Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Αν

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
      Αν
      Ορίζεται
      ΕιναιΑκέραιος
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Αν

Αν[συνθήκη, αντικείμενο α]: Μας δίνει ένα αντίγραφο του αντικειμένου α ,αν η συνθήκη  είναι true (αληθής) , και ένα μη οριζόμενο αντικείμενο αν η συνθήκη  είναι false (ψευδής)

Αν[συνθήκη, αντικείμενο α, αντικείμενο β]: Μας δίνει ένα αντίγραφο του αντικειμένου α, αν η συνθήκη είναι true (αληθής) , και ένα αντίγραφο του αντικειμένου  β αν η υπόθεση είναι false (ψευδής)

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Boolean