Όλα τα εξάγραμμα του 周易 (3) και όλες οι γραμμέςτους[i]

Όταν κάποιος πάρει χρησμό του συστήματος (3) καταλαβαίνει το νόηματου εφόσον ξέρει τον αντίστοιχο χρησμό του συστήματος (1) = ΙΡΚ ΒίΤίΓ. ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΧΡ. ΤΟΥ ΙΡΚ ΒίΤίΓ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΝΑΝ ΧΡ. ΤΟΥ周易 (3). Με τη διαφορά όμως οτι του (1) οι χρησμοί δέν έχουν γραμμές, ενώ του (3) έχουν γραμμές οι οποίες όταν «κινούνται» φανερώνουν σημαντικά γεγονότα που αλλάζουν την κατάσταση, και όταν όλες οι «κινούμενες» γραμμές αλλάξουν προκύπτει ένα δεύτερο εξάγραμμο το οποίο δείχνει την έκβαση της υπόθεσης. (Τί σημαίνει κινούμενη γραμμή; η κάθε γραμμή του (3) αποτελείται απο 3 στοιχεία θετικά ή αρνητικά. Όταν το 1 απο τα 3 είναι θετικό, η γραμμή είναι θετική = ἰαγγ, όταν το ένα απο τα 3 είναι αρνητικό, η γραμμή είναι αρνητική = ἰιν. Όταν καί τα 3 στοιχεία της γραμμής είναι θετικά ή καί τα 3 αρνητικά, η γραμμή «κινείται». Δηλαδή,  άν καί τα τρία στοιχεία είναι θετικά, η γραμμή είναι υπερβολικά θετική, «ἰαγγ», οπότε θα μετατραπεί σε αρνητική, «ἰιν». Ομοίως, άν καί τα τρία στοιχεία της γραμμής είναι αρνητικά, «ἰιν», η γραμμή είναι υπερβολικά αρνητική οπότε θα μετατραπεί σε θετική, «ἰαγγ». Το κείμενο του (3) έγραφε τί γεγονός σημαίνει η κάθε γραμμή που κινείται, δηλαδή η υπερβολικά θετική ή υπερβολικά αρνητική γραμμή. Τώρα το πρόβλημα είναι οτι το αυθεντικό κείμενο του (3) δέν μας είναι διαθέσιμο, το σωζόμενο κινέζικο κείμενο λέει άλλ’ αντ’ άλλων, ό,τι κατέβασε το μυαλό των μεταγενέστερων σχολαστικών Κινέζων λογίων. Πώς μπορούμε λοιπόν να βρούμε τί έλεγε το αυθεντικό κείμενο των γραμμών του (3); Άν δέν έχουμε μαγική διαίσθηση, χρησιμοποιούμε τις εξής μεθόδους:

1) μελετούμε τα αρχαία σχόλια στις γραμμές του (3). Εδώ θέλει προσοχή να διακρίνουμε ποιά είναι τα αρχαία σχόλια, διότι περισσότερα είναι τα μεταγενέστερα σχολαστικά σχόλια που λένε ό,τι φτάσει. Συνήθως τα αρχαία σχόλια εισάγονται με τη φράση 象曰 (που άν διαβαστεί σε κανονικά Κινέζικα σημαίνει «η εικόνα (δηλαδή το σύμβολο) λέει:», αλλα κατα τη γνώμημου το αποδίδει κάποια παλαιοτουρκική λ. παράγωγη απο το ρήμα ιΑζ- =γράφει, οπότε εδώ σημαίνει (ιΑζΙγ ή ιΑζ- με κάποια άλλη κατάληξη=) χειρόγραφο, επομένως το象曰 αρχικά σήμαινε: «το αρχαίο (αυθεντικό, παλαιοτουρκικό) χειρόγραφο λέει τα εξής». Τα νεότερα σχόλια συνήθως εισάγονται με το όνομα του λογίου που τα έγραψε, «ο τάδε λέει». Σημειωτέον όμως οτι τα σχόλια που αποδίδονται στον Κομφούκιο είναι λίαν αξιόπιστα, διότι ο Κομφούκιος είχε στη διάθεσητου κάποια αναγνώσιμη μορφή του (3).

Οι αναλύσεις των κρίσεων επι των ολόκληρων 6γράμμων εισάγονται με το 彖曰 =το ονομαζόμενο βιβλίο λέει, ή ο (συγγραφέας) λέει (ή οι διδάσκαλοι λένε). Έχει περάσει απο το νούμου οτι μπορεί να ήτανε ένα βιβλίο ονομαζόμενο *ΤΟΡΑΝ με έννοια «οι διδάσκαλοι», πληθυντικός του ΤΟΡΟ =νόμος, κανόνας. Η κατάληξη του πληθυντικού -ΑΝ πήγαινε μονο σε λέξεις που σήμαιναν πρόσωπα. Πλήν όμως, δέν έχει βρεθεί τύπος *ΤΟΡΑΝ (που οπωσδήποτε θα γινότανε στα Κινέζικα = “t῾uân”), και επιπλέον, γιατί το γράμμα (που δέν έχει στην πράξη χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού παρα μόνο ώς όνομα αυτών των σχολίων) παριστάνει αγριόχοιρο; Πιθανώς τα σχόλια αυτά οφείλονται σε κάποιον αρχαίο Τούρκο διδάσκαλο – σαμάνο ο οποίος ονομαζόταν *Dweŋ, το οποίο όνομα σήμαινε «αγριόχοιρος» (η αρχαία μορφή του ΤΟγγΟΥζ, βρίσκεται στα Σουμερικά ώς dweŋ, απο όπου το γράμμα dwe της Κρητικής Πρωτογραμμικής που παρίστανε αγριόχοιρο “en face”) δεδομένου οτι πολύ συχνά τα ονόματα των αρχαίων Τούρκων σήμαιναν κάποια δυναμικά ζώα (Ταύρος, Κάμηλος, Φίδι, κ.λπ.), και μάλιστα ζώα αρχετυπικά, απο τα 12 ζώδια των αρχαίων Τούρκων, μεταξύ των οποίων και ο Χοίρος. Άλλη μιά πιθανότητα είναι πως彖曰 σήμαινε “Twepquran deer” = «οι Τούρκοι λένε» (δηλαδή απο την ίδια τη φυλή που δημιούργησε αυτό το έργο, το 周易 (3), εξηγούν), που κι αυτό το “Twepquran deer” στα Κινέζικα θα κατέληγε σε 彖曰. (Της αρχαιότατης εποχής οι 2σύλλαβες και 3σύλλαβες λ. κατέληξαν στα Κινέζικα μονοσύλλαβες).

2) απο την εμπειρία: όταν λάβουμε έναν χρησμό, βλέπουμε πώς εκδηλώνεται η «κίνηση» των γραμμών στην πράξη, και έτσι καταλαβαίνουμε το νόημα των γραμμών.

3) ακόμη και η κινέζικη απόδοση έχει κάποια συνέπεια στα συμπεράσματα κάθε γραμμής, που αποδίδουν τα στερεότυπα τουρκικά συμπεράσματα «καλό, πολύ καλό, έτσι να ξέρετε» και τα λοιπά. Αυτά τα τουρκικά στερεότυπα αποδίδονται με ορισμένα κινέζικα στερεότυπα. Έτσι κάποια πράγματα φαίνονται απο την αρχή, όπως το οτι κάθε εξαγράμμου η τρίτη γραμμή είναι η χειρότερη, ενώ η πέμπτη γραμμή είναι η καλύτερη απο όλες.

4) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια μέθοδο «τυχαίας» εύρεσης λέξεων ή ιδεογραμμάτων, τα οποία μαντικώς εξηγούν κάθε λέξη του σωζόμενου κινέζικου κειμένου. Όπου χρησιμοποίησα αυτήν τη μέθοδο, δίνω τα ιδεογράμματα που πήρα ώς εξήγηση και εν συνεχεία την ερμηνείαμου.

5) απο την εικόνα ή απο την προφορά του κάθε κινέζικου γράμματος της απόδοσης, ερεύνησα μέσω λογικής και έμπνευσης  να καταλάβω ποιές τουρκικές λέξεις τα γράμματα προσπάθησαν να αποδώσουν (γνωρίζοντας οτι η φρασεολογία του κάθε χρησμού του (3) είναι παρόμοια με του αντίστοιχου χρ. του (1)).

6) η πιό βάσιμη μέθοδος ερμηνείας των γραμμών είναι αυτή που βασίζεται στην κατανόηση του οτι σε όλα τα 6γραμμα η κάθε γραμμή έχει ανάλογη σημασία, όπως δείχνω στη συνέχεια:

            Οι στερεότυπες κρίσεις στο ιρκ ΒίτίΓ (1) και στα έργα που προήλθαν απο αυτό, είναι έξι: (κατα σειράν ευμένειας): αњιγ ἰαβλακ = εξαιρετικά κακό, ἰαβλακ = κακό, ἰαβιζ = άσχημο, ανξα Βίλίγγ = έτσι να ξέρετε, εδΓυ = καλό, αњιγ εδΓυ = εξαιρετικά καλό.

Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε οτι στου (3) την κάθε γραμμή ταιριάζει ένας απο αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ανάλογα πάντα με τη γενική σημασία του εξαγράμμου. Αυτό το έχω διαπιστώσει εκ πείρας.

(κατα παράδοσιν οι 6 γραμμές γράφονται και μετρούνται απο κάτω προς τα πάνω, όπως χτίζεται ένα σπίτι. Έτσι, 1η γραμμή είναι η κάτω, 2η η δεύτερη απο κάτω, 6η είναι η επάνω. Για λόγους πρακτικούς τις γράφω απο αριστερά προς τα δεξιά)

Σε κάθε εξάγραμμο η 6η γραμμή είναι αν-ξα Βίλίγγ = έτσι να ξέρετε. Όποιος παίρνει αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό, μαθαίνει το βαθύτερο νόημα της κατάστασης που συμβολίζει το εξάγραμμο. Άλλοτε η γραμμή προμηνύει επιτυχία, άλλοτε αποτυχία. Εξαρτάται απο τη σοφία του χρησμολήπτη. Όποιος είναι αρκετά έξυπνος ωστε νωρίς να καταλάβει το νόημα της κατάστασης, στην περίπτωση της 6ης γραμμής έχει πάντοτε επιτυχία. Όποιος δέν έχει εύστροφο νού, απο την 6η γραμμή αποκτά σοφία, αφού πρώτα πάθει: ο παθών μαθών. Ωστόσο η 6η γραμμή είναι πολύ καλύτερη απο την 3η, διότι η 6η γραμμή δείχνει το πιό προχωρημένο στάδιο, την ωρίμανση της υπόθεσης, οπότε η εμπειρία είναι εύκολο να οδηγήσει στη γνώση, ενώ στην 3η γραμμή έχουμε και έλλειψη πείρας. Γενικά τα λόγια της 6ης γραμμής συνοψίζουν τη σοφία του 6γράμμου.

Σε κάθε εξάγραμμο η 5η γραμμή είναι αњιγ εδΓυ = εξαιρετικά καλό. Όποιος λαμβάνει την 5η γραμμή ώς χρησμό, βρίσκει τη σωστή λύση στο πρόβλημα και συνεπώς έχει επιτυχία, πράττει το καλύτερο που μπορεί να γίνει στην δεδομένη κατάσταση και έτσι έχει όφελος. Πίσω απο τη γνώση και τη δύναμη που εφαρμόζει ο λαβών την 5η γραμμή, έχει ώριμη αρετή, δηλαδή καλοσύνη. Η καλοσύνη τον οδηγεί στη σωστή λύση και έτσι έχει όφελος. Η καλοσύνη είναι η πηγή της δύναμης και της γνώσης.

Σε κάθε εξάγραμμο η 4η γραμμή είναι ἰαβιζ = άσχημο. (όχι πολύ δυσάρεστο). Όποιος λαμβάνει την 4η γραμμή ώς χρησμό, είναι ήδη δυνατός, έχει αποκτήσει δύναμη αλλα δέν έχει αρκετή γνώση ωστε να τη χρησιμοποιήσει σωστά. Πρέπει να συμπεριφερθεί λογικά ωστε να μήν κάνει κανένα σοβαρό λάθος. Άν συμπεριφερθεί λογικά, το λάθος θα είναι μικρό και η απώλεια εύκολα επανορθώσιμη, έτσι θα αποκτήσει όλη τη γνώση που του χρειάζεται. Η 4η γραμμή δείχνει την δύσκολη απόκτηση της πολύτιμης πείρας.

Σε κάθε εξάγραμμο η 3η γραμμή είναι αњιγ ἰαβλακ = εξαιρετικά κακό. Όποιος παίρνει την 3η γραμμή ώς χρησμό, έχει μεγάλη άγνοια, δέν γνωρίζει τη δύναμη του εχθρού ούτε την δικήτου, δέν είναι καλά πληροφορημένος για την κατάσταση και πρόκειται να δώσει την πιό λαθεμένη λύση που μπορεί να γίνει στη δεδομένη περίσταση, οπότε θα έχει απώλεια, ενδεχομένως μή επανορθώσιμη. Όποιος λάβει την 3η γραμμή ώς χρησμό πρέπει να χαλιναγωγήσει τον εαυτότου, να μήν πράξει εκείνο που σκοπεύει να πράξει, δέν πρέπει να πράξει τίποτε που μπορεί να εμπεριέχει κίνδυνο. Πρέπει να συμβουλευθεί άλλους ανθρώπους και να φροντίσει να πληροφορηθεί όσο γίνεται καλύτερα. Σε τέτοια περίπτωση ένας συνετός άνθρωπος θα προτιμήσει να μήν πράξει τίποτε, μόνο να λάβει μέτρα για κάθε τί επικίνδυνο που μπορεί να περάσει απο το μυαλότου.

Σε κάθε εξάγραμμο η 2η γραμμή είναι εδΓυ = καλό. Αυτό σημαίνει οτι θα γλυτώσει απο τον κίνδυνο που υπάρχει στο εξάγραμμο. (Κάθε εξάγραμμο εμπεριέχει μιά δυνατότητα ζημίας όπως και μιά δυνατότητα κέρδους). Όποιος παίρνει την 2η γραμμή ώς χρησμό, ίσως να μήν αποκτήσει κανένα αξιόλογο κέρδος, αλλα η γραμμή χαρακτηρίζεται καλή, γιατί με ευκολία γλυτώνει απο τη ζημιά. Όποιος παίρνει ώς χρησμό την 2η γραμμή, δείχνει φύση ενάρετη, δείχνει καλοσύνη, και ο κόσμος του την ανταποδίδει. Ωριμότερη είναι όμως η αρετή που δείχνει η 5η γραμμή.

Σε κάθε εξάγραμμο η 1η γραμμή είναι ἰαβλακ = κακό. Αυτό σημαίνει οτι ο ερωτών στερείται δύναμης. Συνεπώς η επιτυχία του είναι πολύ μακρινή προοπτική, ενώ είναι πολύ κοντινός ο κίνδυνος να πέσει θύμα των εχθρώντου. Η όλη υγεία του ανθρώπου, σωματική, ψυχική, κοινωνική, είναι σε κακή κατάσταση, οπότε όποιος λαμβάνει αυτόν τον χρησμό πρέπει να φροντίσει την υγείατου απο κάθε άποψη, πρέπει να φροντίσει να μή γίνει αντιληπτός στους εχθρούςτου, να λάβει μέτρα για τυχόν κινδύνους και να μήν επιχειρήσει τίποτε δύσκολο.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρησμός της κάθε γραμμής είναι ευμενέστερος όταν η αντίστοιχη γραμμή (για την 1η αντίστοιχη είναι η 4η, για την 2η η 5η και για την 3η η 6η) είναι αντίθετη (ἰιν προς τη ἰαγγ ή ἰαγγ προς τη ἰιν), διότι τότε ο ερωτών, το υποκείμενο του χρησμού, βρίσκει συνεργασία.

Περαιτέρω, η κάθε γραμμή φανερώνει ένα επίπεδο ανθρώπου το οποίο αρχετυπικά εντάσσεται σε μιά κοινωνική τάξη. Το κάθε ζεύγος γραμμών παριστάνει την αντίθεση ανάμεσα σε δύο κοινωνικές τάξεις. Κατα ινδική όσο κ αρχαιοελληνική παράδοση οι κοινωνικές τάξεις είναι 4, αλλα με περαιτέρω ανάλυση των δύο προκύπτουν έξι, όσες κ οι γραμμές του κάθε 6γράμμου. Οι 4 τάξεις είναι: ςΟΥΔΡΑΑΣ, εργατική τάξη. Το εσώτερο νόημα των ςΟΥΔΡΆΑΣ είναι η ΤΑΜΑΣική φύση. ΤΑΜΑΣική φύση έχουν οι ςΟΥΔΡΆΑΣ κ οι ΚΑ,Ν,ΔΑΑΛΑΑΣ, "LUBEN" κατα τη μαρξιστική ορολογία·ο ΚΑ,Ν,ΔΑΑΛΑΣ όχι μόνο έχει ΤΑΜΑΣική φύση, αλλα κ έχει διαπράξει ανόσια, γι' αυτό βαρυνόμενος απο το "καρμα"του είναι καταδικασμένος να πληρώσει. Οι υΑΑΙςΙΑΑΣ είναι η τάξη των παραγωγών, χρηματιστών κ εμπόρων, "δημιουργών" κατα την αρχαία ελληνική ορολογία. Οι ΞΑΤΡΙιΑΑΣ είναι οι στρατιωτικοί κ οι κυβερνώντες του κράτους Στην κορυφή της κοινωνίας είναι οι ΒΡΑhΜΑΝΑΑΣ, "βραχμάνοι", διανοούμενοι κ ιερείς, φορείς της γνώσης κ της λατρείας. Το εσώτερο νόημα της τάξης των βραχμάνων είναι η ΣΑΤΤυική φύση. Υποδιαιρούνται σε δύο τάξεις: εκείνοι που έχοντας ΣΑΤΤυική φύση ασχολούνται με όλες τις εργασίες, που τυπικά είναι καθήκοντα άλλων τάξεων, κ οι ανώτεροι βραχμάνοι, που έχουν επίσης ΣΑΤΤυική φύση αλλα διευθύνουν όλες τις εργασίες αντί να τις εκτελούν οι ίδιοι. Σύμφωνα με αυτά, η κάθε γραμμή δείχνει τη συμπεριφορά της αντίστοιχης αρχετυπικής τάξης ώς εξής:

Η 6η γραμμή δείχνει τον υΑΑΙςιΑ (τυπικώς παραγωγό, χρηματιστή, έμπορο). Ο άνθρωπος αυτής της γραμμής έχει φύση ανάμικτη απο ΤΑΜΑΣ (συφιλιδικό μίασμα κατα την ομοιοπαθητική) κ ΡΑCΑΣ (συκωτικό μίασμα κατα ομοιοπαθητική ορολογία). Το ΤΑΜΑΣ τον σπρώχνει στο κακό, το ΡΑCΑΣ τον ωθεί στο καλό, κ έτσι ο άνθρωπος αυτός δύναται να επιλέξει ανάμεσα στα δύο, γι' αυτό η 6η γραμμή δέν είναι υποχρεωτικά καλή ή κακή, χρειάζεται αυτοέλεγχο κ σωστή επιλογή. Ο αυτοέλεγχος του είναι δύσκολος γιατί έχει πάθη, αλλα η σωστή επιλογή του είναι σχετικά εύκολη, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει μεγάλη σοφία, προπάντων σε πρακτικά ζητήματα.

Η 5η γραμμή δείχνει τον ανώτερο "βραχμάνο", διανοούμενο ή ιερέα. Κατέχει βαθύτερη γνώση, επικοινωνεί με το Θεό, κ έτσι πράττει το σωστό κ απολαμβάνει την καλή τύχη που δείχνει το 6γραμμο χωρίς να κοπιάζει. Η φύσητου είναι ΣΑΤΤυική, αλλα ανώτερη απο εκεινού της 2ης γραμμής, γιατί η 2η γραμμή έχει τα μειονεκτήματα του ψωρικού ριζώματος: μεγάλη ευαισθησία κ αίσθημα ανεπάρκειας, ενίοτε κ πραγματική ανεπάρκεια δυνάμεων, ενώ η 5η γραμμή ξεπερνάει αυτές τις αδυναμίες. Ενώ η κοινωνία κυβερνάται απο τους ΞΑΤΡΙιΑΑΣ, οι ίδιοι οι ΞΑΤΡΙιΑΑΣ αρχετυπικώς κατευθύνονται απο τον ανώτερο βραχμάνο που συμβολίζεται σε αυτήν τη γραμμή.

Η 4η γραμμή δείχνει τον ΞΑΤΡΙιΑ, στρατιωτικό, ή άτομο με πολιτικό αξίωμα, που κατέχει κάποια σημαντική θέση στη διοίκηση του κράτους. Η φύσητου είναι ΡΑCΑΣική, "συκωτικό μίασμα", ζητάει με πάθος ό,τι είναι καλό, έχει ανάγκη να επιδεικνύεται, να ταξινομεί, να κουμαντάρει. Η γραμμή αυτή δείχνει δυσάρεστες καταστάσεις, αλλα χωρίς καμιά σημαντική απώλεια. Αιτία της δυσάρεστης κατάστασης είναι κατα βάθος η έλλειψη του μέτρου, η όχι καλή γνώση του φυσικού νόμου. Στην εκδήλωση της 4ης γραμμής ο άνθρωπος περνάει μιά δύσκολη κατάσταση, απο την οποία βγαίνει σοφός, μαθαίνει το νόημα της κατάστασης, δηλαδή το νόημα του 6γράμμου.

Η 3η γραμμή δείχνει τον ΚΑ,Ν,ΔΑΑΛΑ, τον κατώτερο όλων των ανθρώπων. Έχει φύση ΤΑΜΑΣική, μίασμα συφιλιδικό, που σημαίνει οτι θέλει να κυριεύει κ να καταστρέφει. Φθονεί το καλό, γι' αυτό στρέφεται προς το κακό. Η 1η γραμμή έχει επίσης ΤΑΜΑΣική φύση, αλλα ο άνθρωπος της 1ης γραμμής είναι αρχετυπικά ο εργάτης, ανήκει σε μιά κοινωνική τάξη, έχει ένα καθήκον κ συναίσθηση του καθήκοντος, κ εργάζεται για να ικανοποιήσει τις ανάγκεςτου. Ενώ στην 3η γραμμή ο άνθρωπος είναι έξω απο κάθε τάξη, λέγεται "outcaste", δέν έχει συναίσθηση καθήκοντος κ δέν επιδιώκει την απόκτηση μέσω της εργασίας, αλλα μέσω της κλεψιάς, δηλαδή της κάθε είδους απάτης. Εξαπατώντας τους άλλους, εξαπατάται και ο ίδιος. Γι' αυτό η γραμμή αυτή είναι η πιό κακότυχη, δείχνει το μεγαλύτερο σφάλμα στις συνθήκες του 6γράμμου.

Η 2η γραμμή δείχνει τον "βραχμάνο", άνθρωπο με ΣΑΤΤυική φύση, ψωρικό μίασμα. Ο άνθρωπος αυτός αγαπάει τη ζωή κ πράττει κάθε τί καλό, ενώ αποφεύγει να πράξει το κακό. Βρίσκει το σωστό μέτρο, αντιλαμβάνεται το φυσικό νόμο. Η 2η γραμμή είναι πάντοτε ευμενής, δείχνει τουλάχιστον οτι γλυτώνεις απο τους κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν απο το γενικό νόημα του 6γράμμου, κ έτσι η υπόθεση πηγαίνει καλά. Σε ορισμένα μάλιστα 6γραμμα η 2η γραμμή είναι εξαιρετικά ευμενής. Ο άνθρωπος της 2ης γραμμής, ενώ είναι "βραχμάνος", κατα βάθος διανοούμενος, καλλιτέχνης, διδάσκαλος ή ιερέας, ωστόσο ασχολείται στη διεκπεραίωση έργων που θυμίζουν τις άλλες τάξεις: κάποτε μάχεται για τη δικαιοσύνη, κάποτε ασχολείται με την παραγωγή ή διακίνηση αγαθών, κάποτε κάνει χειρωνακτικές εργασίες, κάποτε τελετουργεί. Μέσατου όμως δέν είναι άλλο παρα ο φορέας της γνώσης κ της λατρείας.

Η 1η γραμμή δείχνει τον ςΟΥΔΡΆ, εργάτη. Έχει ΤΑΜΑΣική φύση, συφιλιδικό μίασμα, γι' αυτό η 1η γραμμή είναι πάντοτε δυσμενής, το οποίο σημαίνει σφάλμα κ απώλεια. Ωστόσο, είναι απώλεια μικρότερη κ σφάλμα μικρότερο απο ό,τι δείχνει η 3η γραμμή. Η 1η γραμμή δείχνει εργασία, μόχθο για την ικανοποίηση της επιθυμίας, η οποία δέν πραγματοποιείται, τουλάχιστον όχι ακόμη, όχι όσο ισχύει η 1η γραμμή. Η απώλεια εδώ είναι κυρίως απώλεια δυνάμεων μέσω του μόχθου με λάθος τρόπο ή σε λάθος κατεύθυνση. Είναι κακό το οποίο μπορεί να διορθωθεί, ενώ η 3η γραμμή δείχνει κακό που δέν διορθώνεται μέσα στα συνήθη όρια της ανθρώπινης ζωής.

Το κάθε ζεύγος γραμμών δείχνει μία αντίθεση:

Το ζεύγος 6ης και 5ης γραμμής δείχνει την αντίθεση ανάμεσα στον πνευματικό άνθρωπο (5η γραμμή) κ τον υλιστή (6η γραμμή). Ο άνθρωπος της 5ης γραμμής δέν σκλαβώνεται απο τις πράξειςτου, διότι πράττει χωρίς ιδιοτέλεια. Ο δέ άνθρωπος της 6ης γραμμής εξαρτάται εξ ολοκλήρου απο τις συνέπειες των πράξεωντου, κ το παραμικρό ακόμη που πράττει, του φέρνει σημαντικές συνέπειες.

Το ζεύγος 4ης και 3ης γραμμής δείχνει την αντίθεση ανάμεσα στον παράνομο, ανήθικο άνθρωπο (3η γραμμή, "ανέγγιχτο" άνθρωπο) κ τον νόμιμο, (μάλιστα επιδεικτικά) ηθικό άνθρωπο (4η γραμμή, ΞΑΤΡΙιΑ). Ο ΞΑΤΡΙιΑΣ πολεμάει να βάλει σε τάξη τους μιαρούς κακόβουλους ανθρώπους, οι δέ μιαροί άνθρωποι μηχανεύονται να παραβιάσουν τον ηθικό νόμο τον οποίο οι ΞΑΤΡΙιΑΑΣ διαφυλάσσουν.

Το ζεύγος 2ης και 1ης γραμμής δείχνει την αντίθεση ανάμεσα στους ςΟΥΔΡΆΑΣ (κατώτερο λαό, 1η γραμμή) και τους ΑΡιΑΑΣ (ευγενείς, 2η γραμμή), για να χρησιμοποιήσω την ορολογία που βρίσκεται στις αρχαίες Βέδες. Οι ΑΡιΑΑΣ έχουν ανώτερη ηθική κ αυτοέλεγχο, ενώ οι ςΟΥΔΡΆΑΣ άγονται κ φέρονται απο τα ένστικτα, βάζουν την επιθυμία πάνω απο την ορθότητα κ φθονούν την ανωτερότητα των ΑΡιΑΑΣ αντί να τους έχουν ώς υπόδειγμα.

            Με τα παραπάνω δεδομένα, όταν ξέρουμε το γενικό νόημα του χρησμού, καταλαβαίνουμε τί θέλει να πεί η κάθε γραμμή που κινείται.

Θυμηθείτε να κάνετε αναζήτηση (π.χ. με Control + F) του χρησμού που σας ενδιαφέρει. Ο αριθμός μέσα σε παρένθεση δείχνει το έργο μαντικής [(3)=周易, (1) =ΙΡΚ ΒίΤίΓ], και δίπλα δίνεται ο αύξων αριθμός του χρ. σε αυτό το έργο.

Για το άχρηστο σήμερα κινέζικο ιδεόγραμμα  χρησιμοποιώ το, και για το επίσης άχρηστο σήμερα  χρησιμοποιώ το . Τα εντός παρένθεσης ιδεογράμματα που έλαβα σε χρησμούς κλήρων, σημαίνουν τα ιδεογράμματα σε μορφή "σφραγίδας". Ορισμένα ιδεογράμματα που δέν υπάρχουν πιά ούτε σε γραμματοσειρές, τα απέδοσα με - (ή σπανίως με +), δηλαδή πρέπει εκεί να εννοηθεί οτι  αφαιρείται το 2ο απο το 1ο (ή προστίθενται τα δύο ιδεογράμματα σχηματίζοντας ένα). Επι το πλείστον το + δηλώνει ιδεογράμματα που ελήφθησαν μαζί σε μία ρίψη.

