Διευθυντής

Κώστας Γιαννουλέας

Επισκέπτες Ιστοσελίδας  .

 

free counters

   ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ  ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ

ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

      

[  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ  ]

   [ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ  2011- 2012]

 1.  Προσωπικό 

 α)  Διευθυντής     Κωνσταντίνος Π. Γιαννουλέας

β)  Υποδιευθυντής    Νικόλαος  Δούνιας

γ)   Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας    Νικόλαος  Μήτσιας

με αναπληρωματικό τον  τον Νικόλαο  Δούνια

δ)  Προσωπικό.   Άνδρες :  7  -  Γυναίκες :  16    -   Μαθητές :   227   

ε)  Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες. 07.,  Γυναίκες: 16, Σύνολο: 23        

 2.  Στοιχεία του Ιδρύματος

α)  Θέση:.............................................................................................

β)  Οικοδομική σύσταση: Ενιαίο κτίριο  ..v.., όροφοι.. 2.., τ.μ. 

γ)  Καταφύγια :....................................................................................

δ)  Παρατηρητήριο:..............................................................................

ε)  Σκοπός χρησιμοποίησης του κτιρίου: Διδακτήριο

στ) Φωτισμός: Από δίκτυο της ΔΕΗ

ζ)  Υδροληψία : Από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ.  Δεν υπάρχει δεξαμενή αποθήκευσης νερού.

η)  Συγκοινωνιακή  εξυπηρέτηση: Με το δίκτυο συγκοινωνιών του ΚΤΕΛ Λακωνίας.

θ)  Τηλεφωνική επικοινωνία Ταχυδρομείο: Σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ και η αλληλογραφία διακινείται μέσω των ΕΛΤΑ  και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  mail@2gym-spartis.lak.sch.gr.

3. Οργάνωση Μονάδων Πολιτικής Άμυνας

 Ομάδα Ασφάλειας

           Πυρασφάλειας

            Α Βοηθειών

 Ορισμός Υπευθύνων

 α. Γενικός Υπεύθυνος του Σχεδίου είναι ο Δ/ντής Κωνσταντίνος  Γιαννουλέας με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο Δούνια.

Την εκπόνηση κα σύνταξη  του σχεδίου Πολιτικής άμυνας έκανε  ο Διευθυντής  του σχολείου κος Κωνσταντίνος Γιαννουλέας, Ναυπηγός - Μηχανολόγος Μηχανικός σε συνεργασία με τον Νικόλαο Μήτσια.

     β.  Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας

Ορίζεται ο κ. Νικόλαος  Μήτσιας  με αναπληρωτή τον κ.  Νικόλαο Δούνια .

 γ. Υπεύθυνοι Ασφαλείας (Διάσωσης - παροχής μέριμνας, φροντίδας μαθητών -  οργανωμένης  και ασφαλούς εκκένωσης του σχολείου)

 Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από τον καθηγητή ........................., από τις καθηγήτριες  ..............................,  ....................., ................................  και  ............................... Η ομάδα ενημερώνεται για τα καθήκοντα της, εκπαιδεύεται και εξασκείται επαρκώς κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε περίπτωση ανάγκης.

 δ.  Υπεύθυνοι   "Πρώτων  Βοηθειών"  

Συγκροτούνται:

I.   από μαθήτριες Ομάδα παροχής Πρώτων Βοηθειών σε μαθήτριες που τυχόν τραυματιστούν. Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από την καθηγήτρια  ..........................  υποβοηθούμενη στο έργο της  από τις καθηγήτριες ...............................  και  ............................., και

 II.  από μαθητές Ομάδα παροχής  Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές που τυχόν τραυματιστούν. Η ομάδα αυτή  καθοδηγείται  από  τον καθηγητή ......................., υποβοηθούμενο στο έργο του επίσης από τους καθηγητές  .......................... και  ..................................

 ε.  Υπεύθυνοι   Πυρασφαλείας

Συγκροτείται από μαθητές και μαθήτριες Ομάδα Πυρασφάλειας Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από την καθηγήτρια ............................. υποβοηθούμενη στο έργο της από τους καθηγητές/τριες ...........................,  .........................., .............................., την καθαρίστρια ............................... και τον επιστάτη .......................... Η ομάδα οργανώνει την αντιπυρική προστασία του Σχολείου , εκπαιδεύεται και ασκείται επαρκώς κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια σε περίπτωση ανάγκης.

