση SchoolPress (εγκαταστάσεις εκπαιδευτικών)

25 Σεπτεμβρίου 2010, από admin

Α. Σύνδεση στο www.sch.gr

 • κλικ στο MySch (www.sch.gr )
 • κλικ στο Πίνακας Ελέγχου
 • Εισαγωγή password και κλικ στο κουμπί Είσοδος
 • κλικ στο Στοιχεία Δικτυακού Τόπου
 • Σημειώνουμε το απόλυτο path δικτυακού τόπου (στο τέλος του απόλυτου path προσθέτουμε το /public_html)
 • κλικ στο Πίνακας Ελέγχου —> Ρυθμίσεις Βάσης Δεδομένων MySQL
 • Σημειώνουμε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης MySQL
 • κλικ στο Προσθήκη για δημιουργία νεας βάσης
 • OK
 • κλικ στο Αποσύνδεση

Β. Διορθωση του wp-config.php (Χρήση FTP)

 • Download wp-config.php
 • DB_NAME —> Το ονομα της βάσης που δημιουργήσαμε
 • ABSPATH —> Το νεο απόλυτο path
 • Upload wp-config.php

Γ. Εγκατάσταση στη νέα βάση

 • Αλλαγή κωδικού admin
 • Ενεργοποίηση πρόσθετων (plugins)

Δ. BACKUP Tables (posts, postmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy)

phpMyAdmin: http://www.att.sch.gr/phpmyadmin (Ονομα χρήση και κωδικο βάσης)

 • Νεα βάση
  Διαγραφή περιεχομένων των tables posts, postsmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy
 • Παλιά βάση
  Εξαγωγή περιεχομένων των tables posts, postsmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy
 • Νέα βάση
  Εισαγωγή περιεχομένων στα tables posts, postsmeta, terms, terms_relationships, terms_taxonomy
 • Νέα βάση
  Διόρθωση του table posts (πεδία: guid, post_content)
  UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://users.ioa.sch.gr','http://users.sch.gr');
  UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://users.ioa.sch.gr', 'http://users.sch.gr');
  Διόρθωση του table postsmeta