幺丫州巨幺巨亅                                                                          乚亅州片

το παλαιότερο βιβλίο του κόσμου        η ιστορία κ η χρήσητου       για το παλαιοτουρκικό συλλαβάριο       τα 8 τρίγραμμα

 Ακολουθεί κατάλογος των χρ. του 周易 (3) απο όπου μπορείτε να αντιγράψετε όποιου χρ. θέλετε τον μαντικό αριθμό ή τον αύξοντα αριθμό, για να αναζητήσετε (πλήκτρα: control+F) τον χρ. σε αυτήν τη σελίδα (ή κ σε άλλη σελίδα). Οι μαντικοί αριθμοί των χρ. του παρόντος έργου αποτελούνται απο τα στοιχεία ¦ (ἰίν, "μαλακό) και | (ἰαγγ, "σκληρό").

 |||||| 1(3) = 40(1) ΤΑΛΙΜ ΟΥΡΙ ιΑΡΙΝ…

 ¦¦¦¦¦¦ 2(3) = 18(1) ΚΕΡΕΕΚΥ ÍΞÍ ΝΕ…

 |¦¦¦|¦ 3(3) = 19(1) ΑΑQ ΑΤ QΑΡςΙΣΙΙΝ…

 ¦|¦¦¦| 4(3) = 58(1) ΟγΛΙ ΟΙCÍΝΤΕ QΑγγΙΙΝΤΑ…

 |||¦|¦ 5(3) = 3(1) ΑΛΤΟΥΝ QΑΝΑΤΛΙγ ΤΑΛΙΜ…

 ¦|¦||| 6(3) = 6(1) ΑδΙγΛΙ ΤΟγγΟΥζΛΙ ΑΑΡΤ…

 ¦|¦¦¦¦ 7(3) = 55(1) ΑΛΠ ΕΡ ΟγΛΙ…

 ¦¦¦¦|¦ 8(3) = 63(1) ΧΑΝΛΙQ ΣΥΣÍ ΑβQΑ…

 |||¦|| 小畜9(3) = 36(1) ΟΙΚΥς ΑΤΛΙγ ΟΙCΡΥΝΞΥγγ…

 ||¦||| 10(3) = 29(1) ΟιΜΑ ΕΡ ΟγΛΑΝΙΙΝ…

 |||¦¦¦ 11(3) = 53(1) ΒΟζ ΒΟΥΛΙΙΤ ιΟΡΙΙΔΙ…

 ¦¦¦||| 12(3) = 46(1) ΤΕβΕ ΤΗΤiCΚΕ ΤΥςΜΗς…

 |¦|||| 同人13(3) = 15(1) ΥζΕ ΤΟΥΜΑΝ ΤΟΥΡΔΙ…

 ||||¦| 大有14(3) = 47(1) ΕΡ ΩΙΜΕΛΕιΥ ΒΑΡΜΗς…

 ¦¦|¦¦¦ 15(3) = 48(1) QΑΡΙ ιΟΛ ΤΕγγΡÍ…

 ¦¦¦|¦¦ 16(3) = 28(1) ΧΑΝ ΟΛΟΥΡΟΥΠΑΝ ΟΡΔΟΥ…

 |¦¦||¦ 17(3) = 11(1) ΣΑΡΙγ ΑΤΛΙγ ΣΑβΞΙ…

 ¦||¦¦| 18(3) = 30(1) ΞΙΙγΑњ ΕΡ ΟγΛΙ…

 ||¦¦¦¦ 19(3) = 65(1) ΣΕΜÍζ ΑΤ ΑγζΙ…

 ¦¦¦¦|| 20(3) = 64(1) ΚΟΙΚ ΒΟιΜΟΥΛ ΤΟγΑΝ…

 |¦¦|¦| 噬嗑21(3) = 14(1) QΟΥζγΟΥΝΟΥγ ΙγΑΞQΑ ΒΑΑΜΗς…

 |¦|¦¦| 22(3) = 4(1) ΥΡΥγγ ΕΣΡÍ ΤΟγΑΝ…

 ¦¦¦¦¦| 23(3) = 37(1) ΒÍΡ QΑΡΙ ΟΙΚΥζΥC…

 |¦¦¦¦¦ 24(3) = 21(1) QΑΡΙ ΥΠCΥΚ ιΙΙΛ…

 |¦¦||| 无妄25(3) = 57(1) QΑΝΙγΙ ΟΙΛΜΗς [ΚΟΙΝΕΕΚÍ]…

 |||¦¦| 大畜26(3) = 60(1) ΤΟΟQΟΥζ ΑΡΙΛΙ ΣΙΙγΟΥΝ…

 |¦¦¦¦| 27(3) = 31(1) ΒΑΡς ΚΗιÍΚ ΕγγΚΕ…

 ¦||||¦ 大過28(3) = 13(1) ΤΕγγΡÍΛÍC QΟΥΡΤγΑ ιΟΥΡΤΔΑ…

 ¦|¦¦|¦ 29(3) = 12(1) ΕΡ ΑβQΑ ΒΑΡΜΗς…

 |¦||¦| 30(3) = 52(1) ΕΡ ΒΟΥΣΟΥςΛΟΥγ ΤΕγγΡÍ…

 ¦¦|||¦ 31(3) = 20(1) ΤΗΤÍΡ ΒΟΥγΡΑ ΜΕΝ…

 ¦|||¦¦ 32(3) = 59(1) ιΙΙΛQΑ ΤΕCΜΗςÍC ιΙΙδΙΙΤΜΑιΙΙΝ…

 ¦¦|||| 33(3) = 49(1) ΒΑΡΣ ΚΗιÍΚ ΕγγΛΕιΥ…

 ||||¦¦ 大壯34(3) = 7(1) ΕΡ ΤΕΡΚΛΕιΥ ΚΕΛÍΡ…

 ¦¦¦|¦| 35(3) = 5(1) ΒΕC ΕΡ ιΩΝΤΙΙγγΑΡΟΥ…

 |¦|¦¦¦ 明夷36(3) = 16(1) ΤΟΥΡΟΥQ ΑΤ ΣΕΜΡÍΤÍ…

 |¦|¦|| 家人37(3) = 42(1) ΟΥζΟΥΝΤΟΝΛΟΥγ ÍδÍςÍΝ ΑιΑQΙΙΝ…

 ||¦|¦| 38(3) = 24(1) ΤΕCΛΥΚ QΟΥΛΟΝ ΗΡΚΕΚ…

 ||¦|¦| 38(3) = 25(1) ΕΚΚÍ ΟΙΚΥζΥC ΒÍΡ…

 ¦¦|¦|¦ 39(3) = 35(1) ΕΡ ΣΥΚΕ ΒΑΡΜΗς…

 ¦|¦|¦¦ 40(3) = 34(1) ΧΑΝ ΣΥΚΕ ΒΑΡΜΗς…

 ||¦¦¦| 41(3) = 22(1) ΟΥζΟΥΝΤΟΝΛΟΥγ ΚΟΙζγγΥΣÍΝ ΚΟΙΛΚΕ…

 |¦¦¦|| 42(3) = 32(1) ΒÍΡ ΤΑβΙΛQΟΥ ιΥζ…

 |||||¦43(3) = 54(1) QΟΥΛ ΣΑβΙ ΒΕCÍγγΕΡΥ…

 ¦||||| 44(3) = 44(1) ΤΟγΑΝ QΟΥς ΤΕγγΡÍΔiΝ…

 ¦¦¦||¦ 45(3) = 56(1) ΟΙCΥΡÍγγΕ QΟΥΤΛΟΥγ ΑδγΙΡ…

 ¦||¦¦¦ 46(3) = 26(1) ΤΑγγ ΤΑγγΛΑΡΔΙ ΟΥδΟΥ…

 ¦|¦||¦ 47(3) = 45(1) ΚΗιÍΚ ΟγΛΙ ΜΕΝ…

 ¦||¦|¦ 48(3) = 17(1) ΟΙζΛΥΚ ΑΤ ΟΙγγ…

 |¦|||¦ 49(3) = 23(1) ΟγΛΑΝ ΚΕΚΥΚ ΤΕζΕΚÍΝ…

 ¦|||¦| 50(3) = 38(1) QΑΜΙΙς ΑΑΡΑ QΑΛΜΗς…

 |¦¦|¦¦ 51(3) = 2(1) ΑΑΛΑ ΑΤΛΙΓ ιΟΛ…

 ¦¦|¦¦| 52(3) = 1(1) ΤΕΝ ΣÍ ΜΕΝ…

 ¦¦|¦|| 53(3) = 41(1) ΥΡΥγγ ΕΣΡÍ ÍΝCΕΚ…

 ||¦|¦¦ 歸妹54(3) = 39(1) ΤΙγΙΙγ ΤΕΡΤΡΥ ΚÍςΕΕΜΗς…

 |¦||¦¦ 55(3) = 51(1) ΤΑΛΙΜ QΑΡΑ QΟΥς…

 ¦¦||¦| 56(3) = 61(1) ΤΟΥΡњιΑ QΟΥς ΤΥςΝΕΕΚÍγγΕ…

 ¦||¦|| 57(3) = 10(1) ΕΣΝΕCΕΝ ΒΑΡς ΜΕΝ…

 ||¦||¦ 58(3) = 62(1) ιΑΡγΟΥΝ ΚΗιÍΚ ΜΕΝ…

 ¦|¦¦|| 59(3) = 27(1) ΒΑι ΕΡ QΟњΙ…

 ||¦¦|¦ 60(3) = 33(1) ΚÍδÍζÍC ΣΟΥβQΑ ΣΟΥΟΥQΜΗς…

 ||¦¦|| 中孚61(3) = 43(1) ΤΟγΑΝ ΟΙCΥζ QΟΥςΙ…

 ¦¦||¦¦ 小過62(3) = 8(1) ΑΛΤΟΥΝ ΒΑςΛΙγ ιΙΙΛΑΝ…

 |¦|¦|¦ 63(3) = 9(1) ΟΥΛΟΥγ Εβ ΟΙΡΤΕΝΜΗς…

 ¦|¦|¦| 未濟64(3) = 50(1) ΤΙΙγ ΑΤ QΟΥδΡΟΥΟΥQΙΙΝ…

 

(3)1. |||||| 1(3) = 40(1) ΤΑΛΙΜ ΟΥΡΙ ιΑΡΙΝ...
Της επι του 6γράμμου κρίσης το κείμενο μέσω χρ. διερεύνησα ώς εξής: (άλογο μοιάζει: ουρι, πουλί μοιάζει: ταλιμ). ἰαριν αξα (ώμοπλάτες ανοίγοντας) γελαστά (με αισιοδοξία), τα γυμνά που εμποδίζουν βράχια () σκίζοντας  (=亻丨夂田) δρόμο ανοίγει, στο σκοπότου φτάνει. Μεταγενέστερη ανάγνωση: σκίτσo: Ανορθώνεται, δυναμικά δρά, αњιγ (λίαν) ΟΙΓίΡΕΡ (χαίρεται), () μπορεί, καταφέρνει, (=亻丨夂田) ιΑΡΑΡ (ωφέλεια).

Το παραδιδόμενο κείμενο λέει:  乾元亨利貞。Μετά το όνομα του 6γράμμου, =ΟΥΡΙ (αγόρι, νέος άνδρας), τα υπόλοιπα είναι όλα λογότυποι: ΑЊΙγ (πάρα πολύ) ΟΙΓίΡΕΡ (χαίρεσαι)   (έτσι πρέπει) ΤΗΡ (αποφαίνεται ο χρησμός). 文言曰:元者,善之長也。亨者,嘉之會也。利者,義之和也。貞者,事之幹也。君子體仁,足以長人。嘉會,足以合禮。利物,足以和。義貞,固足以幹事。君子行此四德者,故曰:乾,元、亨、利、貞。(=Στο κείμενο αυτού του εξαγράμμου υπάρχουν υπέροχα κομφουκιανά σχόλια (απο το βιβλίο ονομαζόμενο 文言 = "Λογοτεχνικοί Όροι") που εμβαθύνουν σ’ αυτούς τους λογότυπους. Εγώ έδωσα την κατα τη γνώμημου μορφή αυτών των λογοτύπων στο τουρκικό πρωτότυπο).

彖傳 παλαιοτουρκική ανάλυση: (στο ίντερνετ το κείμενο έχει αντί του και 始終 αντί του終始 της κλασσικής έκδοσης. Στην κλασσική έκδοση το είναι περιέργως γραμμένο με αντί για στο κάτω μέρος).

του ανθρώπου το ξεκίνημα (είναι έτσι): (ΟΥΡΙ) ώς αγόρι είναι ΑЊΙγ =υπερβολικός, ορμητικός. τα μύρια (=όλα τα) πλάσματα αποκτώντας υλική υπόσταση αρχίζουν (=πρωτοεμφανίζονται στον κόσμο),乃 και εν συνεχείᾳ συντάσσονται με τον ουρανό (με το Θεό, με τη φύση) τα σύννεφα κινούνται και βροχή παράγεται (και με ανάλογο τρόπο) των διαφόρων ειδών τα πλάσματα ρέουν, «καλουπώνονται» σε μορφή。大 του ανθρώπου η φώτιση έχει ολοκλήρωση, έχει και αρχή: οι έξι θέσεις στην ώρατους πραγματοποιούνται,時 στην (κατάλληλη) ώρα επιβαίνει στα έξι ιΑΛΙΜ #ΑιΑ (απόκρημνα βράχια) για να ανοίξει δρόμο στον ουρανό (=στη φύση, στο θέλημα του Θεού)。乾 (ΤΑΛΙΜ ΟΥΡΙ) του ορμητικού αγοριού ο δρόμος (=ο τρόπος) μεταβάλλεται και βελτιώνεται (ανάλογα με τις συνθήκες),各 ο κάθε (δρόμος, τρόπος, τακτική) γίνεται σωστός προς της ανθρώπινης φύσης τα κελεύσματα,保 διαφυλάσσει ενωμένη, ακέραια την ανθρώπινη φιλικότητα, καλοσύνη,乃 άρα αυτό είναι ωφέλιμο, πρέπον ΤΗΡ δηλώνει ο χρησμός。首 το ανώτερο όν βγαίνει, ξεπροβάλλει απο το πλήθος των άλλων πλασμάτων,萬 μυριάδων λαού κράτος ολόκληρο, παντού έχει ευημερία και ειρήνη

Παρατηρήσεις στο ανωτέρο: συνηθέστερα το σ’ αυτό το βιβλίο σημαίνει «άνθρωπος», και όχι «μεγάλο» όπως στα Κινέζικα, έτσι και εδώ το ερμηνεύω άνθρωπος, οπότε 大和 = ανθρωπιά. Το σε σχετικά νεότερες εποχές δέν συναντιέται παρα μόνο ώς συνηθισμένο μόριο αντίστοιχο του τουρκικού (και βορειοελλαδίτικου) «γιά!», αλλα σε παλιά κείμενα, βλέπε http://chinese.dsturgeon.net/dictionary.pl?if=en&char=%E5%93%89 έχει σαφώς την έννοια «始,開始» = αρχίζω, ξεκινώ, αρχή, ξεκίνημα. Όπως τα σύννεφα μετασχηματίζονται σε βροχή, έτσι και όλα τα πλάσματα μετασχηματίζονται για να πάρουν τη φυσική ενήλικη μορφήτους. «Όταν ήμουν μικρό παιδί, σάν παιδί σκεφτόμουν, σάν παιδί μιλούσα, σάν παιδί έπραττα. Όταν έγινα άντρας, παράτησα τα παιδιακίσια», λέει ο απόστολος Παύλος· ο άνθρωπος στη ζωήτου αποκτά κάποια φώτιση, αλλα όχι κατευθείαν: η ολοκλήρωση της φώτισης, γενικά της ωρίμανσης, αρχίζει απο το ελάχιστο. «Οι έξι θέσεις» είναι οι θέσεις των γραμμών του κάθε εξαγράμμου. Η κάθε γραμμή στην ώρατης εφαρμόζεται στη ζωή. Αυτό το 6γραμμο έχει το σύμβολο των απόκρημνων βράχων, έτσι η κάθε γραμμή δείχνει έναν τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει έναν βράχο (εμπόδιο), προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος προς τις εντολές της φύσης, εντολές του Θεού. Έτσι, η κάθε γραμμή αυτού του εξαγράμμου λέγεται οτι είναι πάνω σε έναν βράχο. Έχουμε 6 γραμμές, 6 τρόπους δράσης: στην περίπτωση της κάθε γραμμής υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος δράσης, το σωστό στην κάθε γραμμή είναι διαφορετικό απο ό,τι το σωστό στις άλλες γραμμές. Παρ’όλο που το υποκείμενο του 6γράμμου είναι άνθρωπος ορμητικός και ενίοτε βίαιος προς τα «βράχια» (εμπόδια), πάντοτε πρέπει να διατηρεί την ανθρωπιάτου, που χαρακτηρίζεται απο = φιλικότητα γενικώς προς όλα τα πλάσματα, έτσι η ανωτερότητατου αναγνωρίζεται απο το πλήθος, και με σωστό ηγέτη το πολυπληθές κράτος έχει ευημερία και αρμονία.

(3)1. 1. Της γραμμής το κείμενο μέσω χρ. διερεύνησα ώς εξής: Ανασηκώνει τους ώμους (απο αυτοπεποίθηση, ορθώνει το παράστημα), έπειτα τους κατεβάζει. Στην αρχή, δρόμο για να ανοίξει, -1: τα βράχια για να σκίσει ἰασσιξ (πλατιά αιχμή) () ἰοκ, δέν έχει.

Το παραδιδόμενο κείμενο λέει: 潛龍勿用。Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει: 潛龍勿用, 陽在下也 = η θετική ενέργεια είναι χαμηλά δηλαδή. Σχόλια της κομφουκιανής σχολής: 潛龍勿用,下也 είσαι χαμηλά δηλαδή. 潛龍勿用,陽氣潛藏。陽氣潛藏 = η θετική ενέργεια (του καλού το πνεύμα) είναι συγκαλυμμένο, κρύβεται.

初九 η πρώτη γραμμή λέει:潛龍勿用 ανασηκώνει τους ώμους και έπειτα τους κατεβάζει, τα απόκρημνα βράχια για να σκίσει δέν έχει πλατιά αιχμή,何謂也 τί θα πεί αυτό λοιπόν ο Κομφούκιος είπε:龍德而隱者也 αυτός που κατέχει του δράκοντα την αρετή και όμως είναι αποσυρμένος,不易(αυτό είναι η απόδοση του ΙΡΚ = χρησμός, φανέρωση, προβολή) 乎世 δέν προβάλλεται στον κόσμο,不成乎名 δέν παίρνει θέση ανάμεσα στους διάσημους,遯世無悶 αποσύρεται απο τον κόσμο και δέν έχει βάσανα。不見是而無悶 δέν προβάλλει την αλήθεια γι’ αυτό και δέν έχει βάσανα。樂則行之 ό,τι είναι ευχάριστο, το πράττει。憂則違之 ό,τι είναι δυσάρεστο, το αποφεύγει。確乎其不可拔 είναι ακλόνητος (ΑΛΠ) ωστε κανείς δέν μπορεί να τον «ξερριζώσει», να τον μετατοπίσει,潛龍也 αυτό εννοούν τα λόγια «ανασηκώνει τους ώμους και έπειτα τους κατεβάζει αντικρύζοντας τους απόκρημνους βράχους (εμπόδια)»

 (3)1. 2. 九二: 見龍田,利見大人。(το κείμενο του διαδικτύου έχει αντί για το των πιό παλιών εκδόσεων). Κρίνοντας απο τα συμφραζόμενα, και με δεδομένο απο την προηγούμενη γραμμή οτι = ιΑΛΙΜ ΚΑιΑ (απόκρημνοι βράχοι),το αυθεντικό κείμενο της γραμμής έλεγε περίπου τα εξής: τα απόκρημνα βράχια παντού ισοπεδώνονται,利 το αγόρι γίνεται άξιος ενήλικος άνδρας. (το στην πρώτη περίπτωση απέδιδε μάλλον *δΑΛΙΜ (ιΑΛΙΜ, απόκρημνα), ενώ στη δεύτερη περίπτωση το σχεδόν ομόηχο ΤΑΛΙΜ (ορμητικός, μάχιμος, γενναίος)). Τα σχόλια δείχνουν με σαφήνεια οτι άν και το αγόρι γίνεται μάχιμος άνδρας, ωστόσο δέν ασκεί βία· σ’ αυτήν τη γραμμή δέν βρίσκεται το ΟΥΡΟΥΠΑΝ (χτυπώντας) του χρ. του ιρκ ΒίτίΓ. Είναι όπως ένας καθηγητής μπαίνει σε μιά άτακτη τάξη, και επιβάλλεται με τη δύναμη της προσωπικότητάςτου: δέν επιτίθεται σε κανέναν μαθητή ούτε σωματικά ούτε λεκτικά, ωστόσο στην παρουσίατου τα παιδιά συμπεριφέρονται πολιτισμένα· η τάξη έχει πραγματικά τάξη. Οι κακοί μαθητές, που είναι τα «απόκρημνα βράχια», γίνονται «επίπεδη γή», χωρίς καμιά άσκηση βίας. Το ανάλογο συμβαίνει με κάθε ανθρώπινο πλήθος όπου εμφανίζεται μιά αληθινά ηγετική προσωπικότητα.

 Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει: 見龍, 德施普也 = η αρετήσου απλώνεται (επιδρά) σε όλην την οικουμένη δηλαδήΣχόλια της κομφουκιανής σχολής: 見龍在田, 時舍也。Εδώ είναι προβληματικό το , κανονικά σημαίνει «καλύβα», ή «βρίσκω κατάλυμα, κατοικία», αλλα η συνηθέστερη σημασία είναι «χωρίζω, παρατώ». Μόνο αυτή η δεύτερη σημασία ταιριάζει, με υποκείμενο τα βράχια, τουτέστιν: τα απόκρημνα βράχια παντού ισοπεδώνονται ή χάνονται, παύουν (να εμποδίζουν), στην κατάλληλη ώρα χωρίζουν, ανοίγουν ή παύουν (να εμποδίζουν) δηλαδή。見 τα απόκρημνα βράχια παντού ανοίγουν,天下 η υφήλιος γίνεται πολιτισμένη και νοήμων

九二曰 η δεύτερη γραμμή λέει:見 τα απόκρημνα βράχια παντού ανοίγουν,利 το αγόρι γίνεται γενναίος ενήλικος άνδρας。何 τί θα πεί αυτό λοιπόν?子曰:龍德而正中者也 είναι αυτός που κατέχει του δράκοντα την αρετή (ΤΑΛΙΜ), και συνάμα είναι ορθός (δίκαιος) και κατέχει τη μεσότητα (αρετή)。庸言之信 πάντοτε στα λόγιατου έχει αξιοπιστία,庸行之謹 πάντοτε στη συμπεριφοράτου έχει σύνεση,閑邪存其誠 εμποδίζοντας το άδικο διατηρεί την ειλικρίνειάτου,善世而不伐 ευεργετεί τον κόσμο χωρίς ωστόσο να επιτίθεται σε κανέναν,德博而化 έχοντας αρετή ολόπλευρη, μεταβάλλει (εκπολιτίζει τον κόσμο)。易曰 το ΙΡΚ (βιβλίο μαντικής) λέει:見 τα απόκρημνα βράχια παντού ανοίγουν,利 (το αγόρι) καταφέρνει να γίνει γενναίος ενήλικος άνδρας。君德也 αυτή είναι του αληθινού άρχοντα (του ανώτερου ανθρώπου) η αρετή δηλαδή.

(3)1. 3. 九三: 君子終日乾乾夕惕若厲,咎。Η τρίτη γραμμή είναι η χειρότερη σε κάθε εξάγραμμο, ωστόσο οι κομφουκιανοί αγάπησαν τόσο πολύ αυτό το εξάγραμμο, ωστε να επαινούν τη συμπεριφορά του «ανώτερου ανθρώπου» ακόμη και σ’ αυτήν τη γραμμή· η οποία έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία, καθότι μόνο σε αυτής της γραμμής το κείμενο χρησιμοποιήθηκε η λ. , αφ’ ετέρου, ο λογότυπος ΑΝΞΑ ΒίΛίγγ (= έτσι να ξέρετε = να το ξέρεις, πρόσεξε καλά) πήρε την κινέζικη μορφή = «δέν πειράζει, δέν υπάρχει σφάλμα», μόνο και μόνο εξαιτίας του σχολίου του Κομφούκιου σ’ αυτήν τη γραμμή. Η φράση 乾乾 ξεκίνησε απο κάποιο λογοπαίγνιο με τη λ. ΟΥΡΙ και ένα παλιό ρήμα παραγόμενο απο το ΟΥΡΙ, δηλαδή μιά φράση παρόμοια με την ελληνική «τα παιδία παίζει». Το έχει το φωνητικό στοιχείο (με το οποίο αποδίδεται το τουρκ. ΙΡΚ, παλιότερα *δΙΡΚ), στα κανονικά κινέζικα σημαίνει «δειλιάζει, επιφυλάσσεται», αλλα κατα τη δικήμου γνώμη είναι φωνητική απόδοση (με την προσθήκη του για δήλωση συναισθήματος) του παλαιοτουρκικού ΤΕΡΚ- (βιάζεται, επείγεται). είναι γενικά στο (3) απόδοση του ιΑβΙζ (άσχημο). Το αυθεντικό κείμενο έλεγε περίπου τα εξής: 君子 ο άρχοντας (ευγενική έκφραση = εσύ) 終日 περνώντας οι μέρες σάν μικρό αγόρι παίζει, και ύστερα επείγεται (τον πιάνει η φούρια βλέποντας πως έχει περάσει πολύτιμος χρόνος), αυτή η συμπεριφορά είναι (ιΑβΙζ) άσχημη (ΑΝΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις

Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει: 終日乾乾 περνώντας ο καιρός σάν παιδί παιδιαρίζει, 反復道也 επιστρέφει στο σωστό δρόμο δηλαδή (αυτό είναι ασαφές εξαιτίας της έλλειψης γραμματικών μορφημάτων. Προφανώς εννοεί: είναι ανάγκη / επείγεται να γυρίσει στο σωστό δρόμο, διότι έχει φύγει απο το σωστό: το αγόρι πρέπει να γίνει άνδρας, αυτός είναι ο δικόςτου σωστός δρόμος· ωστόσο παραμένει παιδί, δηλαδή ακολουθεί ανάποδη ηθική, άρα πρέπει να επιστρέψει στο σωστό, στην πορεία της ενηλικίωσης)Σχόλια της κομφουκιανής σχολής: 終日乾乾 περνώντας ο καιρός σάν αγόρι παιδιαρίζει,行事也 ασχολείται με δουλειέςτου δηλαδή. Το να ασχολείσαι με τις δουλειέςσου δέν είναι βέβαια κακό γενικά, αλλα εν προκειμένω το ζητούμενο είναι να κατανικήσεις τα εμπόδια («απόκρημνα βράχια») που σε εμποδίζουν να προχωρήσεις, νικώντας να μυηθείς στην ενηλικίωση, όπως ο κυπρίνος περνώντας τον καταρράχτη του 龍門 μεταμορφώνεται σε δράκοντα. Γι’ αυτό η ενασχόληση με τις δουλειέςσου είναι χρονοτριβήΆλλο σχόλιο: 終日乾乾 περνώντας ο καιρός σάν αγόρι παιδιαρίζει,與時偕行 συμμορφωνόμενος με τους καιρούς (περιστάσεις) συμβαδίζει δηλαδήΑυτό θα πεί ο οι καιροί, οι περιστάσεις, του επιβάλλουν να μήν κάνει άλματα, να μή μάχεται, οπότε συμμορφωνόμενος λέει «δέν θα πολεμήσω να σκίσω τα βράχια που φράζουν το δρόμομου, μόνο θα ασχολούμαι με τις τρέχουσες δουλειέςμου». Στο βιβλίο των νεοελληνικών κειμένων της δευτέρας Γυμνασίου είχε ένα γνωμικό: «δέν υπάρχει φρονιμότερο πράγμα απο τη δειλία· πάντοτε έχει τους λόγουςτης». Άν ήσουν αληθινά γενναίος θα μαχόσουν ακόμη και σε περιστάσεις που δέν σε ευνοούν. Σχετικά με αυτό λέει το τραγούδι “anarchy in the U.K.” των Sex Pistols: “anarchy for the U.K., it’s coming some time, may be; I GAVE A WRONG TIME, stopped the traffic line; your future dream is a shopping scheme, cause i wanna be anarchy!”. Αυτά τα λόγια καταδικάζουν τη συμπεριφορά της γραμμής, ενώ ο Κομφούκιος την επαινεί, ώς εξής:

九三曰 η τρίτη γραμμή λέει:君子終日乾乾 ο άρχοντας (=εσύ) περνώντας ο καιρός σάν αγόρι παιδιαρίζει,夕 ύστερα επείγεται, αυτή η τακτική είναι κακή, να το ξέρεις。何謂也 τί θα πεί αυτό λοιπόν?子曰 ο ίδιος ο Κομφούκιος είπε:君子 ο αληθινός άρχοντας (ο ανώτερος άνθρωπος) προωθεί (καλλιεργεί) την αρετήτουμε τάξη δημιουργεί την περιουσίατου (υλική και πνευματική), τα κεκτημένατου. 忠信 εντιμότητα και αξιοπιστία 所以進德也 είναι ο τρόπος με τον οποίο καλλιεργεί την αρετήτου辭立其誠 με ωραίο τρόπο εκφραζόμενος ανορθώνει («χτίζει») την ειλικρίνειατου, 所以居業也 με αυτόν τον τρόπο μένει στα (φροντίζει τα) κεκτημένατου. 知至 γνωρίζοντας το τέλειο 至之 το πράττει τέλεια,可與幾也 έτσι μπορεί να μπλέκει με μικρολεπτομέρειες. 知終γνωρίζοντας την εντέλεια 終之 κάνει τις δουλειέςτου στην εντέλεια,,可與存義也 έτσι μπορεί να μπλέξει με την ακριβή διαφύλαξη της ορθότητος。是故 γι’ αυτούς ακριβώς τους προαναφερθέντες λόγους: 居上位而不驕 κατέχει υψηλές θέσεις και όμως δέν περηφανεύεται,在下位而不憂 βρίσκεται σε χαμηλές θέσεις και όμως δέν στενοχωριέται,故乾乾 γι’ αυτό λέγεται οτι «σάν αγόρι παιδιαρίζει», 因其時而惕 και επειδή στην πρέπουσα ώρα επείγεται,雖危 άν και αυτή η συμπεριφορά είναι επικίνδυνη, 无咎矣 δέν είναι εσφαλμένη ωστόσο! (Βλέπετε λοιπόν πώς ο λογότυπος ΑΝΞΑ ΒίΛίγγ έφτασε να θεωρείται 无咎 («δέν είναι σφάλμα»), και πώς το ιΑβΙζ έφτασε να γίνει («επικίνδυνο». Κανονικά το σημαίνει «ακόνι, ακονίζω, ακονισμένη λεπίδα»).

