ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ   Β! Γυμνασίου 

Κώστας

Γιαννουλέας

Βιομηχανία - Γενικά

Σημειώσεις

Παράδειγμα

 
 

Παραδείγματα  Εργασιών

 

Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής - Στη βιομηχανία τροφίμων, 2008

Ακολουθώντας τη γραμμή παραγωγής - Στη βιομηχανία πλαστικών, 2008

 Παραδείγματα  Εργασιών

        free counters

Επισκέπτες Ιστοσελίδας  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

   
 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ
 

ΜΕΛΕΤΗ  ΤΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  :  ……………………………………………………………………………………………………

    ΟΜΑΔΑ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  :       Νο  …….          Τάξη -Τμήμα :    Β…

     1.  ……………………………………………………………..

     2.  ……………………………………………………………..

     3.  ……………………………………………………………..

     4.  ……………………………………………………………..

5.      ……………………………………………………………..

6.      ……………………………………………………………..  

7.   ……………………………………………………………..  

 

 

           ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ            ΚΩΣΤΑΣ   ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ    

    ΣΠΑΡΤΗ    2013-14

Σημειώσεις

 

Αγαθά   [ τα  μέσα  που  ικανοποιούν  τις  ανθρώπινες  ανάγκες ]

Ελεύθερα  -  Οικονομικά - Υλικά   -  Άυλα - Διαρκή  -  Αναλώσιμα - Καταναλωτικά  -  Κεφαλαιουχικά - Τελικά  -  Ενδιάμεσα

Δημόσια  -  Ιδιωτικά - Υποκατάστατα  -  Συμπληρωματικά

 

ΠΡΟΪΟΝ  [  αποτέλεσμα  της  παραγωγικής διαδικασίας  ]

 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  [ απαραίτητα  στοιχεία  που χρειάζονται  για  την  παραγωγή  των Προϊόντων  ]

Φυσικοί  πόροι  -   Εργασία  -  Το κεφάλαιο  -  Επιχειρηματικότητα

 

      Βασικός  Νόμος  της  Οικονομίας       Προσφορά  και  Ζήτηση.

Προσφορά :  Διαθέσιμη  ποσότητα προϊόντων

Ζήτηση      :  Ποσότητα που είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένη τιμή

Παράγοντες   που  επηρεάζουν  την  ζήτηση.

Ø      Η  τιμή  του  προϊόντος   [  Ανελαστική  -  Ελαστική  ]

Ø      Το εισόδημα  των  καταναλωτών

Ø      Οι  προτιμήσεις  των  καταναλωτών

Ø      Οι τιμές  των  Υποκατάστατων  και  Συμπληρωματικών  προϊόντων

Ø      Το πλήθος  των  καταναλωτών

Ø      Το  είδος  του  προϊόντος

Ø      Η  εποχή

Ø      Η  ηλικία  των καταναλωτών

 

Αγορά  -  Μορφές  Εργασίας

Αγορά  :  ο τόπος  στον  οποίο γίνονται  αγοραπωλησίες  προϊόντων  και υπηρεσιών

Ανταγωνισμός  :  Η  ύπαρξη  πολλών προμηθευτών. Αποτελεί  σημαντικό παράγοντα της  οικονομίας με σοβαρό κοινωνικό αντίκτυπο.

 

Μορφές  Αγοράς  ( με βάση των ανταγωνισμό ).

Ø      Πλήρης  (ελεύθερος ) ανταγωνισμός

Ø      Μονοπώλιο    

Προϋποθέσεις  δημιουργίας  Μονοπωλίων

1.      Η  Ανάγκη κάλυψης της ζήτησης σε προϊόντα που παράγουν επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.

2.      Η  Προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου.

3.      Όταν η  Τεχνογνωσία  βρίσκεται στα χέρια μιας επιχείρησης.

4.      Όταν η Πρώτη Ύλη για την παραγωγή είναι στην κατοχή μιας επιχείρησης.

Ø      Ολιγοπώλιο (καρτέλ).

 

ΚΟΣΤΟΣ        Τα  χρήματα  που  δαπανώνται  για  να  παραχθεί  ένα  προϊόν.

ΚΕΡΔΟΣ      =      Εισπράξεις  -  Έξοδα

ΣΚΟΠΟΣ       Αύξηση  των  Πωλήσεων  -  σε  Υψηλότερες Τιμές  -  με το Μικρότερο  Κόστος

 

Τρόποι  για  την  επιτυχία  του σκοπού

Ø      Μείωση  του κόστους παραγωγής

Ø      Ανάπτυξη  τεχνογνωσίας και  παραγωγής  νέων προϊόντων

Ø      Είσοδος  σε νέες αγορές

Ø      Τυποποίηση των προϊόντων

Ø      Διαφήμιση  και προώθηση των προϊόντων.

 

Παραγωγικές Μονάδες : οι χώροι που παράγονται τα προϊόντα.

Οι Παραγωγικές  Μονάδες    θεωρούνται συστήματα  που περιλαμβάνουν :

Εισροές   -   Διαδικασίες επεξεργασίας   -   Εκροές (αποτελέσματα, προϊόντα)

 

Εισροές :   Αγαθά &  Υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία.

bullet

Η εργασία

bullet

Ο εξοπλισμός [μηχανήματα , εργαλεία]

bullet

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται [ πρώτες ύλες]

bullet

Οι γνώσεις και οι πληροφορίες  [επιστημονικό, εξειδικευμένο προσωπικό]

bullet

Η απαιτούμενη ενέργεια

bullet

Τα κεφάλαια  που απαιτούνται

bullet

Ο απαιτούμενος  χρόνος  εργασίας

 Διαδικασίες επεξεργασίας :     μετατρέπεται η πρώτη ύλη σε τελικό προϊόν.

Σχεδίαση   -  Παραγωγή  -  Οργάνωση  -  Προώθηση προϊόντων  - έλεγχος ποιότητας

 

Εκροές  :   είναι τα προϊόντα  αλλά  και  τα  υπολείμματα της επεξεργασίας (απόβλητα και απώλειες ή φθορά πρώτων υλών).