 στ. Υπεύθυνος παρουσιών και καταγραφής των μαθητών.

    Συγκροτείται από μαθητές και μαθήτριες Ομάδα παρουσιών και καταγραφής των μαθητών Η ομάδα αυτή καθοδηγείται από την καθηγήτρια ............................, υποβοηθούμενη στο έργο της από τις  καθηγήτριες .............................. και  ...................................

 ζ. Υπεύθυνοι παράδοσης των μαθητών στους οικείους: Είναι οι υπεύθυνοι των τμημάτων: .................. Α1, ....................... Α2, ........................... Α3, ............................ Β1, ........................... Β2, .......................... Β3, ....................... Β4, ........................... Γ1, ............................ Γ2, ............................ Γ3.

η.  Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων

Ορίζεται ο επιστάτης του σχολείου ...............................  και ο εκάστοτε σχολικός φύλακας βάρδιας,  οι οποίοι θα μεριμνήσουν εφόσον απαιτείται για την διακοπή των παροχών ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

θ.  Υπεύθυνος  για την απαγόρευση προσέγγισης των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων του σχολείου από τους μαθητές. Ορίζεται ο καθηγητής .......................... (Ισόγειο)  και η καθηγήτρια ..................... (Είσοδος Ορόφων)  και ο εκάστοτε σχολικό φύλακα βάρδιας.

 ι.  Υπεύθυνος   αρχείου   του σχολείου

   Επιλέγεται από το Δ/ντή κο Κωνσταντίνο  Γιαννουλέα  συνεπικουρούμενο από τον εκάστοτε Υπ/ντή, την ........................ και την .........................., το χρησιμότερο και πλέον απαραίτητο τμήμα του σχολικού αρχείου, το οποίο φυλάσσεται στο ασφαλέστερο δυνατό σημείο.

 κ.  Υπεύθυνοι  Εργαστηρίων

ια.  Ο καθηγητής ............................ μεριμνά για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη ταξιθέτηση των αντικειμένων( όργανα, εργαλεία κλπ) του εργαστηρίου Φυσικών επιστημών.

ιγ. Ο καθηγητής  ............................. μεριμνά για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη τοποθέτηση των εργαλείων και των κατασκευών του εργαστηρίου Τεχνολογίας.

ιγ.  Ο καθηγητής  .............................. μεριμνά για την κατά το δυνατόν ασφαλέστερη τοποθέτηση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και των εξαρτημάτων αυτών του εργαστηρίου πληροφορικής.

 λ.  Υπεύθυνες τηλεφωνικού καταλόγου έκτακτης ανάγκης,

ορίζονται οι καθηγήτριες ............................... και η .................................

   Πλάι στη τηλεφωνική συσκευή, στο γραφείο του Δ/ντή και στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου των καθηγητών, τοποθετούνται πινακίδες με τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Αστυνομικού τμήματος, του Γενικού Νοσοκομείου, ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων και ατόμων ή υπηρεσιών με τα οποία πιθανώς να είναι αναγκαία μια τηλεφωνική επικοινωνία σε περίπτωση σεισμού.

 Για τον χώρο του κυλικείου

 Υπεύθυνος ελέγχου των δικτύων του  κυλικείου ορίζεται ο εκάστοτε κυλικειάρχης  ο οποίος θα μεριμνήσει εφόσον απαιτείται για την διακοπή των παροχών ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος.

 

 4.  Εκπαίδευση προσωπικού

    Ενημέρωση του προσωπικού από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας Λακωνίας σε Θέματα Πολιτικής Άμυνας.  Από τον υπεύθυνο υπάλληλο Π.Σ.Ε.Α. της Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Λακωνίας και από τον Αρχηγό της Ομάδας Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

Γίνεται προγραμματισμός για την πραγματοποίηση ασκήσεων του προσωπικού των ομάδων στα καθήκοντα τους.

 5.  Συναγερμός

    Το σήμα του συναγερμού δίδεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας  μέσω

της  Δ/νσης Δ.Ε. Ν. Λακωνίας. Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον αρχηγό, ο οποίος αμέσως οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου για το συναγερμό και στη συνέχεια ειδοποιεί το Προσωπικό δια του στόματος αναμένοντας να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου.  Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουστούν οπωσδήποτε οι σειρήνες του Δήμου.

   Προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται ασκήσεις του προσωπικού σε συνθήκες συναγερμού (έναρξη, καταφυγή του προσωπικού και των μαθητών στο καταφύγιο ασφαλές χώρο του διδακτηρίου, και λήξη του συναγερμού).

   Η Ομάδα Ασφάλειας είναι υπεύθυνη για την τάξη και την ομαλή μετάβαση του προσωπικού και των μαθητών στο καταφύγιο ασφαλές χώρο του διδακτηρίου, για την πρόληψη λεηλασιών κλπ.

 6.  Συσκότιση

   Με την έναρξη του συναγερμού ο αρχηγός δίνει εντολή να κλείσουν οι διακόπτες του ηλεκτρικού ρεύματος από τον γενικό πίνακα που βρίσκεται στο χώρο................ του ορόφου για να επέλθει συσκότιση του κτιριακού συγκροτήματος.  Επίσης δίνει εντολή να κατέβουν τα ρολά των θυρών και παραθύρων.  Η Ομάδα Ασφάλειας είναι επιφορτισμένη με την αρμοδιότητα της συσκότισης.

 7.  Παραλλαγή

 Δεν χρειάζεται

8.  Πυρασφάλεια

    Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το σύστημα πυρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Σε κάθε γραφείο ή αίθουσα υπάρχει φορητός πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως           κιλών ή άλλος τρόπος πυρόσβεσης .........  

Γίνεται τακτικά άσκηση πυρόσβεσης του προσωπικού από τον αρχηγό της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

Σε περίοδο πολέμου η Ομάδα Πυρόσβεσης είναι υποχρεωμένη να βρίσκεται σε επιφυλακή ολόκληρο το 24ωρο.

 9.  Προστασία προσωπικού μαθητών εξοπλισμού αρχειακού υλικού

    Η προστασία του προσωπικού και των μαθητών επιτυγχάνεται με την άμεση απομάκρυνση από τα γραφεία ή τις αίθουσες διδασκαλίας και τη μετάβαση τους στο καταφύγιο ασφαλές χώρο του κτιρίου όπου υπάρχουν στοιχειώδεις συνθήκες διαμονής (τουαλέτες, νερό, φωτισμός).  Η μετάβαση στους χώρους αυτούς γίνεται με την ευθύνη της ομάδας Ασφαλείας.  Αποκλείονται οι ανελκυστήρες και οδηγούνται με τάξη από τις σκάλες.  Στα γραφεία και στους άλλους χώρους παραμένουν οι Ομάδες Πολιτικής Άμυνας.

    Η Προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού είναι υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και του εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού.  Ακριβά μηχανήματα, όπως Η/Υ, Φωτοτυπικά μηχανήματα κλπ. πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα.  Με την ήχηση του συναγερμού θα απομακρυνθεί από αυτά κάθε εύφλεκτο υλικό και αν είναι δυνατόν θα συγκεντρωθούν σε ένα γραφείο ή αίθουσα κενή από χαρτιά κλπ για την καλύτερη προστασία τους.

Ιδιαίτερης προστασίας χρήζουν τα αναντικατάστατα αρχεία των μαθητικών βιβλίων, τα οποία πρέπει να κλειστούν σε μεταλλικές ντουλάπες που κλείνουν ερμητικά.  Τα σπουδαία και αναντικατάστατα αρχεία των Η/Υ θα είναι γραμμένα σε δισκέτες τις οποίες θα παίρνει μαζί του ο υπεύθυνος υπάλληλος.

Οι Ομάδες Ανίχνευσης, Απολύμανσης και Αποκατάστασης βλαβών επιφορτίζονται με την προστασία του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού.

 

10.  Συνεργασία με συστεγαζόμενα ΔΑΙ

Στο ίδιο κτίριο συστεγάζονται και τα εξής άλλα Δημόσια Ανεξάρτητα Ιδρύματα:

α) 2ο  Γ.Ε.Λ.  ΣΠΑΡΤΗΣ....................................................................

β)........................................................................................................
Ο αρχηγός του Ιδρύματος έρχεται σε επαφή με τους αρχηγούς ΔΑΙ των συστεγαζόμενων Ιδρυμάτων για τον συντονισμό των ενεργειών σε περίπτωση συναγερμού.

 

11. Οργάνωση Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α Βοήθειες, Ανίχνευση, Απολύμανση)

 Οι Ομάδες Α Βοηθειών, Ανίχνευσης και Απολύμανσης, σε συνεργασία με τον αρχηγό του Ιδρύματος αναλαμβάνουν την οργάνωση, την πρόληψη και την παροχή υγειονομικής βοήθειας στο προσωπικό του Ιδρύματος.