(Σημειωτέον οτι στο διαδίκτυο (Wikisource) το εξαιρετικής ποιότητας κείμενο έχει αντί του της τελειότερης έκδοσης της δυναστείας, και όπως όλες οι εκδόσεις του διαδικτύου έχει αντί του αυθεντικότερου ).

Τί συμπέρασμα βγαίνει απο όλα αυτά τα σχόλια; Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος της χρονοτριβής. Οι περιστάσεις δέν είναι καλές, η δέ τακτικήσου θα σε κάνει να σπαταλήσεις τον πολύτιμο χρόνοσου, εκτός άν εγκαίρως ωριμάσεις και συμπεριφερθείς σάν ανδρειωμένος. Μέχρι ένα σημείο, η χρονοτριβή μπορεί να δικαιολογηθεί (ώς τελειομανία) και να διορθωθεί· απο εκεί και πέρα πρέπει να πάψεις να χρονοτριβείς και να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις δυναμικά και μεγαλόψυχα.

(3)1. 4. 九四: 或躍在淵,咎。Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει: 或躍在淵, 咎也。Σχόλια της κομφουκιανής σχολής: 或躍在淵,自試也。或躍在淵,乾道乃革。Το αποτελούμενο απο το ιδεόγραμμα «πόδι» και κάποιο παλιό φωνητικό στοιχείο που έφτασε να γίνει , είναι απόδοση του ιΟΡΙΙιΟΥΡ (βαδίζει, προχωρά). Κρίνοντας απο τα συμφραζόμενα, ερμηνεύω: ιΑΛγγΟΥΣΟΥΝ (μονάχος) ιΟΡΙΙιΟΥΡ (βαδίζει) στην άγρια ερημιά,无 έτσι να ξέρετεΌταν βαδίζεις μόνοςσου, φυσικό είναι να φοβάσαι μέσα στους άγριους τόπους, επίσης αναρωτιέσαι: «είναι σωστός αυτός ο δρόμος που πήρα; άν είναι σωστός, γιατί δέν είναι ήδη πεπατημένος;». Γι’ αυτό το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει: 或躍在淵, 咎也· ο λογότυπος κανονικά είναι το ΑΝΞΑ ΒίΛίγγ = «να το ξέρεις». Εδώ όμως φαίνεται να έχει την σχολαστική ερμηνεία «δέν είναι σφάλμα», διότι το κείμενο αλλοιώθηκε παίρνοντας απο το παρακάτω σχόλιο του Κομφούκιου. Αρα: 或躍在淵, 咎也 = μόνος βαδίζεις στην άγρια ερημιά, το να προχωρήσεις μπροστά δέν είναι σφάλμα. Αποσκοπεί λοιπόν το σχόλιο στο να διαλύσει τις αμφιβολίεςσου. Ακόμη και άν πάρουμε το με την έννοια «να το ξέρεις», το σχόλιο έχει πρακτικώς την ίδια σημασία: 咎也 = πρέπει να προχωρήσεις, να το ξέρεις.

Το άλλο σχόλιο: 或躍在淵,自試也μονάχος βαδίζει στην ερημιά, αυτοεξετάζεται δηλαδή. Είναι αυτό που είπαμε, πως βαδίζοντας μόνος έχεις φόβους και αμφιβολίες, δικαιολογημένα εξετάζεις τον εαυτόσου άν είσαι σε σωστό δρόμο.

Το επόμενο σχόλιο: 或躍在淵,乾道乃革。Εδώ το χρησιμοποιείται άραγε με τη σημασία ΚΕΚΥΚ (όπως στον χρ.49(3) = 23(1) ΟγΛΑΝ ΚΕΚΥΚ ΤΕζΕΚÍΝ…), ή μήπως με την παραδοσιακή έννοια «μεταβολή, πολιτική μεταβολή, ωρίμανση μιάς κατάστασης»; Είτε με τη μία είτε με την άλλη έννοια του , το νόημα του σχολίου είναι το ίδιο, δεδομένου οτι το ΚΕΚΥΚ ήταν άμεσα αντιληπτό όπως στον χρ. 49(3), ώς οιωνός που προέλεγε την ενηλικίωση του παιδιού. Δηλαδή το σχόλιο έλεγε: 或躍在淵 μονάχος βαδίζεις στον άγριο τόπο,乾 του (ΟΥΡΙ) αγοριού ο δρόμος οδηγεί στην / είναι η ενηλικίωση, ωρίμανση

九四曰 η τέταρτη γραμμή λέει:或躍在淵 μονάχος βαδίζεις στην άγρια ερημιά αυτό να ξέρεις。何謂也 τί θα πεί αυτό δηλαδή?子曰 ο Κομφούκιος το ερμήνευσε:上下常非為邪也 το επάνω και το κάτω δέν έχουν σταθερό κανόνα, δέν είναι αδικία λοιπόν,進退恆非離羣也 η προέλαση και η οπισθοχώρηση δέν έχουν κανέναν παντοτινό κανόνα, δέν είναι το να ξεχωρίζεις απο το πλήθος λοιπόν(καθώς είπαμε και στην προηγούμενη γραμμή) 君子進德 ο ανώτερος άνθρωπος προχωράει στην αρετή (καλλιεργεί, αυξάνει την αρετήτου) με ωραίο τρόπο δημιουργεί τα κεκτημένατου、欲及時也 επιθυμεί να προλάβει τον καιρό,故 γι’ αυτό δέν έχει σφάλμαΜε πιό ελληνικά λόγια: Δέν υπάρχει κάποιος σταθερός κανόνας που να λέει άν πρέπει να γίνεσαι προϊστάμενος ή υφιστάμενος, δέν είναι πάντοτε άδικο το να γίνεσαι προϊστάμενος, όπως επίσης δέν είναι πάντοτε άδικο το να είσαι υφιστάμενος. Επίσης στο να προχωρήσεις ή να υποχωρήσεις δέν υπάρχει κάποιος παντοτινός κανόνας, δέν μπορούμε να πούμε οτι άν οι πολλοί υποχωρούν και εγώ προχωρώ, τότε οπωσδήποτε έχω δίκιο, ούτε το αντίθετο· δηλαδή το να προχωρώ ή να υποχωρώ δέν κρίνεται σωστό απο το άν πράττω ό,τι και το πλήθος ή ξεχωρίζω απο το πλήθος. (Συνεπώς στην προκείμενη περίπτωση το να βαδίζεις μόνος δέν σημαίνει οτι κάνεις καλά, ούτε σημαίνει οτι κάνεις λάθος. Το σωστό ή το λάθος δέν κρίνεται απο το άν βαδίζεις μόνος ή με άλλους, κρίνεται απο άλλους παράγοντες). Στην περίπτωση αυτής της γραμμής, ο ανώτερος άνθρωπος βαδίζει, δηλαδή δρά, για να πλουτίσει την αρετήτου και τα κεκτημένατου, υλική και πνευματικήτου περιουσία. Θέλει να δράσει προτού να είναι αργά, (κι άν τυχόν έχει χρονοτριβήσει λόγω της προηγούμενης γραμμής, θέλει να το διορθώσει τώρα), επομένως δέν έχει άδικο. Καλά κάνει και προχωράει έστω κι άν δέν έχει κανέναν συνεργάτη ή ακόλουθο.

(3)1. 5. Της γραμμής το κείμενο μέσω χρ. διερεύνησα ώς εξής: () ανοίγει -: τις ωμοπλάτες,  ανορθώνει το κεφάλι. και έτσι, μόνος, χτυπώντας σκίζοντας (τα βράχια) ανοίγει δρόμο διαπερνά τα γυμνά βράχια βαδίζοντας ανάμεσάτους ανοίγει και εξομαλύνει το δρόμο, όπως το άροτρο διαπερνά την χέρσα γή, και φτάνει στον τόπο που θέλει, στο σκοπότου. Αυτά έλεγε το αρχικό κείμενο, πλήν όμως το κείμενο αλλοιώθηκε επηρεαζόμενο απο τα πολλά και ωραία σχόλια, μάλιστα ο Κομφούκιος με ποιητικό τρόπο έγραψε θαυμάσια φιλοσοφικά σχόλια σ’ αυτήν τη γραμμή.

Το παραδιδόμενο κείμενο λέει: 九五: 飛龍在天,利見大人。Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει: 飛龍在天 ανοίγει τις ωμοπλάτες, ορθώνει το κεφάλι,大人造也  ο μεγάλος άνθρωπος προχωρά δηλαδή. (δεδομένου οτι το σημαίνει προχωρώ, αλλα συνηθέστερα «κατασκευάζω», κάνω να γίνει κάτι, ή, ώς μέσης φωνής ρήμα, «γίνομαι», το σχόλιο μπορεί επίσης να διαβαστεί ώς εξής): μεγάλου ανθρώπου έργο είναι αυτό, ή: μεγάλος άνθρωπος γίνεσαι δηλαδή. Σχόλια της κομφουκιανής σχολής: 飛龍在天,上治也。上治也 =ανεβαίνει στην εξουσία, επιτυγχάνει τη θέση απο την οποία θα κάνει κουμάντο δηλαδή. 飛龍在天,乃位乎天德。乃位乎天德 = αφού η θέση (5η γραμμή) είναι στην (σημαίνει) ουράνια αρετή, ΕΡΔΕΜ.

九五曰 η πέμπτη γραμμή λέει:飛龍在天 ανοίγει τις ωμοπλάτες, υψώνει το κεφάλι,利見大人 σκίζοντας διαπερνά τα απόκρημνα βράχια εξομαλύνοντας。何謂也 τί θα πεί αυτό λοιπόν?子曰 ο ίδιος ο Κομφούκος το ερμήνευσε:同聲相應 όσα πλάσματα έχουν την ίδια λαλιά («μιλάνε την ίδια γλώσσα»), πρόθυμα συνεργάζονται、同氣相求 όσα πλάσματα έχουν την ίδια πνοή («ίδια χνώτα», ίδια ιδιοσυγκρασία), ζητούν το ένα το άλλο («ὅμοιος ὁμοίῳ αεί πελάζει», έτσι και):、水流濕 το νερό ρέει προς τα υγρά μέρη、火就燥 η φωτιά κατευθύνεται προς τα ξερά、雲從龍 τα σύννεφα ακολουθούν (συνοδεύουν) τον δράκοντα、風從虎 ο άνεμος ακολουθεί (συνοδεύει) την τίγρη,聖人作而萬物覩 ο σοφός άνθρωπος πράττει και τα μύρια πλάσματα είναι οι θεατές (των πράξεων του σοφού)。本乎天者 ό,τι κατάγεται απο τον ουρανό,親 έχει συγγένεια και οικειότητα με τα ψηλά;本乎地者 ό,τι κατάγεται απο τη γή,親下 έχει συγγένεια και οικειότητα με τα χαμηλά。則各從其類也 κατα συνέπεια, το κάθε τί ακολουθεί το είδοςτου (τη δικήτου φύση)。聖人 «σοφός άνθρωπος», σημαίνει επίσης άγιος άνθρωπος, ο άνθρωπος που έχοντας κατακτήσει τη γνώση, απέκτησε την τελειότητα, την αγιότητα. 聖人 είναι ο υποδειγματικός άνθρωπος στο 道得經 (βλέπε (5)), ενώ στο (3) χρησιμοποιείται ο όρος 君子 (άρχοντας, ανώτερος άνθρωπος). Αυτά τα λόγια θέλουν να πούν οτι όποιος λαμβάνει αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό, είναι ουράνιος άνθρωπος, ΤΕγγΕΡί κατα την τουρκ. ορολογία. Ακριβώς επειδή η φύσητου είναι ουράνια, είναι προορισμένος για τα «ψηλά», δηλαδή να γίνει άρχοντας στον κόσμο. Οι δέ άλλοι γίνονται υπήκοοιτου γιατί έχουν φύση γήινη, είναι απο τη φύσητους προορισμένοι για υφιστάμενοι. Συνεπώς σύμφωνα με τη φύση ο άνθρωπος αυτής της γραμμής γίνεται άρχοντας αγαπητός απο όλους τους υφισταμένουςτου, και έτσι υπάρχει φυσική τάξη και αρμονία.

(3)1. 6. Της γραμμής το κείμενο μέσω χρ. διερεύνησα ώς εξής: Άν και ονομαστός, με αναγνωρισμένη αξία, τρομάζει, πτοείται. (++) (επειδή) το υνί  καθώς ανοίγει αυλάκια συναντά εμπόδια. Στη διαπέραση συναντά ανωμαλίες, εμπόδια, όπως το υνί βρίσκει μεγάλες πέτρες. («ο ονομαστός άρχοντας πτοείται», στο πρωτότυπο μπορεί να ήταν «ο άρχοντας κατεβάζει τους ώμους», δεδομένου οτι η περήφανη κορμοστασιά του άρχοντα ήταν το κατ’εξοχήν σύμβολο του κύρους της εξουσίας. «Το υνί συναντά μεγάλες πέτρες», στο πρωτότυπο μπορεί να ήταν: «το ιΑΣΣΙΞ (πλατιά αιχμή) στομώνει στα βράχια»).

Το παραδιδόμενο κείμενο λέει: 上九: 亢龍有悔。Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει: 亢龍有悔, ο ονομαστός άρχοντας πτοείται, το υνί συναντά μεγάλες πέτρες: 盈不可久也 η πλήρωση δέν μπορεί να συνεχισθεί δηλαδή. Το ήταν σκίτσο δοχείου που γεμίζει με τροφή, ας πούμε γάλα, ώς επάνω. Όταν το δοχείοσου γεμίσει πλήρως, δέν μπορείς να συνεχίσεις να γεμίζεις· πρέπει να σταματήσεις, αλλιώς θα χυθεί. Η έκτη γραμμή είπαμε πως δέν είναι καλή, ούτε κακή: απο σένα εξαρτάται. Όταν δέν μπορείς να προχωρήσεις, αρκέσου με ό,τι έχεις επιτύχει, όταν αρκείσαι είσαι ευτυχής· το παραπάνω (άν και σου αξίζει) δέν είναι εφικτό (ίσως στο μέλλον η κατάσταση να γίνει καλύτερη, όταν αλλάξει το εξάγραμμο).

Σχόλια της κομφουκιανής σχολής: 亢龍有悔,窮之災也。窮之災也 =δρόμου (και δύναμης) εξάντλησης, δηλαδή αδιεξόδου κακοτυχία είναι. Εδώ το το μεταφράζω κακοτυχία, δέν είναι κατ’ ανάγκην συμφορά, παρόλο που είναι φανερό οτι τα αισθήματάσου πληγώνονται και θυμώνεις: συμφορά λέγεται άν εξακολουθείς να γεμίζεις το γεμάτο δοχείο, οπότε χύνεις το γάλα. Άν σταματήσεις όταν το δοχείοσου είναι αρκετά γεμάτο, δέν έχεις ζημιά. Το άλλο σχόλιο: 亢龍有悔,與時偕極。Πρόκειται για φτάσιμο σε αδιέξοδο. 與時偕極 θα πεί οτι σύμφωνα με τις περιστάσεις των καιρών βαδίζοντας φτάνεις σε ένα άκρο (ήτοι σημείο όπου δέν παίρνει να προχωρήσεις άλλο). Οι καιροί σου επιτρέπουν να φτάσεις ώς εκεί, οι καιροί δέν σου επιτρέπουν να προχωρήσεις άλλο.

上九曰 η επάνω (= έκτη) γραμμή λέει:亢龍有悔 ο ονομαστός άρχοντας πτοείται, το υνί συναντά μεγάλες πέτρες。何謂也 τί θα πεί αυτό λοιπόν?子曰 ο Κομφούκιος το ερμήνευσε:貴而 πολύτιμος (=σπουδαίος άνθρωπος) και όμως δέν έχει (την αρμόζουσα) θέση;高而 υψηλός (=αρχοντικός, το τουρκ. ΒΕΓΛίΚ) ανθρωπος και όμως δέν έχει λαό (υφισταμένους)。賢人在下位而 μεγάλης αξίας άνθρωπος σε χαμηλή θέση και όμως δέν έχει μεταστροφή (=τρόπο να αλλάξει θέση),是以動而有悔也 γι’ αυτόν το λόγο προσπαθώντας να κινηθεί το μετανιώνει  (=άν προσπαθήσει να προχωρήσει περαιτέρω, θα ζημιωθεί)

1.2.3.4.5.6. 見群龍首,吉。Αυτό το παραδιδόμενο  κείμενο είναι αρκετά αλλοιωμένο: το είναι παραλλαγή του που σημαίνει «ολόγυρα», με την έννοια παντού, όλα. Το ξεκίνησε απο κάποιο σκίτσο που εννοούσε «αντάξιος / κάποιος που μπορεί να σε αντιμετωπίσει / να συγκριθεί μαζίσου». Τα και χρησιμοποιούνται όπως στις γραμμές του 6γράμμου, προπάντως το δεύτερο είναι σαφέστερο με τη σημασία ΚΑιΑ (βράχια).

Συνεπώς, το αυθεντικό κείμενο εννοούσε: (όταν) 用九όλες οι γραμμές είναι 9ρια: σκίζεις όλα τα βράχια, δέν υπάρχει κανείς που να μπορεί να συγκριθεί μαζίσου,吉 είναι καλός ο χρησμός。象曰 =το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει::用九 όλα εννιάρια, σημαίνει: 天德不可為首也 στην ουράνια αρετή δέν μπορεί κανείς να συγκριθεί ή να αντιπαλέψειΣχόλια της κομφουκιανής σχολής: 乾元用九 όταν το στοιχείο του «ΟΥΡΙ» τα έχει όλα εννιάρια,天下治也 η υφήλιος κυβερνιέται, αποκτά ευταξία!。乾元用九乃見天則。Όταν το στοιχείο του «ΟΥΡΙ» (το αρχέτυπο της φωτεινής δύναμης που εκφράζεται σ’ αυτό το εξάγραμμο) τα έχει όλα «εννιάρια», τότε παρουσιάζεται (στον κόσμο) ο ουράνιος (θεϊκός) νόμος!

Για όσους δέν έχουν καμιά γνώση σχετικά με τη μέθοδο του周易 (3), να εξηγήσω τί σημαίνει «εννιάρια»: του κάθε 6γράμμου η κάθε γραμμή αποτελείται απο τρία στοιχεία, το κάθε στοιχείο είναι είτε ἰίν (αρνητικό) είτε ἰαγγ (θετικό)· το μέν αρνητικό λογαριάζεται ώς 2, το δέ θετικό λογαριάζεται ώς 3. Όταν καί τα τρία στοιχεία της γραμμής είναι 2, η γραμμή λογαριάζεται ώς 6 (τρείς φορές το 2), συνεπώς ονομάζεται «εξάρι» (), που θα πεί: έντονα αρνητική γραμμή που «κινείται» (θα μετατραπεί σε θετική γραμμή. Όταν καί τα τρία στοιχεία της γραμμής είναι 3, η γραμμή λογαριάζεται ώς 9 (τρείς φορές το 3), με άλλα λόγια το εννιάρι () είναι μιά έντονα θετική γραμμή που πρόκειται να γίνει αρνητική. (Άν τα τρία στοιχεία της γραμμής βγάζουν άλλο άθροισμα, δηλαδή 8 ή 7, η γραμμή δέν είναι έντονη, και δέν διαβάζουμε τί λέει το βιβλίο γι’ αυτήν). Όταν πάρουμε τρία στοιχεία, οι πιθανότητες να βγάλουν 9 είναι μία σις οκτώ. Να πάρουμε δύο συνεχείς γραμμές «εννιάρια», οι πιθανότητες είναι μία στις 64 (=8 Χ 8). Για να πάρουμε καί τις έξι γραμμές όλες εννιάρια, οι πιθανότητα είναι μία στις 262144 (ίση βεβαίως είναι και η πιθανότητα να πάρουμε καί τις 6 γραμμές εξάρια). Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπάνια είναι αυτή η περίπτωση για την οποία μιλάμε· ωστόσο το周易 (3) στο κείμενο αυτού του 6γράμμου, ύστερα απο την εξήγηση της κάθε γραμμής (που είναι «εννιάρι»), μιλά και για αυτήν την τόσο σπάνια περίπτωση που όλες οι γραμμές θα τύχουν να είναι 9ρια. Διότι άν πάρει κανείς έναν τέτοιο εκπληκτικό χρησμό, δικαιολογημένα θα αναρωτηθεί άν αυτό το τόσο απίθανο πράγμα που του έτυχε προμηνύει καλό ή κακό. Το周易 (3) αποφαίνεται πως είναι καλό: κανένας στον κόσμο δέν μπορεί να σε αντιμετωπίσει: αφού ο ουρανός (δηλαδή ο Θεός) είναι μαζίσου, ούτε δαίμονας ούτε άγγελος δέν μπορεί να παραβληθεί μ’εσένα, πόσο μάλλον άνθρωπος! Άν κάποιος πάρει αυτόν τον χρησμό, καί τις έξι γραμμές εννιάρια, δέν είναι ένας κοινός άνθρωπος: είναι ο ίδιος ο Θεός που παρουσιάζεται στον κόσμο με τη μορφή αυτού του ανθρώπου: τότε όλος ο κόσμος κυβερνιέται σύμφωνα με την ευταξία του Θεού: το θέλημα, δηλαδή ο νόμος του Θεού, γίνεται φανερός και επιβάλλεται στον κόσμο.

 

(3)2. ¦¦¦¦¦¦ 2(3) = 18(1) ΚΕΡΕΕΚΥ ÍΞÍ ΝΕ…

ΚΕΡΕΚΥ (= οίκημα, είναι το όνομα του 6γράμμου) 元亨 έχει μεγάλη χαρά,利 πρέπει να παρέχεις κατοικία (συνθήκες ευνοϊκές) στα διάφορα όντα, αυτό λέει (ο χρησμός)。君子 ο άρχοντας (= εσύ) 有攸往 έχει επιθυμίες να αλλάξει τον κόσμο,先 κάνει να πάει κάπου, βρίσκει το δρόμο κλειστό, μένει εκεί που βρίσκεται: όλα είναι εντάξει,主 (μάλλον αντί του ) να εγκατασταθείς πρέπει。西 καλοκαίρι με τη βλάστηση 得朋 κυκλοφορούν,東 χειμώνα με την παγωνιά 喪朋 δέν κυκλοφορούν,安 υπομονετικός να είσαι δηλώνει ο χρησμός, αυτό είναι καλό

彖曰 αρχαία ερμηνεία:至 στην εντέλεια (επιφώνημα θαυμασμού) (ΚΕΡΕΚΥ) μιά κατοικία (ΑЊΙγ) είναι μεγαλείο! 萬物 σε όλα τα πλάσματα παρέχει ζωή,乃 έτσι υπάκουα υπηρετεί τον ουρανό (Θεό)。坤 (ΚΕΡΕΚΥ) το οίκημα όντας γερό υποστηρίζει τα πλάσματα (που κατοικούν σε αυτό)(έτσι, σάν το καλό οίκημα, είσαι κι εσύ): των αρετώνσου ο συνδυασμός δέν έχει όριο。含(λάθος αντί για , στην κλασσική έκδοση γραμμένο σχεδόν ίδιο σάν ) η σκηνή είναι ευρύχωρη, φωτεινή, μεγάλη,品 όλων των ειδών τα πλάσματα (ΧΑΜΑγ) όλα (ΟΙCΊΡ-) είναι χαρούμενα (γιατί έχουν πού να κατοικήσουν)。牝 Το να παρέχεις κατοικία (ευνοϊκές συνθήκες ζωής) στα διάφορα όντα 地類 είναι της γής ιδιότητα,行地 αφού όλα τα πλάσματα κινούνται (κ κατοικούν) πάνω στη γή χωρίς περιορισμό,柔 οι μαλακές  (ἰίν γραμμές) (οτι) εξυπηρετικός, υπάκουος να είσαι πρέπει σημαίνουν。君子 του άρχοντα (= εσένα) 攸行 η ιστορία είναι ώς εξής: πρώτα θέλει να πάει κάπου, να φέρει αλλαγή στον κόσμο, δέν βρίσκει δρόμο ανοιχτό έπειτα γίνεται εξυπηρετικός, δεκτικός, τότε αποκτά ευστάθεια (στην κατοικία, στη δουλειά, στο χαρακτήρατου)。西 το καλοκαίρι που βλασταίνει η γής μπορούν (τα πλάσματα) να πορεύονται,乃 θα πεί οτι σχετιζόμενα με τα όμοιατους, το είδοςτους πορεύονται;東 το χειμώνα με την παγωνιά δέν μπορούν να κυκλοφορούν,乃 έπειτα όταν τελειώνει (ο χειμώνας) έχουν ευτυχία。安 εφόσον ζείς με ησυχία κ τάξη δηλώνεται (ο χρησμός) οτι βγαίνει σε καλό,應 γιατί είσαι σάν τη γή που δέν έχει όρια(οι αρχαίοι θεωρούσαν τη γή απέραντα εκτεταμένη όπως κ τον ουρανό απέραντα ψηλό. Οι συνθήκες σε αυτόν τον χρησμό δέν σου επιτρέπουν δυναμική δράση, αλλα ενδείκνυνται για να γίνεις σάν μιά καλοφτιαγμένη σκηνή, κατοικία: να μείνεις εκεί που είσαι, να είσαι σε όλα σωστός, κ να παρέχεις προστασία στον καθένα που χειμάζεται. Έτσι κ μές το χειμώνα θα έχεις ασφάλεια, κ όταν περάσει ο χειμώνας θα έχεις μεγάλη χαρά).

(3)2. 1. 初六: 履霜,堅冰至。象曰: 履霜堅冰,陰始凝也。馴致其道,至堅冰也。Εδώ, που τα σχόλια είναι περισσότερες λέξεις απο ότι το αρχικό κείμενο, γίνεται σαφώς λόγος για τον ερχομό του παγερού χειμώνα της ασιατικής στέπας. Τα σχόλια λένε πως το κρύο του χειμώνα δυναμώνει, η φύση παγώνει, πρέπει ταπεινά και υπάκουα να αναβάλεις ή να ακυρώσεις ή να σταματήσεις τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, να μείνεις στο σπίτισου και να προετοιμασθείς καλά για τον χειμώνα που έρχεται.

(3)2. 2. 六二: 直,方,大,不習無不利。象曰: 六二之動,直以方也。不習無不利,地道光也。Αυτή η γραμμή είναι περίπου εκείνα που λέει ο χρ. 18(1). 直,方,大 είναι επίθετα που περιγράφουν τη γιούρτη, όπως στον χρ. 18(1), μόνο πολύ περιληπτικά, αφού η κάθε παρατήρηση του 18(1) αποδόθηκε με ένα σκίτσο που κατέληξε σε ένα ιδεόγραμμα. Το (ευθύ, ίσιο) σχολαστικώς ερμηνεύεται δέκαμάτια (παρατηρούν οτι δέν υπάρχει) L καμπή. Στην πραγματικότητα το ξεκίνησε απο την εικόνα πλεκόμενων (διασταυρούμενων) δοκαριών που ήταν ίσια, ευθέα· δηλαδή απο τη γνώριμη στους Τούρκους εικόνα μέρους του σκελετού μιάς γιούρτης. (Θυμίζω οτι τουρκικές είναι οι ρίζες της κινέζικης γραφής). 不習無不利, άν ήτανε κανονικά κινέζικα, θα σήμαιναν «δέν εξασκείται (δηλαδή δέν προσπαθεί) και όμως δέν υπάρχει τίποτε που να μήν το κερδίζει», άν και αυτά δέν είναι λόγια του πρωτοτύπου, αποδίδουν καλά το γενικό νόημα του εξαγράμμου και αυτής εδώ της γραμμής. Το σχόλιο地道光也 πρέπει να σημαίνει «της γής (δηλαδή της υποτακτικής, παθητικής φύσεως) οι μέθοδοι είναι σοφές δηλαδή».

(3)2. 3. 六三: (στην κλασσική έκδοση γράφεται σχεδόν ολόιδια σάν , εικόνα σκηνής, ΚΕΡΕΚΥ ή ιΟΥΡΤ) 章可 (σκίτσο τρύπας στην κορυφή της σκηνής =ΤΥCΥΝΥΚ, καμινάδα) ΤΗΡ。或 (φωνητική απόδοση του τουρκικού ΚΟΙΡΥΚ =θέα) 從王事,无 (=ΑΝ-ΞΑ) 成有終 (το τουρκικό ΣΟγγ, τότε παρόμοια προφερόμενο στα Κινέζικα)Στο πρωτότυπο έλεγε: το ΚΕΡΕΚΥ (κατοικία) έχει καλό ΤΥCΥΝΥΚ (καμινάδα) ΤΗΡ δηλώνει (ο χρησμός), 或從王事 ΚΟΙζΝΥΚί (το παράθυρότης) έχει ευρεία θέα. έτσι πρέπει να παραμείνεις μέχρι τέλους (=πάντοτε). 象曰 το αρχαίο χειρόγραφο ερμηνεύει:含章可貞 "η σκηνή έχει καλοφτιαγμένη καμινάδα" 以時發也 θα πεί οτι στον κατάλληλο καιρό βγάζει έξω (τον καπνό απο την εστία)。或從王事 "της σκηνής το παράθυρο έχει ευρεία θέα" 知光大也 εννοεί οτι η γνώσησου είναι φωτεινή κ μεγάληΗ τρίτη γραμμή γενικά είναι η χειρότερη, εδώ κακό δέν φαίνεται, αλλα η συμβουλή οτι έτσι πρέπει να παραμείνεις αφήνει να εννοηθεί οτι υπάρχει κίνδυνος. Εσύ που πήρες τον χρησμό είσαι η σκηνή που έχει όπως πρέπει την καμινάδα να βγάζει τον καπνό, θα πεί οτι βολεύεις τον κόσμο να κατοικεί. Άν δέν βγάζεις καλά τον καπνό έξω, ο καπνός που μαζεύεται μέσα στην κατοικία συμβολίζει την οργή, οργίζεσαι κ δέν ανέχεσαι. Είσαι σάν τη σκηνή με παράθυρο με ευρεία θέα, θα πεί οτι έχεις σοφία. Άν πάψεις να έχεις αυτήν τη σοφία, γίνεσαι στενόμυαλος. Άν παραμείνεις όπως πρέπει, με σωστή καμινάδα να αφήνεις τον καπνό να βγαίνει, να μήν οργίζεσαι κ να είσαι ανοιχτόμυαλος, έχει καλώς. Προσοχή όμως μή χαλάσεις κ γίνεις εμπόδιο στη διαβίωση του κόσμου κ στενόμυαλος.

