Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Γωνία

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  ’μεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
      Γωνία
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Γωνία

Γωνία[διάνυσμα v1, διάνυσμα v2]: Η γωνία μεταξύ δύο διανυσμάτων v1 και v2 (μεταξύ 0 and 360°)

Γωνία[γραμμή g, γραμμή h]: Γωνία μεταξύ των διανυσμάτων κατεύθυνσης δύο γραμμών  g  και h (μεταξύ 0  και 360°)

Γωνία[σημείο A, σημείο B, σημείο Γ]: Περιεχόμενη γωνία από τις πλευρές BA and (μεταξύ 0 and 360°). Το σημείο B είναι η κορυφή.

Γωνία[σημείο A, σημείο B, γωνία α]: Γωνία μέτρου α  που σχεδιάζεται από το σημείο B  με κορυφή το A.

Σημείωση: Δημιουργείται επίσης το σημείο Στροφή[B, A, α].

Γωνία[κωνική c]: Γωνία  του πρωτεύοντα άξονα μιας κωνικής τομής c  με τον ΑξοναΧ (βλέπε στην εντολή Αξονες)

Γωνία[διάνυσμα v]: Γωνία μεταξύ του ’ξοναΧ και του διανύσματος v

Γωνία[σημείο A]: Γωνία μεταξύ του ΑξοναΧ  και του διανύσματος θέσεως του σημείου  A

Γωνία[αριθμός n]: Μετατρέπει έναν αριθμό n  σε γωνία (αποτέλεσμα μεταξύ  0 και 2π)

Γωνία[πολύγωνο πολυγ1]: Όλες  οι εσωτερικές γωνίες ενός πολυγώνου πολυγ.

 

Σημείωση: Αν το πολύγωνο δημιουργήθηκε , αντίθετα με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού, θα  πάρετε τις εσωτερικές γωνίες. Αν το πολύγωνο δημιουργήθηκε , σύμφωνα με την κίνηση των δεικτών του ρολογιού, θα  πάρετε τις εξωτερικές γωνίες.

Σημείωση: Δείτε επίσης στα εργαλεία  Γωνία και  Γωνία με δοσμένο μέγεθος

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Γωνίας