Αρχείο Μαΐου 2008

Ρυθμίσεις του EditorMonkey

17 Μαΐου 2008, από admin
  1. Επιλέγουμε Ρυθμίσεις ?> EditorMonkey
  2. Στο τμήμα TinyMCE Settings ενεργοποιούμε το "Use Custom Valid HTML Elements List? (Advanced)"
  3. Στη λίστα των Valid HTML Elements κάνουμε τα παρακάτω:
    Α. Επιπλέον μορφοποίηση στα tables (προσθήκη του style στα tags td και tr)
  4. Τέλος πατάμε το κουμπί Submit Changes