(3)2. 4. 六四: 括囊﹔無咎,無譽。象曰:括囊無咎,慎不害也。Εδώ το γράμμα που κανονικά σημαίνει σακκί (απο δέρμα, όπως και οι γιούρτες), φαίνεται πως προήλθε απο κάποιο σκίτσο που απέδιδε μιά γιούρτη, η οποία λεγόταν ñort, το δέ προφερόταν “nâng”, που είναι φωνολογικώς κοντά. Η γραμμή έλεγε περίπου τα εξής: είναι ανάγκη να επισκευάσεις τη γιούρτη(σου), 無咎 (αυτό πάντοτε αποδίδει το «ανξα Βίλίγγ» του πρωτοτύπου=), να το ξέρεις καλά. 無譽 αλλιώς (άν δέν κάνεις τις αναγκαίες βελτιώσεις της γιούρτης) θα πάθεις ζημιές. Το σχόλιο λέει: 括囊無咎 = διόρθωσε τη γιούρτη για να αποφύγεις ζημιές, 慎不害也 (άν είσαι) προσεκτικός και προνοητικός δέν θα ζημιωθείς δηλαδή.

(3)2. 5. 六五: 黃裳,元吉。象曰:黃裳元吉,文在中也。Θυμίζω οτι η 5η γραμμή είναι η καλύτερη σε κάθε 6γραμμο. είναι συχνά απόδοση του τουρκικού αλτουν (χρυσό), σημαίνει όμορφα ρούχα ή φούστα, στο πρωτότυπο ήταν εικόνα του υψηλότερου μέρους της γιούρτης, ένα γράμμα παρόμοιο με το που εικόνιζε την κορυφή της στέγης ενός σπιτιού, παρατηρήστε οτι το αποτελείται απο και απο κάτω (που κανονικά σημαίνει «ρούχο», αλλα το ίδιο καλά έμοιαζε με το χαμηλότερο μέρος της γιούρτης). Δηλαδή το μάλλον αποδίδει το τουρκικό εΓiν (οροφή, δηλαδή καμπύλωση στην κορυφή της γιούρτης). Το元吉 όπου βρίσκεται στο (3) αποδίδει το αњιγ εδΓυ του τουρκικού πρωτοτύπου. Άρα: 黃裳,元吉 = αλτουν εΓiν, αњιγ εδΓυ = χρυσή καμπύλη οροφή, εξαιρετικά καλό. (Καθώς σημείωσα στο 18(1), η καμπύλη οροφή της γιούρτης συμβολίζει την ύψωση στην κορυφή μέσω ταπεινότητας). Αυτή είναι μιά σπάνια περίπτωση που το αρχικό κείμενο είναι πιό σαφές απο το σχόλιο: 文在中也 πρέπει να σημαίνει: ο μορφωμένος άνθρωπος βρίσκει τη «χρυσή τομή», την «μεσότητα», δηλαδή την ακριβή αρετή.

(3)2. 6. 上六: 戰龍於野,其血玄黃。象曰:戰龍於野,其道窮也。Το κείμενο, διαβάζονταςτο σάν κανονικά Κινέζικα, μιλά για μάχη. Απο λίγη πείρα που έχω απο αυτήν τη γραμμή, αντιλαμβάνομαι οτι όντως πρόκειται για διαμάχη. Κάνεις καλό κουμάντο στο σπίτισου, τα έχεις όλα εντάξει, και νάσου έρχονται κάποιοι επισκέπτες να κατοικήσουν μαζίσου, και αρχίζουν να σου τα αλλάζουν όλα. Βέβαια, αυτά μπορεί να είναι μεταφορικά: εργάζεσαι ας πούμε σε ένα γραφείο, μιά επιχείρηση, τα κουμαντάρεις όλα εντάξει, και έρχεται πιάνει δουλειά στο ίδιο γραφείο ένας άλλος υπάλληλος και πάει να τα χαλάσει όλα. Ή, τα πάς μιά χαρά με τη γυναίκασου, και έρχονται να κατοικήσουν μαζί και τα πεθερικάσου. Τέτοιες καταστάσεις. Θα πρέπει να αποτρέψεις την είσοδο τρίτων στο χώροσου. Άν παρα ταύτα καταφέρουν και μπούν στο χώροσου, θα πρέπει να έχεις διπλωματία ωστε να μήν έρθεις σε σύγκρουση, παρ’ όλο που εμποδίζουν τον τρόπο ζωήςσου. Τα σχόλια其道窮也λένε σαφώς: «ο δρόμοςτου (δηλαδή η τακτικήτου, ο τρόπος ζωήςτου, η ηθικήτου) εμποδίζεται δηλαδή». Όπως σε όλα τα 6γραμμα, η 6η γραμμή δέν χαρακτηρίζεται καλή ή κακή. Εξαρτάται. Μπορεί να έχεις ζημιά ή μπορεί να τη γλυτώσεις, ανάλογα πόσο έξυπνα θα χειρισθείς την υπόθεση.

(3)2: 1.2.3.4.5.6. 用六: 利永貞。象曰:用六永貞,以大終也。Όταν όλες οι γραμμές κινούνται, σε μεγαλείο καταλήγει η υπόθεση. Κάτι μεγάλο, πολύ καλό, επιτυγχάνεις. (Αφού σε ένα εξάγραμμο που χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά καλό» εφαρμόζεις τέλεια την αρετή του 6γράμμου).

 

 |¦¦¦|¦ 3(3) = 19(1) ΑΑQ ΑΤ QΑΡςΙΣΙΙΝ…

(3)3 Η γενική κρίση του 6γράμμου λέει: 勿用有攸往 το οποίο άν ήταν κανονικά κινέζικα θα σήμαινε: μή χρησιμοποιείς τα μέρη όπου έχεις (τη δυνατότητα) να πάς, δηλαδή μήν πάς εκεί όπου μπορείς να πάς, με άλλα λόγια «μή χρησιμοποιείς τις ευκαιρίες που σου έχουν παρουσιαστεί» (διότι πραγματική ευκαιρία είναι εκείνη που ακόμη δέν ξέρεις). Μου θυμίζει την παροιμία: «παντού ψάχνει ο λύκος, εκτός απ’ τη φωλιάτου». Η λύση, άν και ακόμη δέν την ξέρεις, μπορεί να είναι σε απόσταση αναπνοής. Στην πραγματικότητα η γενική κρίση του 6γράμμου έλεγε: εκλογή,元亨 (μπορείς να αποκτήσεις) μεγάλη χαρά κ έτσι πρέπει αποφαίνεται (ο χρησμός) ,勿用有攸往 μή φοβάσαι, μή δειλιάζεις,利建侯 αλλα καλά προσευχήσου και παρακάλεσε (τον Θεό)

Στο σωζόμενο κινέζικο κείμενο, το άλογο του χρ. 19(1) βρίσκεται στις γραμμές 2, 4 και 6. Πρόταση γάμου αναφέρεται στις γραμμές 2 και 4 (όχι οτι έτσι έλεγε εκεί το πρωτότυπο, αλλα οι Κινέζοι που το απέδωσαν καταλάβαιναν οτι για τέτοια πράγματα μιλούσε το κείμενο). Στη μορφή που έχουμε το κείμενο του (3), σε όλο το 6γραμμο υπάρχει το θέμα του αλόγου και του άρματος, που το ζητούμενο είναι να ενωθούν, δηλαδή το άλογο να ζευχθεί στο άρμα. Η ιδέα του ζεψίματος καθώς του καθορισμού (του αντάξιου) ενέπνευσαν τη χρήση του ρήματος (εγκαθιστά) μέσα στο 6γραμμο, και εν συνεχεία αυτά ενέπνευσαν την επιλογή της λ. (κανονικά σημαίνει «εγκατάσταση») με την οποία λ. αποδίδεται το τουρκικό ταλου (εκλογή). Πρωτίστως το επιλέχθηκε για φωνητικούς λόγους, προφερόμενο “duǝn / tjuĕn” (τον 6ο μ.Χ. αιώνα· παλιότερα το u ήταν λ), για να πλησιάσει το ταλου(λααπαν). Το (άρμα) που χρησιμοποιείται “passim” στο 6γραμμο, νομίζω πως ξεκίνησε απο κάποιο μπέρδεμα μεταξύ καρςι (ταίρι, αντάξιο) και καγγλι (άμαξα, άρμα), δεδομένου οτι το τουρκικό ς (ш) προέρχεται πάντα απο κάποιο είδος λ. Το αρχικό κείμενο όμως δέν ανέφερε γιά άμαξα ή άρμα (που μάλλον δέν είχε ακόμη εφευρεθεί τον καιρό που γράφηκε το αυθεντικό ιρκ ΒίτίΓ, αρχές 5ης π.Χ. χιλιετίας).

彖曰 αρχαία ερμηνεία:屯 (ΤΑΛΟΥ-) εκλογή,剛 το σκληρό (ἰαγγ) κ το μαλακό (ἰίν) αρχίζουν να κοινωνούν μεταξύτους κ έτσι είναι δύσκολο να παραγάγουν κάτι,動 κινείσαι (=το κάτω 3γραμμο) στο επικίνδυνο (=το πάνω τρίγραμμο) μέσα(γι' αυτό κ είναι δυνατή) μεγάλη χαρά (έτσι) αποφαίνεται (ο χρησμός)。雷雨之 των κεραυνών κ της βροχής η κίνηση 滿 γεμίζει (τον ουρανό) εν αφθονία,天 του ουρανού (=Θεού) η ενέργεια (είναι) σάν το χορτάρι αφανής,宜 το σωστό (λοιπόν) είναι 建侯 καλά να προσεύχεσαι, να παρακαλάς (το Θεό) αλλα να μήν επαναπαύεσαι

Οτι το ἰίν με το ἰαγγ αρχίζουν να κοινωνούν λέγεται διότι προηγήθηκαν τα 6γραμμα που σημαίνουν το αρχέτυπο ἰίν κ το αρχέτυπο ἰάγγ, άλλωστε η 1η γραμμή κοινωνεί με την 4η κ η 2η με την 5η στο παρόν 6γραμμο. Επειδή είναι ακόμη αρχή, είναι δύσκολο να φανερωθεί κάτι. Είσαι στην αρχή μιάς γνωριμίας με άτομο του αντίστοιχου φύλου ή κάτι αντίστοιχο, δέν είναι φανερό πώς η γνωριμία μπορεί να προχωρήσει. Το κάτω 6γραμμο λέγεται κεραυνός, το επάνω λέγεται βροχή, αυτά γεμίζοντας τον ουρανό έχει σκοτεινιά. Ο ουρανός (ο Θεός) ενεργεί να φτιάξει κάτι, δηλαδή ενεργεί να τα φτιάξεις με το ταίρισου, αλλα η ενέργεια αυτή είναι κρυφή απο τον κόσμο, κ εσύ ακόμη δέν καταλαβαίνεις οτι εκείνο είναι που αρμόζει να γίνει το ταίρισου. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχεσαι στο Θεό να σου φανερώσει το ταίρισου με βεβαιότητα, κ να μήν επαναπαύεσαι με τη σκέψη πως ούτως ή άλλως θα αποκτήσεις εκείνο που σου αρμόζει, διότι η κατάσταση είναι σκοτεινή κ ύπουλη, την αφάνεια μπορείς να την εκμεταλλευθείς εσύ για να αποκτήσεις το ταίρισου αποφεύγοντας τον ανταγωνιστή, αλλα επίσης ο ανταγωνιστής μπορεί να εκμεταλλευθεί την ασάφεια της περίστασης για να σου πάρει εκείνο που σου πρέπει (αφού ακόμη δέν είσαι σίγουρος) κ μετά θα είναι αργά για σένα. Γι' αυτό χρειάζεται καλά να προσεύχεσαι.

(3)3. 1. 初九: (όχι όπως στο διαδίκτυο) απο εικόνα αλόγου που σέρνεται στο πάτωμα (κατα τα συμφραζόμενα=) ΙδΜΗς﹔利居 QΟΡQ-ΜΑ ΤΗΡ,利建侯 (όπως στην γενική κρίση) πρέπει καλά να προσεύχεσαι και να παρακαλάς (το Θεό)。象曰 η αρχαία ερμηνεία:雖 παρόλο που () «το έρριξε» στο να σέρνεται στο έδαφος,志 του σκοπού(σου) η πορεία είναι σωστή λοιπόν。以 μέσῳ του ακριβού κατεβαίνοντας στο φτηνό,大 σε μεγάλο βαθμό κερδίζει το λαό λοιπόνΑυτό το σχόλιο μας δίνει μιά καινούργια ιδέα: το οτι το άλογο έφτασε να ξανουκλιέται καταγής, σημαίνει οτι αυτοταπεινώνεται. Αυτό είναι επώδυνο, αλλα δέν είναι εις βάρος του σκοπούσου: είσαι το «ακριβό» που χαμηλώνει την «τιμή»του, φαινομενικά έχεις απώλεια, αλλα στην πράξη έχεις κέρδος, διότι προσελκύεις πολύ κόσμο, πολύς κόσμος σε αγαπά και σε πλησιάζει, και σ’ αυτούς που σε πλησιάζουν ανάμεσα θα βρείς το ταίρισου. Ήσουν ακατάδεχτος γνωρίζοντας την ανώτερη αξίασου, γι’ αυτό και έμεινες χωρίς προοπτική να βρείς ταίρι, γι’ αυτό και έφτασες να κυλιέσαι καταγής. «Χαμηλώνοντας την τιμήσου» προσελκύεις πολλά άτομα, δέν μπορείς βέβαια όλα αυτά τα άτομα να παντρευτείς, αλλα σ’ αυτά ανάμεσα θα βρείς το ταίρισου.

(3)3. 2. 六二:Το επι το πλείστον αποδίδει την κατάληξη –ΜΗς (που δείχνει οτι και το (3) χρησιμοποιούσε το ίδιο λογοτεχνικό στύλ του (1)). Το είναι παραλλαγή του , εδώ περιέχει το στοιχείο (τρέξιμο, κίνηση) για να δείξει οτι τρέχει παντού και γυρεύει. Το πρίν απο το (άλογο) προφανώς προέρχεται απο το ΑQ (άσπρο). Το ήταν εικόνα ενός αντικατοπτριζόμενου πράγματος για να δώσει την έννοια «αντάξιο» (ίσως  λέξη διαφορετική απο το QΑΡςΙ που αποδίδεται στην 5η γραμμή με ). Τα 婚媾 στην 4η γραμμή εννοούν «παρδαλό, μαύρο» (ή άλλα χρώματα πολύ διαφορετικά του άσπρου), έτσι και εδώ. Το άσπρο άλογο είναι ΣΑΤΤυικό, ενώ το παρδαλό κ το σκούρο σημαίνουν ΡΑCΑΣικά κ ΤΑΜΑΣικά άτομα. Το παρόμοιο με το , σημαίνει περίπου «βρίσκεις». ήταν η παλιά γραφή του αριθμού 4, ενώ το προήλθε απο λ, την παλιά γραφή του αριθμού 3. Στο πρωτότυπο η γραμμή έλεγε:

屯如 (ΤΑΛΟΥΥΛΑΑΜΗς) έχει ερευνήσει για να διαλέξει, 邅如 (ΟΙΤΥΝΜΗς) έχει τριγύρω ψάξει και έχει παρακαλέσει,乘 λευκό άλογο 班如 το αντάξιο ταίριτου έχει αναζητήσει。匪 παντού βρήκε μόνο παρδαλά και σκούρα (άλογα),女 τρείς περιπτώσεις (ψάχνοντας) ΤΗΡ (δηλώνει ο χρησμός) δέν βρήκες,十 τέταρτη (ΒΟΛΟΥγ) περίπτωση εκεί θα βρείς。象曰 το αρχαίο σχόλιο:六 το εξάρι (ἰίν «κινούμενη» γραμμή) στη δεύτερη θέση δείχνει δύσκολη κατάσταση,乘剛也 διότι πατάει πάνω σε μιά σκληρή (ἰαγγ) γραμμή。十年乃字 «στην τέταρτη περίπτωση θα βρείς (αυτό που ζητάς)»,反常也 αυτό σημαίνει να πάς αντίθετα στα κοινότυπα

Το άσπρο άλογο είσαι εσύ. Ψάχνεις παντού και συνάμα παρακαλάς το Θεό να βρείς  ταίρι αντάξιοσου, αλλα όπου και άν ψάχνεις βρίσκεις μονο «παρδαλά ή σκούρα» άλογα, που σαφώς δέν σου ταιριάζουν. Οι σημαντικότερες ελπίδεςσου είναι τρείς, όλες αυτές οι πιθανότητες όπου αναζητάς σε απογοητεύουν. Ο χρησμός σου ανοίγει τα μάτια οτι στην τέταρτη περίπτωση θα βρείς αυτό που ζητάς. Ποιά είναι η τέταρτη περίπτωση; Ίσως να είναι και μπροστά στα μάτιασου αλλα δέν την έχεις καλά εξετάσει, διότι έχεις στο μυαλόσου διάφορα στερεότυπα τα οποία σου έχει υποβάλει η κοινωνία. Πρέπει να πάς αντίθετα στον κονσερβαρισμένο τρόπο σκέψης, έξω απο τα πεπατημένα μονοπάτια του μυαλού, για να βρείς την τέταρτη περίπτωση, όπου είναι ακριβώς εκείνο που ζητάς, το αντάξιο ταίρισου.

(3)3. 3. 六三:Στη θέση του του διαδικτύου, η κλασσική έκδοση έχει ένα παλιό σπάνιο γράμμα που δέν βρίσκω κάν τρόπο να το γράψω (αριστερά + δεξιά. Κανονικά σημαίνει «προσέρχεται»). Πολύ παραπλανητικότερο είναι το λάθος που βρίσκεται στο αρχαίο σχόλιο: στο διαδίκτυο έχει =λασκάρει, ενώ η κλασσική έκδοση έχει (ακολουθεί, επιδιώκει). Το νόημα της γραμμής θυμίζει το περιστατικό απο την ιστορία του πρίγκηπα ΡΆΑΜΑ, που όταν ζούσε στο δάσος εξόριστος με τη γυναίκατου ΣΙΙΤΑΑ, ο δαίμονας ΡΑΑυΑ,ΝΑ τους έστειλε δέλεαρ ένα χρυσό ελαφάκι, Ο ΡΆΑΜΑ πήγε να το πιάσει να το δωρίσει στη ΣΙΙΤΑΑ, τότε ο δαίμονας ΡΑΑυΑ,ΝΑ βρήκε ευκαιρία να απαγάγει τη ΣΙΙΤΑΑ. Τα περισσότερα απο τα γράμματα αυτής της γραμμής είναι απο πανάρχαια σκίτσα που ακόμη αναγνωρίζονταν όταν μεταγράφηκε το βιβλίο, και γι’ αυτό δέν αλλοιώθηκαν πολύ. Στο πρωτότυπο έλεγε: (皀卩) ζητώντας 鹿 το ελαφάκι (ΑΝ-ΞΑ ή κατάληξη –ΑΝ) έτσι βγαίνει στο κυνήγι,惟 απερίσκεπτα μπαίνει στο δάσος μέσα,君子 του άρχοντα ο θησαυρός δέν είναι αλλού, παρα στο σπίτιτου,往 (έτσι) αρχίζει (ΒΟΥγγ) η δυστυχία。象曰 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί(皀卩)鹿 για να πιάσει το ελαφάκι βγαίνει στο κυνήγι,以禽也 αυτά τα λόγια σημαίνουν οτι παίρνει στο καταπόδι (προσπαθεί να πιάσει) ένα θήραμα。君子 ο άρχοντας舍之 απο το σπίτιτου που φεύγει 吝窮也 είναι της δυστυχίας το τέρμα

Όπως σε όλο το (3), 君子 «ο άρχοντας» είναι ευγενική έκφραση που σημαίνει «εσύ» (που πήρες αυτόν τον χρησμό). Αυτή η γραμμή δείχνει τη μεγαλύτερη κακοτυχία που μπορείς να πάθεις: να χάσεις το θησαυρό μέσα απο τα χέριασου. Το ταίρισου το έχεις κυριολεκτικά στο σπίτισου. Είτε ζείς μαζί με αυτό το άτομο (οπότε ξέρεις οτι είναι το ταίρισου), είτε δέν ζείς μαζί, αλλα σε επισκέπτεται στο σπίτισου (οπότε δέν έχεις παρα να πείς «μείνε μαζίμου!», για να γίνει ταίρισου), αλλα το πνεύμα του φθόνου σου στέλνει ένα δέλεαρ για να σε απομακρύνει απο αυτό το άτομο, που είναι στην πραγματικότητα το ταίρισου. Εσύ σάν βλάκας κυνηγάς νομίζοντας οτι το δέλεαρ αξίζει περισσότερο απο το άτομο που ήρθε (κυριολεκτικά ή μεταφορικά) στο σπίτισου, είτε ακόμη κυνηγάς το δέλεαρ με την ελπίδα να ευχαριστήσεις το άτομο που ήρθε κοντάσου. Ώς αποτέλεσμα, αφήνεις το πραγματικό ταίρισου για λίγο μόνοτου, οπότε βρίσκει ευκαιρία κάποιος ανταγωνιστής να σου το πάρει. Έτσι χάνεις το θησαυρό μέσα απο τα χέριασου.

(3)3. 4. 六四:Τα λόγια αυτής της γραμμής, όσα δέν είναι λογότυποι, βρίσκονται και σε άλλες γραμμές, έτσι είναι εύκολο να καταλάβουμε τί έλεγε: ένα άσπρο άλογο 班如 το ταίριτου αναζήτησε,求 του πρότειναν παρδαλά και σκούρα (άλογα)不利έτσι (να ενεργήσεις) δέν πρέπει。象曰 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί(εφόσον) σου προτείνουν και φεύγεις (αρνείσαι)αυτό σημαίνει πως είσαι σοφός

Στον κόσμο υπάρχουν πολλά παρδαλά και σκούρα άλογα, δηλαδή άτομα μικρής αξίας, συκωτικά κ συφιλιδικά κατα την ομοιοπαθητική ορολογία, που δυσκολεύονται να βρούν ταίρι, και σαφώς δέν κάνουν για σένα, που είσαι άσπρο άλογο (ψωρικό, κατα την ομοιοπαθητική). Είναι γνωστό οτι εσύ ψάχνεις για ταίρι, τότε σου προτείνουν για ταίρι κάτι παρδαλά ή σκούρα άλογα. Εσύ δέν πρέπει να πείς ναί. Ακόμη κι άν δέν είχες αρκετό μυαλό για να γλυτώσεις απο την παγίδα της 3ης γραμμής, τουλάχιστον πρέπει να έχεις αρκετό μυαλό για να αρνηθείς τα παρδαλά και σκούρα άλογα, στάσου μακριά, μήν τα πλησιάζεις κάν, γιατί και σε λόγια να πιαστείς, δημιουργούνται παρεξηγήσεις.

(3)3. 5. 九五:屯其膏,小貞吉,大貞凶。象曰:屯其膏,施未光也。屯 είναι η απόδοση του τουρκικού ταλου (εκλογή, ταλουουλαα- = εκλέγει). προφερόμενο “gâu”, παλιότερα περίπου “qal”, είναι φωνητική (όχι νοηματική) απόδοση του τουρκικού καρςι (*καρљι). (Σε κανονικά κινέζικα το σημαίνει «αλοιφή», το οποίο εδώ είναι νοηματικώς τελείως ξεκάρφωτο. Νοηματικά η πλησιέστερη λ. προς το καρςι είναι το). Άν πάρουμε τα υπόλοιπα σάν κανονικά κινέζικα, μπορούμε να διαβάσουμε: 屯其膏,小貞吉,大貞凶 = «διαλέγει (προσπαθεί να βρεί) το ταίριτου, μικρή επιμονή: καλή τύχη, μεγάλη επιμονή: κακοτυχία», αυτά δίνουν νόημα με την έννοια οτι η κόσμια επιμονή φέρνει καλή τύχη, η μανιασμένη αναζήτηση φέρνει κακοτυχία. Αυτό όμως δέν ήταν το νόημα στο αρχικό κείμενο. Στην πραγματικότητα, το προήλθε απο (έτσι γραφόταν ο αριθμός 4) ενώ το προήλθε απο λ (έτσι γραφόταν ο αριθμός 3, βλέπε κεφάλαιο περι αριθμών στο ιρκ ΒίτίΓ). Εν προκειμένω το είναι απόδοση του Βολουγ (περίπτωση, ενδεχόμενο). Τουτέστιν, το αρχικό κείμενο έλεγε: εκλέγει (προσπαθεί να βρεί) 其膏 το ταίριτου,小 στην τέταρτη περίπτωση (βρίσκεται) καλή τύχη,大στις τρείς (που ήδη ξέρεις) περιπτώσεις (βρίσκεται) κακοτυχίαΣτο « εκλέγει (προσπαθεί να βρεί) 其膏το ταίριτου» τα αρχαία σχόλια εξηγούν: η απόφασηόχι ακόμηφωτεινή (σαφής) δηλαδή. (Δέν έχεις ακόμη φωτισθεί για το τί πρέπει να διαλέξεις, τί πρέπει να κάνεις).

(3)3. 6. 上六:Τα 乘馬班如 τα έχουμε δεί και σε άλλες γραμμέςΤο περιέχει που οι Κινέζοι χρησιμοποίησαν ώς απόδοση του Αγ- στο όνομα連山 του (1). Εδώ το φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για το ΑγΑΝ- (κι αυτό αρχίζει απο Αγ-), άρα η φράση泣血漣如 (με κάποια αλλαγή στη σειρά λέξεων) ξεκίνησε απο τη γραφή του ΑγΑΝΚΑ ΙδΜΗς. Δηλαδή η γραμμή έλεγε:

άσπρο άλογο 班如 προσπάθησε να διαλέξει το αντάξιο ταίριτου,泣血漣如 ΑγΑΝΚΑ ΙδΜΗς = «το έρριξε στο» να ξανουκλιέται καταγής (παραφέρεται απο την απογοήτευσητου)。象曰 το αρχαίο χειρόγραφο παρατηρεί:泣血漣如 «το έρριξε στο» να ξανουκλιέται καταγής (παραφέρεσαι απο την απογοήτευσησου),何可長也 πώς είναι δυνατόν να συνεχίσεις (αυτήν τη συμπεριφορά)!Το αρχαίο σχόλιο σε μαλώνει: είναι σωστά πράγματα αυτά; εντάξει, παραφέρθηκες απο την απογοήτευσήσου, είναι ανθρώπινο, αλλα όχι και να συνεχίσεις έτσι να παραφέρεσαι! Δέν βγαίνει τίποτα έτσι, μόνο που ρίχνεις τη θέσησου. Η 6η γραμμή δέν είναι ευμενής, ούτε και δυσμενής, απο σένα εξαρτάται. Να συμπεριφέρεσαι κόσμια, και να εξακολουθείς να αναζητάς και να προσεύχεσαι.

 

 ¦|¦¦¦| 4(3) = 58(1) ΟγΛΙ ΟΙCÍΝΤΕ QΑγγΙΙΝΤΑ…

(3)4 επιστρέφοντας στο πατρικό σπίτι (ΟΙΓίΡ-) θα χαρείς。匪 (ΤΕΓ? εξ οὗ ΤΕΓΥΛ) όχι οι γονείς ζητούν το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι, ο γιός επιστρέφει στο σπίτι ζητώντας τους γονείςτου。初 (ΟΙΠΚΕΛΕΠΕΝ) αγανακτώντας (ΤΕζίΠ) το έσκασε και έφυγε,再 έπειτα συλλογίσθηκε, επεθύμησε τις νουθεσίες των γονιώντου. επεθύμησε τις νουθεσίες των γονιώντου, γι’ αυτό και δέν 告利 θέλει να (ξανα)φύγει, (ΤΗΡ) αυτό αποφαίνεται ο χρησμός

Το βιβλίο που σχολιάζει τις κρίσεις των εξαγράμμων εξηγεί:蒙 «επιστροφή στο πατρικό σπίτι» (είναι το όνομα αυτού του 6γράμμου): στο βουνό (πάνω τρίγραμμο) απο κάτω υπάρχει κίνδυνος (το νόημα του κάτω 3γράμμου),險 αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και έτσι (το νόημα του πάνω τριγράμμου=) σταματάει,蒙 επιστρέφει στο πατρικό σπίτι。蒙 επιστρέφοντας στο πατρικό σπίτι θα χαρεί,以 διότι χαρά θα πεί να πορεύεσαι την κατάλληλη ώρα, εγκαίρως, την «μέση οδό» (=αρετή) ως γνωστόν。匪 όχι οι γονείς ζητούν το παιδί να επιστρέψει στο σπίτι,童 το παιδί επιστρέφει στο σπίτι ζητώντας τους γονείς,志 ο σκοπόςτου βρίσκει ανταπόκριση δηλαδή (η επιθυμίατου είναι να ξαναβρεί τους γονείςτου και να δέχεται τις νουθεσίεςτους, αυτή η επιθυμίατου ικανοποιείται)。初 πρωτύτερα αγανακτώντας το έσκασε (όχι όπως στο ίντερνετ) και έφυγε,以剛中也 διότι η σκληρή (δηλαδή ἰαγγ) γραμμή κατέχει το μέσο (του 3γράμμου)· πράγμα που δείχνει σκληρότητα στη συμπεριφορά。再 έπειτα συλλογίσθηκε και επεθύμησε τις νουθεσίες των γονιώντου,瀆 επεθύμησε τις νουθεσίες των γονιώντου γι’ αυτό και δέν (ξανα)φεύγει: (αυτό θα πεί) 瀆蒙也 οτι επιθυμώντας τις νουθεσίες των γονιώντου επέστρεψε στο πατρικό σπίτι δηλαδή。蒙 το να επιστρέφεις «στο πατρικό σπίτι» για να «αναθρέψεις» (καλλιεργήσεις, αναπτύξεις) την ορθότητα (ό,τι είναι σωστό)(αυτό είναι) σοφού ανθρώπου πράξη βεβαίως!

(3)4. 1. 初六:Η πρώτη γραμμή δείχνει το πρώιμο στάδιο της υπόθεσης. Ο νέος που το έχει σκάσει απο το σπίτιτου θέλει να σχηματίσει σίγουρη γνώμη, αναρωτιέται. Εδώ το μέν ξεκίνησε απο σκίτσο παρόμοιο με του (αμφιβάλλει, αναρωτιέται), το μάλλον απο σκίτσο αυτιού, το απο εικόνα δύο ανθρώπων (γονιών) που στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο· το αποτελείται απο (λόγια) και (όμορφα, βλέπε χρ. 58(3)), τα 桎梏 ήταν δύο λ. με παρόμοια σημασία σε σχήμα «ἕν δια δυοῖν», το όπως στο 25(3) έχει έννοια (ΚΗΝ) «έπειτα». Το νόημα της γραμμής ήταν: αμφιβάλλεις, αναρωτιέσαι άν πρέπει να επιστρέψεις στο πατρικόσου σπίτι. Πρέπει να πάρεις τη γνώμη των γονιώνσου, δηλαδή των αληθινά δικώνσου ανθρώπων. Άν δώσεις βάση σε όμορφα λόγια (και απατηλά) ξένων και δήθεν φίλων,以往 ώς αποτέλεσμα θα έχεις (ΒΟΥγγ) βάσανα。象 Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει πρέπει να πάρεις τη γνώμη 刑人 των γονιώνσου (αληθινά δικώνσου ανθρώπων),以 για να εφαρμόσεις σωστές μεθόδους δηλαδή

Οι γνώμες (καλές ή κακές) που δίνουν οι άνθρωποι είναι οδηγίες, μας δείχνουν σε τί δρόμο να βαδίσουμε, με ποιόν τρόπο να δράσουμε. Άν γυρίσεις στους γονείςσου και παίρνεις τη γνώμητους, θα έχεις σωστή καθοδήγηση. (Βέβαια, σε έναν χρησμό όλα είναι σύμβολα· το «πατρικό σπίτι» και οι «γονείς» επι το πλείστον λέγονται μεταφορικά, όπως και εσύ κατα πάσα πιθανότητα δέν είσαι κυριολεκτικά ένα αγόρι που το έσκασε απο το σπίτιτου).

(3)4. 2. 九二:Σε αυτής της γραμμής τα λόγια βρίσκω μιά ιστορία παρόμοια με του Οδυσσέα που έμενε στο νησί της Καλυψώς, αλλα προτίμησε να γυρίσει στην πατρίδατου και στην οικογένειατου. Του χρησμού το αγόρι που το έσκασε απο το σπίτιτου, βρήκε μιά γκόμενα με την οποία συζεί· σ’ αυτήν τη γραμμή όμως μετανιώνει, και ξεκινάει για το πατρικότου σπίτι. Το νόημα της γραμμής ήταν: προτιμάς να επιστρέψεις στο πατρικόσου σπίτι, αυτό είναι καλό. Έρχεσαι σε σύγκρουση με τη γκόμενα, αυτό είναι καλό. ο νεαρός (αφού παρατήσει τη γκόμενα και  επιστρέψει στο πατρικότου σπίτι) θα αποκτήσει νόμιμη σύζυγο。象 Το αρχαίο χειρόγραφο σχολιάζει:子 ο νεαρός θα αποκτήσει νόμιμη σύζυγο,剛 το σκληρό (ἰαγγ) και το μαλακό (ἰίν) μετέχουν αλλήλων δηλαδήΤο αρχαίο σχόλιο αναφέρεται στο οτι η γραμμή είναι ἰαγγ σε ἰίν (ζυγού αριθμού, δεύτερη) θέση· βρίσκει και ανταπόκριση απο την 5η γραμμή, που είναι ἰίν γραμμή σε ἰαγγ (μονού αριθμού) θέση. Γι’ αυτό υπάρχει εδώ άριστη ανταπόκριση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Η γκόμενα δέν θέλει να σε χάσει, όπως και εσύ την αγαπάς, το σωστό όμως είναι (αφήνοντας τη γκόμενα) να επιστρέψεις στην πατρίδα, στο πατρικό σπίτισου· τότε πάλι θα βρείς την άριστη ανταπόκριση μεταξύ αρσενικού και θηλυκού, δηλαδή θα βρείς μιά γυναίκα που σου ταιριάζει την οποία θα έχεις νόμιμη σύζυγο. (Και πάλι θυμίζω οτι στους χρ. όλα λέγονται συμβολικά).

(3)4. 3. 六三:Όπως στην προηγούμενη γραμμή, έτσι και εδώ υπάρχει μιά γυναίκα που εμποδίζει την επιστροφή του νέου στο πατρικότου σπίτι. Όμως, ενώ η 2η γραμμή είναι πάντα ευνοϊκή, η 3η γραμμή είναι συνήθως η πιό δυσμενής. Η γραμμή μου θυμίζει τα λόγια που ειπώθηκαν στον Αινεία αφού τα εύτιαξε με την Διδώ αλλα των θεών το θέλημα ήταν να φύγει για μιάν άλλη πατρίδα· έτσι, κάποια θεότητα παρουσιάστηκε στο όνειροτου παρακινώνταςτον να την παρατήσει, λέγοντας: μήν της έχεις εμπιστοσύνη, “varium et mutabile semper femina” (μιά φράση που έχει γίνει διεθνώς περίφημη: «ποικίλο και ευμετάβλητο πλάσμα είναι πάντα η γυναίκα»).

όπως στην πρώτη γραμμή· το αποτελείται απο (αυτί) με ένα άλλο στοιχείο που σημαίνει τα απατηλά λόγια· όπως στο 38(3) απέδιδε λ. παράγωγη του ΒίΡ (ένα) =ενώνεται, σμίγει· παραφθορά αντί για το με τη σημασία =παρατώ.

Στο πρωτότυπο έλεγε: μή δίνεις βάση στα λόγια της πλανεύτρας γυναίκας· σμίγει (τα φτιάχνει με άντρες) και παρατάει άντρες,不 δέν έχει σταθερότητα και αξιοπιστία,无攸利 αυτόν το δρόμοσου (τον «κατήφορο») να τον σταματήσεις πρέπει。象 το παλαιό χειρόγραφο επεξηγεί μή δίνεις βάση στα λόγια της πλανεύτρας γυναίκας (διότι) η συμπεριφοράτης δέν είναι πειθήνια, με σεβασμό δηλαδή (άρα δέν είναι αξιόπιστη γυναίκα)

Ο δρόμος που πρέπει να σταματήσεις είναι το οτι απομακρύνεσαι απο το πατρικόσου σπίτι για να συζείς με αυτήν την κοπέλα· σου είναι οδυνηρό επειδή την αγαπάς, αλλα πρέπει να την αφήσεις για να επιστρέψεις στο πατρικόσου σπίτι.

(3)4. 4. 六四:Στις προηγούμενες γραμμές απομακρύνεσαι απο το πατρικόσου σπίτι σχετιζόμενος με ξένους (αναξιόπιστους) ανθρώπους. Στην παρούσα γραμμή το σχόλιο δείχνει οτι μόνος και έρημος ξεμακραίνεις απο το πατρικόσου σπίτι. Μιά η οργήσου, μιά ο εγωισμόςσου δέν σε αφήνει να ομολογήσεις οτι ήταν σφάλμασου που το έσκασες απο το πατρικό σπίτι, ντρέπεσαι κιόλας: «με τί μούτρα θα τους δώ, έτσι που έφυγα απο το σπίτιτους», και μπορεί η ντροπή αυτή να μετατρέπεται σε οργή (μηχανισμός ψυχολογικής άμυνας). Στο 47(3) το σημαίνει «νεβρός», εδώ μπορεί να εικόνιζε κάποιο ατίθασο ζώο για να δώσει ιδεογραφικά την έννοια «αποφεύγει, αντιτίθεται, αρνείται», ή ίσως εδώ το ξεκίνησε απο το σκίτσο που παρίστανε έναν πνεύμονα (ΟΙΠΚΕ), για να αποδώσει το ΟΙΠΚΕΛΕ- (αγανακτά). Έτσι, στερείσαι τους γονείςσου, χωρίς να έχεις και κανέναν άλλο άνθρωπο να σε στηρίξει και να σε καθοδηγήσει. Είναι οδυνηρή κατάσταση, ακόμη κι άν απο εγωισμό μπορείς να ξεστομίσεις «καλύτερα είμαι τώρα!». Στο πρωτότυπο έλεγε: απο πείσμα αρνείσαι να επιστρέψεις στο πατρικόσου σπίτι,吝 (ΒΟΥγγ) έχεις σκληρή ζωή。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:困蒙之吝 «σκληρή ζωή επειδή απο πείσμα αρνείσαι να επιστρέψεις στο πατρικό σπίτι» 獨遠實也 θα πεί οτι μονάχος ξεμακραίνεις απο το =ουσιώδες, αυτό που είναι σημαντικό, ωφέλιμο, αναγκαίο για σένα

(3)4. 5. 六五: Η 5η γραμμή είναι κατα κανόνα η καλύτερη σε κάθε 6γραμμο. Εδώ είναι μόνο τρία ιδεογράμματα: (ΟγΛΙ) το παιδί, ο νεαρός επιστρέφει στο πατρικότου σπίτι,吉 (ΕδΓΥ) αυτό είναι καλό。象 το παλαιό χειρόγραφο παρατηρεί:童蒙之吉 το καλό της επιστροφής του παιδιού στο πατρικό σπίτι (έγκειται στο οτι) είναι υπάκουος, έχει σεβασμό καθώς δείχνει το τρίγραμμο ονομαζόμενο «ΕΣΕΝ» δηλαδή

Το τρίγραμμο που σημαίνει ευγενική συμπεριφορά με σεβασμό, καθώς επίσης και διείσδυση, είσοδο (εν προκειμένῳ στο πατρικό σπίτι), σχηματίζεται όταν αυτή η γραμμή «κινηθεί»: είναι «εξάρι», δηλαδή υπερβολικά ἰίν γραμμή, άρα θα μετατραπεί σε ἰαγγ γραμμή, οπότε το επάνω τρίγραμμο («βουνό») θα γίνει («άνεμος», κατα την αυθεντική ορολογία «ΕΣΕΝ» (αύρα)). Αυτή είναι η ιδανική συμπεριφορά στην προκείμενη περίπτωση. (Ακόμη και άν δέν έβγαινε τέτοιο τρίγραμμο, υπο οποιεσδήποτε συνθήκες η 5η γραμμή είναι ευνοϊκή· απλώς ο σχολιαστής συνηθίζει να αποδίδει την εύνοια (ή δυσμένεια) της γραμμής στην ειδικήτης θέση, το οποίο είναι χρήσιμο γιατί έτσι δείχνει τί έννοια έχει η εύνοια (ή δυσμένεια) της γραμμής).

(3)4. 6. 上九:蒙﹔不利寇,利寇。象曰: 利用寇,上下順也。

Η κλασσική έκδοση της δυναστείας έχει (όχι όπως στο ίντερνετ, αλλα) , κι αυτό το γράφεται επάνω αριστερά σάν το , όχι με. Επίσης, η κλασσική έκδοση έχει και όχι όπως στο ίντερνετ. Η 6η γραμμή γενικά δέν είναι αντικειμενικά ευμενής ή δυσμενής, απο σένα εξαρτάται. Το άν το δούμε σάν σκίτσο, δείχνει ένα χέρι που μιά δένει και μιά λύνει. Εξετάζει τα ενδεχόμενα. Το αποτελείται απο (οδηγώ) και που σημαίνει «φανέρωση», «φανερώνω», διπλασιασμένο είναι που σημαίνει «παρατηρώ, εξετάζω, ερμηνεύω» (εκείνα που φανερώνει ο Θεός στον κόσμο)· έτσι το φαίνεται πως εννοεί «συμπεριφέρομαι σύμφωνα με τη νουθεσία». Ολοφάνερα αντίθετη είναι η έννοια του (απο σκίτσο που παρίστανε χέρι το οποίο επεξεργάζεται κρεμασμένες ίνες κλωστικής κάνναβης), άρα θα σήμαινε «απωθώ, επιπόλαια αντιμετωπίζω». Το φαίνεται σάν σκίτσο ενός άντρα και μιάς γυναίκας κάτω απο μία στέγη (οι γονείς στο πατρικό σπίτι). Τώρα είναι κατανοητό τί έλεγε το πρωτότυπο: εξετάζεις και το ενδεχόμενο μήπως είναι προτιμότερο επιστρέψεις στο πατρικόσου σπίτι. δέν πρέπει να απωθείς (με οργή, δοξισοφία ή επιπολαιότητα) τους γονείςσου και τη σοφίατους,利 πρέπει με προσοχή να ακούς τους γονείςσου που σε νουθετούν。象 το παλαιό χειρόγραφο παρατηρεί:利 πρέπει να ακούς με προσοχή και σεβασμό τους γονείςσου που σε νουθετούν, (καθώς) οι επάνω με τον κάτω έχουν σχέση υπακοής και σεβασμού δηλαδήΤο σχόλιο αναφέρεται στο οτι η παρούσα (6η) γραμμή, ἰαγγ σε θέση ἰίν, έχει σχέση ανταπόκρισης με την αντίστοιχητης (3η γραμμή, ἰίν γραμμή σε ἰαγγ θέση)· αυτό δείχνει οτι άν επιστρέψεις με θέληση να ακούς τους γονείςσου, θα σε δεχθούν με στοργή. «επάνω» εννοεί τους γονείςσου· «κάτω» εννοεί εσένα. Καθώς εσύ είσαι πρόθυμος να τους ακούσεις, είναι και εκείνοι πρόθυμοι να σε ακούνε, δέν περιφρονούν τη γνώσησου ή τη γνώμησου, απλώς είναι γονείςσου και ξέρουν ασύγκριτα περισσότερα απο’σένα. Άν το αναγνωρίσεις αυτό, η επιστροφήσου στο πατρικόσου σπίτι θα είναι εύκολη και θα σου φέρει κάθε ωφέλεια.

 

 |||¦|¦ 5(3) = 3(1) ΑΛΤΟΥΝ QΑΝΑΤΛΙγ ΤΑΛΙΜ…

(3)5. Στο (3), το γενικά έχει την έννοια «πιάνω» και παρόμοια. Ο χρ. μιλούσε για τον αετό που ξαπλώνει στην όχθη του ποταμού (αναπαύεται), αυτό στην αντίληψη του Κινέζου λογίου έφτασε να γίνει «είναι καλό να περάσεις το μεγάλο ποτάμι» (φράση συχνή στο κινεζοφανές (3)). Η κρίση επι του 6γράμμου: χωρίς πλήρες πτέρωμα χρυσόφτερος άγριος αετός:有 ο,τι θέλει πιάνει και τρώει, (ΟΙΓίΡ-) χαίρεται,貞 (ΤΗΡ) δηλώνει ο χρησμός, (ΕδΓΥ ΟΛ) αυτό είναι καλό。利 Αυτό που πρέπει επι του παρόντος να κάνεις, είναι να ξαπλώνεις = να αναπαύεσαι (ΤΑΛΟι) στην όχθη του ποταμού

彖曰:需 (απο σκίτσο): χωρίς πλήρες πτέρωμα χρυσόφτερος άγριος αετός,須也 θα πεί «περιμένει να αναπτυχθεί το τρίχωμάτου» (το ήταν η εικόνα ενός προσώπου στο οποίο αναπτύσσονται γένια, έτσι δινόταν η έννοια: περιμένει την ανάπτυξη, την ενηλικίωση)﹔險 κίνδυνος (=το πάνω τρίγραμμο) υπάρχει μπροστά (άν προχωρήσεις) δηλαδή (το «μπροστά» είναι το πάνω τρίγραμμο)。剛 το σκληρό (=το ἰαγγ, δηλαδή οι ἰαγγ γραμμές που αποτελούν το κάτω τρίγραμμο) είναι στέρεο (πιάνει ολόκληρο το κάτω τρίγραμμο) και έτσι δέν πέφτει «στο λάκκο»,其義 αυτό σημαίνει οτι δέν 困窮 είσαι σε κατάστασης κακομοιριάς ή ανημπόριας, είναι σαφές。需 ο ανήλικος ακόμη (χωρίς πλήρες πτέρωμα) χρυσόφτερος αετός ό,τι θέλει πιάνει και τρώει, χαίρεται,貞 δηλώνει ο χρησμός, αυτό είναι καλό。位 θα λάβει τη θέσητου στων ουράνιων (=υψιπετών) τις θέσεις (ανάμεσα),以正中也 διότι είναι σωστός και στο μέσο (αυτό αναφέρεται στην 5η γραμμή που είναι ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ (μονού αριθμού) θέση, και στο μέσο του τριγράμμου που σημαίνει μεσότητα = αρετή)。利涉大川 πρέπει να αναπαύεσαι στην όχθηέτσι κάνοντας τώρα στο μέλλον θα έχεις επιτυχία δηλαδή

(3)5. 1. 初九:(στο Ίντερνετ γράφει που έχει ίδια σημασία με το της κλασσικής έκδοσης, στο (3) έχει την έννοια «επιμονή», βλέπε χρ. 32(3). Τη χρήση του μας την εξηγεί το αρχαίο σχόλιο: σημαίνει δύσκολη διαβίωση απο την οποία δέν μπορείς να ξεφύγεις. Η 1η γραμμή είναι γενικά δυσμενής, άν και όχι όσο η 3η. Τί να παρίστανε λοιπόν το αρχικό σκίτσο που έγινε ; εικονιστικά κρίνοντας, ένα φαράγγι. Η έννοια εκεινού που η αργκό ονομάζει «λούκι», δύσκολη, ανεπιθύμητη πορεία απο την οποία θέλεις να ξεφύγεις και δέν μπορείς). Στο πρωτότυπο έλεγε ακόμη δίχως πλήρες πτέρωμα χρυσόφτερος αετός βρίσκεται σε ένα φαράγγι。利 πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή (ΑΝ-ΞΑ) (ΒίΛίγγ) αυτό να ξέρεις。象曰 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:需于郊 ο δίχως πτέρωμα χρυσόφτερος αετός είναι σε ένα φαράγγι,不犯難行也 θα πεί οτι κάνει μιά δύσκολη πορεία απο την οποία δέν μπορεί να ξεφύγει 。利用恆, πρέπει να έχεις υπομονή και επιμονή, να το ξέρεις﹔未失常也 αυτό θα πεί οτι δέν έχεις χάσει τον σταθερό κανόναΣτην πρώτη γραμμή, η κατάσταση είναι σάν μιά δύσκολη παιδική ηλικία: δύσκολη ζωή περνάς, αλλα πρέπει να υπομένεις και να επιμένεις ώσπου να μεγαλώσεις. Υπάρχουν αναλλοίωτοι κανόνες που όλα τα παιδιά πρέπει να ακολουθούν. Δέν έχεις παραβιάσει αυτούς τους κανόνες, και ούτε πρέπει να τους παραβιάσεις. Όταν μεγαλώσεις, δηλαδή αναπτυχθείς, θα πετάξεις και θα ξεφύγεις απο τις δυσκολίες που έχεις τώρα. Να θυμάσαι την ιστορία του ασχημόπαπου: δέν περνούσε καλά ανάμεσα στα άλλα παπιά, αλλα μεγαλώνοντας όταν ήρθε η ώρατου πέταξε και φάνηκε οτι ήταν στην πραγματικότητα κύκνος.

(3)5. 2. 九二:Το ερμηνεύεται με του σχολίου το , που μπορεί να σημαίνει και πλαγιά ή χαμηλή γή, αλλα η αρχική σημασία φαίνεται πως ήταν έλος, δηλαδή ένας χαμηλός τόπος ανάμεσα σε δύο υψηλότερους τόπους, όπου μαζεύεται λίγο νερό. Ένας τέτοιος τόπος δίνει όχι πολλή τροφή στον ανήλικο αετό. Το αυτό είναι απο κάποιο σκίτσο που σήμαινε «πείνα» όπως στον χρ. (3)47. Μπορούμε να πάρουμε το 有言 ώς «δίψα και πείνα», γιατί ακόμη και το νερό του έλους δέν είναι καλό. =Αζ, βλέπε το παλαιοτουρκικό γράμμα Αζ. ώς συνήθως αποδίδει το τουρκικό ΣΟγγ = έπειτα, τελικά.

Στο πρωτότυπο έλεγε: ο δίχως πλήρες πτέρωμα χρυσόφτερος αετός βρίσκεται σε ένα έλος。小 λίγο διψάει και πεινάει,終 η έκβαση (ΕδΓΥ) είναι καλή。象 το αρχαίο χειρόγραφο ερμηνεύει:需于沙 «ο ανήλικος χρυσόφτερος αετός είναι σε ένα έλος»,衍 λέει «έλος» 在中也 διότι η γραμμή βρίσκεται στο μέσο του τριγράμμου (όπως και το έλος είναι ανάμεσα σε δύο υψώματα)。雖 παρόλο που 小有言 λίγο διψάει και πεινάει,以終吉也 τελικά η έκβαση είναι καλή βεβαίως

Η 2η γραμμή είναι πάντα ευμενής, δείχνοντας οτι γλυτώνεις απο το κακό. Κάτι αρνητικό εδώ είναι οτι δέν έχει ανταπόκριση απο την αντίστοιχη (δηλαδή η αντίστοιχη, η 5η γραμμή, δέν είναι αντίθετη αυτής, αλλα ίδια: καί οι δύο ἰαγγ). Η κατάσταση δέν είναι τόσο ωραία όσο στην κρίση επι του όλου 6γράμμου και του αντίστοιχου χρ. του ΙΡΚ ΒίΤίΓ, αλλα ο αετός μεγαλώνει, θα αναπτυχθεί κανονικά και τότε θα έχει αφθονία αγαθών.

(3)5. 3. 九三:Το ερμηνεύεται απο το σχόλιο: «τόπος απο τον οποίο έξω (άν βγείς) θα έχεις συμφορά». Το όπως στον χρ. (3)19, 4η γραμμή, εννούσε κριθάρι, γενικότερα: θρεπτικές φυτικές τροφές. Το που περιέχει, σήμαινε «ψάχνει (ή καλλιεργεί) θρεπτικές φυτικές τροφές». Ο αετός απο όσο ξέρω δέν τρώει σπόρους και φυτικές τροφές, αλλα ήταν σαφές οτι άνθρωπος ήταν το υποκείμενο του χρησμού που συμβολίζεται με αετό. Το όπως στον χρ. (3)3 εδώ σημαίνει «βρίσκει» ή «αποκτά».

Στο πρωτότυπο έλεγε: προτού αναπτύξει πτέρωμα ο αετός κατοικεί σε μιά τρύπα (σπηλιά),致 ψάχνοντας (φυτικές τροφές) και καλλιεργώντας βρίσκει κριθάρι (γενικά: θρεπτικές φυτικές τροφές)。象 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:需于泥 προτού αναπτύξει πτέρωμα ο αετός κατοικεί σε μιά τρύπα (σπηλιά),災在外也 θα πεί οτι συμφορά βρίσκεται έξω (απο τον προσωπικότου χώρο)。自 οι ίδιοι εμείς μαζεύοντας και καλλιεργώντας αποκτούμε (τροφή),敬慎不敗也 σημαίνει οτι έχοντας σεβασμό και σύνεση δέν ζημιώνουμε

Η τρίτη γραμμή είναι γενικά η πιό δυσμενής. Εδώ ο αετός είναι ευάλωτος. Κατοικεί σε μιά τρύπα, σε μιά σπηλιά, όπου είναι ασφαλής, αλλα άμα κάνει να βγεί παραέξω για να πιάσει π.χ. κανένα ψάρι, κανένα βατράχι κλπ να φάει, θα τον φάνε τον ίδιο οι εχθροίτου, διότι τον φθονούν και είναι αδύναμος, δέν έχει αναπτύξει φτερά, και μιά γάτα ακόμη μπορεί να τον σπαράξει. Έχεις όμως τρόπο να βρείς επαρκέστατη τροφή για να ανδρωθείς μιά χαρά: η «τρύπα» δηλαδή το ταπεινό σπιτάκισου έχει λίγο μπαχτσέ όπου μπορείς να καλλιεργείς αρκετή τροφή, επίσης τριγύρω απο την ταπεινή κατοικίασου φυτρώνουν άγρια χίλια δυό φυτά και δέντρα απο τα οποία μπορείς να μαζεύεις τροφή χωρίς να τη χρωστάς σε κανέναν. Πολλοί Έλληνες ελεεινολογούν την εποχή που ζούσαν μαζεύοντας χόρτα και σαλιγκάρια, και όμως αυτά που μάζευαν ήταν εκατό φορές πιό ωφέλιμα απο το κρέας που αγοράζουν σήμερα απο το χασάπη. Η τροφή που αποκτά ο αετός αυτής της γραμμής είναι επι το πλείστον φυτική μέν, θρεπτική δέ. Τρέφεται μιά χαρά, και το σπουδαιότερο: τρέφεται χωρίς να χρωστά σε κανέναν, χωρίς κάν να επιβαρύνεται απο φόνο θηραμάτων. Δείχνει σεβασμό (ταπεινότητα) στους γύρωτου, έτσι αποφεύγει τον φθόνο των άλλων. Έχει σύνεση, αποφεύγει κάθε επικίνδυνο άνοιγμα. Έτσι, παρόλη τη δυσμένεια της 3ης γραμμής, ο αετός δέν ζημιώνεται καθόλου.

Σ’ αυτό το σημείο όπως και σε άλλα της «Μεγάλης Μαντικής» επισημαίνεται η χρησιμότητα της ακρεοφαγίας. Δράττομαι της ευκαιρίας να σας θυμίσω οτι η ακρεοφαγία σώζει τον άνθρωπο σε κάθε δύσκολη περίσταση (και όχι μόνο στην περίπτωση αυτής της γραμμής).

(3)5. 4. 六四: Το ήταν η εικόνα μιάς περίφραξης, σε αυτήν την περίπτωση ο αετός μεγαλώνει σε έναν κλειστό χώρο, περιορισμένος σε μιάν αυλή άν όχι σε κλουβί. Άρα δέν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Θυμίζω τους στίχους του Πτωχοπρόδρομου που για να επιβιώσει είχε γίνει μοναχός, αλλα του φαινόταν πολύ άδικα όσα γινόνταν στο μοναστήρι, οπότε του απαντούσαν «(άν δέν σου αρέσει, φύγε)· ει δε και θέλεις να είσαι εδώ, να τρώγῃς το ψωμίμας (να είσαι ταπεινός, ευγνώμων) και κάμμυε τα ομμάτιασου και μή πολυπραγμόνει». Το ήταν το σκίτσο μιάς μύτης. Άρα στο πρωτότυπο έλεγε: προτού αναπτύξει πτέρωμα ο αετός κατοικεί περιορισμένος σε μιάν αυλή. βγάζεις τη μύτησου (απο το φράχτη), ξαναβάλ’τη μέσα。象 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:需于血 προτού αναπτύξει πτέρωμα ο αετός κατοικεί περιορισμένος σε μιάν αυλή (ή κλουβί),順以聽也 αυτό σημαίνει οτι υποτακτικά πρέπει να ακούς (τις νουθεσίες των ανωτέρωνσου)

Το οτι «έβγαλες τη μύτησου» απο το φράχτη σημαίνει οτι κατακρίνεις εκείνους οι οποίοι σου δίνουν τροφή και κατοικία, έστω κι άν η κατοικία αυτή είναι ένα κλουβί η δέ τροφήσου αποφάγια άλλων. Δέν πρέπει να «χώνεις τη μύτησου» στο πώς λειτουργεί το σύστημα, γιατί απο αυτό το σύστημα εξαρτάσαι. Ακόμη κι άν το σύστημα δέν είναι καθ’ όλα σωστό, η δικαιοσύνη σε υποχρεώνει να είσαι υποτακτικός και υπάκουος σε αυτό.

(3)5. 5. 九五:Το γράμμα αποτελείται αριστερά απο νερό και δεξιά απο ένα σκίτσο παρόμοιο με το 西 που παρίστανε φωλιά πουλιού. Δηλαδή το σήμαινε «στην όχθη φωλιά». Η γραμμή αυτή έλεγε ό,τι και ο αντίστοιχος χρ. του ΙΡΚ ΒίΤίΓ, 3(1): προτού αναπτύξει πλήρες πτέρωμα ο χρυσόφτερος αετός σε μιάν όχθη κατοικώντας τρώει ό,τι θέλει,貞 (ΤΗΡ) ο χρησμός δηλώνεται καλός。象曰 το αρχαίο χειρόγραφο παρατηρεί:酒 στην όχθη κατοικώντας ό,τι θέλει τρώει, δηλώνεται πως αυτός ο χρησμός είναι καλός,以中正也 διότι είναι στο κέντρο (του τριγράμμου) ορθή (δηλαδή ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ θέση) η γραμμή

(3)5. 6. 上六:Η χρήση της λ. δείχνει οτι είναι μιά κατάσταση παρόμοια με της 4ης γραμμής. Το 三人 νομίζω πως μπορούμε να το πάρουμε με την κανονική κινέζικη σημασία, μάλιστα το πρέπει να το πάρουμε με την κινέζικη σημασίατου, γιατί προέρχεται απο τα σχόλια που γράφηκαν στα Κινέζικα (σε αντίθεση με το καθ’αυτό κείμενο που ήταν τουρκικό). Της γραμμής το νόημα ήταν: έχεις μπεί μέσα στον αυλόγυρο,有 πράττεις κάτι που δέν είναι κόσμιο, γι’ αυτό και σε δικάζουν, τρία άτομα σε επικρίνουν,敬 σεβόμενος αυτούς (που σε δικάζουν, σε επικρίνουν και σε νουθετούν) η έκβαση θα είναι καλή。象 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:不速之 για το όχι κόσμιο (που έπραξες) δικάζεσαι επικρίνεσαι,敬之終吉σεβόμενος αυτούς (που σε δικάζουν, σε επικρίνουν και σε νουθετούν) η έκβαση θα σου είναι καλή。雖 άν και (βρίσκεσαι σε) 不當 δύσκολη θέση,未大失也 δέν έχεις χάσει τίποτε μεγάλο

Όπως στην 4η γραμμή έτσι και εδώ, ο ανήλικος αετός (=εσύ) ανήκει σε κάποια κοινότητα την οποία οφείλει να σέβεται, δέν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δέν μπορείς να ζήσεις έξω απο αυτόν το χώρο, μπαίνεις λοιπόν μέσα, αλλα πράττεις κάτι που δυσαρεστεί τους ανωτέρουςσου. Άλλοι είναι ανώτεροι απο σένα, εσύ ακόμα δέν ανάπτυξες πλήρες το πτέρωμα στο κορμίσου. Οπότε σε δικάζουνε (όχι κατ’ ανάγκην σε δικαστήριο, αλλα σε κάποιον χώρο σε υποχρεώνουν να ακούσεις δημόσια τις κατηγορίες εναντίονσου και να απολογηθείς. Π.χ. είσαι ένας μαθητής που έκανε παράπτωμα και σε καλούν στο γραφείο του διευθυντή, ή ένας στρατιώτης που έπεσε σε σφάλμα και σε βγάζουν στην αναφορά τάγματος). «Δικάζοντας»σε, τρία άτομα σε επικρίνουν: ένα, το άτομο το οποίο άμεσα προσέβαλες. Δεύτερο, ένα άτομο που υπερασπίζεται το άτομο το οποίο προσέβαλες, Τρίτο, ένα άτομο που θέλει μέν να σε υποστηρίξει αλλα αντικειμενικώς οφείλει να σου δώσει να καταλάβεις οτι ενέργησες άπρεπα και θέλει να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Άν σε αυτά τα άτομα αποδώσεις σεβασμό παραδεχόμενος το σφάλμασου με προθυμία να το επανορθώσεις, δέν θα ζημιωθείς.

Το όλο εξάγραμμο δείχνει όλους τους κινδύνους της παιδικής ηλικίας και κάθε άλλης κατάστασης που μοιάζει στην ανωριμότητα και αδυναμία της παιδικής ηλικίας. Η 6η γραμμή δείχνει τη στάση του παιδιού που φέρεται σάν να έχει τάχα μεγαλώσει προσβάλλοντας άλλα άτομα ή  πλάσματα που θεωρεί κατώτερα, ενώ είναι ακόμη παιδί, και ανώριμο και εξαρτημένο.

 

 ¦|¦||| 6(3) = 6(1) ΑδΙγΛΙ ΤΟγγΟΥζΛΙ ΑΑΡΤ…

(3)6. Το 6γραμμο ονομάζεται ΑδΙγ (=αρκούδα, που θυμίζει ΑδΙ =κίνδυνος). Το κείμενο του πρωτοτύπου ελάχιστα έγινε κατανοητό, οπότε οι Κινέζοι λόγιοι κατέφυγαν σε τυποποιημένες αοριστολογίες. Στο πρωτότυπο έλεγε: αρκούδα (που συμβολίζει επικίνδυνο, προκλητικό άτομο) και αγριογούρουνο (που συμβολίζει εσένα) συμπλέκονται σε ένα διάσελο。惕 με το χαυλιόδοντασου κάνεις σκίσιμο στην κοιλιά της αρκούδας, (ώς εδώ) καλά。終 τελικά (όμως αυτό σου βγαίνει σε) κακό。利見大人 πρέπει να συμπεριφερθείς σάν ανώτερος, ευγενής άνθρωπος,不利涉大川 δέν πρέπει να επιχειρήσεις καμιά «παλληκαριά»

  彖傳: «αρκούδα» (κίνδυνος, πρόκληση): ο επάνω σκληρός, ο κάτω ριψοκίνδυνος (αφού το επάνω 3γραμμο όλο ἰαγγ = «σκληρές» γραμμές, το κάτω σημαίνει «κίνδυνος»). επικίνδυνη θέση και επιπλέον κάτι δυνατό (σημαίνει) αρκούδα (την οποία συναντάς)。訟 αρκούδα και αγριογούρουνο (=εσύ) συναντιούνται και συμπλέκονται σε ένα διάσελο,惕 με το χαυλιόδοντα της κάνεις σκίσιμο στην κοιλιά, (ώς εδώ) καλά,剛來而得中也 διότι το σκληρό (=η ἰαγγ γραμμή) έρχεται και αποκτά το μέσο (του κάτω τριγράμμου)。終 τελικά (όμως) (βγαίνει σε) κακό;訟不可成也 διότι την αρκούδα δέν μπορείς να την ξεκάνεις。利見大人 πρέπει να συμπεριφερθείς σάν ανώτερος, ευγενής άνθρωπος 尚中正也 καθώς δείχνει η επάνω (5η) γραμμή που είναι στο κέντρο (στο μέσο του 3γράμμου που σημαίνει μεσότητα, αρετή) και σε σωστή θέση (ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ θέση)。不利涉大川 δέν πρέπει να επιχειρήσεις κανένα «ανδραγάθημα»: 入于淵也 διότι έτσι θα «πέσεις σε λάκκο»

(3)6. 1. : 初六:Στα αρχαία σχόλια το κανονικά σημαίνει «μακραίνει, συνεχίζει». Το σ’ αυτό το 6γραμμο χρησιμοποιείται και για ΤΟγγΟΥζ (αγριογούρουνο). Το , που σήμαινε «μικρό», απο παλιά χρησιμοποιούνταν ιδιωματικά ώς «ανεπαρκές, καθόλου», απο αυτό βγήκε η τουρκική κατάληξη «ΣΙζ» = «ελάχιστο», έπειτα «χωρίς». Η σειρά λέξεων του πρωτοτύπου κάπως αλλοιώθηκε κατα την αντίληψη των Κινέζων λογίων. Στο πρωτότυπο έλεγε: δέν συνεχίζει所事 τα «σού’πα μού’πες», το διαπληκτισμό,小有言 το (άγριο) γουρούνι «βουλώνει το στόματου»,終吉 η έκβαση είναι καλή

象傳 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί: 不永所事 «δέν συνεχίζει τον διαπληκτισμό» 訟不可長也 διότι με την αρκούδα δέν μπορείς να το παρατραβήξεις(στο διαδίκτυο λάθος: 雖有小言): 雖小有言 παρόλο που το αγριογούρουνο «βουλώνει το στόματου», (άρα φαίνεται να ηττάται),其 αυτουνού η διάκριση είναι σοφή ωστόσο Άν και με το να σωπαίνεις δείχνεις να ηττάσαι, ο νούςσου είναι φωτεινός, διακρίνεις σοφά το πόσα μπορείς να πείς και πότε πρέπει να σωπάσεις.

(3)6. 2. : 九二:Η 2η γραμμή είναι πάντα ευμενής τουλάχιστον με την έννοια οτι γλυτώνεις το κακό. Τα λόγια歸而逋 εξηγούνται με το του σχολίου (στην κλασσική έκδοση, ενώ στο διαδίκτυο το κείμενο έχει 歸而逋也). Το είναι απο σκίτσο ποντικού που χώνεται στην τρύπατου, με την έννοια «χώνεται, καταφεύγει σε ασφαλές μέρος, αποφεύγει». Τα其邑人三百戶, απομακρύνθηκαν πολύ απο το πρωτότυπο, αλλα καταλαβαίνω τη σημασίατους διότι μέχρι σήμερα έχει μείνει τουρκική παροιμία, που την ξέρουν και οι εκ Μικρασίας Έλληνες: «μέχρι να περάσεις τη γέφυρα, την αρκούδα (ΑιΙ στα Οθωμανικά) να την αποκαλείς ‘ΔΑιΙ’ = ‘θείε’». Στο πρωτότυπο έλεγε: δέν επιτίθεσαι στην αρκούδα,歸 παραμερίζεις και αποφεύγεις να την πλησιάσεις,其邑人 «θείεμου» 三百戶 αποκαλώνταςτην αντί για «αρκούδα» (ΑΝ-ΞΑ) με αυτόν τον τρόπο περνάς το διάσελο (επικίνδυνο πέρασμα)

象傳 το αρχαίο χειρόγραφο ερμηνεύει: 不克訟 δέν επιτίθεσαι στην αρκούδα,歸逋 «παραμερίζει και κρατάει απόσταση» σημαίνει «αποφεύγει»。自下 τον εαυτόσου βάζοντας κάτω και 訟上 την αρκούδα βάζοντας πάνω,患 της θλίψης η προοπτική συγκρατείται δηλαδήΤο στα παλιά κείμενα βρίσκεται με την έννοια συγκρατώ, όπως «συγκρατεί τα δάκρυα» = «δέν τα αφήνει να βγούν». Το γράμμα αποτελείται αριστερά απο «χέρι» και δεξιά εικόνα ραφής (η προέλευση του τουρκικού συλλαβογράμματος ΑΔ), δηλαδή ένα χέρι κρατάει κάτι και δέν το αφήνει να φύγει, όπως η ραφή κρατάει δυό κομμάτια πανί και δέν τα αφήνει να ξηλωθούν. Έτσι, η αρχική σημασία ήταν «συγκρατώ, δέν αφήνω να φύγει, δέν αφήνω να συμβεί, προλαμβάνω». Θα μπορούσε εξ αιτίας της συνάντησης με την αρκούδα να σε βρεί μεγάλη στενοχώρια, αλλα την προλαμβάνεις με τον τρόπο που είπαμε, δέν παθαίνεις τίποτε, «τη βγάζεις καθαρή». Το αρχαίο σχόλιο «βάζεις τον εαυτόσου κάτω και την αρκούδα πάνω», εννοεί οτι αυτοταπεινώνεσαι, παρουσιάζεις τον εαυτόσου ταπεινό και ασήμαντο, ενώ την αρκούδα την τιμάς, την παρουσιάζεις σπουδαία, την μεγαλύνεις με τα λόγια και το φέρσιμοσου. Αυτός είναι άλλωστε μέχρι σήμερα ο κανόνας της ασιατικής ευγένειας: να παρουσιάζεις μικρό, τιποτένιο τον εαυτόσου, και μεγάλο, σπουδαίο, τον συνομιλητήσου.

(3)6. 3. : 六三:Του或從王事 τη σημασία την καταλαβαίνω απο το 從上 του σχολίου. Το μοιάζει με το που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω για «αγριογούρουνο», ενώ το ήταν σκίτσο των δύο προτεταμένων χαυλιοδόντων (στο γράμμα επάνω). Το γενικά χρησιμοποιείται για τουρκικές λέξεις που ηχούσαν παρόμοια με «ΚΟΡΚ». Τα υπόλοιπα είναι γνωστοί λογότυποι. Στο πρωτότυπο έλεγε: του αγριοχοιρου οι χαυλιόδοντες θα σπάσουν (άν επιτεθεί),貞 (ΤΗΡ) δηλώνεται οτι (ιΑβΙζ) αυτό είναι άσχημο, δυσάρεστο (άν το πράξεις). η έκβαση για να είναι καλή,或 (ΚΕΡΕΚ) το σωστό είναι να ακολουθήσεις (εφαρμόσεις) ενός άρχοντα, ευγενούς συμπεριφορά (ΑΝ-ΞΑ) με αυτόν τον τρόπο θα νικήσεις

象傳 Το αρχαίο χειρόγραφο παρατηρεί: 食舊德 του αγριόχοιρου οι χαυλιόδοντες θα σπάσουνε (άν επιτεθεί),從上吉也 σημαίνει οτι το να συμπεριφερθείς με ανωτερότητα θα είναι καλόΕδώ θα νικήσεις όχι άν επιτεθείς, αλλα άν δέν επιτεθείς, άν δέν απαντήσεις στις προκλήσεις.

(3)6. 4. : 九四:Το , προφερόμενο ΑΝ, φαίνεται πως απέδιδε φωνητικά κάποια λέξη παρόμοια με το ΑΝ-ΞΑ (=με αυτόν τον τρόπο), με έννοια μάλιστα σάν του αρχαιοελληνικού δυνητικού «άν». Το είναι μιά λ. συγγενής της σουμερικής “dirig” (derig) = «παραπάνω» και με την Ι.Ε. κατάληξη –tero του συγκριτικού βαθμού. Ενώ αλλού μεταφράζω «αρκούδα», εδώ καλύτερα ταιριάζει πληθυντικός (που δέν δηλωνόταν με μόρφημα στην παλιά γλώσσα). Η 4η γραμμή γενικά είναι δυσάρεστη, αλλα δείχνει την απόκτηση πολύτιμης πείρας. Στο πρωτότυπο έλεγε: εφόσον δέν επιτεθείς στις αρκούδες,復 κάνεις πίσω και περιμένεις (ΑδΙ?) τα επικίνδυνα ζώα να περάσουνε,安 τότε (ΤΗΡ) δηλώνεται οτι έχει καλώς για σένα

象傳: Το αρχαίο χειρόγραφο σχολιάζει: (στο διαδίκτυο λάθος λείπει η λ. απο το σχόλιο): κάνοντας πίσω και περιμένοντας τα επικίνδυνα ζώα να περάσουνε, τότε βεβαιώνεται οτι έχει καλώς για σένα, 不失也 διότι δέν θα χάσεις τίποτε

(3)6. 5. : 九五:Εδώ οι λίγες λέξεις είναι όλες γνωστές, γι’ αυτό και το σχόλιο δέν δίνει, δυστυχώς, σπουδαίες επεξηγήσεις. (ΑδΙγ) αρκούδα. (ΑЊΙγ) εξαιρετικά (ΕδΓΥ ΟΛ) καλή η πρόγνωση。象傳: το αρχαίο χειρόγραφο παρατηρεί: 訟元吉 συναντάς αρκούδα, εξαιρετικά καλή είναι η πρόγνωση,以中正也 διότι η γραμμή είναι στο μέσο (του τριγράμμου) και σωστή (ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ =μονού αριθμού θέση)

Η 5η γραμμή είναι η καλύτερη σε όλα τα 6γραμμα, αλλα θα ήθελα το κείμενο να έδινε και κάποια συμβουλή. Εμμέσως, γραμμή στο μέσο τριγράμμου είναι πάντα ευμενής διότι δείχνει την αρετή της μεσότητος. Μεσότητα στην περίσταση σημαίνει να έχεις θάρρος αλλα όχι θράσος, θάρρος εκεί που σε παίρνει, αλλα και υποχωρητικότητα εκεί που δέν σε παίρνει. Η θέση είναι ἰαγγ που δικαιολογεί την ἰαγγ φύση της γραμμής, άρα η ἰαγγ συμπεριφορά δικαιολογείται, που θα πεί: δικαιολογείται να καταστρέψεις την αρκούδα, δηλαδή τον κακό και επικίνδυνο άνθρωπο που συναντάς. Να καταστρέψεις την αρκούδα αλλα όχι με κατα μέτωπον αναμέτρηση, γιατί είναι δυνατότερησου: θα την καταστρέψεις με πανουργία, με τέχνασμα. Η περίσταση θυμίζει τον Θησέα που συναντούσε τους ληστές, και άλλους αρχαίους ήρωες που νίκησαν ληστές και τέρατα ισχυρότερατους, προπάντων η κατάσταση θυμίζει τον Οδυσσέα που συνάντησε τον Κύκλωπα Πολύφημο. ΄Με πανουργία κατόρθωσε να τον νικήσει και να του ξεφύγει μαζί με τους συντρόφους που του έμειναν. Με ανάλογο τρόπο θα νικήσεις έναν εχθρό ισχυρότεροσου. Νικώντας εχθρό πολύ ισχυρότεροσου, κάνεις μεγάλο κατόρθωμα, γι’ αυτό η γραμμή κρίνεται εξαιρετικά ευμενής.

  (3)6. 6. : 上九:Ενώ στην προηγούμενη γραμμή δικαιολογείται η ἰαγγ συμπεριφορά (επίθεση στον εχθρό που συναντάς, άν και όχι κατα μέτωπον), εδώ είναι ἰαγγ γραμμή σε ἰίν (ζυγού αριθμού) θέση, που θα πεί οτι έχεις επιθετικότητα εκεί που δέν πρέπει. Η δήθεν κινέζικη απόδοση του παλαιοτουρκικού κειμένου θα ήταν παντελώς ακατανόητη άν δέν είχαμε το εύγλωττο σχόλιο, που είναι ίσως το μόνο σχόλιο σε όλο το βιβλίο το οποίο δέν παραθέτει τίποτε (ούτε μιά λέξη) απο το πρωτότυπο κείμενο της γραμμής (ίσως ακριβώς για το λόγο οτι το πρωτότυπο κείμενο της γραμμής ήταν παντελώς ακατανόητο στους τότε Κινέζους αναγνώστες).  Το χρησιμοποιούνταν για φωνητική απόδοση λέξεων παρόμοιων με ΚΟΡΚ, ενώ το για φωνητική απόδοση λ. παρόμοιων με δΕΡΚ, άρα τα 或錫 προσπαθούν να αποδώσουν κάποιο λογοπαίγνιο του πρωτοτύπου κάπως σάν «ΚΕΡΕΚ δΕΡΕΚ». Είναι γνωστό οτι η αρκούδα όταν θυμώσει χτυπάει με το χέριτης. Στον Ελληνικό Στρατό φημολογούνταν οτι κάποιος σκοπός είδε μιά αρκούδα και την πυροβόλησε τραυματίζονταςτην, τότε η αρκούδα τον σκότωσε με επανειλημμένα χτυπήματα του χεριούτης. Το γράμμα μοιάζει να εικόνιζε μιάν αρκούδα που χτυπάει με το χέριτης. Το στην παλιάτου μορφή εικόνιζε ένα χέρι που δείχνει. Το , απο κάποιο σκίτσο που εννοούσε επανάληψη, «κάμποσες φορές». Το είναι λέξη συγγενής του τουρκικού ΣΟγγ (έπειτα, τελικά) το οποίο και αποδίδει σε όλο το (3). Σύμφωνα με αυτά, της γραμμής το νόημα ήταν: 或錫之鞶帶 θρασύδειλα κεντρίζεις (με τους χαυλιόδοντες) την αρκούδα ενώ σε κρατάει στο χέριτης ή και μέσα στη φωλιάτης (αιχμάλωτο πάντως),終朝三褫之 το αποτέλεσμα θα είναι να φάς πολλά χτυπήματα απο της αρκούδας το χέρι。象傳 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί (ουσιαστικά, μεταφράζει): απο την αρκούδα υφίστασαι αιχμαλωσία,亦 και όμως αυτό δέν αρκεί για να της δείχνεις σεβασμό λοιπόν!Σε πιό απλά Ελληνικά: αιχμάλωτο σε κρατάει η αρκούδα, και όμως δέν της φέρεσαι με σεβασμό (Ehrfuhrt, τιμητικό φόβο, θα λεγόταν στα Γερμανικά). Όταν οι Κρητικοί συσκέπτονταν άν έπρεπε να επαναστατήσουν εναντίον των Οθωμανών κατακτητών, οι πιό συνετοί έλεγαν την παροιμία: «γιά σκότωσε τον βασιλιά, γιά μήν τον φοβερίζεις». Γιατί άν τον φοβερίζεις, κακό δικόσου θα είναι, και σκληρά θα τιμωρηθείς, και περισσότερο θα σε φρουρεί να μήν επαναστατήσεις. Εδώ είναι η περίπτωση που δέν σε παίρνει να εναντιώνεσαι σε εκείνον που σε κρατάει υποταγμένο· το χέριτου που δέν μπορείς να το δαγκώσεις, φίλατο, που λέει η άλλη παροιμία.

 

¦|¦¦¦¦ 7(3) = 55(1) ΑΛΠ ΕΡ ΟγΛΙ…

(3)7 ΣΥ:貞 ΤΗΡ ΑΛΠ ΕΡ ΕδΓΥ,无 ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ(Στην έκδοση της δυναστείας, το γράφεται χωρίς την επάνω αριστερά γραμμούλα). Στα ελληνικά: στρατιά:貞 ο χρησμός βεβαιώνει οτι για τον ακλόνητο (γενναίο) άνδρα είναι καλή η πρόγνωση,无咎 να το ξέρεις

Το παλαιό χειρόγραφο ονομαζόμενο 《彖》που εξηγεί τις κρίσεις επι των 6γράμμων λέει:師 ΣΥ,眾也 σημαίνει «πλήθος ανθρώπων»。貞 ο χρησμός βεβαιώνει,正也 θα πεί οτι ο τρόπος δράσηςσου είναι σωστός。能以眾正 μπορείς να δράς σωστά στα ανθρώπινα πλήθη, αυτό θα πεί οτι 可以王矣 κάνεις για ηγέτης, σίγουρα!。剛 η σκληρή (ἰαγγ) γραμμή είναι στο μέσο του (κάτω) τριγράμμου και έχει ανταπόκριση (δηλαδή η αντίστοιχη γραμμή, η μέση στο άλλο τρίγραμμο, είναι αντίθετη =ἰίν γραμμή). 行險 κάνεις κάτι επικίνδυνο 而順 ενώ παράλληλα είσαι δεκτικός, ταπεινός, υπάκουος,以此 με αυτόν τον τρόπο κηδεμονεύεις 天下 την υφήλιο και οι άνθρωποι 從之 σε ακολουθούν,吉 αυτό είναι τόσο καλό! 又何咎矣 και πώς θα μπορούσε να είναι λάθος;! (Το γράμμα στα κανονικά κινέζικα σημαίνει «δηλητηριάζω»! έχει γραφεί λάθος· στο πρωτότυπο ήταν ένα γράμμα αποτελούμενο απο (μητέρα) και (πατέρας) με την έννοια «κηδεμονεύω», δηλαδή «φροντίζω σάν μάνα και πατέρας», και συνεπώς «ηγούμαι». Με την ίδια έννοια η λ. έχει χρησιμοποιηθεί στο κεφάλαιο 51 του 道徳經 (5). Άν πάρουμε το με την παλιά έννοια «ΒίΛ- =ξέρει», τότε又何咎矣 = ποιός (άλλος) μπορεί να το γνωρίσει (να το ζήσει) αυτό!).

(3)7. 1. 初六:師出以律,否臧凶。《象》曰:「師出以律」,失律凶也。Η ιστορία μας δίνει αρκετά παραδείγματα γενναίων ανδρών που έχοντας σχηματίσει τη γνώμη οτι ο επικείμενος πόλεμος δέν είναι για καλό, απέφευγαν να πολεμήσουν. Ξέρουμε οτι ο Αχιλλέας για να μήν πάει στον πόλεμο μεταμφιέσθηκε σε γυναίκα, και ο Οδυσσέας με ένα τέχνασμα τον ξεσκέπασε. Ο ΆΡCΥΝΑ στο ΜΑhΑΑβΑΑΡΑΤΑ σκεπτόμενος οτι πρόκειται να σκοτώσει μεγάλης αξίας ανθρώπους και μάλιστα συγγενείςτου, γονατίζει κάτω και δηλώνει «δέν θα πολεμήσω, καλύτερα να με σκοτώσουνε». Σήμερα ακούγονται πάρα πολλά οτι δέν πρέπει να πολεμάμε εναντίον του κακού, οτι άν μας ραπίζουν απο τη μιά πρέπει να στρέφουμε και την άλλη, οτι η μή βία είναι η υπέρτατη αρετή, και ούτω καθεξής. Ο κανόνας της μή βίας είναι όμως σχετικός: δέν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Ο βοσκός οφείλει να χτυπήσει τον λύκο που απειλεί τα πρόβατα, γιατί αλλιώς ο λύκος θα ασκήσει βία εναντίον των προβάτων: φαίνεται βία εναντίον του λύκου, αλλα είναι αποτροπή της βίας προς τα πρόβατα. Τα όσα λέγονται για τη μή βία εν προκειμένῳ σε παραπλανούν απο τη σωστή αντίληψη δικαιοσύνης: αυτό είναι το νόημα της γραμμής.

Στον χρ. 12(3) το παριστάνει την καμήλα που πέφτει σε λάκκο. Εδώ το ξεκίνησε απο σκίτσο ανθρώπου που μπαίνει σε έναν λάκκο για να κρυφτεί. Το είναι αντί του παρόμοιου και ομόηχου (αποκρύπτω). Τα 否臧 είναι απο δύο τουρκικά συνώνυμα (πιθανώς ΑΒΙΤ- και Κίζ-) που σήμαιναν «κρύβομαι, αποφεύγω (να φανώ)».

Δηλαδή στο πρωτότυπο έλεγε: (ΣΥ) η στρατιά βγαίνει (εκστρατεύει) για το δίκιο,否το να αποφεύγεις (τη στράτευση) και να κρύβεσαι (ιΑβΛΑΚ) είναι κακό。《象》Το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:「師出以律」 «η στρατιά βγαίνει (εκστρατεία) για το δίκαιο»,失律凶也 εννοεί οτι το να χάνεις την αίσθηση της δικαιοσύνης είναι κακό

(3)7. 2. 九二:Η παραδοσιακή (σχολαστική) ερμηνεία (την οποία απέδωσε ο R. Wilhelm και ακολουθούν όλοι οι δυτικοί) είναι: «μέσα στη στρατιά· καλή τύχη· δέν έχεις λάθος· ο βασιλιάς απονέμει τριπλό παράσημο», η ερμηνεία αυτή είναι κοντά στο νόημα του πρωτοτύπου. Το απο εικονιστική και φωνητική προσέγγιση του ΣΥ (στρατιά). Το «μέσα» χρησιμοποιήθηκε για να δηλώσει τόπο, σάν την τουρκική κατάληξη –ΔΕ. Το (βασιλέας, άρχοντας) δείχνει πώς καταλάβαιναν το ΕΡΚΛίΓ: «εξουσιοδοτημένος απο τον ΧΑΝ, τον βασιλέα». Το (παλιά προφερόμενο πιθανώς «ΣΑΜΒ» χρησιμοποιήθηκε ώς φωνητική προσέγγιση του ΣΑβΞΙ (αγγελιαφόρος). Στη θέση του (που σήμερα σημαίνει «τρία») το πρωτότυπο είχε πιθανώς τον αριθμό 4, δεδομένου οτι κάτι τετραπλό ήταν το σύμβολο του αξιώματος (εκτός απο τιάρα, πιθανώς και ένα σκήπτρο με 4 κορυφές) που απένειμε ο ΧΑΝ (βασιλέας) στον γενναίο πολεμιστή. Το κανονικά σημαίνει «κασσίτερος», εντελώς άσχετο στα συμφραζόμενα, κατα τους σχολαστικούς είναι παραλλαγή του = «χαρίζει», που κι αυτό περιέχει το φωνητικό στοιχείο το οποίο έχουμε πεί οτι χρησίμευσε ώς φωνητική απόδοση του ΙΡΚ =μαντεία (周易 =της δυναστείας η μαντική, δηλαδή το έργο (3)). Έχουμε όμως πεί οτι το ΙΡΚ στα παλιά Τουρκικά (βλέπε χρ. 40(1) = 1(3) και 6η γραμμή του 56(3)) προφερόταν *δΙΡΚ, άρα παρόμοια προφορά απέδιδε το, συγκεκριμένα ήταν προσέγγιση του ΤΟΙΡΥΤ-. Το δέ ήταν φωνητική προσέγγιση του προσφύματος –ΜΗς. Εικάζω επίσης οτι υπήρχε στο πρωτότυπο ένα σκίτσο της τιάρας που απενεμήθη στον πολεμιστή, το οποίο σκίτσο της τιάρας κατέληξε ώς κορυφή στο γράμμα , καθώς και πάνω αριστερά στο γράμμα .

Στο πρωτότυπο έλεγε: 在師中 (ΣΥ ιΗΡίΝΤΕ) στον τόπο της εκστρατείας,吉 (ΕδΓΥ) είναι καλή η πρόγνωση,无咎 (    ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις,王三 (ΕΡΚΛίΓ ΣΑβΞΙ) απο τον ανώτατο άρχοντα εξουσιοδοτημένος αγγελιαφόρος 錫命 (ΤΟΙΡΥΤΜΗς) τον έκανε αξιωματούχο (τον γενναίο πολεμιστή, αναγνωρίζοντας έτσι επίσημα την αξίατου)。《象》το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:「在師中吉 στης εκστρατείας τον τόπο έχεις καλό (επιτυχία)」,承 λαμβάνεις του Θεού την εύνοια δηλαδή。「王三錫命」απο τον ανώτατο άρχοντα εξουσιοδοτημένος αγγελιαφόρος τον έκανε αξιωματούχο (τον γενναίο πολεμιστή, αναγνωρίζοντας έτσι επίσημα την αξίατου),懷 ενστερνίζεται το πολυπληθές έθνος δηλαδήΣε απλά Ελληνικά: Η νίκησου οφείλεται στου Θεού την εύνοια. Το οτι ο αγγελιαφόρος του ανώτατου άρχοντα σε ανακηρύσσει αξιωματούχο, σημαίνει οτι ο ανώτατος άρχοντας νοιάζεται για όλο το πολυπληθές έθνοςτου. Η λ. σημαίνει «έχω (μεταφορικά) στο στήθοςμου, φροντίζω, νοιάζομαι» (μονολεκτικά το αποδίδεται περίπου με «εγκολπώνεται» ή «ενστερνίζεται»). Ο άρχοντάςσου σε ανακηρύσσει αξιωματούχο, επειδή έχεις αποδείξει οτι είσαι ικανός να στηρίξεις το έθνος· σου απονέμει την τιμή για να στηρίξει το έθνος και όχι για να σου κάνει χάρη. «Εν τῃ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσαι οι αρεταί». Η μεγάλη νίκη και η αναγνώριση που δείχνει ο χρησμός, κατα βάθος οφείλονται στη δικαιοσύνη που έχεις στην ψυχήσου.

