Ιστοσελίδα της Λυσσαρέας Αρκαδίας

Κεντρική Δημοτικό Τραγούδι Αρχαία Ηραία Πολιτιστικά Νέα Γεωπόνος Παραδοσιακή Μαγειρική


 

 

 


Σεπτέμβριος

Ένατος μήνας του Οικονομικού Έτους  Έχει 30 ημέρες
Η ημέρα έχει περίπου 12 ώρες και η νύκτα 12
(Διανύουμε την
 «Ἑαρινή Ἰσημερία»)
Ο Σεπτέμβριος
είναι ο πρώτος Φθηνοπωρινός  μήνας
Αντιστοιχεί με τον 4ο Μήνα του Αττικού Χρονολογίου
[Μέχρι το 153 μ.Χ.  ο Ιούνιος ήταν ο Τέταρτος μήνας του Ρωμαϊκού έτους]

Απ τον 6ο αι π. Χ. (μεταρρύθμιση Νουμά) οι Ρωμαίοι τον ονόμαζαν  Septembrius (=Εβδομος μήνας με πρώτο τον Μάρτιο). Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Αυτοκράτωρ Δομιτιανός του έδωσε  το δικό του όνομα - όμως μετά τον θάνατο του Δομετιανού ο μήνας ξαναπήρε το παλιό του όνομα - :

 «Τούς δέ ἐφεξῆς [μήνες] Δομετιανός εἰσεποίησε ταῖς αὐτοῦ προσωνυμίαις οὐ πολύν χρόνον,
ἀλλά τάς αὐτῶν ἀναλαβόντες πάλιν ἐκείνου σφαγέντος
ὁ μέν ἕβδομος, ὁ δέ ὅγδοος καλοῦνται...
»
(Νουμάς, 19.4.2)


Στις 22 Σεπτεμβρίου ο ήλιος εισέρχεται στον Αστερισμό του Ζυγού


Στις 11 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί ο αγιασμός στασχολεία


«Μετά τοῦ σταυροῦ» (τό τελευταῖο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου) ἀρχίζει ὁ Τρύγος.
Καιρός εἶναι νά ἑτοιμαστεῖ «ὁ Λινός» για τον μούστο και τα βαγένια για το νέο κρασί.
Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί που κρατοῦν «λίγες ὀκάδες» κρασί για «νάμα»
   Πως ονομαζόταν στην αρχαιότητα ο Σεπτέμβριος

 
Στούς   Δελφούς

ὀνομαζόταν

Βοαθόος

 
Στήν ρχαία Ήλιδα  ὀνομαζόταν Παρθένιος  
Στήν ρχαία Δήλο  

ὀνομαζόταν

Βουφονιών  
Στήν   ρχαία Ἀθήνα ὀνομαζόταν Βοηδρομιών  
Στήν   ρχαία Σπάρτη

ὀνομαζόταν

Πάναμος  
Στήν   ρχαία Βοιωτία ὀνομαζόταν Παμβοιώτιος  
Στήν   ρχαία Θεσσαλία ὀνομαζόταν Πάνημος  
Στήν   ρχαία Σελεύκεια ὀνομαζόταν Πάνεμος  
Στήν   ρχαία Λαμία ὀνομαζόταν Απελλαίος  
Στήν ρχαία Κρήτη ὀνομαζόταν Απελλαίος  
Στήν  ρχαία Ρόδο ὀνομαζόταν Θεσμοφόριος  
Στήν ρχαία Ἐπίδαυρο ὀνομαζόταν Ερμαίος  
Στήν ρχαία  Μακεδονία ὀνομαζόταν Απελλαίος  
Στήν ρχαία Βιθυνία

ὀνομαζόταν

Μητρώος  
Στήν ρχαία  Κύπρο ὀνομαζόταν    
Στήν ρχαία Μίλητο ὀνομαζόταν Πυανοψιών  
Στήν ρχαία Αἰτωλία ὀνομαζόταν Αθαναίος  
Στήν ρχαία Σάμο ὀνομαζόταν Κυανοψιών  
Στήν   Σικελία

ὀνομαζόταν

   
 
 

a
Στείλτε το μήνυμά σας στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση geioanni@sch.gr 
Copyright © Οκτώβριος 2005
Η Ιστοσελίδα μας ενημερώνεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε μήνα)

< >ΤελευταίαΕνημέρωση  της  Ιστοσελίδας</ > 05-Αυγ-2011