Αρχική > Βοήθεια στο πρόγραμμα Geogebra > Πολική

 

Βοήθεια στο Geogebra - Επιμέλεια: ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Τι είναι το πρόγραμμα Geogebra;
Εισαγωγή Γεωμετρικών
Εισαγωγή Αλγεβρικών
  Γενικές σημειώσεις
  Άμεση Εισαγωγή
  Εντολές
    Αυτόματη Συμπλήρωση Εντολών
    Γενικές Εντολές
    Εντολές Boolean
    Εντολές Αριθμού
    Εντολές Γωνίας
    Εντολές Σημείου
    Εντολές Διανύσματος
    Εντολή Τμήμα
    Εντολή Ημιευθεία
    Εντολή Πολύγωνο
    Εντολές Ευθείας
      ΔιχοτόμησηΓωνίας
      Ασύμπτωτη
      Αξονες
      ΣυζυγήςΔιάμετρος
      Διευθετούσα
      Ευθεία
      ΠρωτεύονταςΑξονας
      ΔευτερεύωνΑξονας
      Κάθετη
      ΜεσοκάθετηΤμήματος
      Πολική
      Εφαπτομένη
    Εντολές Κωνικών τομών
    Εντολές Συνάρτησης
    Εντολές Παραμετρικών Καμπύλων
    Εντολές τόξου και τομέα
    Εντολές Κειμένου
    Εντολή Γεωμετρικού Τόπου
    Εντολές λίστας και Ακολουθιών
    Εντολές Γεωμετρικών Μετασχηματισμών
    Εντολές Στατιστικής
    Εντολές Λογιστικού φύλλου
    Εντολές Πίνακα
Στοιχεία Μενού
Ειδικά χαρακτηριστικά στο GeoGebra

Πολική

Πολική[σημείο A,κωνική c]: Πολική γραμμή του σημείου A  ,σχετική με την κωνική τομή  c

 

Σημείωση: Δείτε επίσης στο εργαλείο  Πολική ή διαμετρική ευθεία

 

Σχετικές συνδέσεις

Εντολές Ευθείας