Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Σχέση

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
      ΒήμαΚατασκευής
      Διαγραφή
      Σχέση
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Σχέση

Σχέση[αντικείμενο a, αντικείμενο b]: εμφανίζεται ένα μήνυμα , που μας εξηγεί την σχέση των αντικειμένων a και  b.

            Σημείωση: Αυτή η εντολή μας επιτρέπει να βρούμε πότε δύο αντικείμενα είναι ίσα , αν ένα σημείο ανήκει σε μια ευθεία ή κωνική τομή, ή αν μια ευθεία είναι εφαπτομένη ή αν μια ευθεία  τέμνει την κωνική τομή.

 

Σημείωση: Βλέπε επίσης στο εργαλείο  Σχέση

Σχετικές συνδέσεις

Γενικές Εντολές