ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ

Σας αποστέλλουμε το ψηφιακό υλικό του προγράμματος Φιλανωγνωσίας της Β΄ τάξης που υλοποιήθηκε από τις εκπκ αιδευτικούς: Γρηγοράκη Αναστασία και ΒασιλοπούλουΕλευθερία.

You may also like...

Σχολιάστε