(3)7. 3. 六三:師或輿(όχι ),凶。《象》曰:「師或輿屍」,大无功也。Στην 3η γραμμή όπως και στην 5η βρίσκεται η φράση 輿(όχι 輿屍 όπως το έχουν στο διαδίκτυο). Προφερόμενα 輿 iwośi”, απέδιδαν με αρκετή ακρίβεια, για να μήν πώ ακριβέστατα, τον ήχο του τουρκικού Υςί- που σημαίνει «ριγώ, τρέμω». Το (“jiwək / γwək”) της 3ης γραμμής, λέξη συγγενής με τα Ι.Ε. Garten, gorod, χώρος, (ρίζα με έννοια «περίφραξη»), στα παλιά κινέζικα προφερόταν (όπως και το = «κράτος») σάν «κοροκ», δηλαδή το εδώ είναι φωνητική απόδοση του τουρκικού ΚΟΡΚ- = «φοβάται». Η 3η γραμμή έλεγε: (ΣΥ) στην εκστρατεία (ΚΟΡΚ-) απο το φόβο 輿 (Υςί-) τρέμει,凶 (ιΑβΛΑΚ) αυτό είναι κακό。《象》το αρχαίο χειρόγραφο σχολιάζει:「師或輿屍」στην εκστρατεία απο το φόβο τρέμεις,大无功也 αυτό σημαίνει (οτι θα έχεις) μεγάλη αποτυχία(επι λέξει δέν έχει έργο, 无功 = αποτυχία).

Όλες οι γραμμές εκτός απο τη 2η είναι ἰίν. Η 3η γραμμή επιπλέον είναι η χειρότερη σε κάθε 6γραμμο. Η θέση (3η = μονού αριθμού) είναι ἰαγγ, θα έπρεπε να είσαι ἰαγγ (ΑΛΠ, ακλόνητος) αλλα είσαι ἰίν. Το ἰίν σημαίνει κρύο και σκοτεινιά. Το κρύο συμβολίζει το φόβο, η σκοτεινιά δείχνει την αδύναμη προσωπικότητα. Είσαι χωρίς πείρα και ωριμότητα. Θα ήθελες να είσαι ακλόνητος, αλλα το σώμασου τρέμει· πράγμα που σου αποδεικνύει οτι δέν κάνεις γι’ αυτήν την εκστρατεία· άν πάς, θα έχεις μεγάλη αποτυχία.

(3)7. 4. 六四:師左次,无咎。《象》曰:「左次无咎」,未失常也。Η 4η γραμμή πάντοτε δείχνει την επώδυνη ωρίμανση, την επίπονη απόκτηση της πολύτιμης πείρας. Στην εκστρατεία είναι φυσικό να υποφέρεις, να πεινάσεις, να διψάσεις, να στερηθείς τον ύπνο, να κοιμηθείς πάνω στο χώμα, να τραυματισθείς, να ντροπιασθείς, και το πιό επώδυνο απ’ όλα, να νιώθεις ανα πάσα στιγμή οτι μπορεί να σκοτωθείς. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτής της γραμμής, όλα αυτά τα άγρια πράγματα δέν σε σκοτώνουν, και κατα το γνωμικό «ό,τι δέν σε σκοτώνει, σε κάνει πιό δυνατό». Κατα τη γνώμημου η γραμμή έλεγε ακριβώς αυτό που συνηθίζεται μέχρι σήμερα: «ο στρατός θα σε κάνει άντρα» (που σημαίνει οτι θα ταλαιπωρηθείς, αλλα έτσι θα έχεις την ωφέλεια οτι θα ωριμάσεις). Άρα: (ΣΥ) ο στρατός θα σε κάνει άντρα,无咎 (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις。《象》το παλαιό χειρόγραφο παρατηρεί:「左次 θα ανδρωθείς, 无咎 να το ξέρεις」,未 δέν έχεις χάσει τον σταθερό κανόνα (τη σταθερήσου επιδίωξη) δηλαδήΠαρόλο που η συμπεριφοράσου δέν είναι σταθερή: άλλοτε είσαι ορμητικός, άλλοτε δειλιάζεις, και τα αισθήματασου επίσης είναι μεταβλητά: άλλοτε ενθουσιάζεσαι, άλλοτε απελπίζεσαι, ωστόσο δέν έχεις χάσει τον σταθερό κανόνα: έχεις έναν σταθερό νόμο τον οποίο σέβεσαι, ο νόμος αυτός είναι πάντοτε να πολεμάς για τη δικαιοσύνη με όλεςσου τις δυνάμεις. Έτσι, οι ταλαιπωρίες που υφίστασαι στην εκστρατεία σε ωριμάζουν ωστε να ανδρωθείς, να ανδρειέψεις, να γίνεις ακλόνητος πολεμιστής.

(3)7. 5. 六五:田有禽利執言,无咎。長子帥師,弟子輿,貞凶。《象》曰:「長子帥師」,以中正也。「弟子輿」,使不當也。Αφού η 2η γραμμή μίλησε για το «ΣΥ ιΗΡίΝΤΕ» (στον τόπο της εκστρατείας), αναμενόμενο είναι η 5η γραμμή, που γενικά είναι η ευνοϊκότερη γραμμή σε κάθε 6γραμμο, να μιλάει για την ένδοξη επιστροφή στο σπίτι, όπως ο χρ. 55(1). Τα γράμματα田有禽利執言 ξεκίνησαν επι το πλείστον απο φωνητικές αποδόσεις τουρκικών λέξεων. Το («ΤΑΝ») απο το ΑΑΤΑΝ- (αποκτά ένδοξο όνομα), απο το ΟΙζί (ο ίδιος), το (που συχνά στο (3) απέδιδε το τουρκικό ιΗ- =τρώει) απο το ιΗΤ- (φθάνει στην επιτυχία), το απο τη λήγουσα του ιΗΤίΓΛίΓ. Το απο εικονιστική απόδοση του αλόγου, το νοηματική προσέγγιση του ιΗΤίΓΛίΓ. Τα 輿 όπως στην 3η γραμμή.

Τα χρόνια εκείνα δέν υπήρχε υποχρεωτική στράτευση, στο στρατό (άρα σε εκστρατεία) πήγαινε όποιος «το έλεγε η καρδιάτου». Για να πάρει όμως μεγάλη απόφαση, ρωτούσε πρώτα και χρησμό. Άν πήρες αυτήν τη γραμμή ώς απάντηση, θα πεί οτι ρώτησες: «να πάω σ’ αυτήν την εκστρατεία;», οπότε η γραμμή σου απαντά: 田有 (ΟΙζί ΑΑΤΑΝ-) ο ίδιος θα αποκτήσεις ένδοξο όνομα, το άλογόσου 利執言 (ιΗΤίΓΛίΓ) θα αποδειχθεί άξιο,无咎 (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις。長子 ο ώριμος πολεμιστής (δηλαδή εσύ) σώζει τη στρατιά,弟子 οι ανώριμοι πολεμιστές 輿 (Υςί-) τρέμουνε, (πράγμα το οποίο) (ΤΗΡ) σε βεβαιώνει ο χρησμός οτι είναι κακό。《象》το παλαιό χειρόγραφο παρατηρεί:「長子 ο ώριμος πολεμιστής (δηλαδή εσύ) 帥師 θα σώσει τη στρατιά」,以中正也 διότι κατέχοντας τη μεσότητα (αρετή) είναι σωστός。「弟子 οι ανώριμοι πολεμιστές 輿 τρέμουνε」,使 το να γίνουν αυτοί αξιωματικοί δέν είναι σωστό δηλαδή(Το使 είναι ακριβέστατη κινέζικη απόδοση του ΤΟΙΡΥΤ-, που τόσο δυσκόλεψε τους μελετητές του ιρκ ΒίτίΓ).

Ενώ η παλαιά άριστη έκδοση έχει以中正也, το κείμενο στο ιντερνετ αλλοιώθηκε σε以中行也, διότι κάποιοι σημερινοί σχολαστικοί θεώρησαν οτι το δέν ταιριάζει, αφού η γραμμή δέν είναι «σωστή», με την έννοια οτι είναι ἰίν γραμμή σε ἰαγγ (5η θέση). Παρά ταύτα, η γραμμή σε κρίνει σωστό, επειδή κατέχεις τη μεσότητα. Μεσότητα στον πόλεμο σημαίνει όχι δειλία, αλλα ούτε και υπερβολικό ενθουσιασμό. Εσύ έχεις αυτήν τη μεσότητα, γι’ αυτό και άν πάς στην εκστρατεία ώς ώριμος (άρα υψηλόβαθμος) πολεμιστής θα σώσεις τη στρατιά. Άν δέν πάς στην εκστρατεία, βαθμοφόροι θα είναι άλλοι πολεμιστές που είναι ανώριμοι, γι’ αυτό και δέν πρέπει να γίνουν βαθμοφόροι.

Παράδειγμα γι’ αυτήν τη γραμμή είναι ο hΑΝΥΜΑΑΝ του ινδικού έπους ΡΑΑΜΑΑιΑ,ΝΑ. Ο hΑΝΥΜΑΑΝ είναι ο ιδανικός ήρωας: δέν γνώρισε ποτέ ήττα, δέν υπάρχει τίποτε που να μήν μπορεί να το κάνει, όταν ήταν μικρός έλαβε αυτό το χάρισμα απο το Θεό. Αλλά, επειδή όταν ήταν μικρός σκάρωνε φάρσες στους βραχμάνους, οι βραχμάνοι τον καταράστηκαν να μή συνειδητοποιεί τις υπερφυσικέςτου ικανότητες παρα μόνο όταν άλλοι τον παρακινούν.

Όταν μαθαίνουν οτι η σύζυγος του ΡΑΑΜΑ έχει απαχθεί στη ΛΑγγΚΑ, ο hΑΝΥΜΑΑΝ είναι ο μόνος που μπορεί να πάει να τη βρεί. Ο Jambavaan, βασιλιάς των αρκούδων στο kiSkindha kaaNDe 66 sargaH (κεφάλαιο) εξυμνεί τον hΑΝΥΜΑΝΤΑ~, του διηγείται την θεϊκήτου καταγωγή, και τον παρακινεί να δρασκελίσει τον ωκεανό, όπως ο Θεός, ο viSNuH δρασκέλισε τους τρείς κόσμους.

Κάπως ανάλογα είσαι σε περίπτωση που πήρες αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό: διστάζεις να πάς στην εκστρατεία· ο χρησμός σε παρακινεί να πάς, λέγονταςσου οτι θα δοξασθείς εσύ και το άλογόσου· κι άν ακόμη δέν νοιάζεσαι για τη δόξα, πήγαινε στην εκστρατεία για να σώσεις το στράτευμα. Άν εσύ δέν πάς, υψηλόβαθμοι θα γίνουν ανάξιοι άνθρωποι, που δέν θα μπορέσουν να οδηγήσουν το στράτευμα στη νίκη.

(3)7. 6. 上六:大君有命,開國承家,小人勿用。《象》曰:「大君有命」,以正功也。「小人勿用」,必亂邦也。Γενικά η 6η γραμμή δέν είναι ευμενής ή δυσμενής, εξαρτάται απο το πόσο καλά θα χειρισθείς την κατάσταση. Στην προκείμενη περίπτωση πρέπει να επιλέξεις: ή θα φερθείς σάν γενναίος (ΑΛΠ) άνδρας, ή σάν λιγόψυχος. Στην πρώτη περίπτωση θα έχεις μεγάλα οφέλη, στην δεύτερη περίπτωση κανένα όφελος. Το το είδαμε στη 2η γραμμή όπου προσεγγίζει φωνητικώς το –ΜΗς και παράλληλα εικόνιζε την τιάρα, σύμβολο του αξιώματος που κερδίζει ο γενναίος πολεμιστής. Το στο 26(3) σημαίνει «κρέας». Την εποχή εκείνη το κρέας ήταν συχνό μόνο στα τραπέζια των ευγενών, πρωτίστως των ΞΑΤΡΙιΑΑΣ (στρατιωτικών και αρχόντων)· οι ιερείς θυσίαζαν ζώα των οποίων το κρέας μετά την θυσία έδιναν πρωτίστως στους ευγενείς. Οι κατώτερες τάξεις: μόνο σε γιορτές είχανε τέτοια τύχη, και πάλι οι ευγενείς είχαν προτεραιότητα στα καλύτερα κομμάτια. Αυτό το βλέπουμε και στα ελληνικά έπη, Ιλιάδα και Οδύσσεια, και στα ινδικά, ΡΑΑΜΑΑιΑ,ΝΑ και ΜΑhΑΑβΑΑΡΑΤΑ. Έτσι, το κρέας είναι σύμβολο των τιμών που αποδίδονται στους ευγενείς. Υψηλόβαθμος ευγενής θα αναδειχθείς εφόσον φερθείς σάν γενναίος άνδρας στην εκστρατεία για το καλό όλου του έθνους. Η φράση開國承家 θα μπορούσε και να ερμηνευθεί «κατακτά γή και αρπάζει τα ζώα (των εχθρών)», αλλα κατα τη γνώμημου η σωστή ερμηνεία είναι αυτή που αναφέρω παρακάτω, περιγραφή των τιμών που κερδίζει ο γενναίος πολεμιστής. Άλλωστε, επειδή στην εκστρατεία κερδήθηκαν εκτάσεις και κοπάδια του εχθρού, απο αυτά μπορεί ο γενναίος πολεμιστής να τιμάται. απο εικόνα δύο χεριών (που προσφέρουν κάτι), απο εικόνα γεωτεμαχίων (χωραφιών και βοσκοτοπιών).

Στο πρωτότυπο έλεγε: ο γενναίος ήρωας αποκτά την τιάρα σύμβολο του αξιώματος,開 τιμάται με προσφορά γής (χωράφια και βοσκοτόπια), του σερβίρεται κρέας,小 ο λιγόψυχος άνθρωπος δέν δικαιούται (τέτοιες τιμές)。《象》το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:「大君有命 ο γενναίος ήρωας αποκτά την τιάρα (δηλαδή γίνεται αξιωματικός, αναγνωρίζεται ώς ευγενής)」,以 επειδή (επετέλεσε) σωστό έργο δηλαδή。「小人勿用 ο μικρόψυχος άνθρωπος δέν δικαιούται (αξίωμα)」,必 οπωσδήποτε θα ανακατώσει (θα φέρει σύγχυση, αναταραχή, μπελάδες σ)το έθνος δηλαδή

Αφού έχεις να επιλέξεις, ή να γίνεις ήρωας ή να φερθείς μικρόψυχα, ο χρησμός σε συμβουλεύει να επιλέξεις το πρώτο, να πολεμήσεις με γενναιότητα και με σύνεση, οπότε θα αναγνωρισθείς ώς ήρωας, συνεπώς ώς ευγενής, και θα έχεις την τιμή να σου προσφέρουν γή και να σου σερβίρουν κρέας, δικαίως, αφού απέδειξες οτι μάχεσαι γενναία για το έθνοςσου. Άν φερθείς μικρόψυχα, δέν θα κερδίσεις τίποτε, και αυτό είναι δίκαιο, γιατί άν ο μικρόψυχος άνθρωπος αποκτήσει αξίωμα, θα φέρει αταξία και μπελάδες στο κράτος, επειδή με το αξίωμα θα τραφεί ο εγωισμός και η ιδιοτέλειατου. Ο γενναίος άνθρωπος αποκτά ηθικά και υλικά οφέλη ακριβώς χάρις στην ανιδιοτέλειατου (βλέπε εξέταση της συμβουλής στον χρ. 55(1)).

 

¦¦¦¦|¦ 8(3) = 63(1) ΧΑΝΛΙQ ΣΥΣÍ ΑβQΑ…

(3)8 ΣΑγΙΡ (= παγάνα, είναι το όνομα του 6γράμμου), είναι καλό。原 με το στράτευμασου βγαίνοντας στο «κυνήγι» (θα έχεις) (ΑЊΙγ) εξαιρετικά καλό «θήραμα» (ΤΗΡ) βεβαιώνει ο χρησμός,无咎 (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις。不 όχι ευγενική / ειρηνική / ήπια προσπάθεια να αποκτήσεις είναι περιττή (δέν χρειάζεται), (τότε, άν προσπαθήσεις με βία): τα «άγρια ζώα» θα σου φύγουν, (ιΑβΛΑΚ) αυτό είναι κακό

το βιβλίο επι των 6γράμμων εξηγεί:比 (το 6γραμμο ονομαζόμενο) ΣΑγΙΡ,吉也 είναι καλό. ΣΑγΙΡ (παγάνα) 輔也 σημαίνει όλους τους ανθρώπους που σου συμπαρίστανται, οι κάτω απο σένα (υφιστάμενοισου) υπάκουα και πρόθυμα σε ακολουθούν δηλαδή (αυτό λέγεται γιατί το κάτω 3γραμμο, «γή», σημαίνει υπακοή, υπηρεσία)。原筮元永貞无咎 με το στράτευμασου βγαίνοντας κυνήγι θα έχεις εξαιρετικά καλό θήραμα δηλώνει (ο χρησμός), να το ξέρεις: 以剛中也 διότι το σκληρό (η ἰαγγ γραμμή) βρίσκεται στο μέσο (του πάνω 3γράμμου)。不寧方來 όχι ευγενική / όχι ειρηνική προσπάθεια (να πιάσεις θήραμα) είναι περιττή (δέν χρειάζεται): 上下應也 διότι το πάνω με το κάτω έχουν αμοιβαία ανταπόκριση (συνεργασία). (Αυτό λέγεται διότι η 5η γραμμή είναι αντίθετη της 2ης που είναι η αντίστοιχητης, ερμηνεύεται οτι υπάρχει αρμονία ανάμεσα σε σένα και εκείνο που κατακτάς· άρα δέν χρειάζεται βία για να πιάσεις το «θήραμα»)(στην οποία περίπτωση = άν προσπαθήσεις βίαια) τα «άγρια ζώα» (που προσπαθείς να πιάσεις) θα σου φύγουν, αυτό είναι κακό: 其道窮也 σημαίνει οτι αυτός ο δρόμος (=μέθοδος, δηλαδή η βίαιη μέθοδος) βγάζει σε αδιέξοδο

(3)8. 1. 初六:有 εικόνα χεριού που κρατάει κάτι, απόδοση του ΕΛίΓ-ίΝ (με το χέρι). στο (3) γενικά έχει την έννοια «γραπώνει, πιάνει» και παρόμοια, εδώ απόδοση του ΤΟΥΤ- (πιάνει). ΣΑγΙΡ. (κατα τα συμφραζόμενα): χρειάζεται. 无咎 (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ)。有 ΕΛίΓ-ίΝ ΤΟΥΤ- (απο σκίτσο παρόμοιο με του ) = στρατιώτες (εδώ χρησιμοποιούμενοι στο κυνήγι). εικόνα στρογγυλού δοχείου, εδώ η έννοια ήταν «ολόγυρα, περικύκλωση». (ΣΟγγ =τελικά, ως αποτέλεσμα). (κατα τα συμφραζόμενα και κατα τη χρήση του γράμματος στην κρίση επι του όλου 6γράμμου): το θήραμα που δέν μπορεί να πιαστεί. (όπως προηγουμένως): με το χέρι πιάνεις (όχι όπως στις νεότερες εκδόσεις· αυτό το απέδιδε τη λ. ΚΗιίΚ ή αντωνυμία [«εκείνο»] που εννούσε το ΚΗιίΚ [θήραμα] ). (ΕδΓΥ =καλό)Δηλαδή στο πρωτότυπο έλεγε:

με το χέρι για να πιάσεις, ΣΑγΙΡ (παγάνα) χρειάζεται, 无咎 να το ξέρεις。有 με το χέρι(σου) για να πιάσεις (θήραμα) οι στρατιώτεςσου σχηματίζουν κλοιό ώσπου τελικά (εκείνο) που δέν πιάνεται, με το χέρι το πιάνεις εκείνο το θήραμα, (τότε) βγαίνει καλός ο χρησμός。象 το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:比 ΣΑγΙΡ (παγάνα) χρειάζεται (αυτό σημαίνει) η πρώτη γραμμή όταν είναι «εξάρι» (ἰίν γραμμή που κινείται), όταν πιάσεις το θήραμα είναι καλός ο χρησμός δηλαδή

Το σχόλιο θέλει να πεί: μή νομίζεις οτι επειδή έχει τη λ. (καλό) η πρώτη γραμμή είναι ευμενής, δηλαδή οτι χωρίς να κυνηγήσεις θα πιάσεις θήραμα· ο αντίστοιχος χρ. του αρχικού συστήματος (ΙΡΚ ΒίΤίΓ) λέει «με το χέρι το πιάνεις το θήραμα», ναί, αλλα αυτό προϋποθέτει παγάνα· πρέπει οι στρατιώτεςσου να σχηματίσουν κλοιό γύρω απο έναν τόπο για να μπεί εκεί το θήραμα και να το πιάσεις εσύ με το χέρι. Η πρώτη γραμμή γενικά δέν είναι ευμενής (εν προκειμένῳ δυσμενής γιατί περιμένεις να πιάσεις χωρίς να κυνηγήσεις). Άν κάνεις αυτό που πρέπει, τότε θα σου βγεί ευμενής ο χρησμός.

(3)8. 2. 六二:Εδώ οι λ. είναι πολύ κοντά στην κανονική κινέζικη σημασίατους· στο πρωτότυπο έλεγε: (ΣΑγΙΡ) στον κυνηγετικό κλοιό ίΞΡΕ (μέσα) (ΚΕΝΤΥ?) απο μόνοτου (ΚίΡ-) μπαίνει (το θήραμα),貞(ΤΗΡ) δηλώνει (ο χρησμός) (ΕδΓΥ) οτι έχεις καλή προοπτική。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:比之自內 στον κυνηγετικό κλοιό μέσα απο μόνοτου μπαίνει (το θήραμα, οπότε θα το πιάσεις)· όχι απο μόνοτου: άσ’ το να φύγει δηλαδήΤο γράμμα (διαβάζεται ώς κανονικό κινέζικο γιατί είναι στο σχόλιο, όχι στην απόδοση του πρωτοτύπου) είναι απο σκίτσο χεριού που αφήνει κάτι να φύγει / να πέσει / να χαθεί. Το λακωνικό αυτό σχόλιο εννοεί: ό,τι δέν μπαίνει απο μόνοτου (οικειοθελώς) στον κλοιό, άςτο να φύγει, μήν το ζητάς, δέν σου χρειάζεται, και άν το είχες ακόμη δέν θα ήταν καλό για σένα.

(3)8. 3. 六三:比之 στο ΣΑγΙΡ (παγάνα) (υπάρχουν) κακοί άνθρωποι。象 το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:比之匪人 μεταξύ αυτών που αποτελούν την παγάνα υπάρχουν κακοί άνθρωποι: όχι σε συμπαράστασησου βιαιοπραγούν 乎!

Για να καταλάβετε το νόημα αυτής της γραμμής, πρέπει να ξεπεράσετε τις αντιλήψεις των νεκροφάγων της εποχήςμας που πιστεύουν οτι για να ζήσει ο άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να φάει κρέας και οτι το κρέας δέν μπορεί παρα να προέρχεται απο φόνο, και οτι ο φόνος είναι κάτι το φυσικό, δικαιολογημένο και άρα θεάρεστο· σύμφωνα με αυτές τις αντιλήψεις, τέτοιος φόνος είναι το νόημα του κυνηγιού.

Για τους ανθρώπους παλαιότερων, σοφότερων εποχών, η βία δέν δικαιολογείται· το κυνήγι δέν είναι πράξη βίας. Ο χρησμός αυτός μεταφορικά μιλάει για κυνήγι, με την έννοια «αναζήτηση των χρειαζούμενων βοηθών»· αλλα και η κυριολεκτική έννοια του κυνηγιού για τους αρχαίους δέν ήταν η βιαιοπραγία. Οι άνθρωποι κυνηγούσαν με τέτοιον τρόπο ωστε τα ζώα να έχουν τρόπο να ξεφύγουν, άρα εκείνα που πιάνονταν ήταν επειδή σε ένα βαθύτερο επίπεδο δέχονταν να πιαστούν, επειδή η ζωτική δύναμητους ήταν εξαντλημένη, ή επειδή ο νόμος του qarma όριζε έτσι, και επειδή έπρεπε να αποφευχθεί η υπερπλήθυνση του κάθε είδους. Τα ζώα, άν δέν πιάνονταν για να εξημερωθούν, πιάνονταν για να θυσιασθούν στο Θεό με όλους τους ιερούς τύπους, πράγμα που απήλλασσε τον άνθρωπο απο ευθύνη για φόνο, αφού ενεργούσε ο άνθρωπος για λογαριασμό του Θεού ο οποίος ούτως ή άλλως δέν υπόκειται σε κανένα νόμο.

Στην περίπτωση αυτού του χρησμού τονίζεται οτι σκοπός είναι να πιασθεί το θήραμα «με το χέρι», δηλαδή χωρίς βία. Αλλα στην παρούσα γραμμή, αυτοί που αποτελούν την παγάνασου είναι κακοί άνθρωποι. Κανονικά ο σκοπόςτους είναι να περικυκλώσουν έναν χώρο με τέτοιον τρόπο που να μπορούν να διαφύγουν όσα θηράματα έχουν τέτοια «τύχη» απο το Θεό, ωστε να πιασθούν μένοντας ή μπαίνοντας στον κλοιό εκείνα που αυτόβουλα ή κατα θεία βούληση πρόκειται να πιασθούν. Αυτοί όμως δέν κάνουν σωστά το καθήκοντους, γι’ αυτό λέγονται «κακοί άνθρωποι». Το σχόλιο εξηγεί τί σημαίνει εν προκειμένῳ «κακοί άνθρωποι»: όχι σε συμπαράστασησου βιαιοπραγούν 乎!Το χρησιμοποιείται στο παλαιότατο σχόλιο αντί του νεότερου που χρησιμοποιείται στην ερμηνεία του (ΣΑγΙΡ) στον σχολιασμό του όλου 6γράμμου· ήταν το σκίτσο ενός ανθρώπου που με γραμμούλες σημειώνονται τα πλευράτου δεξιά και αριστερά, η έννοια ήταν «στο πλευρόσου», «σε συμπαράστασησου», «βοηθώνταςσε». Άρα: 不亦 = όχι σε συμπαράστασήσου, όχι βοηθώνταςσε· τί κάνουν; βιαιοπραγούν, τραυματίζουν, κακοποιούν (σχεδόν όλα τα σχόλια στις γραμμές κλείνουν με το γράμμα = δηλαδή, λοιπόν, βεβαίως· αυτό εδώ το σχόλιο κλείνει με το που είναι σάν ένα προφερόμενο θαυμαστικό, εκφράζει την έκπληξη του λέγοντος): σε περίπτωση κανονικού κυνηγιού, ρίχνουν ας πούμε βέλη ή πέτρες στα ζώα, γενικά κάνουν κακό στα ζώα, έτσι ωστε όλα φεύγουν μακριά, κανένα δέν μένει μέσα στο ΣΑγΙΡ, πόσο μάλλον να μπεί μέσα οικειοθελώς! Που αυτός είναι ο σκοπός του κυνηγιούσου: το ζητούμενο θήραμα οικειοθελώς να μείνει, ή ακόμη καλύτερα: να μπεί, μέσα στο ΣΑγΙΡ. Αλλα με τη ζημιά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, γίνεται το αντίθετο απο αυτό που θέλεις: διώχνουν τα θηράματα· ενώ τους έχεις για βοηθούς, σου κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά. (Άραγε γιατί φέρονται έτσι; Είτε ευχαριστιούνται τραυματίζοντας ζώα, αυτό λέγεται σαδισμός· είτε θέλουν να σκοτώσουν ζώα για να τα πάρουν να τα φάνε οι ίδιοι· είτε απλώς είναι βλάκες και δέν ξέρουν πώς να κάνουν τη δουλειάτους). Δέν πρέπει να βγείς στο κυνήγι με τέτοιους επιζήμιους «βοηθούς».

(3)8. 4. 六四:Η 4η γραμμή πάντοτε δείχνει βάσανα, που όμως σε διδάσκουν, σε ωριμάζουν, σου βγαίνουν σε καλό. Όπως στη 2η γραμμή το (κανονικά: «μέσα») σημαίνει «έρχεται μέσα», έτσι εδώ το (κανονικά «έξω») σημαίνει «φεύγει έξω». Έτσι είναι φανερό οτι στο πρωτότυπο έλεγε: φεύγει (το θήραμα) έξω 比之 απο το ΣΑγΙΡ (παγάνα),貞 ΤΗΡ (και όμως) δηλώνει (ο χρησμός) (ΕδΓΥ) πως αυτό είναι καλό。象 Το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:外 φεύγει έξω απο το ΣΑγΙΡ ωστε ο άξιος, ενάρετος (= εσύ) να επιδιώξει κάτι ανώτερο δηλαδή

Το «κάτι ανώτερο» παριστάνεται με την 5η γραμμή που είναι πάνω απο την παρούσα και γενικά η 5η γραμμή δείχνει το “summum bonum” το άριστο σε κάθε 6γραμμο. Στην προκείμενη περίπτωση το «θήραμα» που θέλεις να πιάσεις φεύγει έξω απο τον κλοιό που ο «στρατός»σου στήνει· είναι σάν να προσπαθεί ένας άνδρας να κερδίσει μιά γυναίκα την οποία ποθεί, αλλα εκείνη του φεύγει. Είναι οπωσδήποτε οδυνηρό, και όμως ο χρησμός λέει οτι είναι καλό. Γιατί είναι καλό; Διότι πίσω απο αυτήν την αποτυχία κρύβεται η θεία βούληση να επιδιώξεις ένα ανώτερο «θήραμα»· αυτό και πρέπει να κάνεις – με το να αναστενάζεις και να μεμψιμοιρείς δέν βγαίνει τίποτα.

