Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
    Επιλογές Εκτύπωσης
    Δημιουργία εικόνων από την Προβολή Γραφικών
    Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

     Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας

Σχετικές συνδέσεις

Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;  
Επιλογές Εκτύπωσης
Δημιουργία εικόνων από την Προβολή Γραφικών
Δημιουργία Δυναμικών Ιστοσελίδων