Ήρθε Γράμμα στο Σχολείο – τεύχος 32ο – SSL32

Ήρθε Γράμμα στο Σχολείο

19 Σεπτεμβρίου 2015

A32_19.09.15_aktes

32ο Γράμμα για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών

από τον Φώτη Ποντικάκη, Εκπαιδευτικό,

Υπεύθυνο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου

Το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικό υλικό και ενημερωτικά κείμενα (από αρμόδιους φορείς του δημόσιου φορέα, σχολικές μονάδες και ιδρύματα που υπάγονται στο ΥΠΑΙΘ και λοιπά υπουργεία) ξεκίνησε το Δεκέμβρη (από 3.12.14) την υλοποίηση της δράσης ΗΡΘΕ ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, στο πλαίσιο εορτασμού παγκόσμιων ημερών της UNESCO και ευρύτερα. Στη δράση αυτή, αποστέλλεται ένα γράμμα από έναν φορέα/ έκπληξη στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Η πρωτοβουλία αυτή υπάγεται στις δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ που υλοποιεί το Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων στο πλαίσιο λειτουργίας της Καλλιτεχνικής Εστίας Αειφόρου Ανάπτυξης κι Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΚΡΗΤΟ

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε