“Μουσικό και χορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα του χθες”

Το σχολικό έτος 2014-2015 στο 4ο  Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Μουρνιών υλοποιήθηκε από τις νηπιαγωγούς Καψιμάλλη Βασιλική,Αθηνά Νικολουδάκη και Παναγιώτα Γέραλη , Πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διευθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων με τίτλο “Μουσικό και χορευτικό ταξίδι στην Ελλάδα του χθες”. Στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας έχει αναρτηθεί το εκπαιδευτικό υλικό,του προγράμματος. 


       http://4nipmourn.blogspot.gr/

Γενίτσαροι και μπούλες

Γενίτσαροι και μπούλες

You may also like...

Σχολιάστε