Δήλωση Αποποίησης

Περιεχόμενο Ιστότοπου

Παρά το γεγονός ότι έγινε έλεγχος των αλγορίθμων, των λύσεων, των προγραμμάτων, του περιεχομένου των αναρτήσεων, καμιά εγγύηση εξασφάλισης ως προς την πλήρη ορθότητά τους δεν μπορεί να δοθεί. Το περιεχόμενο πάσης φύσεως, μπορεί να περιέχει λάθη και δεν εκφράζει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας.

Αλλαγές στο περιεχόμενο

Διατηρείται το δικαίωμα το περιεχόμενο του ιστοχώρου να αλλάξει, να διαγραφεί προσωρινά ή οριστικά, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι αξιώσεις ευθύνης λόγω κάθε είδους ζημιών άυλων ή υλικών που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος αποκλείονται. Δεν φέρεται καμία ευθύνη για αναδημοσιεύσεις του περιεχομένου σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων ή μεταφορτώσεων ή και διανομής με τη μορφή κάθε είδους έντυπου υλικού.

Ευθύνη

Οι αξιώσεις ευθύνης λόγω κάθε είδους ζημιών άϋλων ή υλικών που προκύπτουν από τη χρήση του δημοσιευμένου υλικού που περιέχεται στον Διαδικτυακό τόπο εις βάρος του διαχειριστή, του συγγραφέα, αποκλείονται. Δεν φέρεται καμία ευθύνη για αναδημοσιεύσεις του περιεχομένου σε ιστοσελίδες τρίτων μέσω συνδέσμων ή μεταφορτώσεων ή και διανομής με τη μορφή κάθε είδους ηλεκτρονικού ή έντυπου υλικού.

Το περιεχόμενο του παρόντος Διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιείται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.