Πληροφορικός


Στα πλαίσια του Πληροφορικού Γραμματισμού, επιδιώκουμε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης και χειρισμού των υπολογιστικών συστημάτων με έμφαση στον Αυτοματισμό Γραφείου.

Απώτερος σκοπός του Γραμματισμού είναι να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι ευρύτερες δεξιότητες στην εμπλοκή τους με τις Νέες Τεχνολογίες αλλά και να αναπτύξουν κριτική σκέψη, συνεργασία, χειρισμό κρίσεων, αλλά κυρίως να αντιμετωπίζουν οτιδήποτε τεχνολογικά εξελιγμένο ως μέσο για την καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου και όχι ως κάτι άγνωστο, ως μύθο.

Το περιεχόμενο των σπουδών του πληροφορικού γραμματισμού περιλαμβάνει κατ’ επιλογή κάθε φορά ορισμένες από τις ακόλουθες ενότητες ανάλογα με τις επιλογές και το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων από το 2006 μέχρι σήμερα:

Εκπαιδευτικό υλικό

  • Το σχολικό βιβλίο της πληροφορικής του Γυμνασίου είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τις Νέες Τεχνολογίες απ τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τον Κειμενογράφο και το Διαδίκτυο απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα Λογιστικά φύλλα και τις Παρουσιάσεις απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα ΛΗλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο, εδώ
  • Εκπαιδευτικό υλικό για τα Δημιουργία Ιστοσελίδας απ΄τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης είναι διαθέσιμο εδώ

1. Βασικές έννοιες της Πληροφορικής(βίντεο(κρυπτόλεξο) Εισαγωγικά στοιχεία

 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής    (βίντεο)
 2. Τύποι υπολογιστών
 3. Από τις λυχνίες και τα τρανζίστορ στα ολοκληρωμένα κυκλώματα –>
 4. Ποιες είναι οι δύο βασικές κατηγορίες  στις οποίες διαιρείται ο Η/Υ
 5. Τι είναι το υλικό του Η/Υ, (περιεχόμενα), (θεωρία), (πρακτική άσκηση), (σταυρόλεξο) (εικονόλεξο), (αξιολόγηση)
 6. Τι είναι το λογισμικό του Η/Υ
  1. Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας
 7. Υλικό μέρος Η/Υ
  1. Περιφερειακές μονάδες Η/Υ (παρουσίαση), (άσκηση), (θύρες),(συνδεσμολογία)
   1. Μονάδες Εισόδου
   2. Ποντίκι (άσκηση)
   3. Πληκτρολόγιο
   4. Μονάδες Εξόδου
   5. Μονάδες Εισόδου Εξόδου (Διαθέσιμη ιστοεξερεύνηση εδώ)
  2. Kεντρική μονάδα επεξεργασίας
   1. Μητρική πλακέτα
  3. Λογισμικό (πως τρέχει ένα πρόγραμμα)
  4. Δίκτυα Πληροφοριών 
  5.  Χρήση της Πληροφορικής στην καθημερινή ζωή,
   • παραδείγματα
  6. Υγεία και ασφάλεια, Περιβάλλον 
  7. Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
 8. Εργονομία (βίντεο)  βίντεο1, βίντεο2, στη χρήση Η/Υ
 9. Περιβάλλον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
  • Επιφάνεια Εργασίας
  • Γραμμή Εργασιών
  • Εξερεύνηση των Windows
  • Διαχείριση Αρχείων
  • Η βοήθεια των Windows
 10. Ιοί Υπολογιστών
  • Διαχείριση Εκτυπώσεων
  • Διαχείριση Δικτυακών πόρων
  • Επεξεργασία κειμένου * (σταυρόλεξο)
   1. Βασική Δακτυλογράφηση (ασκήσεις: απλή αίτηση, ειδική αίτηση)
   2. Διαχείριση Πινάκων (δημιουργία πίνακα, εβδομαδιαίο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής, προσαρμογή πινάκων)
   3. Δημιουργία εντύπων
    • συνοδευτική σελίδα φαξ (τηλεομοιότυπου)
    • Μορφοποίηση εγγράφου
    • Σχεδιάζω τη δική μου κάρτα
    • Εισαγωγή Αντικειμένων
    • Προετοιμασία Εκτυπώσεων
 11. Λογιστικά Φύλλα *
  • Εισαγωγή στο περιβάλλον του προγράμματος
  • Εκτέλεση βασικών υπολογισμών
  • Τύποι
  • Αριθμητικές Συναρτήσεις
  • Ευκολίες στο λογισμικό Υπολογιστικά Φύλλα
  • Δημιουργία και επεξεργασία απλού γραφήματος
 12. Υπηρεσίες Διαδικτύου  
  • Το διαδίκτυο και η Επικοινωνία
  • Η τεχνολογία του Διαδικτύου, βίντεο
  • Η ιστορία του Διαδικτύου
   • Χρήσιμες διευθύνσεις στο Διαδίκτυο εδώ
  • Φυλλομετρητές
   • Επισκόπηση κύριων χαρακτηριστικών του φυλλομετρητή Mozilla Firefox
   • Δημιουργία φακέλου Αγαπημένα στο Mozilla Firefox και εισαγωγή του πρώτου συνδέσμου εδώ
   • Οδηγός εγκατάστασης του φυλλομετρητή Google Chrome
   • Βίντεο για τη χρήση του φυλλομετρητή Google Chrome
  • Ο παγκόσμιος Ιστός
  • Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
   1. Δημιουργία Λογαριαμού αλληλογραφίας εδώ
   2. Ανταλλαγή Μηνυμάτων
   3. Πρότυπα αρχείων για μεταφορά μέσω διαδικτύου
   4. Επισύναψη αρχείων (έγγραφα, εικόνες, μουσική)
   5. Δημιουργία ομάδων και ομαδικών μηνυμάτων
   6. Διαχείριση Μηνυμάτων – Αρχειοθέτηση
    flipbook
 •  

