Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > ΚάθετοΔιάνυσμα

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
      ΔιάνυσμαΚαμπυλότητας
      Διεύθυνση
      ΚάθετοΔιάνυσμα
      ΜοναδιαίοΚάθετοΔιάνυσμα
      ΜοναδιαίοΔιάνυσμα
      Διάνυσμα
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

ΚάθετοΔιάνυσμα

ΚάθετοΔιάνυσμα[ευθεία g]: Κάθετο διάνυσμα μιας ευθείας g.

 

 Σημείωση : Το κάθετο διάνυσμα μιας ευθείας γραμμής με εξίσωση αx + βy = γ είναι το (α, β).

 

ΚάθετοΔιάνυσμα[διάνυσμα v]: Κάθετο διάνυσμα του διανύσματος v.

 

 Σημείωση : Το κάθετο διάνυσμα στο διάνυσμα με συντεταγμένες (α, β) είναι το (- β, α).

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Διανύσματος