Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
  Πολλαπλές προβολές για τα Μαθηματικά Αντικείμενα
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών
    Προσαρμογή της Επιφάνειας του Χρήστη
    Το Παράθυρο «Ιδιότητες»
    Το Μενού Περιεχομένων
  Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο Παρουσίασης
  Το GeoGebra ως Εργαλείο Δημιουργίας
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

               Το GeoGebra σαν ένα Εργαλείο για την Εκμάθηση και την Διδασκαλία των Μαθηματικών

Σχετικές συνδέσεις

Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Προσαρμογή της Επιφάνειας του Χρήστη
Το Παράθυρο «Ιδιότητες»
Το Μενού Περιεχομένων