Ο κόσμος των ζώων

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος της Β’ τάξης και πιο συγκεκριμένα την ενότητα <Τα ζώα> με επεκτάσεις στα Εικαστικά.

Γενικός σκοπός:

Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα ζώα.

1η παρέμβαση

                                                           « Οι ανάγκες των ζώων»

Αρχικά ζήτησα από τους μαθητές να σκεφτούν λέξεις που τους έρχονται στο μυαλό σχετικά με τις ανάγκες των ζώων, ιδεοθύελλα. Αμέσως μετά τους έδωσα από ένα περίγραμμα ζώου σε λευκό χαρτί. Σε κάθε ομάδα έδωσα διαφορετικό ζώο και τους ζητήσαμε να γεμίσουν το εσωτερικό μέρος του ζώου με λέξεις που δείχνουν τις ανάγκες του. Μετά αφού το χρωματίσανε έγινε παρουσίαση από την κάθε ομάδα . Ενδιαφέρον είχε ότι οι μαθητές ονόμασαν την ομάδα τους με ένα όνομα της επιλογής τους .

Στη συνέχεια έφτιαξαν ανά ομάδα έναν εννοιολογικό χάρτη με κεντρική ιδέα <<ανάγκες των ζώων>>. Κατόπιν δημιουργήσαμε όλοι μαζί σε έναν υπολογιστή έναν εννοιολογικό χάρτη στο λογισμικό mindomο και τον είδαμε μέσω του βιντεοπροβολέα.

CAM00486 CAM00487 CAM00488 CAM00489

Ομαδικές εργασίες

 

2η παρέμβαση

«Δημιουργώ με τα ζώα»

 Οι μαθητές κάθισαν ανα ομάδες στους Η/Υ. Τους ζήτησα να ανοίξουν το λογισμικό δημιουργικής έκφρασης Tux Paint και να κάνουν μια ζωγραφιά που να σχετίζεται με τις ανάγκες που έχουν τα ζώα, για να επιβιώσουν και να μεγαλώσουν. π.χ. να ζωγραφίσουν τα ζώα με τα μικρά τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια εκτυπώσαμε τις ζωγραφιές και τις τοποθετήσαμε στην αίθουσά μας.

                                                                            20131112103052

Εργασία των μαθητών με θέμα τα ζώα

3η παρέμβαση

«Οι φίλοι μας τα ζώα»

Σε αυτή μας τη δραστηριότητα ζήτησα από τους μαθητές να βρουν στο διαδίκτυο την ιστοσελίδα  http://oifiloimastazoa.weebly.com/index.html  και αφού περιηγηθούν, να κάνουν τις δραστηριότητες που ακολουθούν, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που τους έδωσα:

 

3η παρέμβαση

«Μαθαίνω να ξεχωρίζω τα ζώα»

 Χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό λογισμικό <Περιβάλλον- Η προστασία του δάσους>, μέσα απο το Διαδίκτυο:  http://ts.sch.gr/software ,  παρατήρησαν τις εικόνες των ζώων και η κάθε ομάδα επέλεξε μία κατηγορία ζώων. Στη συνέχεια, οι μαθητές  συμπλήρωσαν στον υπολογιστή το φύλλο εργασίας word, τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ζώων που επέλεξαν). Τέλος, έγινε παρουσίαση από την κάθε ομάδα.

 

4η παρέμβαση

«Τάισε τα ζώα»

Η συγκεκριμένη διδακτική ώρα έχει ως στόχο να μπορούν οι μαθητές να διακρίνουν τα ζώα ανάλογα με το είδος της τροφής που τρώνε και να τα κατατάξουν σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα. Για το λόγο αυτό, στο εργαστήριο των Η/Υ κάθισαν οι μαθητές σε δυάδες και έχοντας ανοιχτό μπροστά τους το εκπαιδευτικό λογισμικό «Περιβάλλον- Η προστασία του δάσους» στην ενότητα Το δάσος και ο κόσμος του πήραν πληροφορίες για τις τροφές που τρώνε τα  ζώα. Μετά, μπήκαμε στην ιστοσελίδα http://oifiloimastazoa.weebly.com/index.html  και  έπαιξαν το παιχνίδι «Τάισε τα ζώα».

Πρόσθετες πληροφορίες:

Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αρκετά εύχρηστα και οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες. Τους άρεσε ιδιαίτερα η περιήγησή τους στο διαδίκτυο αλλά και το λογισμικό <Περιβάλλον- Η προστασία του δάσους>.

Οι μαθητές συμμετείχαν με πολύ ενδιαφέρον σε όλες τις δραστηριότητες που έγιναν. Αυτό οφείλεται τόσο στο γεγονός ότι τα ζώα είναι πάντα ένα πολύ ευχάριστο θέμα για αυτά, όσο και στο ότι η διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας της Μελέτης Περιβάλλοντος έγινε μέσω ΤΠΕ, που αρέσουν ιδιαιτέρως στα παιδιά. Επίσης τα παιδιά συνεργάστηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όλα τα παιδιά χειρίζονταν αρκετά καλά το ποντίκι και αυτό μας βοήθησε ώστε να μη χάνουμε χρόνο. Το μόνο που τα δυσκόλεψε λιγάκι ήταν η αντιγραφή των ιστοσελίδων, καθώς τα γράμματα ήταν σε λατινικούς χαρακτήρες.

 

You may also like...

Σχολιάστε