 

Τα προϊόντα  ανάλογα με το είδος της παραγωγικής δραστηριότητας ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες ( Τομείς Παραγωγής ) - 

Πρωτογενής /  Δευτερογενής  /  Τριτογενής

 

 

1.5.1.  Πρωτογενής  Τομέας

Δημιουργεί αγαθά σε  Φυσική Κατάσταση [με την μορφή που έχουν στη φύση, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία]   - 

Τα περισσότερα προϊόντα είναι Ενδιάμεσα.

bullet

Ορυκτά

bullet

Μέταλλα

bullet

Γεωργικά προϊόντα   

Ø      Φυτικής παραγωγής [φρούτα, λαχανικά, ..]

Ø      Ζωικής παραγωγής  [ κρέας, αυγά, μέλι, …]

Ø      Δασικής παραγωγής [ ξύλα, ρετσίνι,…]

Ø      Αλιεία   [ ψάρια, οστρακοειδή, ….]

Είναι  απαραίτητη   προϋπόθεση  για την ύπαρξη Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τ.Π.

Η γεωργική δραστηριότητα είναι πλέον επιχείρηση και ο παραδοσιακός γεωργός έχει δώσει  την θέση του στον επιχειρηματία γεωργό.

 

Η σύγχρονη γεωργική εκμετάλλευση  είναι μηχανοποιημένη και εξειδικευμένη.

[ελκυστήρες - μηχανήματα σποράς, φύτευσης, λίπανσης - αρδευτικά συγκροτήματα - θερμοκήπια - φάρμακα - λιπάσματα - υβρίδια 

(βελτιωμένες ποικιλίες φυτών)].

 

1.5.2.  Δευτερογενής  Τομέας

Περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Επεξεργασίας (μικρή αλλαγή στη μορφή) &  Μεταποίησης (αλλαγή στη μορφή και τη σύσταση)  

των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα  που καταλήγουν στην παραγωγή του  Τελικού προϊόντος.    

 

Οικοτεχνία : η παραγωγή γίνεται στο σπίτι, χρησιμοποιούνται απλά εργαλεία και μηχανήματα, εργάζονται συνήθως τα μέλη της οικογένειας.

 

Βιοτεχνία  :   η παραγωγή γίνεται σε εργαστήρια, χρησιμοποιούνται λίγα μηχανήματα, μικρός αριθμός εργαζομένων και 

παράγεται μικρή ποσότητα προϊόντων.

 

Βιομηχανία  :  η παραγωγή γίνεται σε εργοστάσια,  χρησιμοποιούνται πολλά μηχανήματα , πολλοί εργαζόμενοι, τυποποίηση προϊόντων

μαζική παραγωγή, ποικιλίες προϊόντων , πολλά κεφάλαια.

 

Παράγοντες που εξετάζονται για την ίδρυση μιας βιομηχανικής μονάδας.

Ø   Το προϊόν (& προδιαγραφές)

Ø   Ποια  Ποσότητα

Ø   Ποιο  Τρόπο (σχεδίαση παραγωγ. διαδικασίας, πρώτες ύλες, εξοπλισμός κλπ.)

Ø   Για ποιους καταναλωτές

Ø   Σε ποιο χώρο.  [κριτήρια……..

v       Ύπαρξη πηγών ενέργειας (κόστος - ποσότητα)

v       Ύπαρξη πρώτων υλών

v       Χαμηλό κόστος γης

v       Ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού

v       Η πρόσβαση σε μεγάλες αγορές

v       Η πρόσβαση σε κέντρα διοίκησης και τεχνολογικής υποστήριξης

v       Οι φοροαπαλλαγές

v       Η πολιτική σταθερότητα  κλπ.

 

Η βιομηχανική παραγωγή στηρίζεται στη λειτουργία της γραμμής παραγωγής.

 

Προϊόντα  Τυποποιημένα  -  με Προδιαγραφές  -  Έλεγχος Ποιότητας

 

Μια σύγχρονη Παραγωγική  Μονάδα  πρέπει να  παρακολουθεί τον σφυγμό της Αγοράς  και να προλαβαίνει τις Ανάγκες της.

 

Στον Δευτερογενή τομέα ανήκει και ο κλάδος των κατασκευών.

 

1.5.3.  Τριτογενής  Τομέας     ή   Τομέας  των  Υπηρεσιών

 

Περιλαμβάνει την παραγωγή των υπηρεσιών  (άυλα αγαθά).   Δηλαδή , όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για να φθάσει και 

να κατανεμηθεί σωστά το προϊόν στον καταναλωτή. {μεταφορές - εμπόριο - επικοινωνίες - διαφήμιση - τραπεζικές εργασίες - 

ψυχαγωγία - ενημέρωση - ταξίδια   -  δημόσια παιδεία  - δικαιοσύνη  - δημόσια υγεία  κλπ.

Επαγγέλματα που δραστηριοποιούνται στον Τ.Τ.Π.  γιατρός - καθηγητής - πιλότος - ασφαλιστής - δικηγόρος - σερβιτόρος κλπ.

 

 

Αρχική Σελίδα

περιεχόμενα

2ο Γυμνάσιο

3ο Γυμνάσιο

Σελιδες Μαθητών 

Σελιδ.Καθηγητών 
Συλλογος Γονέων
Εκπ/τικά  Νέα

Τεχνολογία

Πρώτες Βοήθειες
Ειδήσεις - Links
Αθλητικά
Τοξοβολία
Songs - Games
Καιρός
Ανακύκλωση
Ν. Λακωνίας
Σπάρτη -Μυστράς
Πολιτιστικά
Φιλοσοφικά
 on line users 

free counters

otenet/kostboul

 

                                                        

   

   

 Απαιτούμενες πληροφορίες για μελέτη και κατασκευή της βιομηχανίας

Πληροφορίες που πρέπει να συγκεντρώσετε , να αξιολογήσετε και να γράψετε στην έκθεσή σας.

α]   Γενικά στοιχεία [Είδος , τόπος, χρόνος ίδρυσης, -  Ιστορία]

β]   Διάγραμμα οργάνωσης προσωπικού  της  παραγωγικής μονάδας

γ]   Αρμοδιότητες των υπευθύνων  [ Διευθυντών , προϊσταμένων, τμηματαρχών , μηχανικών ,

      εποπτών κλπ. ] των διαφόρων τμημάτων .

