Συγγραφικό Έργο


Βιβλιογραφία


Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον με Πάϊθον – ΑΕΠΠΠ


Στο βιβλίο αυτό (ISBN 978-960-93-9926-5) περιέχονται ενδεικτικές λύσεις στα πανελλαδικά θέματα Γ & Δ (έτη 2000 – 2017) του μαθήματος του Γενικού Λυκείου της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον με τη χρήση όμως όχι της ψευδοΓΛΩΣΣΑΣ αλλά της Python (έκδοση 2.7.10) με τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται στα διδακτικά εγχειρίδια της Β’ & Γ’ Τάξης του Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ.

Το βιβλίο και τα σενάρια των λύσεων μπορείτε να τα βρείτε και σε Online-Interactive μορφή εδώ


Εγκατάσταση Διαχείριση & Συντήρηση Υπολογιστικών Συστημάτων


Συγγραφή διδακτικού υλικού Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ
ΙΕΠ 2015, (1/9/2015).
  1. βιβλίου μαθητή & ISBN 978-960-06-5160-7
  2. αναλυτικού προγράμματος σπουδών
  3. οδηγίες εκπαιδευτικού)

για τη Β’  & Γ’ Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου του Τομέα Πληροφορικής, ανάθεση από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ 9.2015), ΑΔΑ: ΩΑΜΔΟΞΛΔ-ΡΘ9. Εκδόσεις ΙΤΥΕ – Διόφαντος, .


Προγραμματισμός Υπολογιστών με τη γλώσσα Python στο ΕΠΑΛ


Python_solutions_cover

Λύσεις των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων του μαθήματος Προγραμματισμός Υπολογιστών με τη γλώσσα Python στο ΕΠΑΛ 2016, ISBN 978-960-93-8739-2.

Οι  λύσεις  των  δραστηριοτήτων  αφορούν  στο  βιβλίο  του  μαθήματος  Προγραμματισμός Υπολογιστών  των:  Αράπογλου  Α.,  Βραχνός  Ε.,  Κανίδης  Ε.,  Λέκκα  Δ.,  Μακρυγιάννης  Π.,Μπελεσιώτης  Β.,  Παπαδάκης  Σπ.,  Τζήμας  Δ.  του  τομέα  Πληροφορικής  της  Γ’  ΕΠΑ.Λ.  ΙΤΥΕ «ΔΙΌΦΑΝΤΟΣ».Άρθρα/Παρουσιάσεις Συνεδρίων


Από το Δομημένο στον Αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό


10ο Συνέδριο Η Πληροφορική στην εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη-2018

2018, (2-4/11/2018). Δημοσίευση άρθρου με θέμα, Πέτρα-Ψαλίδι-Χαρτί”. Από το Δομημένο στον Αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό , CIE2018, 10th Conference on Informatics in Education – Η Πληροφορική στην εκπαίδευση (10th CIE2018). Οργάνωση από το Τμήματα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και σε συνεργασία με την ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) ISBN: 978-960-578-045-6.

Ο προγραμματισμός έχει ενταχθεί σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στο Δημοτικό και  το Γυμνάσιο, τα περιβάλλοντα γλωσσών προγραμματισμού που εμπλέκονται στη διδασκαλία διαθέτουν οπτική διεπαφή χρήστη και αποκρύπτουν την πολυπλοκότητα από το μαθητή. Στη συνέχεια και στο Λύκειο, όπου η έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη αλγοριθμικής και προγραμματιστικής σκέψης χρησιμοποιούνται πιο κλασικά περιβάλλοντα γλωσσών προγραμματισμού με σκοπό την εμβάθυνση του μαθητή σε έννοιες και λειτουργίες ανάλογες του προγραμματιστικού υποδείγματος και του προτύπου που ακολουθείται. Τέτοιο παράδειγμα έχουμε στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και ειδικά στα μαθήματα Προγραμματισμού Β’ και Γ’ τάξης του Τομέα Πληροφορικής, όπου στη μεν Β’ τάξη ακολουθείται το πρότυπο του Διαδικαστικού προγραμματισμού, ενώ στη Γ΄ τάξη αυτό του Αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (ΟΟP), μέσα από τη γλώσσα Python. Σε αυτό το σημείο έρχεται να συνεισφέρει το άρθρο με μια εφαρμοσμένη σχετική διδακτική πρόταση δραστηριότητας τάξης, σχετικά με μετάβαση από το ένα πρότυπο στο άλλο.


Physical Computing και μαθήματα Πληροφορικής


11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Χαλκίδα-2017

2017, (5-7/5/2017) Δημοσίευση άρθρου με θέμα, «Physical Computing και μαθήματα Πληροφορικής», 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (5-7 Μαΐου 2017) «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ? Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις».

