Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
    Προβολή Γραφικών
    Προβολή Άλγεβρας
    Προβολή Λογιστικού Φύλλου
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα

Το πρόγραμμα  GeoGebra διαθέτει τρεις διαφορετικούς τρόπους προβολής των μαθηματικών αντικειμένων: Προβολή Γραφικών, Προβολή Άλγεβρας, και Προβολή Λογιστικού Φύλλου. Οι παραπάνω  προβολές σας επιτρέπουν να μεταχειρίζεστε τα μαθηματικά αντικείμενα με τρεις διαφορετικές παρουσιάσεις: γραφικά (π,χ  σημεία, γραφήματα συναρτήσεων), αλγεβρικά (π,χ  συντεταγμένες σημείων, εξισώσεις), και σε κελιά Λογιστικού Φύλλου. Μ΄ αυτό τον τρόπο, όλες οι παρουσιάσεις του ίδιου αντικειμένου συνδέονται δυναμικά και προσαρμόζονται αυτόματα στις αλλαγές που γίνονται σε οποιεσδήποτε παρουσιάσεις, ανεξάρτητα από το πώς δημιουργήθηκαν αρχικά

 

 

 

Σχετικές συνδέσεις

Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Προβολή Γραφικών
Προβολή Άλγεβρας
Προβολή Λογιστικού Φύλλου