δ]   Δραστηριότητες του κάθε τμήματος [ πώς λειτουργεί -- διαδικασίες που ακολουθούνται

       για  τη παραγωγή ενός προϊόντος  -- ( διάγραμμα ροής ) ].

ε]   Τον εξοπλισμό του κάθε τμήματος [ μηχανολογικό , ηλεκτρολογικό , ηλεκτρονικό κλπ ]

      και περιγραφή αυτού.

στ]  Προσωπικό που εργάζεται σε κάθε τμήμα  [ ειδικευμένο , ανειδίκευτο , επιστημονικό ].

ζ]    Οικονομικά στοιχεία - Επενδύσεις  -  Προοπτικές  ανάπτυξης.

η]   Κανονισμοί ασφαλείας του προσωπικού.   

θ]   Συστήματα πυρασφαλείας της βιομηχανίας.

ι]   Τοπογραφικό σχέδιο , σχέδιο κάτοψης , αρχιτεκτονικό σχέδιο του εργοστασίου

ια] Φωτογραφίες.

ιβ]  Σλάιτς  - Βιντεοταινίες  - Χάρτες  - Διαφημιστικά έντυπα .

ιγ] Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες που έχουν γίνει και αφορούν την προς εξέταση

      βιομηχανία.

ια] Συλλογή προϊόντων της βιομηχανίας.

 

           Πορεία  γραπτής  εργασίας

 

Ενότητα  1.  Εισαγωγή:  Ορισμοί [Βιομηχανία- Βιοτεχνία- Οικοτεχνία]. Ιστορική  εξέλιξη  της

                     Βιομηχανίας.  Βιομηχανικοί  κλάδοι.  Επίδραση της βιομηχανίας στην οικονομία.

     ,,       2.  Είδος , τόπος, χρόνος ίδρυσης, -  Ιστορία της επιλεγμένης   παραγωγικής μονάδας

     ,,        3.  Οργανόγραμμα 

     ,,       4.  Αρμοδιότητες υπευθύνων.

     ,,        5.  Δραστηριότητες, εξοπλισμός και προσωπικό  κάθε τμήματος

     ,,        6. Διάγραμμα ροής  της  παραγωγικής διαδικασίας. 

     ,,        7.  Κανονισμοί ασφαλείας του προσωπικού

     ,,        8.  Συστήματα πυρασφαλείας.

     ,,        9.  Σχέδια  -- φωτογραφίες

      ,,     10. Διαφημιστικά έντυπα και δημοσιεύσεις-- λογότυπα, διαφημιστική

                καμπάνια,  μετοχές, τηλεοπτική διαφήμιση κλπ. Σχεδιασμένα από την ομάδα.

     ,,       11.  Μελλοντικές προοπτικές

     ,,       12.  Κοινωνική προσφορά -- επιπτώσεις στο περιβάλλον.

     ,,       13.  Υλικά και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του ομοιώματος.

     ,,       14.  Πηγές  πληροφόρησης  -  Βιβλιογραφία

                         

Κατάλογος Εργαλείων και Υλικών  που απαιτούνται για τη κατασκευή.

 

 Α/Α                                                             

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ  [ εκ.χ εκ. ] 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ   [ ΤΕΜΑΧ ]

ΤΙΜΗ Μ.   [ΔΡΧ]

ΣΥΝΟΛΟ [ΔΡΧ ]

ΠΑΡΑΤ.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Ημερομηνία  ............................

Θέμα              ..........................................................

Πρόεδρος      .........................................................

                        Ι.  Εισαγωγή από το πρόεδρο [  συντονιστή  ] του σεμιναρίου.

                       ΙΙ.  Παρουσιάσεις

                                                                                                                     Απαιτούμενος  χρόνος

Α.  Ονοματεπώνυμο   1ου ομιλητή ...............................................................      

      Αντικείμενο  ........................................................................................            ....................

      Συζήτηση , απορίες μαθητών - επισκεπτών                                                        ...................

 

Β.  Ονοματεπώνυμο   2ου ομιλητή ................................................................

      Αντικείμενο  ........................................................................................              ...................

      Συζήτηση , απορίες μαθητών - επισκεπτών                                                    ...................

 

Γ.  Ονοματεπώνυμο   3ου ομιλητή ................................................................        

      Αντικείμενο  ........................................................................................               ...................

      Συζήτηση , απορίες μαθητών - επισκεπτών                                                     ...................

     

  ΙΙΙ.  Κλείσιμο του σεμιναρίου με σχόλια από τον  Πρόεδρο , Τυχόν επισκέπτη , τον  Καθηγητή .

  ΙV.  Συζήτηση για δυσκολίες και προβλήματα μαθητών σχετικά με τις εργασίες τους       .

 

 Κριτήρια  Εκλογής  Βιομηχανίας

      Για να κριθεί μια βιομηχανία κατάλληλη προς εξέταση και μελέτη  και να κατασκευαστεί η μακέτα της , θα πρέπει να ικανοποιεί 

ορισμένα κριτήρια . Όπως..

ι.   να υπάρχουν οι απαιτούμενες πληροφορίες και να μπορούμε να τις αντλήσουμε από τη βιομηχανία.

ιι.  η σπουδαιότητά της και η επίδρασή της στη σύγχρονη κοινωνία και στο τόπο μας.

ιιι. να είναι κατάλληλη  για να απεικονιστεί με μορφή μακέτας.

ιν.  να αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αριθμό βιομηχανιών.

ν.   να μπορεί να μελετηθεί στα χρονικά όρια του μαθήματος.

νι.  να δίνει την ευκαιρία για γνωριμία με μια ποικιλία τομέων της σύγχρονης τεχνολογίας

      [αρχιτεκτονικός- δομικός - ηλεκτρολογικός - μηχανολογικός τομέας  /  οικονομία και

       διοίκηση  / οργάνωση και παραγωγή κλπ.]

 

επιστροφή

 

Παραδείγματα  Εργασιών

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ  

   Η παραγωγή διαφόρων αγαθών στο σπίτι και τα οποία προορίζονται για πώληση.

