Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
    Η Μπάρα Πλοήγησης
    Το Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής
    Προσαρμογή των επιλογών σας
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης

Σχετικές συνδέσεις

Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Η Μπάρα Πλοήγησης
Το Πρωτόκολλο στοιχείων κατασκευής
Προσαρμογή των επιλογών σας