Προγραμματίζεται περιοδική εκπαίδευση του προσωπικού των Ομάδων αυτών.

Ως χώρος της  εγκατάστασης Σταθμού Α Βοηθειών ορίζεται ο χώρος:...

του Ιατρείου του 3ου Γυμνασίου Σπάρτης  ..

Παρέχονται Οδηγίες στην Ομάδα Α Βοηθειών για την αντιμετώπιση τραυμάτων από ΡΒΧ ουσίες τις οποίες θα ανιχνεύσει η Ομάδα Ανίχνευσης και θα αντιμετωπίσει η Ομάδα Απολύμανσης.

 Τηρείται Βιβλίο Α Βοηθειών από τον αρχηγό Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

Τηρείται Βιβλίο Υγειονομικού Υλικού από τον αρχηγό Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος.

 

12.  Διοικητική Μέριμνα 

 Τροφοδοσία δεν χρειάζεται.  Ούτε αποθήκευση τροφίμων και νερού.

 13.  Τήρηση Ημερολογίου Ενεργειών

    Ο αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος αναγράφει στο Ημερολόγιο Ενεργειών σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την Οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος, την προμήθεια των υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ

 ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

  ΣΚΟΠΟΣ:

Είναι γνωστό ότι ο σεισμός εγκυμονεί κινδύνους. Αυτοί δεν προέρχονται μόνο από τις καταρρεύσεις των κτιρίων αλλά και από τις βλάβες στον εξοπλισμό τους. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σχολικά κτίρια που στεγάζουν το μαθητικό δυναμικό της χώρας η ευαισθητοποίηση για την αποφυγή μελλοντικών κινδύνων είναι μεγαλύτερη.

Έχοντας ως στόχους: τη μείωση των κίνδυνων τραυματισμών των μαθητών και των εκπαιδευτικών από πτώση επίπλων ή αντικειμένων, την εξασφάλιση της μη διακοπής λειτουργίας των σχολείων καθώς και τον περιορισμό των δαπανών για την αποκατάσταση των βλαβών εξαιτίας ενός σεισμού, απαραίτητη είναι η προσεισμική επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων που τυχόν υπάρχουν στους χώρους των σχολικών κτιρίων.

Σκοπός λοιπόν του σχεδίου εκκένωσης και άρσης των επικινδυνοτήτων του 2ου Γυμνασίου Σπάρτης στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου Ξενοκράτης-Σεισμοί είναι να διασφαλίσει τη ζωή των μαθητών, του προσωπικού και  τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου.

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΣΤΑΤΙΚΗΣ  ΕΙΚΟΝΑΣ  ΚΤΙΡΙΟΥ:

 Στατική εικόνα του κτιρίου: Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1976. Έχει ελεγχθεί η στατικότητα του από την Τεχνική Υπηρεσία με πορίσματα θετικά. Η στεγανοποίηση που έγινε, μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι δεν θα χειροτερέψει η κατάσταση του κτιρίου.

 Σχέδιο εκκένωσης:

A΄.Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας.

Οι κατόψεις του υπογείου, ισογείου και ορόφου έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων.

Στο εσωτερικό μέρος των εξώφυλλων των βιβλίων ύλης βρίσκονται οι κατόψεις του υπογείου ή του ισογείου ή του ορόφου αντίστοιχα.

Οι καθηγητές που κάνουν μάθημα, όταν αρχίσει η σεισμική δόνηση, θα πουν στους μαθητές να μπουν κάτω από τα θρανία και οι ίδιοι θα μπουν κάτω από τις έδρες.

Ο Διευθυντής του σχολείου ή ο αρχηγός πολιτικής άμυνας ή ένας από τους επιστάτες, όταν τελειώσει η σεισμική δόνηση, θα χτυπήσει  το ανεξάρτητο κουδούνι του σχολείου τρεις φορές. Στη  συνέχεια οι καθηγητές παροτρύνουν τους μαθητές να βγουν ένας ένας  έξω  και οπωσδήποτε αυτούς που κάθονται στην πτέρυγα που  είναι κοντά στις πόρτες. Οι καθηγητές ακολουθούν ή μένουν στην αίθουσα , αν κάποιος μαθητής δεν μπορεί να μετακινηθεί και περιμένουν τον υπεύθυνο διάσωσης.