   Η οικοτεχνία γεννήθηκε όταν πλούσιοι έμποροι παρήγγειλαν προϊόντα σε άτομα που εργάζονταν στο σπίτι τους δηλαδή στον οίκο τους. Από εκεί βγήκε και ο ορισμός οικοτεχνία. Αυτοί οι έμποροι υπήρξαν πρόδρομοι της εποχής των μηχανών.

   Το σύστημα προμήθειας όπως χαρακτηρίστηκε εφαρμόστηκε κυρίως από εμπόρους υφασμάτων οι οποίοι μοίρασαν αργαλειούς και πρώτες ύλες στον αγροτικό πληθυσμό. Έτσι δημιουργήθηκαν κάποιες ομάδες, άλλη έγνεθε, άλλη έβαφε, άλλη ύφαινε κ.λ.π.

 BIOTEXNIΑ

   Βιοτεχνία είναι μια μορφή παραγωγικής μονάδας που ασχολείται ιδιαίτερα με την μεταποίηση των πρώτων υλών σε κλίμακα προσωπικής εργασίας. Διαφέρει από την βιομηχανία στο ότι κυρίως αντιπροσωπεύει την εργασία ενός τεχνίτη που πλαισιώνεται από βοηθούς. Στη βιοτεχνία η παραγωγή των χρήσιμων προϊόντων γίνεται κυρίως με τα χέρια (χειρονακτική) και λιγότερο με μηχανικά μέσα.

  Είναι το προ της βιομηχανίας στάδιο παραγωγής και επεξεργασίας των προϊόντων, χαρακτηρίζεται από:

v     Την μικρή απασχόληση.

v     Την χρησιμοποίηση του χεριού σαν κύριο όργανο εργασίας.

v     Τον περιορισμένο αριθμό εργατών.

v     Το μικρό κεφάλαιο

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

    Με την πλατύτερη έννοια βιομηχανία εννοούμε την μετατροπή των υλών της φύσης σε προϊόντα χρήσιμα για τον άνθρωπο. Η στενότερη όμως έννοια, η οποία χρησιμοποιείται στις μέρες μας, είναι  η κατασκευή αυτών των προϊόντων από εργοστάσια και μηχανές.

   Ο αριθμός των εργαζομένων είναι σχετικά μεγάλος και ανάλογος ο όγκος των παραγόμενων προϊόντων. Η οργάνωση και ανάπτυξη της βιομηχανίας απαιτεί κεφάλαιο και εργασία.

     ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

           Ο 18ος αιώνας ήταν μια λαμπρή εποχή για τις φυσικές επιστήμες. Έγιναν νέες ανακαλύψεις και εφευρέσεις, επίσης έγινε οικονομικός και κοινωνικός μετασχηματισμός της παλιάς αγροτικής και βιοτεχνικής κοινωνίας. Αυτές οι αλλαγές που αποτέλεσαν την βιομηχανική επανάσταση δημιουργήθηκαν  το 18ο και το19ο αιώνα.

  Το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στην Μεγάλη Βρετανία γιατί η χώρα αυτή κατείχε σημαντική θέση  στο παγκόσμιο εμπόριο. Όταν ο πληθυσμός της αυξήθηκε μεγάλωσαν οι δυσκολίες της βιοτεχνίας και της οικοτεχνίας για την αντιμετώπιση των αναγκών και των απαιτήσεων της συνεχώς αυξανόμενης εμπορικής ζήτησης.

          Η βιοτεχνική παραγωγή αντικαταστάθηκε από την παραγωγή με τις μηχανές. Αυτό ξεκίνησε πρώτα από την υφαντουργία ένα τομέα που παρουσίαζε μεγάλη ζήτηση και στο διεθνές εμπόριο.

          Η ΄΄πολυτελής παραγωγή’’ της βιοτεχνίας έδωσε τη θέση της στην ‘‘μαζική παραγωγή’’ που ήταν οικονομικότερη άρα πολύ πιο προσιτή και μπορούσε να δώσει επάρκεια προϊόντων .

  Η Αγγλία στην αρχή στήριξε την βιομηχανία της στο:

v     Κάρβουνο.

v     Βαμβάκι.

v     Σίδηρο.

           Οι πρώτες κλωστοϋφαντουργικές μηχανές ήταν ξύλινες γρήγορα όμως αντικαταστάθηκαν από σιδερένιες.

           Η υφαντουργία προκάλεσε κατά κάποιο τρόπο την ανάπτυξη της σιδηροβιομηχανίας που γρήγορα αναπτύχθηκε με τη χρησιμοποίηση του γαιάνθρακα στην τήξη του μετάλλου. Η βιομηχανία λοιπόν άρχισε να αναπτύσεται γύρω στο 1750.

v     Το 1770 χρησιμοποιήθηκε ο ατμός ως κινητήρια δύναμη. Χάρη στον ατμό επιτεύχθηκαν νέες μέθοδοι στη βιομηχανική εργασία.

v     Ο ατμός χρησιμοποιήθηκε στα μέσα συγκοινωνίας για τη μηχανοποίησή τους που ήταν πολύ σημαντική.

v     Τα πλοία με φτερωτό τροχό και έλικα σημαίνουν μεγάλη πρόοδο για τη ναυτιλία και μάλιστα αντικατέστησαν τα μέχρι τώρα ιστιοφόρα.

        Επίσης με την ατμομηχανή έχουμε μια νέα εποχή στις μεταφορές της ξηράς.

v     Το 1805 έγιναν τα εγκαίνια του σιδηροδρόμου Σάρρεϋ.

v     Το 1825 εγκαινιάστηκε στην Αγγλία ο πρώτος σιδηρόδρομος του κόσμου που ήταν ανοιχτός σε δημόσιες μεταφορές (Στόκτον-Ντάρλικτον).

v     Το 1870 με την ανάπτυξη των μεθόδων τήξης του σιδήρου άρχισε η εποχή του χάλυβα.

v     Την εποχή αυτή έχουμε τεχνολογική και επιστημονική άνθηση, η επίτευξη του χάλυβα σε ράβδους έπαιξε σημαντικό ρόλο.

v     Οι νέες πηγές ενέργειας ήταν το πετρέλαιο και ο ηλεκτρισμός.

v     Πολλές από τις τεχνικές προόδου που μας παρέχουν κάποιες ανέσεις και κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη εμφανίστηκαν εκείνη την εποχή. Ανάμεσά τους ο κινητήρας εσωτερικής καύσης, η ηλεκτρική λάμπα, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, το γραμμόφωνο, η φωτογραφική ταινία κ.λ.π.

v     Κατασκευάστηκαν σιδηρόδρομοι, διώρυγες και έκανε επίσης την εμφάνισή του ένα νέο μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητο.

