Αρχείο συγγραφέα: Δημήτρης Τσολακίδης

1ο ΕΠΑΛ Δραπ/νας – 3ο ΕΚ Πειραιά

pliroforikis
pliroforikis
« 1 της 6 »

Εργαστήριο Οπτικοακουστικών συστημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Το εργαστήριο οπτικοακουστικών συστημάτων έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών του αναλυτικού προγράμματος του τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Ηλεκτρονικού τομέα. (περισσότερα…)

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Οι απόφοιτοι του Τομέα έχουν προοπτικές απασχόλησης σε:

  • Βιοτεχνίες και Βιομηχανίες ως τεχνικοί συναρμολόγησης, εγκατάστασης και υποστήριξης Η/Υ
  • Καταστήματα πωλήσεων Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών προϊόντων
  • Τεχνικές υπηρεσίες
  • Ελεγκτές – προγραμματιστές υπηρεσιών internet
  • Ρυθμίσεις προγραμμάτων και συνδέσεις περιφερειακών
  • Τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων, δικτύων, συναγερμών και τηλεπικοινωνιών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων & Δικτύων

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων