Δομή Δεδομένων Στοίβας -Virtual Stack Try it

1. Τι είναι Στοίβα Η  στοίβα στην πληροφορική είναι μια γραμμική δομή δεδομένων με τη μορφή συλλογής στοιχείων που βρίσκονται σε μία σειρά. Η ιδιαιτερότητα όμως της δομής αυτής είναι  ότι η εισαγωγή και η εξαγωγή στοιχείων  γίνεται μόνο από…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