Το Νερό είναι Στοιχείο και Στοιχειό | 9ο Νηπιαγωγείο Χανίων

​            Στα πλαίσια των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μας  για τη σχολική χρονιά 2015-2016  υλοποιήσαμε  το παιδαγωγικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής της Π.Ε. Χανίων «το νερό στοιχείο και στοιχειό».                                   Υλοποιήσαμε επίσης τα προγράμματα  :
1.Εκπαιδότοποι (σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης )                                                       2.Οικολογικάσχολεία(διεθνέςδίκτυο)                                                                                                                                   3.ΠεριβαλλοντικήΚ.Π.Ε. Βάμου (τοπικό δίκτυο).
Από την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων τα παιδιά έμαθαν  :                                                                                               Να αναφέρουν τις τρεις μορφές (καταστάσεις) του νερού.
Να περιγράφουν το φυσικό κύκλο του νερού. Να διακρίνουν τις έννοιες «ρύπανση» και «μόλυνση».
Να διακρίνουν με ποιους τρόπους παρεμβαίνει ο άνθρωπος στα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Να απαριθμούν τους σπουδαιότερους κινδύνους που απειλούν το πόσιμο νερό.
Να διερευνούν και ανακαλύπτουν στοιχεία του ιστορικού – πολιτιστικού χαρακτήρα του νερού (σύνδεση με το τραγούδι, τη λαογραφία, τη μυθολογία, τη θρησκεία).
Να συνεργάζονται κατά ομάδες, μέσα σε κλίμα φιλίας, εμπιστοσύνης.
Να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα του νερού στη ζωή μας και να αποκτήσουν θετική στάση σε θέματα που αφορούν την αξία του νερού (αειφορία, οικονομία).
Να προτείνουν τρόπους επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, με συλλογική λήψη αποφάσεων.
Να εκφράζονται μέσα από παιχνίδια ρόλων.
Χρησιμοποιώντας απλά μέσα, να δημιουργούν κατασκευές σχετικές με το θέμα.
Να κάνουν καλή χρήση τεχνολογικών μέσων (φωτογραφική μηχανή, κάμερα, μαγνητόφωνο, …)
Επισκεφτήκαμε τη λίμνη της  Αγιάς και τη δεξαμενή του Άι  Γιάννη  των Χανίων για να μάθουν τα παιδιά  πως φτάνει το νερό από την πηγή στο ποτήρι μας  .

 

Για περισσότερα ακολουθείστε το σύνδεσμο:

http://9nipchan.weebly.com/pirhoomicrongammarhoalphamumualphataualpha-piepsilonrhoiotabetaalphalambdalambdaomicronnutauiotakappaetasigmaf.html

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε