Επεξεργασία κειμένου

(σταυρόλεξο)

 1. Βασική Δακτυλογράφηση (ασκήσεις: απλή αίτηση, ειδική αίτηση)
 2. Διαχείριση Πινάκων (δημιουργία πίνακα, εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, προσαρμογή πινάκων)
 3. Δημιουργία εντύπων
  • συνοδευτική σελίδα φαξ (τηλεομοιότυπου)
  • Μορφοποίηση εγγράφου
  • Σχεδιάζω τη δική μου κάρτα
  • Εισαγωγή Αντικειμένων
  • Προετοιμασία Εκτυπώσεων