14. Εισαγωγή στον Επεξεργαστή *  Παρουσιάσεων  (άσκηση)

 • Δημιουργία, Εισαγωγή και επεξεργασία ηχητικών αποσπασμάτων με τη χρήση του δωρεάν λογισμικού Audacity διαθέσιμο on line: http://audacity.sourceforge.net/download/?lang=el

15.  Πολυμεσικές εφαρμογές

 • Βασικές λειτουργίες εδώ
 • Εισαγωγή και επεξεργασία αντικειμένων εδώ
 •  Εφέ παρουσιάσεων εδώ
 • Χρήση πολυμέσων (ήχου, μουσικής, ηχογράφηση ομιλητή, βίντεο, ) εδώ
 • Στοιχεία σχεδίασης  παρουσιάσεων  εδώ
 • Δημιουργία παρουσιάσεων για την προβολή των σχεδίων δράσης εδώ εδώ
 • Εκτύπωση παρουσίασης
 • Η εφαρμογή

17. Επεξεργασία φωτογραφιών

 • Επεξεργασία εικόνας με χρήση του δωρεάν προγράμματος gimp διαθέσιμο on line: http://www.gimp.org/downloads/
 • Δημιουργία animation & video με χρήση του προγράμματος  windows movie maker

18. Google maps

 • Google Earth
 • περιήγηση
 • δίνοντας οδηγίες
 • αναζήτηση σε χάρτες
 • βρίσκω το σπίτι μου
 • Απεικόνιση εικόνων από όλο τον πλανήτη
 • Ενημέρωση για τις καιρικές συνθήκες σε όλη τη Γη
 • Εντοπισμός γεωγραφικών συντεταγμένων μιας περιοχής
 • Απεικόνιση ορισμένων κτιρίων, βουνών, κοιλάδων και φαραγγιών σε 3D

19. Google translate στα πλαίσια της συνεργασίας του πληροφορικού με τον Αγγλικό γραμματισμό ως διαθεματικό εργαστήριο

 • αντιγραφή από τον κειμενογράφο στο πλαίσιο μετάφρασης και αντιστρόφως 
 • μετάφραση από ελληνικά στα αγγλικά
 • μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά
 • ηχητική υποβοήθηση

Εγγραφή στο facebookFacebook  http://www.facebook.com

 • Ρύθμιση του προφίλ
 • Αρχική σελίδα
 • Δημοσιεύσεις
 • Αναζήτηση φίλων
 • Διαχείριση Λίστας φίλων
 • Ανέβασμα και προβολή φωτογραφιών και βίντεο
 • Θέματα ασφάλειας
 • Ομάδες
 • Το πρόγραμμα επικοινωνίας Messanger

Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛΛΑΚ * Τα προγράμματα του ελεύθερου λογισμικού είναι διαθέσιμα on line στην διεύθυνση: http://sxoleio.eu/Office-tools.php και τα προγράμματα κατ΄ αντιστοιχία είναι τα εξής:

 •  Λογιστικά Φύλλα Ms Excel –            Libre office Calc 
 • Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ms Power Point -Libre office  Impress 
 • Κειμενογράφος      Ms Word – Libre office Writer

Φορητές Εφαρμογές

Γενικά

Διαθεματικές Διδασκαλίες 

 • Συγγραφή άρθρων για το Blog των μαθητών διαθέσιμο on line στη διεύθυνση  http://sde-kalamatas.blogspot.gr/
 • Διδασκαλία αριθμητικού γραμματισμού με χρήση:
  • λογιστικών φύλλων
  • του διαδικτύου
 • Αναζήτηση περιβαλλοντικών άρθρων στο διαδίκτυο
 • Χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας για φωτομοντάζ σε συνεργασία με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
 • Υλοποίηση animation: stop motion με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
 • Χρήση των Η/Υ στα σχέδια δράσης
 • Χρήση του εξοπλισμού (H/Y, σαρωτή, κάμερα, εκτυπωτή) του εργαστηρίου πληροφορικής για τη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων του Β’ κύκλου σε συνεργασία με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας και το φιλόλογο
 • Χρήση του Η/Υ στο μάθημα των αγγλικών, listening,  μετάφραση, χρήση δυναμικών σελίδων διδασκαλίας

Η χρήση των φορητών συσκευών στην εκπαίδευση

—————————————————————————————–           Επαναληπτικές ασκήσεις Λιανού Ελένη ΠΕ20 [Πληροφορική] The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.