Οι γενικές εφαρμογές Physical Computing, αλλά και οι πιο εξειδικευμένες της Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, έχουν ενταχθεί τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, παρουσιάζοντας μια σημαντική, πολύχρονη και αξιόλογη πορεία υποστήριξης και της διδασκαλίας. Οι προτάσεις είναι πολλές και σχετίζονται με όλους τους χώρους, όπως είναι τα συνέδρια, παρουσιάσεις ερευνητικών και μη εργασιών, οι διαγωνισμοί σε θεματικά αντικείμενα, οι επιμορφώσεις καθηγητών, αλλά και η ένταξή τους σε διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής για την επίτευξη υψηλότερων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το άρθρο αυτό, έρχεται να συνεισφέρει σε έναν από τους παραπάνω τομείς, αυτόν της ένταξης σε μαθήματα Πληροφορικής και μάλιστα σε εκείνα που παρέχεται από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών μικρή ή και καθόλου χρονική ευχέρεια, για την εφαρμογή τέτοιων θεματικών αντικειμένων.


Εργαστηριακή Παρουσίαση – Physical Computing με Python – RaspberryPi


9th Conference on Informatics in Education 2017

2017, (13-15/10/2017). Εργαστηριακή Παρουσίαση με θέμα, Physical Computing με Raspberry Pi και python, CIE2017, 9th Conference on Informatics in Education, 9ο Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα  «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ISBN: 978-960-578- 032-6).

Η γλώσσα Python αποτελεί το επίσημο εργαλείο για την διδασκαλία των βασικών αρχών προγραμματισμού στο ομώνυμο μάθημα της Β’ ΕΠΑ.Λ., καθώς και στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα του “Προγραμματισμού Υπολογιστών” της Γ’ Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει:

  • Παρουσίαση και υλοποίηση τμημάτων ΦΕ όπου μπορούν να επιδειχθούν βασικές προγραμματιστικές δομές αλλά και πιο προχωρημένες τεχνικές με τη χρήση ενός απλού κατασκευαστικού αναπτύγματος, της πλακέτας RPi3 και της γλώσσας Python.
  • Παρουσίαση πιο σύνθετων κατασκευών Physical Computing – και του συνοδευόμενου κώδικα σε Python..


Εφαρμογές Physical Computing με Raspberry Pi. Αξιοποίηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού


8th Conference on Informatics in Education CIE2016

2016, (14-16/10/2016). Δημοσίευση άρθρου με θέμα, «Εφαρμογές Physical Computing με Raspberry Pi. Αξιοποίηση στη διδασκαλία του προγραμματισμού», CIE2016, 8th Conference on Informatics in Education, , 8ο Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα  «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ISBN: 978-960-578-023-4).

Η σύνδεση του πραγματικού κόσμου με τον ιδεατό του υπολογιστή, Physical Computing, αποτελεί έναν χώρο με μεγάλη συμβολή στην εκπαίδευση επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό μάθησης. Έτσι, έχει αναπτυχθεί μια πληθώρα εφαρμογών και προτάσεων ένταξης ανάλογων συστημάτων στη διδακτική διαδικασία, τόσο για την αύξηση του βαθμού της  Υπολογιστικής Σκέψης του μαθητή, όσο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων επιτυχούς αντιμετώπισης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. Οι εμπορικές προσεγγίσεις με αντίστοιχο υλικό και λογισμικό, καθώς και οι τρόποι ένταξής τους σε θεματικές περιοχές της επιστήμης της Πληροφορικής και των άλλων μαθημάτων είναι πολλές. Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με τη χρήση του συστήματος Raspberry Pi, μέσω του υποσυστήματος GPΙO που διαθέτει, καθώς και τη συνεργασία του με το Arduino, σχετικά με τα παραπάνω και πιο συγκεκριμένα, με την περίπτωση που το σύστημα έχει ήδη αποκτηθεί για το εργαστήριο Πληροφορικής. Περίπτωση που δεν επιφέρει πρόσθετο κόστος για την υλοποίηση εφαρμογών Physical Computing και αυτό, σε εποχές που το κόστος απόκτησης και συντήρησης αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα στην προμήθεια εξοπλισμού ενός σχολείου.


Πρακτικές Πιλοτικής Αξιοποίησης του Raspberry Pi στην Εκπαίδευση


10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής, Ναύπλιο-2016

2016, (15-17/4/2016) Δημοσίευση άρθρου με θέμα, «Πρακτικές Πιλοτικής Αξιοποίησης του Raspberry Pi στην Εκπαίδευση», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (15-17 Απριλίου 2016) «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές».

Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο εμφανής η αξία της χρήσης πρωτότυπων απλών υπολογιστικών συστημάτων χαμηλού κόστους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Arduino Uno, καθώς και η πιο πρόσφατη και πολλά υποσχόμενη υπολογιστική πλατφόρμα Raspberry Pi. Η τελευταία, διαθέτοντας διαφορετικές δυνατότητες από αυτές του Arduino Uno, αποτελεί ένα ακόμη μέσον υποστήριξης της διδασκαλίας στην πορεία της επίτευξης υψηλού επιπέδου μάθησης. Στο άρθρο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια ανάδειξης εύκολα υλοποιήσιμων πρακτικών αποτελεσματικής αξιοποίησης του Raspberry Pi στη διδασκαλία. Η πρόταση εστιάζεται στην απλούστερη περίπτωση όπου υπάρχει διαθέσιμο ένα σύστημα Raspberry Pi και δημιουργούνται ξεχωριστοί λογαριασμοί για τις ομάδες εργασίας των μαθητών. Σχήμα που μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα ευεργετικό για την εξοικείωση των μαθητών τόσο πάνω σε θέματα λειτουργικών συστημάτων, δικτύων και υπηρεσιών όσο και προγραμματισμού σε γλώσσα Python, C ή και HTML. Μια άλλη περίπτωση πολύ πρακτική, είναι αυτή όπου το Raspberry Pi χρησιμοποιείται για διαμοιρασμό αρχείων εντός μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Υλοποίηση, χρήσιμη σε πληθώρα μαθημάτων όπου υπάρχει μεγάλη κινητικότητα τόσο στα πραγματευόμενα θεματικά αντικείμενα όσο και στις εμπλεκόμενες ομάδες μαθητών.


Διδασκαλία Εννοιών και Τεχνικών Ασφαλείας στη Δικτυακή Επικοινωνία. Εφαρμογή στο ΕΠΑΛ


7th Conference on Informatics in Education, CIE2015

2015, (9-11/10/2015). Δημοσίευση άρθρου με θέμα, «Διδασκαλία Εννοιών και Τεχνικών Ασφαλείας στη Δικτυακή Επικοινωνία. Εφαρμογή στο ΕΠΑΛ», CIE2015, 7th Conference on Informatics in Education, , 7ο Συνέδριο Πληροφορικής με θέμα «Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ISBN: 978-960-578-010-4).

Στο άρθρο αυτό κατατίθεται μια διδακτική πρόταση σχετικά με τη διδασκαλία εννοιών και τεχνικών ασφάλειας στη δικτυακή επικοινωνία, με σκοπό την αξιοποίησή της στην εκπαιδευτική διαδικασία για την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο στοχεύει στο να συνδράμει τόσο στην υποστήριξη της διδασκαλίας όσο και στην εποικοδομητική, μαθησιακά, εμπλοκή των μαθητών με μια πληθώρα σχετικών εννοιών που συναντώνται σε πολλά μαθήματα Πληροφορικής και σε όλους τους τύπους σχολείων. Το παρόν άρθρο εστιάζεται στον Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. και στο μάθημα Δικτύων, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτό. Οι δραστηριότητες που το συνοδεύουν αποσκοπούν στην επίτευξη υψηλού γνωσιακά επιπέδου μάθησης των σχετικών εννοιών, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων. Αυτό επιχειρείται και με τη σύνδεση των εννοιών με την καθημερινότητα του σύγχρονου μαθητή-πολίτη κατά την επικοινωνία του είτε γενικά ή σε θέματα συναλλαγών του με τρίτους.


Διαμόρφωση δικτυακής υποδομής και δικτύου δεδομένων σχολικών συγκροτημάτων


Workshop on Informatics in Education in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics, WIE2010

2010, (11/9/2010). Δημοσίευση άρθρου με θέμα, «Διαμόρφωση δικτυακής υποδομής και δικτύου δεδομένων σχολικών συγκροτημάτων», WIE 2010 (Workshop on Informatics in Education in conjunction with the 14th Panhellenic Conference on Informatics, PCI), University of Piraeus, University of Peloponnese, Greek Computer Society (ISBN 978-960-6759-58-1).

Η κτιριακή υποδομή στην πλειοψηφία των σχολικών συγκροτημάτων σήμερα, είναι παλαιότερη των αρχών της δεκαετίας, όταν και άρχισαν να εφαρμόζονται τα πρότυπα της δομημένης καλωδίωσης. Όσο αφορά στην δικτυακή υποδομή την οποία χρησιμοποιούν, παρατηρούνται ποικίλες καταστάσεις. Μελετημένες και δομημένες εγκαταστάσεις που δεν αξιοποιούνται πλήρως, χαοτικές εγκαταστάσεις από διαχρονικές επεμβάσεις και προσθήκες έως και πλήρη απουσία υποδομής. Συνέπεια όλων αυτών είναι να μην υπάρχουν εγγυήσεις ασφάλειας, ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας, σωστής διαχείρισης του δικτύου όπως και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που μπορεί αυτή να προσφέρει. Η πρόταση παρουσιάζει ένα μοντέλο υποδομής που μπορεί να εφαρμοστεί και σε παλαιές αλλά και σύγχρονες εγκαταστάσεις, το οποίο με μικρό κόστος εξοπλισμού δύναται να βελτιώσει ή να εξασφαλίσει κατά περίπτωση την ασφάλεια και τη σωστή διαχείριση του δικτύου δεδομένων ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.