Για το ισόγειο η σειρά εκκένωσης είναι:   Βιβλιοθήκη,   εργαστήριο Τεχνολογίας, αίθουσα 2ου Γυμνασίου, 1η και 2η αίθουσα 2ου Λυκείου, εργαστήριο Φυσικής Χημείας από τις σκάλες εισόδου.

Για το άνω ισόγειο η εκκένωση  των Α1, Α2, Α3, Γ1 γίνεται ταυτόχρονα.

Για τον όροφο η σειρά εκκένωσης είναι: Β4, Β3, Β2, Β1, Γ2, Γ3,  εργαστήριο Πληροφορικής και ταυτόχρονα ο άνω όροφος του Λυκείου.

Η εκκένωση των ορόφων θα αρχίσει με ταυτόχρονη εντολή των Διευθυντών Γυμνασίου και Λυκείου ή των αναπληρωτών τους.

Ο καθηγητής του εργαστηρίου Πληροφορικής ή του Γ1 ή του Γ2 θα διακόψει το ρεύμα από τον όροφο.

Ο επιστάτης θα διακόψει το νερό και το ρεύμα.

Όλοι οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στο κάτω μέρος (νότιο) του προαυλίου ,όπου οι καθηγητές θα πάρουν παρουσίες , για να βεβαιωθούν, αν όλοι οι μαθητές βρίσκονται στο προαύλιο. Η αποχώρηση των μαθητών θα γίνει από την νότια πύλη προς την οδό Εθνικής Αντιστάσεως.

 Β΄. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Οι εφημερεύοντες κατά τη διάρκεια του διαλείμματος θα βγάλουν τους μαθητές έξω από τις αίθουσες .

Όταν τελειώσει η σεισμική δόνηση οι διδάσκοντες που είναι στο γραφείο θα βγάλουν τους επιμελητές και τυχόν άρρωστους από τις αίθουσες και θα πάρουν τα βιβλία ύλης και τα απουσιολόγια κατά την έξοδο.

 Γ΄.Κατά τη διάρκεια της ενισχυτικής διδασκαλίας.

Κάθε διδάσκων ,όταν αντιληφθεί σεισμική δόνηση, λέει στους μαθητές να μπουν κάτω από τα θρανία και ο ίδιος μπαίνει κάτω από την έδρα.

Όταν τελειώσει η σεισμική δόνηση οδηγεί τα παιδιά ένα-ένα στο νότιο μέρος της αυλής, όπου εκεί παίρνει παρουσίες.

Σε περίπτωση αδυναμίας μαθητή να εξέλθει, ο διδάσκων περιμένει στην αίθουσα έως ότου έλθει το συνεργείο διάσωσης.

Ο/Η υπεύθυνος/η της ενισχυτικής διδασκαλίας διακόπτει το ρεύμα και το νερό.

Σε περίπτωση διαλείμματος οι διδάσκοντες θα βγάλουν τους μαθητές που τυχόν είναι στις αίθουσες και θα πάρουν τα απουσιολόγια και τα βιβλία ύλης .

                          

          Σπάρτη  14-09-2011

              Ο Διευθυντής                                                      Ο Συντάκτης

 

 

       Κων/νος  Γιαννουλέας                                             Νικόλαος Μήτσιας 

Ναυπηγός Μηχανολ. Μηχαν. ΠΕ12

 

 

 Δ.      ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ:

 

1. Οι καθηγητές που εξερχόμενοι από τις αίθουσες διδασκαλίας έχουν πάρει μαζί τους το βιβλίο ύλης και το απουσιολόγιο του τμήματος  και  σε συνεργασία με τον  απουσιολόγο του τμήματος συμβουλευόμενοι την ονομαστική κατάσταση των

     μαθητών του τμήματος, που είναι επικολλημένη στην εσωτερική σελίδα του

     μπροστινού εξωφύλλου του βιβλίου ύλης, ενεργούν έλεγχο των παρόντων στο

     χώρο της  συγκέντρωσης, αναφέρουν στον υπεύθυνο παρουσιών και καταγραφής

     μαθητών που  ενημερώνει τον Δ/ντή του Σχολείου και  τον  υπεύθυνο της

     ομάδας διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών, ώστε να αρχίσει

     αμέσως η προσπάθεια ανεύρεσης των αδικαιολογήτως απόντων [ εάν υπάρχουν].

