Πολυμέσα

Πολυμεσικές εφαρμογές

 • Βασικές λειτουργίες εδώ
 • Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων εδώ
 •  Εφέ παρουσιάσεων εδώ
 • Χρήση πολυμέσων (ήχου, μουσικής, ηχογράφηση ομιλητή, βίντεο, ) εδώ
 • Στοιχεία σχεδίασης  παρουσιάσεων  εδώ

Επεξεργασία φωτογραφιών

 • Επεξεργασία εικόνας με χρήση του δωρεάν προγράμματος gimp διαθέσιμο on line: http://www.gimp.org/downloads/
 • Δημιουργία animation & video με χρήση του προγράμματος  windows movie maker
 • Δημιουργία, Εισαγωγή και επεξεργασία ηχητικών αποσπασμάτων με τη χρήση του δωρεάν λογισμικού Audacity διαθέσιμο on line: http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el

Google translate στα πλαίσια της συνεργασίας του πληροφορικού με τον Αγγλικό γραμματισμό ως διαθεματικό εργαστήριο

 • αντιγραφή από τον κειμενογράφο στο πλαίσιο μετάφρασης και αντιστρόφως 
 • μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά
 • μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά
 • ηχητική υποβοήθηση