 Η βιομηχανία αναπτύχθηκε κατόπιν στο Βέλγιο τη Γαλλία και στα μέσα του 19ου αιώνα στην υπόλοιπη Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η σημερινή εποχή ορίζεται σαν ατομική εποχή αλλά θα μπορούσε να ονομαστεί και σαν εποχή της ηλεκτρονικής, των κινητήρων με αντίδραση και του πλαστικού.

  Στο δικό μας αιώνα στόχος της βιομηχανίας ήταν η σωστή οργάνωση και η αύξηση της παραγωγής. Το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων και η συγκέντρωσή τους σε μεγάλες μονάδες αύξησε την μαζική παραγωγή που χρειάζεται η σύγχρονη ‘‘καταναλωτική κοινωνία’’. Ένα χαρακτηριστικό της σημερινής βιομηχανικής λειτουργίας είναι η ειδίκευση της εργασίας.

Η εργασία στην αλυσίδα της συναρμολόγησης απαιτεί ο κάθε εργάτης να παρεμβαίνει σε μια μοναδική και καθορισμένη φάση εργασίας. Αυτή η διαδικασία διαδόθηκε στις αρχές του 19ου αιώνα από το βασιλιά του αυτοκινήτου τον Χένρυ Φόρντ.

  Η επόμενη φάση ήταν ο αυτοματισμός που αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό την μυϊκή και πνευματική δύναμη του ανθρώπου με την μηχανή. Σήμερα πια υπάρχουν εργοστάσια πλήρως αυτοματοποιημένα όπου οι μηχανές τους οδηγούνται και ελέγχονται  ηλεκτρονικά.

  Σίγουρα ο καταμερισμός εργασίας προσφέρει πλεονεκτήματα κέρδους παρουσιάζει όμως πολλές αρνητικές πλευρές από ανθρώπινη άποψη.

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΩΝ  ΠΟΥ  ΕΠΕΔΡΑΣΑΝ  ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ

 ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

 Λίθινα  εργαλεία  και όπλα                               1.000.000  π.Χ

Χρησιμοποίηση φωτιάς                                     200.000 π.Χ

Κεραμική – Υφαντουργία                                  100.000 π.Χ

Τροχός – Μεταλλουργία                                      5.000 π.Χ
Άροτρο – Ιστιοφόρα πλοία                                    <<

Ανεμόμυλος – Υδροτροχός                                1.000 μ.Χ

Ατμομηχανή                                                       1.698  μ.Χ

Κινητήρας  εσωτερικής  καύσης                        1.870  μ.Χ

Ηλεκτρικός κινητήρας                                         1.880 μ.Χ

Ατομικός αντιδραστήρας                                     1942 μ.Χ

   

Γ. ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

     Η βιομηχανία μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες στην βαριά και ελαφρά βιομηχανία.

  Βαριά βιομηχανία είναι η βιομηχανία που παράγει μηχανήματα, πλοία, σιδηρόδρομους, αυτοκίνητα, αεροπλάνα, διαστημόπλοια, πυραύλους κ.λ.π.

  Ελαφριά βιομηχανία είναι η βιομηχανία που παράγει προϊόντα για την κατανάλωση του κοινού π.χ. ρούχα, τρόφιμα, έπιπλα, παιχνίδια κ.λ.π.

 Η σημερινή εργοστασιακή βιομηχανία, που βρίσκεται σε καταπληκτική ακμή διακρίνεται στους εξής κλάδους, σύμφωνα με τη Διεθνή Βιομηχανική Ταξινόμηση :

1.       βιομηχανία ειδών διατροφής, εκτός ποτών

2.     βιομηχανία ποτών

3.     καπνοβιομηχανία

4.     υφαντικές βιομηχανίες

5.     βιομηχανία ειδών υποδήσεως και ενδυμασίας

6.     βιομηχανία ξύλου και φελλού, εκτός επιπλοποιίας

7.     βιομηχανία επίπλων

8.     βιομηχανία χαρτιού

9.     εκτυπωτική, εκδοτική και τυπογραφική βιομηχανία 

10.  βιομηχανία δέρματος, γουναρικών

11.   βιομηχανία ελαστικού

12.  χημικές βιομηχανίες

13.  βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα

14.  βιομηχανία μη μεταλλικών ορυκτών, πλην πετρελαίου και άνθρακα

15.  βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες

16.  βιομηχανία μεταλλικών αντικειμένων, εκτός μηχανών

17.  κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός ηλεκτρικών και μεταφορικών ειδών

18.  κατασκευή ηλεκτρικών ειδών, και άλλα πολλά

19.  κατασκευή μεταφορικών μέσων

20.διάφορες βιομηχανίες

   ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η μεγάλη ανάπτυξη της παραγωγής στα τελευταία 100 χρόνια μετέβαλε μεγάλο μέρος των βιομηχανικών χωρών της δύσης σε ‘‘κοινωνία αφθονίας’’ με τεράστια μαζική παραγωγή με σκοπό μια μαζική κατανάλωση.

 Τώρα όμως βρισκόμαστε μπροστά σε μια βαθμιαία πτώση των βιομηχανικών χωρών, που φτωχές σε πρώτες ύλες καθώς είναι και κυρίως σε πετρέλαιο, είναι υποχρεωμένες να εξαρτώνται όλο και περισσότερο για τις προμήθειες τους από μερικές χώρες του Τρίτου κόσμου. Έτσι βλέπουν πως πρέπει να συνδεθούν με αυτές γιατί η πρόοδος τους εξαρτάται από τις τιμές των ενεργειακών πόρων. Οι χώρες λοιπόν του Τρίτου κόσμου παίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία.

  Σήμερα ο κόσμος είναι χωρισμένος σε χώρες πλούσιες και φτωχές. Στις πλούσιες ανήκουν οι βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες της:

v     Ευρώπης.

v     Βόρειας Αμερικής.

v     Ιαπωνία.

v     Νέα Ζηλανδία.

v     Αυστραλία.

