Τηλέφωνο: 2310643065 | Email: gbotsas@sch.gr

Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής Δυτικής Θεσσαλονίκης