 

2.  Ο υπεύθυνος  για τα δίκτυα,  διακόπτει αμέσως τις παροχές νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση απουσίας του από το σχολείο κατά τον χρόνο του σεισμού τα παραπάνω εκτελεί  ο σχολικός  φύλακας.

 

3.      Οι  Υπεύθυνοι καθηγητές για την παροχή "πρώτων βοηθειών" , παίρνουν τα κιβώτια Α! βοηθειών από τους χώρους που βρίσκονται για να μπορούν να  δώσουν τις πρώτες βοήθειες εάν παραστεί ανάγκη.

 

4. Ο Δ/ντής του Σχολείου ή αν αυτός απουσιάζει,  ο  υποδιευθυντής  με την βοήθεια του γραμματέα  φροντίζουν για την μεταφορά σε ασφαλέστερο μέρος του σπουδαιότερου τμήματος του  Αρχείου.

 

5. Ο υπεύθυνος για την  απαγόρευση προσέγγισης των αιθουσών και των επικίνδυνων σημείων και ο υπεύθυνος  πυρασφάλειας με την ομάδα του φροντίζει να παραμείνουν οι μαθητές μακριά από το κτίριο του Σχολείου και ειδοποιεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Αστυνομικό Τμήμα και  το Νοσοκομείο, εάν χρειάζονται. Επεμβαίνει επίσης για το σβήσιμο τυχόν πυρκαγιάς.

 

6. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες που βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσης  των μαθητών, φροντίζουν να αποφευχθούν υστερικές κραυγές, κλάματα και όποια    άλλη συμπεριφορά που δημιουργεί σύγχυση και πανικό.

 

7.  Ειδοποιούνται οι κηδεμόνες των μαθητών-τριών που τυχόν τραυματίστηκαν.

8. Εάν κριθεί αναγκαίο οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας κατά   ολιγομελείς ομάδες μαζεύουν τα πράγματα τους, τα παίρνουν μαζί τους και    επιστρέφουν στο χώρο συγκέντρωσης.

9.  Οι μαθητές αποχωρούν από τον χώρο συγκέντρωσης και επιστρέφουν στα σπίτια  τους [επισημαίνοντάς τους να μην τριγυρίζουν άσκοπα στους δρόμους και ότι το πρώτο μέρος που θα ψάξουν να τους βρούνε οι γονείς τους θα είναι ο χώρος του σχολείου ] , εκτός εάν υπάρχει άλλη απόφαση.

 

10.   Ελέγχονται οι ζημιές που προκλήθηκαν και ενημερώνεται ο Δ/ντης  Β/θμιας   Εκπ/σης   Ν.Λακωνίας.

 

11.       Ο Σύλλογος των Καθηγητών συνεδριάζει και βοηθά τον Δ/ντή του Σχολείου  στην σύνταξη λεπτομερειακής αναφοράς προς την προϊστάμενη αρχή.

                     

Το περιεχόμενο του σχεδίου έκτακτης ανάγκης θα διανεμηθεί σε όλο το εκπαιδευτικό  προσωπικό του σχολείου, ακόμη και στους μη εμπλεκόμενους διδάσκοντες. Επίσης αντίγραφο θα δοθεί στο σύλλογο γονέων με μέριμνα του οποίου θα ενημερωθούν οι οικογένειες των μαθητών.

Οι μαθητές με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις ετοιμότητας , που θα βασίζονται στο συγκεκριμένο σχέδιο, θα κληθούν να το εφαρμόσουν σε όλες τις δυνατές περιπτώσεις (με προειδοποίηση  ή χωρίς , σε ώρα διδασκαλίας ή διάλειμμα κλπ.), ώστε κατατοπισμένοι και ενημερωμένοι να αντιμετωπίσουν τον πραγματικό σεισμό και τις συνέπειές του με ψυχραιμία και χωρίς πανικό.

 

 ΣΠΑΡΤΗ   14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2011

              Ο  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ                                                 

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΗΤΣΙΑΣ  

                                                                                                 Ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας

 

                                                                                                 

              Έλαβα γνώση                                                                      

        Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

        Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολ. Μηχαν. ΠΕ12


 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ    ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΑΝΑΓΚΗΣ

 

Προσπάθησε να συμπληρώσεις  τον παρακάτω κατάλογο.

Ίσως χρειαστείς κάποια στιγμή την απάντηση σε κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις.