       Στις φτωχές χώρες ανήκουν τα περισσότερα :

v     Ασιατικά κράτη.

v     Αφρικανικά κράτη.

v     Νοτιο-αμερικανικά κράτη.

v     Οι βιομηχανικές χώρες που παρουσιάζουν υψηλό βιοτικό  και μορφωτικό επίπεδο καθώς και πλούσια οικονομία που έχει την βιομηχανία σαν προωθητικό κέντρο της.

     Ο αγροτικός πληθυσμός είναι πολύ μειωμένος τόσο από το ότι τα μηχανήματα μειώνουν το αναγκαίο προσωπικό όσο και από τα κίνητρα που υπάρχουν στις βιομηχανικές πόλεις, οι οποίες προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

     Με την εκβιομηχάνιση εννοούμε την πρόοδος και τη προκοπή μιας ‘‘καθυστερημένης’’ χώρας. Αν μπορεί να υπάρξει σωστή συνεργασία μεταξύ των αναπτυγμένων και υποανάπτυκτων  χωρών μπορεί να βοηθήσει στην όλη διαδικασία.

     Οι υποανάπτυκτες χώρες έχουν τις πρώτες ύλες και τα εργατικά χέρια, οι άλλες μπορούν να προσφέρουν τεχνική και οικονομική βοήθεια για τη δημιουργία εθνικής βιομηχανίας και μπορούν να εγγυηθούν την απόκτηση σε ικανοποιητικές και σταθερές τιμές των πρώτων υλών που εισάγουν από τις υποανάπτυκτες χώρες.

   Η βιομηχανία επηρεάζει και είναι αλληλένδετη με την εθνική οικονομία. Όπως και η εθνική με την παγκόσμια οικονομία.

 

Δ. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Όπως ήδη έχουμε αντιληφθεί οι συνέπειες από την ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι τεράστιες, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές και αγγίζουν κάθε τομέα της σύγχρονης κοινωνίας.

Σημαντική συνέπεια της ανάπτυξης της βιομηχανίας είναι η δημιουργία αστικών κέντρων στις περιοχές που εγκαθίστανται εργοστάσια για να ωφεληθούν από τις εξωτερικές οικονομίες και την ανάπτυξη της δυναμικής τους ως καταναλωτικά κέντρα, κέντρα εκπαίδευσης εργατικού δυναμικού και πηγές προσφοράς παραγωγικών συντελεστών.  Θεαματική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η δυνατότητα ανεύρεσης εργασίας έγιναν πόλος έλξης νέου εργατικού δυναμικού από την περιφέρεια. Η άναρχη εγκατάσταση των βιομηχανιών στο χώρο όπως, και η  συγκέντρωση των ανθρώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα είχαν και αρνητικές συνέπειες, όπως την ρύπανση και την καταστροφή του περιβάλλοντος, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, την αστυφιλία, την αποδυνάμωση της περιφέρειας κ.τ.λ.

Για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτές οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες προσχώρησαν στον καθορισμό των βιομηχανικών ζωνών ή περιοχών, εκτάσεων δηλαδή με συγκεκριμένα όρια στις οποίες επιτρέπεται μόνο η εγκατάσταση βιομηχανιών. Επίσης με την παροχή κίνητρων προσπαθούν να αποκεντρώσουν τις υπάρχουσες βιομηχανίες και ενθαρρύνουν την ίδρυση νέων σε βιομηχανικές ζώνες ή περιοχές που χωροθετούνται κατάλληλα στη χώρα και με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις προσπαθούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο λειτουργίας τους που να σέβεται το περιβάλλον και τους φυσικούς του πόρους.  

 

επιστροφή

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Α.Σ.Ε.Π.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ "

ΚΑΝ. (ΕΚ) 2200/96 & 411/97

ΣΠΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

1. Επωνυμία - Νομική μορφή

Η Ομάδα Παραγωγών - Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ", είναι συνεταιριστική οργάνωση πρώτου βαθμού . Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει έδρα τη Σπάρτη.

 

2. Έτος ίδρυσης – διάρκεια

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το έτος 1982 και η χρονική του διάρκεια είναι απεριόριστη

 

3. Περιφέρεια

Βάση του υπάρχοντος καταστατικού , το οποίο τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 1541 785 και εγκρίθηκε με την απόφαση 63 71987 του Ειρηνοδικείου Σπάρτης , έχει ως περιφέρεια τη γεωγραφική ενότητα η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Νομού Λακωνίας ,εντός του οποίου ευρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών του .

 

4. Σκοποί – Δραστηριότητες

Βάση του προαναφερθέντος καταστατικού , ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη

συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων στην οικονομική ,κοινωνική

και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του , μέσα σε μία κοινή επιχείρηση .

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε νόμιμες

δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής,

μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων ,της παραγωγής και προμήθειας

γεωργικών εφοδίων ,καθώς και της κατασκευής και προμήθειας των μέσων

αγροτικής παραγωγής .

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι

- Η συγκέντρωση επεξεργασία και πώληση των παραγομένων από τα μέλη του, εσπεριδοειδών.

- Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη του .

- Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων

- Η παρέμβαση και λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων

- Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης

- Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου

 

5. θεσμικό πλαίσιο

Το θεσμικό πλαίσιο εντός του οποίου αναπτύσσεται κάθε δραστηριότητα ,είναι ο Ν. 2169 / 93 και οι τροποποιήσεις αυτού , περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων οι διατάξεις του Καταστατικού και ο Κανονισμός Λειτουργίας ως Ομάδα Παραγωγών .

 

6. Όργανα Διοίκησης

Ο " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ " διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο .

Η θητεία των οργάνων αυτών είναι τριετής .

Ανώτατο όργανο η Γ.Σ. [Γενική Συνέλευση] των μελών.

 

7. Ο Συνεταιρισμός ως Ο.Π. (Ομάδα Παραγωγών)

Ο Α.Σ.Ε.Π.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ ", είναι Ομάδα Παραγωγών αναγνωρισμένη

σύμφωνα με τον Καν. 1035 / 72 .

