Brain Massage

Πολύ συχνά στο διαδίκτυο έρχεται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα μήνυμα για μία έρευνα στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Είδαμε αλγοριθμικό ενδιαφέρον οπότε λέμε να υλοποιήσουμε προγραμματιστικά (Πάιθον) το πρόβλημα ώστε να κάνουμε τη δική μας έρευνα.

Image result for brain massage

Επιστημονική έρευνα που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ απέδειξε ότι μπορούμε εύκολα να διαβάσουμε μια αναγραμματισμένη ή ανορθόγραφη λέξη, αρκεί το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της να είναι στη σωστή σειρά! Κι αυτό συμβαίνει γιατί ο ανθρώπινος εγκέφαλος αναγνωρίζει τις λέξεις συνολικά –σαν εικόνες– και όχι κάθε γράμμα χωριστά. Οι ενδιάμεσες θέσεις μπορούν να καταλαμβάνονται από τα γράμματα της κάθε λέξης σε τυχαία σειρά, «μπερδεμένα» και παρόλα αυτά να διαβάζουμε δίχως κανένα πρόβλημα. Για του λόγου το αληθές παραθέτουμε το κείμενο και προτείνουμε να κάνετε και εσείς μια προσπάθεια… “

Να φτιάξετε λοιπόν ένα σενάριο σε PYTHON στο οποίο θα δίνεται ένα κείμενο (me ellinikous or λατινικούς χαρακτήρες 🙂 ) με όποιο τρόπο θέλετε (αρχείο/raw_input/as multi_line string) και ακολουθώντας τις οδηγίες του άρθρου, να εμφανίζεται το κείμενο αυτό με το πρώτο και το τελευταίο γράμμα κάθε λέξης στη θέση του και τα υπόλοιπα ανακατεμένα.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο που προκύπτει ?

Υπόδειξη: δοκιμάστε να φτιάξετε πρώτα δύο συναρτήσεις: Η μία θα δέχεται μία λέξη και θα την επιστρέφει  με ανακατεμένους ΟΛΟΥΣ τους χαρακτήρες της . Η δεύτερη θα δέχεται ένα κείμενο και θα επιστρέφει μία λίστα με τις λέξεις του κειμένου χωρίς κενά και σημεία στίξης.

Παράδειγμα

text_input = ”’Το YouTube ανακοίνωσε πρόσφατα ένα νέο σχεδιασμό που περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά για την έκδοση για υπολογιστή και κινητά. Για παράδειγμα παρουσιάστηκε μια νέα ιστοσελίδα για υπολογιστές που διαθέτει επιλογή μαύρου φόντου (Dark Theme) και προεπισκόπηση βίντεο αλλά και μια ιστοσελίδα για κινητά στην οποία παρέχεται τα χαρακτηριστικά Double tap to seek, Variable Speed και πολλά άλλα. Με αφορμή αυτό θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να μάθουμε μερικές συμβουλές και κόλπα για το YouTube που είναι εξαιρετικά αλλά άγνωστα ”’

text_output:”’Το YuuoTbe αίνοσωανκε πτφόαρσα ένα νέο σσαδχμιεό που πμβάεεναιρλι νέα χκκτισρρτιααηά για την έοκσδη για υτισπολογή και κάντηι. Για πγρμδεάιαα πάσρκσοηαιυτε μια νέα ισλδσοείτα για υσοιτγοέπλς που δαιετθέι επολγιή μύραου φόοντυ (rDak Theme) και πκπησειρσόποη βτίενο αλλά και μια ισοίεσλδτα για κιτηνά στην οπίοα πεταρχαέι τα χττσρκιααρηκιά Dlbuoe tap to seke, Varaible Speed και πολλά άλλα. Με αφορμή αυτό θα ήταν μια πλού κλαή εραιυίκα να μμυοάθε μρκεέις σέβυυλομς και κόλπα για το YouubTe που εναίι εατειρξικά αλλά άτσγνωα”’

Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με τους ελληνικούς χαρακτήρες προσθέστε στην αρχή του κώδικα που θα συντάξετε την γραμμή:

# -*- coding:cp1253 -*-

Προς κ.κ. Εκπ/κούς: το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης είναι κατάλληλο για επίλυσή της στο εργαστήριο με την καθοδήγησή σας και δεν ενδείκνυται για διαγωνίσματα ούτε βέβαια για εξετάσεις.Η Εκτέλεση κώδικα δεν παίζει στον Mozilla Firefox

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.