 

Το Ονοματεπώνυμο  σου ..

 

Η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σου   .

Ο πλησιέστερος συγγενής σου   .

 

Ποιος είναι ο γιατρός σου;     

Που είναι το ιατρείο του; ..

Ο αριθμός τηλεφώνου του;                 ..

 

Που είναι το πλησιέστερο νοσοκομείο ατυχημάτων;    ..

 

Που είναι το πλησιέστερο φαρμακείο; ..

 

Ποιος είναι ο αριθμός τηλεφώνου για

  την αστυνομία;           ..

  το ασθενοφόρο;          ..

  την πυροσβεστική;      .

 

Στο σπίτι σου, που φυλάγεις τα είδη  

πρώτων βοηθειών;           ....

 

Από πού κλείνει το ηλεκτρικό στο σπίτι σου; ..

Που είναι ο πίνακας με τις ασφάλειες;         .

Από πού κλείνει το νερό; .

 

Πως μπορείς να επικοινωνήσεις  με την μητέρα σου,  .  τον πατέρα σου  ή άλλο στενό συγγενή         ....  κατά την διάρκεια  της ημέρας ;          .. 

 

Που είναι ο πλησιέστερος προς το  

σπίτι σου τηλεφωνικός θάλαμος;  .

 

 Τι σημαίνουν οι λέξεις :  Αντιτετανικός ,  Αλλεργία , 

                                      Ομάδα Αίματος;

Ίσως κάποιος γιατρός ή νοσοκόμα σε ρωτήσει : 

      Γνωρίζεις την  Ομάδα Αίματος σου; ..

      Έχεις Αλλεργία  σε κάποιο φάρμακο, και ξέρεις για ποιο πρόκειται;

      Έχεις κάνει Αντιτετανικόορό;

 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ                                                                                ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

ΦΡΟΝΤΙΣΕ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΣΤΟ   ΣΠΙΤΙ   ΣΟΥ

 

      ν      ΕΛΕΓΞΕ  ΑΝ  ΕΧΕΙΣ

1.  [    ]   Οικογενειακό  σχέδιο  έκτακτης  ανάγκης.

2.  [    ]   Φαρμακείο.

3.  [    ]    Τρόφιμα  ( κονσέρβες, φρυγανιές, κλπ. ).

4.  [    ]    Εμφιαλωμένο  νερό.

5.  [    ]    Φακό  και  μπαταρίες.

6.  [    ]   Ραδιόφωνο  και  μπαταρίες.

7.  [    ]   Πυροσβεστήρα.

8.  [    ]    Στερεωμένα τα βαριά αντικείμενα ( βιβλιοθήκες, θερμοσίφωνο, ράφια κλπ.).

 

  Όταν θα έχεις ελέγξει όλα αυτά δείξε  τον κατάλογο στον καθηγητή σου.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΑΝΑΓΚΗΣ                                                                            ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΩΝ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

ΦΡΟΝΤΙΣΕ   ΓΙΑ   ΤΗΝ   ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΣΤΟ   ΣΠΙΤΙ   ΣΟΥ

 

      ν      ΕΛΕΓΞΕ  ΑΝ  ΕΧΕΙΣ

1.  [    ]   Οικογενειακό  σχέδιο  έκτακτης  ανάγκης.

2.  [    ]   Φαρμακείο.

3.  [    ]    Τρόφιμα  ( κονσέρβες, φρυγανιές, κλπ. ).

4.  [    ]    Εμφιαλωμένο  νερό.

5.  [    ]    Φακό  και  μπαταρίες.

6.  [    ]   Ραδιόφωνο  και  μπαταρίες.

7.  [    ]   Πυροσβεστήρα.

8.  [    ]    Στερεωμένα τα βαριά αντικείμενα ( βιβλιοθήκες, θερμοσίφωνο, ράφια κλπ.).

  Όταν θα έχεις ελέγξει όλα αυτά δείξε  τον κατάλογο στον καθηγητή σου.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΑΙ         

α)  Την πρώτη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση Α Βοηθειών από ιατρό της Δ/νσης Υγείας της Νομαρχίας  Λακωνίας....

 β)  Την δεύτερη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία   Σπάρτης

 γ)  Την τρίτη Δευτέρα κάθε Δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση αντιμετώπισης κινδύνων από εχθρική επιδρομή από αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

 δ)  Την τέταρτη Δευτέρα κάθε δεύτερου μήνα θα γίνεται εκπαίδευση αντιμετώπισης Ρ/Χ και βιολογικών ουσιών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εχθρός και η απολύμανσης από χημικό καθηγητή των σχολείων του 1ου Γραφείου.

