Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Ανακαλύπτοντας τη Φύση της Επιστήμης… με πειράματα Φυσικών Επιστημών (Πολιτιστικό πρόγραμμα 2015 – 2016)

Στόχος πολιτιστικού προγράμματος: Η προσέγγιση της Φύσης της Επιστήμης (ΦτΕ) μέσα από βιωματικές (διερευνητικές) εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών (Βιολογία, Χημεία, Φυσική). Σύνοψη: Η διδασκαλία των στοιχείων της ΦτΕ δεν αποσκοπεί μόνο στην κατανόηση του περιεχομένου και των διαδικασίων των Φυσικών