ΕΛΛΑΚ & Φορητές εφαρμογές

Ελεύθερο Λογισμικό ΕΛΛΑΚ * Τα προγράμματα του ελεύθερου λογισμικού είναι διαθέσιμα on line στην διεύθυνση: http://sxoleio.eu/Office-tools.php και τα προγράμματα κατ΄ αντιστοιχία είναι τα εξής:

  •  Λογιστικά Φύλλα Ms Excel –            Libre office Calc 
  • Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Ms Power Point -Libre office  Impress 
  • Κειμενογράφος      Ms Word – Libre office Writer

Φορητές Εφαρμογές

Γενικά