Εφαρμογές Google

Google maps

 • Google Earth
 • περιήγηση
 • δίνοντας οδηγίες
 • αναζήτηση σε χάρτες
 • βρίσκω το σπίτι μου
 • Απεικόνιση εικόνων από όλο τον πλανήτη
 • Ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη Γη
 • Εντοπισμός γεωγραφικών συντεταγμένων μιας περιοχής
 • Απεικόνιση ορισμένων κτιρίων, βουνών, κοιλάδων και φαραγγιών σε 3D

Google translate στα πλαίσια της συνεργασίας του πληροφορικού με τον Αγγλικό γραμματισμό ως διαθεματικό εργαστήριο

 • αντιγραφή από τον κειμενογράφο στο πλαίσιο μετάφρασης και αντιστρόφως 
 • μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά
 • μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά
 • ηχητική υποβοήθηση

Google Docs