Συμπεράσματα προγράμματος κυκλοφοριακή αγωγή

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

Σχολική δραστηριότητα: Αγωγή Υγείας

 

 Θέμα:« Κυκλοφοριακή αγωγή & πρόληψη ατυχημάτων  »από τις δασκάλες :  α)Μπελεγρή Ελένη (Β2) β) Ξιαρχογιαννοπούλου Πολυτίμη    (Β1)  

Συμπερασματικά  με την ολοκλήρωση του προγράμματός μας μέσα από επιμέρους δράσεις οι μαθητές:

α/ έμαθαν να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τα σήματα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας (K.O.K.),   β/ να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ύπαρξής τους για μια ασφαλέστερη κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

γ/ να χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους και να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους για τους πεζούς.

δ/ να επιλέγουν τον ασφαλέστερο τρόπο για να διασταυρώνουν το δρόμο.

ε/ να κυκλοφορούν με ασφάλεια το βράδυ

στ/ να κυκλοφορούν με ασφάλεια ως επιβάτες

ζ/ να γνωρίζουν και να οδηγούν με ασφάλεια το ποδήλατό τους

η/ να ξεχωρίζουν τις αιτίες των δυστυχημάτων και τις συνέπειες τους.

Καθ`όλη τη διάρκεια του προγράμματος κυκλοφοριακή αγωγής καλλιεργήθηκε η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και ο διάλογος καθώς όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε ομάδες των δύο ή περισσοτέρων μαθητών.  Τα παιδιά έμαθαν, διασκέδασαν, συνεργάστηκαν, δημιούργησαν και αποτύπωσαν νέες γνώσεις

Διαθεματικά παράλληλα των παραπάνω στόχων οι μαθητές επεξεργάστηκαν περαιτέρω δεξιότητες και στόχους.

Α.        Αναφορικά με το μάθημα της Γλώσσας το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατά τις ώρες εκμάθησης του K.O.K. βοήθησε τα παιδιά στον εμπλουτισμό  του λεξιλογίου, στη σύνταξη κειμένων, στην κλίση ρημάτων, στο να μάθουν να δίνουν οδηγίες, στη μετατροπή ουσιαστικών σε ρηματικές φράσεις και το αντίστροφο, στην ορθογραφία λέξεων. Επίσης εξασκήθηκαν στη χρήση λεξικού, στην αλφαβητική διάταξη, στην ερμηνεία, στην καταγραφή και δημιουργία ορισμών οδικής κυκλοφορίας, στην αποκωδικοποίηση σημάτων και στη γραφή λεζάντας για τα επιμέρους σήματα, στην ιεράρχηση διάσπαρτων οδηγιών, στην ανάγνωση παιδικών κειμένων του Τζιάνι Ροντάρι και γραφή της προσωπική τους εκδοχής «σε μια ιστορία δίχως τέλος…»

Β.        Σε σχέση με τα Μαθηματικά η δημιουργία δικών τους σημάτων (Γ. Μεθοδολογία υλοποίησης – 1) τα βοήθησε στην ορθότερη χρήση του χάρακα, του διαβήτη, του μέτρου. Επίσης έγινε σύνδεση με μαθήματα γεωμετρίας (μήκος-μέτρο, παράλληλες και κάθετες ευθείες, γεωμετρικά μοτίβα) και με ομαδοποίηση πληροφοριών.

Γ.         Σε συνάρτηση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος επεξεργάστηκαν διεξοδικότερα οι στόχοι των ενοτήτων «Κυκλοφορώ με ασφάλεια», « Προσανατολισμός». Καλλιεργήθηκε η ανάπτυξη λόγου μέσα από συζητήσεις βιωματικού ή φανταστικού περιεχομένου.

Δ.         Στα πλαίσια των Εικαστικών οι μαθητές κατασκεύασαν τα σήματα  τα οποία συμπλήρωσαν την αισθητική εικόνα της τάξης.

Θεωρούμε ότι η επίτευξη όλων των γνωστικών μας στόχων ήταν επιτυχής.

Πηγές

 

Βασική πηγή ήταν το βιβλίο ‘‘ Κυκλοφορώ  με ασφάλεια’’ Επίπεδο Β΄ (Υπηρεσία Ανάπτυξης προγραμμάτων, Λευκωσία 2007).

Εκπαιδευτικό υπολογιστικό πρόγραμμα: Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Α και Β.

Δρόμοι στην περιοχή γύρω από το σχολείο.

Ενημέρωση από την τροχαία.

Το παραμύθι του Τζιάνι Ροντάρι ‘‘ Ο μπλε σηματοδότης ’’

You may also like...

Σχολιάστε