Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΛόγοςΣυσχέτισης

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
      ΛόγοςΣυσχέτισης
      Εμβαδόν 
      ΒήμαΑξονα
      ΔιωνυμικόςΣυντελεστής
      ΠεριφέρειαΚωνικής
      ΜηΑρμονικόςΛόγος
      Καμπυλότητα
      Απόσταση
      ΜΚΔ
      ΠηλίκοΔιαίρεσης
      Ολοκλήρωμα
      Επανάληψη
      ΕΚΠ
      Μήκος
      Εκκεντρότητα
      ΚάτωΑθροισμα
      Ελάχιστη και Μέγιστη τιμή
      Υπόλοιπο
      Παράμετρος
      Περίμετρος
      Ακτίνα
      Τυχαία ΚατανομήΑνάμεσα
      ΜήκοςΠρωτεύονταΗμιάξονα
      ΜήκοςΔευτερεύονταΗμιάξονα
      Κλίση
      ΤραπεζίουΑθροισμα
      ΠάνωΑθροισμα
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΛόγοςΣυσχέτισης

ΛόγοςΣυσχέτισης[Σημείο A, Σημείο B, Σημείο Γ]: Επιστρέφει τον λόγο συσχέτισης  λ τριών συνευθειακών σημείων A, B, και  Γ όπου  Γ = A + λ * AB.

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Αριθμού