Αναγνωρίσθηκε με την 12723 / 04-01-1983 απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής

της Διεύθυνσης Γεωργίας Ν. Λακωνίας .

Επανακρίθηκε από την επιτροπή αναγνώρισης του Π.Δ. 36 71986 με την απόφαση

8966 / 09-12-1986 , μετά την τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το νόμο

Ν. 1541 785 .

 

8. Στοιχεία μελών

Αριθμός μελών ,620

Αριθμός συνεταιριστικών μερίδων 620

Αξία μερίδας 1000 Ε

Ευθύνη ανά μερίδα 2000 Ε.

 

9. Συμμετοχές

Ο Συνεταιρισμός δεν συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις

 

10. Οικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί ) κλείνουν εμπρόθεσμα και ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές . Επισυνάπτονται οι ισολογισμοί των τελευταίων τριών χρήσεων .

Τηρούνται επίσης όλα τα βιβλία της Ειδικής Λογιστικής των Ομάδων Παραγωγών τα οποία ελέγχονται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας τουλάχιστον μία φορά το έτος .

 

 Β. ΓΗΠΕΔΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 Μέσα από την υλοποίηση δύο επενδυτικών σχεδίων , τις περιόδους 1985-87 και 1988-1990, ο " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ " δημιούργησε μία σοβαρή υλικοτεχνική υποδομή Σήμερα θέτει στη διάθεση των μελών του ,όλα τα τεχνικά μέσα για τη συγκέντρωση -αποθήκευση - συσκευασία και εμπορία των παραγομένων πορτοκαλιών .

 

1. Γήπεδα

Ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικής έκτασης 42 στρεμμάτων , το οποίο αγοράσθηκε το έτος 1982 με ίδιους πόρους .

 

2. Κτίρια

- Βιομηχανοστάσια επιφάνειας 2.000 τ.μ. κατασκευής 1985-87

- Αποθηκευτικοί χώροι επιφάνειας 2.000 τ.μ. κατασκευής 1988-89

- Γραφεία επιφάνειας 100 τ.μ. κατασκευής 1988 .

 

3. Μηχανολογικός εξοπλισμός

Μία πλήρης γραμμή διαλογής - τυποποίησης - συσκευασίας εσπεριδοειδών , δυναμικότητας 120 τόνων το οκτάωρο , Ιταλικής κατασκευής , εγκατασταθείσα το έτος 1987.

 

4. Λοιπός εξοπλισμός

Περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός , ο οποίος υποστηρίζει και συμπληρώνει τη γραμμή παραγωγής . Ενδεικτικά αναφέρονται

- Είκοσι χιλιάδες πλαστικά κιβώτια για τη συγκομιδή των εσπεριδοειδών .

- Δέκα πλατφόρμες μεταφοράς της πρώτης ύλης από τα κτήματα στο εργοστάσιο για λογαριασμό των παραγωγών .

- Ηλεκτρονική γεφυροπλάστιγγα.

- Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα .

- Μηχανές μικροσυσκευασίας .

- Αυτόματη παλετοδετική μηχανή

- Παλέτες πολλαπλής χρήσης .

- Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός των γραφείων

- Δίκτυο μηχανογραφικής υποστήριξης .

 

5. Έγγειες Βελτιώσεις

Μία γεώτρηση πλήρως εξοπλισμένη ( αυτοματισμοί κλπ ) παροχής 40 κ. μ. ύδατος ανά ώρα, για τις ανάγκες της μονάδας .

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 Η Οργάνωση Παραγωγών " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ " έχει μία υπηρεσιακή διάρθρωση ικανή να ανταποκριθεί στους νέους προσανατολισμούς και απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΟΑ στο τομέα των οπωροκηπευτικών. Το απασχολούμενο προσωπικό διακρίνεται σε μόνιμο και έκτακτο .

 

1. Σύνθεση μόνιμου προσωπικού

Η Ο.Π. απασχολεί πέντε ( 5 ) άτομα μόνιμο προσωπικό , με τις ακόλουθες ειδικότητες και αρμοδιότητες .

- Ένα πτυχιούχο Γεωπόνο , υπεύθυνο τεχνικής στήριξης και παραγωγής

- Ένα πτυχιούχο οικονομολόγο , υπεύθυνο εμπορίας .

- Ένα πτυχιούχο οικονομολόγο υπεύθυνο λογιστηρίου .

- Ένα πτυχιούχο τεχνικό μηχανοργάνωσης , υπεύθυνο διοικητικής υποστήριξης και

- Ένα απόφοιτο μέσης τεχνικής σχολής , υπεύθυνο εργοστασίου .

 

2. Σύνθεση εποχιακού προσωπικού

Για την ομαλή λειτουργία της οργάνωσης , την περίοδο της παραγωγής απασχολείται ένα μεγάλο πλήθος εργατών .

- Εκατόν πενήντα ( 150 ) εργάτες στη κοπή του πορτοκαλιού .

- Δέκα μεταφορείς , στη μεταφορά των πορτοκαλιών

- Εξήντα εργάτες και εργάτριες στη διαλογή - τυποποίηση και συσκευασία

- Δύο ζυγιστές .

θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το έτος 1993 έχουν μηχανοργανωθεί πλήρως οι εργασίες της συγκέντρωσης της πρώτης ύλης και του λογιστηρίου .

Είναι φανερό ότι η σύνθεση του απασχολούμενου προσωπικού , η διάρθρωση του υπηρεσιακού μηχανισμού εξασφαλίζει στην Ομάδα :

- Τη δυνατότητα να προσφέρει στα μέλη της , την απαραίτητη τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή καλλιεργητικών τεχνικών οι οποίες σέβονται το περιβάλλον

Την εμπορική , λογιστική και δημοσιονομική διαχείριση .

 

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τα μέλη της Ο.Π. " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ " δραστηριοποιούνται στη καλλιέργεια των εσπεριδοειδών , κυρίως πορτοκαλιών .

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση ανέρχεται σε 4. 100 στρέμματα , σύμφωνα με τις δηλώσεις των παραγωγών .

