Διαθεματικές Διδασκαλίες

 • Συγγραφή άρθρων για το Blog των μαθητών διαθέσιμο on line στη διεύθυνση  http://sde-kalamatas.blogspot.gr/
 • Διδασκαλία αριθμητικού γραμματισμού με χρήση:
  • λογιστικών φύλλων
  • του διαδικτύου
 • Αναζήτηση περιβαλλοντικών άρθρων στο διαδίκτυο
 • Χρήση προγράμματος επεξεργασίας εικόνας για φωτομοντάζ σε συνεργασία με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
 • Υλοποίηση animation: stop motion με το μάθημα της αισθητικής αγωγής
 • Χρήση των Η/Υ στα σχέδια δράσης
 • Χρήση του εξοπλισμού (H/Y, σαρωτή, κάμερα, εκτυπωτή) του εργαστηρίου πληροφορικής για τη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων του Β’ κύκλου σε συνεργασία με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας και το φιλόλογο
 • Χρήση του Η/Υ στο μάθημα των αγγλικών, listening,  μετάφραση, χρήση δυναμικών σελίδων διδασκαλίας

Φυσικές Επιστήμες και Γεωγραφία

 • Φυσική και Ρομποτική
 • Παρουσίαση για τη χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή εδώ
 • Η κλίμακα στο χάρτη εδώ
 • Υπολογίζοντας αποστάσεις υπό κλίμακα εδώ
 • Υπολογιστής αποστάσεων υπό κλίμακα