 Ο αρχηγός ΔΑΙ είναι υπεύθυνος για την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

     Ο Αρχηγός

   

   

           Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Α. ΤΟΥ Δ.Α.Ι.

 

Είδος υλικού

Προβλεπόμενο

υπάρχον

Παρατηρήσεις

α)  Ομάδας Ασφαλείας

 

 

 

Σειρήνα χειροκίνητη

1

 

 

Ηλεκτρικό κουδούνι

1

ν

 

Φακός Μπαταρίας

1

ν

 

β)  Ομάδας Πυρασφάλειας

 

 

 

Φορητοί πυροσβεστήρες (ανάλ με τους χώρους)  5

Φτυάρια

3

1

 

Πελέκεις

3

1

 

Σκαπάνια με στυλεό

3

2

 

γ) Ομάδα Α Βοηθειών

 

 

 

Βαμβάκι

50 γραμ.

ν

 

Επίδεσμοι διαφ. μεγεθών

15 τεμ.

ν

 

Λευκοπλαστ πηνίων ταιν. 1Χ5

5 τεμ.

ν

 

Ταινία αιμοστατική

1 τεμ.

ν

 

Βάμα Ιωδίου

50 γραμ.

ν

 

Οινόπνευμα

500 γραμ.

ν

 

Βαζελινούχος γάζα 3Χ36

1 πακέτο

ν

 

Γάζες αποστειρωμένες

10 τεμ.

ν

 

Σακίδιο

1 τεμ.

ν

 

Φορείο

1 τεμ.

ν

 

 

     Ο Αρχηγός

 

             Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

   

 

.ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΑΙ

 

1.  Μέσα σήμανσης Συναγερμού.

 

α)  Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα

β)  Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με το στόμα.

 

2.  Διαδικασία λήψης σήματος συναγερμού

 

 Η λήψη του συναγερμού γίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Νομαρχίας Ν. Λακωνίας, μέσω του αρμόδιου Γραφείου Εκπαίδευσης.  Υπεύθυνος για τη λήψη του σήματος είναι ο αρχηγός ΔΑΙ.  Με τη λήψη του σήματος ο αρχηγός οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου για τον συναγερμό.  Ακολουθεί η μετάδοση του συναγερμού δια της εγκατεστημένης ηλεκτρονικής σειρήνας ή δια του στόματος.  Λόγω της θέσεως του ΔΑΙ αναμένεται να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου Σπάρτης.  Το γενικό συντονισμό έχει ο α αρχηγός ΔΑΙ.  Οι Ομάδες Πολιτικής Άμυνας αναλαμβάνουν τα καθήκοντα τους, ενώ το προσωπικό οφείλει να πειθαρχεί στις εντολές του αρχηγού και στις υποδείξεις των Ομάδων Πολιτικής Άμυνας.

 

    Μετά την ασφάλιση των ευπαθών υλικών (αρχείων, μηχανημάτων κλπ), το προσωπικό και οι μαθητές πρέπει να μεταβούν στον καταφύγιο χώρο από τις σκάλες.  Η Ομάδα Ασφάλειας θα ελέγχει την ομαλή και ασφαλή μετάβαση του στον καταφύγιο χώρο, μέχρι να δοθεί νέα εντολή για αποχώρηση από αυτών.  Η Ομάδα Αποκατάστασης Βλαβών θα μεριμνήσει για τον φωτισμό και ύδρευση αυτού του χώρου. 

   

     Ο Αρχηγός

 

             Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ  Προσωπικού Μονάδων Π.Α. του ΔΑΙ

 

1.  Ομάδα Ασφάλειας

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  .......................................

 

αναπλ.

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

2. Ομάδα Πυρασφάλειας

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

αναπλ.

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  .....................................

 

3.  Ομάδα Α Βοηθειών

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

 

αναπλ.

α)  .......................................

β)  .......................................

γ)  ....................................... 

     Ο Αρχηγός

 

 

                                                                                            

           Έλαβα γνώση                                                                   

    Ο Δ/ντης του Σχολείου

 

         Κων/νος  Γιαννουλέας

Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχ. ΠΕ12

 

 

 

.......................................... ....................................................................................................................................................................................................................... .....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

free counters