Η σύνθεση των καλλιεργούμενων ποικιλιών είναι φτωχή . Επικρατούν οι ομφαλοφόρες ποικιλίες και ιδιαίτερα η Washington Navel. Οι κυριότερες ποικιλίες κατά σειρά χρόνου ωρίμανσης είναι

- Ομφαλοφόρες ποικιλίες

Navel Newhall

Navelina

Washington Navel

Κοινές ποικιλίες

Κοινό Σπάρτης

Salustiana

Μικρές εκτάσεις καταλαμβάνουν τα μανταρίνια Clementine , τα Grape-fruit και τα λεμόνια .

Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο όγκος παραγωγής κατά μέσο όρο (Μ.Ο.)

ΠΟΙΚΙΛΙΑ

ΕΚΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

( στρέμματα)

( τόνοι) Μ.Ο.

ΟΜΦΑΛΟΦΟΡΑ

3.500

10.500

ΚΟΙΝΑ

600

2.500

ΣΥΝΟΛΟ

4.100

13.000

 θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος της παραγωγής σε ομφαλοφόρα υπό κανονικές συνθήκες υπερβαίνει τις 10.000 τον. Οι καιρικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν τα δύο τελευταία χρόνια την περίοδο της ανθοφορίας μείωσαν δραστικά τον όγκο της παραγωγής.

Η μέση καλλιεργούμενη έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται σε 6 στρέμματα . Το σύνολο των εκμεταλλεύσεων είναι καταγεγραμμένο σε κτηματολόγιο το οποίο τηρείται από την Ομάδα μέσα από το σύστημα μηχανοργάνωσης .

 

Προβολή  Διαφανειών

2η Γενική άποψη του συνεταιρισμού

3η

1. Επωνυμία - Νομική μορφή

Η Ομάδα Παραγωγών - Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Εσπεριδοειδών [Α.Σ.Ε.Π.Ε.] Σπάρτης " ΗΛΙΟΦΡΟΥΤ", είναι συνεταιριστική οργάνωση πρώτου βαθμού . Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και έχει έδρα τη Σπάρτη.

2. Έτος ίδρυσης – διάρκεια

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε το έτος 1982 και η χρονική του διάρκεια είναι απεριόριστη

3. Περιφέρεια

Βάση του υπάρχοντος καταστατικού , το οποίο τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 1541 785 και εγκρίθηκε με την απόφαση 63 71987 του Ειρηνοδικείου Σπάρτης , έχει ως περιφέρεια τη γεωγραφική ενότητα η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια του Νομού Λακωνίας ,εντός του οποίου ευρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις των μελών του .

4η

4. Σκοποί – Δραστηριότητες

Βάση του προαναφερθέντος καταστατικού, ο Συνεταιρισμός αποσκοπεί με την ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων στην οικονομική , κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του, μέσα σε μία κοινή επιχείρηση .

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε νόμιμες δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων , της παραγωγής και προμήθειας γεωργικών εφοδίων ,καθώς και της κατασκευής και προμήθειας των μέσων αγροτικής παραγωγής .

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι

- Η συγκέντρωση επεξεργασία και πώληση των παραγομένων από τα μέλη του, εσπεριδοειδών.

- Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη του .

- Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων

- Η παρέμβαση και λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του και τρίτων

- Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης

- Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών του και του βιοτικού τους επιπέδου

10η Πλάστιγγα ζύγισης

11η Γραφεία Ζυγιστηρίου

12η Υπόστεγο παραλαβής πορτοκαλιών από τα τρακτέρ

13η Χώρος παραλαβής των τελάρων και τοποθέτηση στο Αναβατόριο για μεταφορά των πορτοκαλιών στη γραμμή παραγωγής

14η Από το αναβατόριο τα τελάρα πηγαίνουν στον ανατροπέα και τα πορτοκάλια πέφτουν στους κυλίνδρους που περιστρέφονται, όπου γίνεται και η πρώτη διαλογή άχρηστων πορτοκαλιών.

15η Άλλη άποψη των περιστρεφόμενων κυλίνδρων μεταφοράς, όπου γίνεται και η προταξινόμηση ανάλογα με το μέγεθος των πορτοκαλιών.

16η Απολύμανση - Πλυντήριο.

Εδώ τα πορτοκάλια πλένονται, απολυμαίνονται και καθαρίζονται επιμελώς.

17η Σφουγκάρια καθαρισμού και τελικού στεγνώματος των πορτοκαλιών

18η Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα οδηγούνται με τους περιστρεφόμενους κυλίνδρους στην κερωτική μηχανή

19η Φούρνος. Τούνελ στεγνώματος

20η Αυτόματο μηχανικό σύστημα κέρωσης των πορτοκαλιών για την προστασία τους από μικροοργανισμούς, ώστε να διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα

21η Γενική άποψη του συστήματος αυτόματης διαλογής των πορτοκαλιών κατά μέγεθος.

22η Καλιμπραδόροι.

Μηχανισμοί αυτόματης διαλογής των πορτοκαλιών κατά μέγεθος.

23η Στα αυλάκια – Οδηγούνται τα πορτοκάλια κατά μέγεθος.

24η Τα χαρτοκιβώτια μεταφέρονται εναέρια στις Γραμμές συσκευασίας.

25η Γραμμές συσκευασίας. Δεξιά –Αριστερά από τις γραμμές κάθονται οι εργάτριες που τοποθετούν τα πορτοκάλια στα χαρτοκιβώτια.

26η 2η Γραμμή συσκευασίας. Με τις μεταφορικές ταινίες τα έτοιμα χαρτοκιβώτια μεταφέρονται στο χώρο αποθήκευσης – φόρτωσης.

27η Αυτόματη γεμιστική μηχανή για συσκευασία πορτοκαλιών

σε διχτυωτά τσουβάλια

28η Εσωτερική άποψη του εργοστασίου

με την ομάδα εργασίας των μαθητριών του Β1

29η Πίνακας εκπαίδευσης εργατριών για την τοποθέτηση των πορτοκαλιών στα χαρτοκιβώτια, ανάλογα με το μέγεθός τους.

30η Είδη χαρτοκιβωτίων συσκευασίας

31η Είδη χαρτοκιβωτίων συσκευασίας

32η Χαρτοκιβώτια συσκευασίας

επιστροφή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία Μετρητή απο 27/09/2010

free counters

 

 

free counters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

free counters