(3)8. 5. 九五:Η γραμμή αυτή όχι μόνο είναι στο κέντρο τριγράμμου (οπότε οπωσδήποτε ευμενής), αλλα είναι και σε σωστή τοποθέτηση (ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ, μονού αριθμού, θέση), και επιπλέον είναι η διαφορετική απο όλες τις άλλες γραμμές, έτσι δικαίως ονομάζεται «κύριος» του 6γράμμου.

περιέχει δεξιά που μοιάζει με το της επόμενης γραμμής, κατα τη γνώμημου = «ευφυΐα». ΣαγΙΡ. (ΧΑΝ). δίνει νόημα και όπως στα Κινέζικα: «χρησιμοποιεί», αλλα κατα τη γνώμημου είναι παραφθορά απο κάποιο γράμμα σάν το =ολόγυρα / περικυκλώνει. :μάλλον με την κανονικήτου σημασία: «τρείς», δεδομένου οτι στην τουρκική παράδοση το 4 δηλώνει την ολότητα εν χώρῳ, άρα το 3 δηλώνει τη μή ολότητα: «όχι απο όλες τις μεριές». (κανονικά = δρομέας. Κατα τα συμφραζόμενα: σειρές κυνηγών που αποτελούν το ΣαγΙΡ [παγάνα]). :όπως στο σχόλιο της 2ης  γραμμής: «αφήνει να φύγει». απο σκίτσο ζώου επιτιθέμενου με τα κέρατα (επάνω), =εναντιώνεται. (απο παλαιό σκίτσο): κανονικά = θήραμα, εδώ ώς ρήμα: «πιάνει θήραμα / θηράματα»。邑 (σκίτσο: επάνω ένας κλοιός ή ίσως μιά κουλούρα σκοινί, ή ένα είδος «νταϊρές», είδος τυμπάνου· κάτω: πιθανώς ένα χέρι. Κατα τα συμφραζόμενα): ο κάθε στρατιώτης που χρησιμοποιείται ώς κυνηγός στο ΣΑγΙΡ (παγάνα). (κανονικά): άνθρωπος, άτομο. δέν (απο σκίτσο: αριστερά ένα ζώο [παριστάνεται όρθιο ή κρεμώμενο], δεξιά δυό χέρια που κρατάνε ένα αρχαίο όπλο σάν την περσική «σάγαρι», δόρυ με πέλεκυ, το νόημα: χτυπούν άγρια ζώα με τα όπλα). (ΕδΓΥ)Άρα η γραμμή στο πρωτότυπο έλεγε:

δίκαιη και σοφή παγάνα: ο βασιλέας περικυκλώνει (τον χώρο του κυνηγιού) με τρείς σειρές κυνηγών (ωστε να) αφήνει να φεύγουν όσα θηράματα του είναι ενάντια ενώ πιάνει θηράματα (εκείνα που εκούσια του έρχονται)。邑人 τα άτομα που σχηματίζουν τον κλοιό του κυνηγιού δέν χτυπούν τα ζώα με τα όπλατους. Είναι καλός (αυτός ο τρόπος)。象 το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:顯比之吉 το δίκαιο και σοφό ΣΑγΙΡ είναι καλό, 位正中也 διότι η θέση (της γραμμής) είναι σωστή (ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ [μονού αριθμού] θέση) και στο κέντρο (του 3γράμμου)το οτι παρατάει, αφήνει τα ενάντια και πιάνει τα εκούσια, 失前禽也 περιγράφεται (στο πρωτότυπο κείμενο) με τις λέξεις «失前禽»。邑人 οι άνθρωποι που σχηματίζουν τον (απο μιά μεριά ανοιχτό) κυνηγετικό κλοιό δέν χτυπάνε τα ζώα με τα όπλατους,上使中也 διότι ο ανώτεροςτους είναι κατεστημένος στο κέντρο (του κλοιού, οπότε ακολουθείται η παραδοσιακή πάγϊα μέθοδος: να μή χτυπάνε τα ζώα, μόνο να τα φοβίζουν να έρχονται προς το κέντρο όπου είναι ο ίδιος ο ΧΑΝ για να πιάνει τα θηράματα)

Η φράση του σχολίου: 舍逆取順 (σε κανονικά κινέζικα) έχει έντονα πολιτικό χρώμα: παρατάει, αφήνει όσους του εναντιώνονται και πιάνει (προσλαμβάνει) αυτούς που του συναινούν. (Έτσι δέν χρησιμοποιείται βία, γι’ αυτό και η επιχείρηση έχει επιτυχία).

(3)8. 6. 上六:Εδώ όλη η ερμηνεία εξαρτάται απο το , που κανονικά σημαίνει «κεφάλι», με την έννοια «γνώμη», «συνείδηση», όπως χρησιμοποιείται στο γράμμα «η Οδός, ηθική». Εδώ κατα τα συμφραζόμενα πρέπει να εννοεί «μυαλό, σοφία». Άρα: 比之 στο ΣΑγΙΡ (παγάνα) δέν έχει σοφία, αυτό είναι κακό。象 το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:比之无首 άν στην παγάνα δέν έχει σοφία, 无所終也 δέν θα έχει την έκβαση (που επιθυμεί)

Για να το πούμε στην αργκό, το «καμάκι» είτε στην πολιτική είτε στον έρωτα θέλει μεγάλη σοφία· η σοφία αυτή πρωτίστως έγκειται στο να καταλαβαίνεις ποιά (ποιός) πραγματικά σου εναντιώνεται και ποιά (ποιός) κατα βάθος συναινεί στο σκοπόσου. Αυτό δέν είναι καθόλου απλό, ο μέν εχθρός σου παριστάνει το φίλο, η δέ γυναίκα που κατα βάθος δέχεται να γίνει δικήσου: κάνει οτι δέν σε θέλει (άραγε γιατί; διότι η αξία της γυναίκας μετριέται απο την αντίσταση που προβάλλει· θέλει λοιπόν να δείξει στον εαυτότης και στους άλλους οτι έχει μεγάλη αξία).

Η 6η γραμμή δέν είναι ποτέ «κακή», δηλαδή δέν σημαίνει οπωσδήποτε οτι θα αποτύχεις, αλλα πάντοτε κρούει έναν κώδωνα κινδύνου: άν νωρίς κατανοήσεις τον κίνδυνο, θα τα πάς μιά χαρά. Εν προκειμένῳ ο κίνδυνος είναι να εκτιμήσεις επιφανειακά τις προθέσεις των άλλων, οπότε, για παράδειγμα, μπορεί να πιέσεις ανεπίτρεπτα μιά γυναίκα που δέν σε θέλει, ενώ μιά άλλη που κατα βάθος σε θέλει: μπορεί να την παρατήσεις. Ποιά λοιπόν είναι η λύση; Κατα τη γνώμημου, αφ’ενός οι προθέσειςσου πρέπει να είναι ξεκάθαρες· αφ’ετέρου, βάζε ένα «τέστ» στον κάθε άνθρωπο για να καταλάβεις τα απέναντίσου αισθήματα· με λόγο ή με έργο στήσε μιά δοκιμασία όπου π.χ. ο άνθρωπος που θα ήθελες να προσλάβεις ή η γυναίκα της οποίας θα ήθελες να γίνεις εραστής να αναγκασθεί να φανερώσει αψευδώς τα πραγματικάτου/της αισθήματα.

Γενικά η 6η γραμμή συνοψίζει όλο το 6γραμμο: πρέπει με ΣΑγΙΡ (παγάνα) να περικυκλώσεις το θήραμα, σχεδόν να το στριμώξεις, αλλα να μήν το καταναγκάσεις – πρέπει να έχει και διέξοδο να ξεφύγει. Είναι αντιφατικά πράγματα, θέλει λεπτό χειρισμό για να τα συνταιριάξεις, γι’ αυτό λέμε οτι χρειάζεται σοφία το ΣΑγΙΡ. 

 

 |||¦|| 小畜9(3) = 36(1) ΟΙΚΥς ΑΤΛΙγ ΟΙCΡΥΝΞΥγγ…

(3)9. Του 6γράμμου το όνομα, 小畜, είναι το τουρκικό ΟΥΞΡΟΥγΣΟΥζ = χωρίς δυνατότητα πτήσης. “χiuk / t΄‘iuk” είναι απόδοση της παλιάς προφοράς του ΟΥΞΡΟΥγ, ενώ το «λιγοστό, ανεπαρκές» αποδίδει την τουρκική κατάληξη –ΣΟΥζ (που κι αυτή αρχικά σήμαινε «λίγο, ανεπαρκές», έπειτα: «χωρίς»). Το εδώ φαίνεται να αποδίδει το ΟΙΓΡΥΝΞ (χαρά). Το γενικά αποδίδει (σε κάποιον γραμματικό τύπο) το ΟΙΓίΡ- (χαίρεται), εδώ είναι με το αρνητικό πρόσφυμα που δέν αποδόθηκε στα κινέζικα. Τα 密云不雨,自我西郊 τα διερεύνησα μέσω χρησμού ώς εξής: 翟象因ノ 瞢互尚 幼巵爻 幺αδ  ?=. Οπότε το νόημα της κρίσης ήταν: 小畜 ΟΥΞΡΟΥγΣΟΥζ (χωρίς δυνατότητα πτήσης):亨 ΟΙΓίΡ- κάνεις να χαρείς (=ελπίζεις). θηρεύεις κάποιο μεγάλο πράγμα που ποθείς, σάν φυλακισμένος, δέν μπορείς να το πιάσεις. 瞢 παραβλέπεις, αψηφάς? τον θεϊκό νόμο, άν κάνεις έτσι 幼巵爻 η μοίρα που ορίζει ο Θεός τον οποίο περιφρονείς (αδ) θα είναι η ανεπάρκεια, δηλαδή αθλιότητα. ?=. Το (νοηματικώς = = «αν υποθέσουμε», φωνητικώς δείχνει την τουρκική κατάληξη –ΣΑΝ ρήματος σε υπόθεση, φαίνεται υπήρχε στο πρωτότυπο αυτή η κατάληξη). Σεβάσου (το Θεϊκό νόμο).

Με άλλα λόγια, είσαι σάν τον Κάιν όταν ο Θεός δέν του έδινε ευτυχία. Έχεις να επιλέξεις: ή θα αγωνιστείς να κάνεις το καλό σωστά κατα το θέλημα του Θεού, ή θα μείνεις στη δυστυχία η οποία σε βάζει στον πειρασμό να κριματισθείς.

彖曰:ανάλυση του ανωτέρω: 小畜 ΟΥΞΡΟΥγΣΟΥζ (χωρίς δυνατότητα πτήσης) είναι το όνομα του 6γράμμου. το μαλακό αποκτά μιά θέση που του ταιριάζει (εννοεί την 4η ἰίν γραμμή),而 και 上下 πάνω με κάτω ανταποκρίνονται (εννοεί οτι η αντίστοιχη γραμμή της 4ης, η 1η, είναι αντίθετη, άρα 1η με 4η έχουν ανταπόκριση, αλληλοβοήθεια), αυτή η κατάσταση λέγεται 小畜 ΟΥΞΡΟΥγΣΟΥζ (χωρίς δυνατότητα πτήσης)。健 είσαι δυνατός, στέρεος (=το κάτω 3γραμμο) και ωστόσο ήπιος, διεισδυτικός,剛 το σκληρό (=η ἰαγγ 5η γραμμή) είναι στο μέσο (του πάνω 3γράμμου) και έτσι ο σκοπόςσου προχωράει (προς επίτευξη) οπότε ελπίζεις。密云不雨 «θηρεύεις κάποιο μεγάλο πράγμα που ποθείς, σάν φυλακισμένος, δέν μπορείς να το πιάσεις»: (σημαίνει οτι) ακόμη επιδιώκεις δηλαδή。自我西郊 «παραβλέπεις, αψηφάς  τον θεϊκό νόμο, και όσο κάνεις έτσι, η μοίρα που ορίζει ο Θεός τον οποίο περιφρονείς θα είναι η ανεπάρκεια, δηλαδή αθλιότητα»: (σημαίνει οτι) 施未行也 η επίτευξη ακόμη δέν πραγματοποιείται

Επεξηγώ: η γραμμή που δίνει το χαρακτήρα του 6γράμμου είναι η 4η, ώς η διαφορετική απο τις άλλες γραμμές· η 4η γραμμή, ἰίν γραμμή σε ἰίν θέση (άρα ταιριαστή θέση) έχει και ανταπόκριση απο την αντίστοιχηςτης γραμμή, την 1η, αφού είναι έτσι καλοτοποθετημένη, δέν έχεις ζημία, αλλα είναι και ἰίν γραμμή, όχι ενεργητική, οπότε ο χρησμός αποφαίνεται οτι δέν έχεις φόβο, αλλα και δέν έχεις «δυνατότητα πτήσης». Για να έχεις «δυνατότητα πτήσης» σου χρειάζεται το ἰαγγ· το ἰαγγ το έχεις απο το κάτω ἰαγγ τρίγραμμο, επίσης απο την 5η γραμμή που είναι ἰαγγ στο μέσο 3γράμμου, αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να ελπίζεις. Σ’ αυτό το 6γραμμο χαρά είναι μόνο η ελπίδα. Το ἰαγγ του κάτω 3γράμμου αποβαίνει στο ἰίν του επάνω 3γράμμου. Διαγιγνώσκεται οτι δέν συντάσσεσαι με τη θρησκεία του αληθινού Θεού, οπότε με την ελπίδα μένεις, η επιδίωξησου δέν καρποφορεί. Το κατα βάσιν σημαίνει «ξεδιπλώνω, ξετυλίγω», συνεπώς «χαρίζω», ή «απελευθερώνω», «δίνω λύση»: αυτό είναι που σου χρειάζεται: να σου χαρίσει ο Θεός αυτό που ζητάς, να ξετυλίξει ο Θεός την τύχησου, να σε απελευθερώσει απο τα δεσμά κάποιας κατάρας: αλλα τέτοια χαρά δέν έχεις στο διάστημα που ισχύει αυτό το 6γραμμο.

(3)9. 1. エヴテュミ^ θείοςμου συνήθιζε να λέει: «η ανθρωπότητα είναι κατα λανθασμένο τρόπο σπαρμένη». Τη γραμμή μέσω χρησμού διερεύνησα ώς εξής:

初九:復自道,何其咎,吉。 

            辱黒粟 龍王彦 焉 Ήτοι: ντροπή γεμάτος να εξομολογηθείς τα κρίματάσου, ψηλά ο Θεός θα ακούσει, οι άνθρωποι (απο τους οποίους εξαρτάται, τα αφεντικάσου) θα δείξουν κατανόηση, φυσικά αυτό είναι καλό. το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:復 μεταμελημένος άν εξομολογείται τα κρίματατου στο Θεό,其 αυτή η συμπεριφορά σύμφωνα με το δίκαιο φέρνει ευτυχία βεβαίως Εδώ φαίνεται πως έχουμε τον λογότυπο «ψηλά ο Θεός άκουσε, χαμηλά οι άνθρωποι πληροφορήθηκαν», το αποδίδει όπως και στις άλλες περιπτώσεις το τουρκ. ρήμα ΒίΛ- (καταλαβαίνει).

(3)9. 2. Τη γραμμή μέσω χρησμού διερεύνησα ώς εξής: 九二:牽復,吉。

                                                                                                      广 析 舌。Άρα: ειλικρινά παραδέχεται (τα κρίματάτου) και μετανοεί,吉 αυτό είναι καλό。象 το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:牽 ειλικρινά μεταμελείται, 在中 η γραμμή είναι στο μέσον του (κάτω) τριγράμμου,亦 επίσης 不自失 δέν χάνει την αυτοκυριαρχίατου δηλαδή(δέν παρασύρεται απο οργή ή εγωισμό ωστε να συμπεριφερθεί διαφορετικά απο τον πραγματικό χαρακτήρατου).

(3)9. 3. 九三:輿說輻,夫妻反目。  象曰:夫妻反目,不能正室也。Τις λ. 輿說輻 τις ερμηνεύω ώς φωνητικές αποδόσεις τουρκικών λ. ώς:: 輿 ΟΙΡΓίΝ ΔΥς- ΒΟΚ. Οι λ. 夫妻反目 δέν είναι μακριά απο το νόημα του πρωτοτύπου, καθώς δείχνει το σχόλιο. Οπότε ερμηνεύω: 輿說輻 ο θρόνοςσου πέφτει στα σκατά,夫妻反目 ο / η σύζυγοςσου δέν θέλει ούτε να σε δεί (δηλαδή ο γάμος διαλύεται)  το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:夫妻反目 ο / η σύζυγοςσου δέν θέλει ούτε να σε δεί (δηλαδή ο γάμος διαλύεται),不 δέν μπορείς να κουμαντάρεις, να κρατήσεις το σπιτικόσου (κυρίως: τη γυναίκασου) δηλαδή。室 σημαίνει σπίτι, σπιτικό, οικογένεια, και όπως έλεγαν και οι Έλληνες τον καιρό του Μακρυγιάννη: φαμελιά = η σύζυγος. Τί σημαίνουν αυτά; ο άνθρωπος στη ζωή στηρίζεται σε δύο πράγματα, ένα είναι η κοινωνικήτου θέση, και το άλλο είναι για τον άντρα η σύζυγοςτου. Αυτή η γραμμή δείχνει την ώρα που οι αμαρτίες πληρώνονται: ο θρόνοςσου πέφτει στα σκατά, σημαίνει οτι καταρρακώνεται η κοινωνικήσου θέση. Η σύζυγόςσου δέν σε θέλει, σε εγκαταλείπει. Πέφτεις στην αθλιότητα, επιβιώνεις μέν, αλλα «χωρίς στον ήλιο μοίρα».

(3)9. 4. Τη γραμμή μέσω χρ. διερεύνησα ώς εξής: [乍斗]Αριστερό και δεξί φτερό (ή: χέρι με γάντι) συνταιριάζουν: τένΖερε, χωμάτινο δοχείο, και  [缶傘] καπάκι τεΓ (όμοια), [兜干] αμυντικά και επιθετικά εξοπλίζεσαι, () υπηρέτησε (εσύ) (τον) αφέντη σου. Οπότε η γραμμή έλεγε:

六四:有 το χέρι βρίσκει το γάντι,血 τέντζερης με καπάκι ΤΕΓ (όμοια). εξοπλίζεσαι (στηρίζεσαι),無咎 ΑΝΞΑ ΒίΛίγγ = να το ξέρεις。象 το παλιό χειρόγραφο εξηγεί:有孚 χέρι με γάντι συνταιριάζουν όμοια κι εσύ εξοπλίζεσαι, βρίσκεις μιά θέση στον κόσμο,上 ο ανώτερόςσου (το αφεντικό που βρίσκεις) ενώνεται, συμφωνεί με το σκοπόσου δηλαδήΤουτέστιν: σ’ αυτόν τον χρ. υπήρχαν δύο παροιμιώδης εκφράσεις. Η δεύτερη φαίνεται με σαφήνεια, γιατί η έκφραση είναι ακόμη και σήμερα συνηθισμένη ως «ΤΕΝΖΕΡΕ ιΟΥβΑΡΛΑΝΔΙ ΚΑΠΑγΙΝΙ ΒΟΥΛΔΟΥ ή: κύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Σήμερα η έκφραση σάν να περιέχει κάποια ειρωνεία, στην αρχαιότητα δέν υπήρχε τέτοια χροιά, η έκφραση σημαίνει ακριβές ταίριασμα. Το προήλθε απο την εικόνα του σκεύους ενώ το ήταν το σκίτσο ενός καπακιού. είναι φωνητική απόδοση του τουρκικού ΤΕΓ = όμοια, όπως (η συνηθισμένη λ. για παρομοιώσεις). Τα 有孚 ήταν η απόδοση μιάς ανάλογης παροιμιώδους φράσης, αρχικά υπέθετα «αριστερό με δεξί φτερό βρίσκονται μαζί», έπειτα υπέθεσα «πόδι με μπότα ταιριάζουν», υπάρχει ακόμη στα ρωσικά η παροιμία: «για τον κάθε άνθρωπο όπως και για την καθε κλειδαριά υπάρχει το σωστό κλειδί», πολύ πιθανόν επίσης η παροιμία να μιλούσε για τσεκούρι και το στυλιάριτου (η γιαγιάμου απο τη Μικρασία έλεγε μιά παροιμία «έχει στο τσεκούρι, έχει και στο στυλιάρι» που σημαίνει οτι όταν ένας απο τους 2 συζύγους έχει φταίξιμο, τότε κάποιο φταίξιμο έχει και ο άλλος σύζυγος) αλλα δεδομένου οτι το στην παλιά γραφή ήταν η εικόνα ενός χεριού, το δέ στο πάνω μέροςτου περιέχει το σκίτσο χεριού, και έχουμε την έκφραση σήμερα «ταιριάζει (σάν) γάντι», πιστεύω πως αυτή ήταν η διατύπωση στο πρωτότυπο, τοσούτῳ μάλλον που το χέρι συμβολίζει τον άρχοντα ενώ το γάντι τον υπηρέτη. Εσύ είσαι το γάντι· βρίσκεις το κατάλληλο χέρι, θα πεί: βρίσκεις ένα αφεντικό που σου ταιριάζει· το ταίριασμα είναι πολύ πετυχημένο, όπως ταιριάζει η χύτρα με το δικότης καπάκι. Βρισκόσουν στην αθλιότητα (που είναι το γενικό νόημα του χρησμού), τώρα βρήκες μιά θέση στον κόσμο, είναι σάν να απέκτησες ένα κράνος και ένα δόρυ ωστε να μπορείς να σταθείς ώς ελεύθερος πολίτης (ενώ ήσουν δούλος – το να κυκλοφοράς με όπλο στην αρχαία Ελλάδα ήταν το χαρακτηριστικό του ελεύθερου πολίτη). Η 4η γραμμή γενικά είναι δύσκολη, αλλα όχι κακή. Δέν βρήκες και τον μεγάλο θησαυρό, αλλα βρήκες έναν τρόπο να ζήσεις σάν άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσεις. Το αφεντικό που βρήκες (είναι άνθρωπος που συμφωνεί με τους δικούςσου σκοπούς) πρέπει να το υπηρετείς πιστά. Κάνοντας με συνέπεια και όρεξη το καθήκονσου, ξεπλένεις τα κρίματα εξ αιτίας των οποίων είχες πέσει στην αθλιότητα, και βελτιώνεις τη θέσησου. Υπηρετώντας αυτό το αφεντικό, υπηρετείς τους δικούςσου σκοπούς. Η γραμμή δέν κρίνεται καλή ή κακή, αλλα «αυτό να ξέρεις». Δηλαδή απο σένα εξαρτάται. Άν δεχθείς με ευγνωμοσύνη τη θέση που βρήκες και εργασθείς με φιλότιμο, η ζωήσου θα πάει όλο και καλύτερα. Άν δέν τιμάς το νέο αφεντικόσου και δέν εργάζεσαι καλά, θα χάσεις και την καλή θέση που βρήκες.

(3)9. 5. 九五:有孚攣如,富以其鄰。  象曰:有孚攣如,不獨富也。Αυτήν τη γραμμή διερευνώντας μέσω χρησμών είχα καταλήξει στο συμπέρασμα: πνευματικός και θαρραλέος (το τουρκικό ΤΕγγΡί; ) πρεσβύτερος σεβάσμιος άνθρωπος (το τουρκικό ΒΕΓ;) προστατεύει το χελιδόνι (ξενιτεμένο, αβοήθητο),富 χρόνϊο βάσανο αντιμετωπίζεις καταφεύγοντας με ελπίδες στο περιστέρι (έναν άνθρωπο ισχυρό, αγαπητό και σεβαστό στην πατρίδατου)Άν και δέν έχω τα ιδεογράμματα μέσω των οποίων έλαβα τον διερευνητικό χρησμό, είναι σαφές οτι στο πρωτότυπο κείμενο της γραμμής παρομοιάζεσαι με κάποιο πουλί, μάλλον χελιδόνι, που είναι ξένο, χωρίς συγγενείς, φίλους, υποστηρικτές. Συναντάς κάποιον άνθρωπο ο οποίος επίσης μεταφορικά περιγράφεται ώς κάποιο πουλί, ίσως περιστέρι, αλλα ίσως και κάποιο δυναμικό πουλί όπως αετό, ο άνθρωπος αυτός στον οποίο καταφεύγεις είναι εκπρόσωπος του Θεού, έχει καλοσύνη, και συνάμα ισχυρή σεβαστή κοινωνική θέση. Αυτός σε στηρίζει, «σε βάζει κάτω απο τα φτεράτου», ωστε να μπορέσεις εργαζόμενος να ξεπεράσεις βαθμηδόν την αθλιότητασου. Είναι αυτό που η οθωμανική παροιμία λέει: ΓΑΡίΠ ΚΟΥςΟΥΝ ιΟΥβΑΣΙΝΙ ΑΛΛΑh ιΑΠΑΡ = «του ξενιτεμένου (μοναχικού, αβοήθητου) πουλιού τη φωλιά ο Θεός τη φτιάχνει». Εν προκειμένω είναι κάποιος άνθρωπος, αλλα στην πραγματικότητα μέσω αυτού του ανθρώπου ο Θεός είναι που φροντίζει να σου φτιάξει μιά φωλιά. Το γράμμα (δέν σημαίνει όπως κανονικά «πλούτος» αλλα) προήλθε απο το ιδεόγραμμα του πρωτοτύπου που σήμαινε την αθλιότητα στην οποία βρίσκεται ο λαβών τον χρησμό. Με την ίδια έννοια χρησιμοποιείται στο σχόλιο, σε όλα τα σχόλια τα γράμματα του κειμένου επαναλαμβάνονται με την έννοια των γραμμάτων που υπήρχαν στο αυθεντικό πρωτότυπο. Συνεπώς ΤΕγγΡί (θεϊκός) ΒΕΓ (άρχοντας) προστατεύει το χελιδόνι (=εσένα),不 όχι μόνοςσου (=αβοήθητος) τραβάς το βάσανόσου δηλαδή(Στη θέση του , μιά τυπωμένη έκδοση που έχω γράφει 孿, ούτως ή άλλως το σωζόμενο κείμενο του (3) έχει πολύ μακρινή σχέση με το πρωτότυπο έργο, αλλα το αναφέρω ώς ένα ακόμη δείγμα του πώς παραφθείρονται τα κείμενα στο διάβα του χρόνου).

(3)9. 6. 上九:既雨既處,尚德載,婦貞厲。月几望,君子征凶。  象曰: 既雨既處,德積載也。君子征凶,有所疑也。Ορισμένα απο τα γράμματα σ’ αυτήν τη γραμμή τα διερεύνησα μέσω χρησμών ώς εξής:

κείμενο:

clue:

 

()

 

Επίσης να παρατηρήσω οτι το των τυπωμένων εκδόσεων έχει γίνει στην διαδικτυακή εκδοχή (για να βάλετε με το νούσας τί αλλοιώσεις γίνανε στο διάβα των αιώνων, όταν δέν υπήρχε τυπογραφία, και ο καθένας επινοούσε γράμματα). Το ξεκίνησε απο προσπάθεια απόδοσης του ιΟΚ, το γράμμα αποτελείται δεξιά απο το ενώ το στοιχείο αριστερά ήταν φωνητικός δείκτης.   χρησιμοποιείται όπως και στη γενική κρίση επι του 6γράμμου. Το tiwo” στην αρχαιότητα προφερόταν περίπου «ΚΕΛΟ», κατα τη γνώμημου δέν χρησιμοποιήθηκε φωνητικά, αλλα ήταν ένα γράμμα που περιλάμβανε ή (τίγρη) για να δώσει την έννοια του φόβου (το σκίτσο της τίγρης χρησιμοποιείται σε διάφορα γράμματα για να δώσει την έννοια του φόβου, όπως , ).

Συνεπώς το αρχικό κείμενο περίπου έλεγε: ιΟΚ ΟΙΓΡΥΝΞΥγγ ιΟΚ ΚΟΡΚΙΝΞΙγγ,尚 ΚΟΥΤΟΥγγ ΟΥΞΡΟΥγ -ΣΟΥζ= δέν έχεις χαρά, δέν έχεις φόβο, η τύχησου είναι χωρίς «δυνατότητα πτήσης». συνεχώς αναβάλλεται (αυτό που ποθείς), η αυγή πάρα πολύ αργεί. άν προσφέρεις δια πυρός θυσίες και θυμιάματα,君 θα αποκτήσεις ευτυχία. άν όμως παραστρατήσεις (αμαρτήσεις) η πρόγνωση είναι κακή  το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει δέν έχεις χαρά, δέν έχεις φόβο,德 η αρετή πρέπει να συσωρευθεί ωστε να επαρκέσει δηλαδή (για να αλλάξει η μοίρασου)。君 η κατάσταση είναι (δυνάμει) καλή, αλλα άν αμαρτήσεις η πρόγνωση είναι κακή,有所疑 υπάρχει σε σένα κάτι το ύποπτο (επίφοβο) δηλαδή. Το ύποπτο είναι οτι έχεις την τάση να κριματισθείς, όπως κριματίσθηκε ο Κάιν επειδή δέν έβλεπε την τύχητου να καλυτερεύει. Αυτά που ειπώθηκαν τότε στον Κάιν, αυτά λέγονται σε όποιον παίρνει αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό: άν σωστά τηρήσεις το νόμο του Θεού (βλέπε όσα σημείωσα στον αντίστοιχο χρ. (36) του ιρκ ΒίτίΓ), οπωσδήποτε θα ανέλθεις (θα αναβαθμίσεις θεαματικά τη ζωήσου)· άν όμως δέν πράξεις σωστά, η αθλιότητα σε βάζει σε πειρασμό να κάνεις κακό απο φθόνο, οπότε μαύρο φίδι που σ’ έφαγε!

« η αρετή πρέπει να συσωρευθεί ωστε να επαρκέσει» εννοεί πως μέσω καλών πράξεων συσωρεύεται χάρη. Το κυριολεκτικά σημαίνει «φορτώνω ένα αμάξι» «γεμίζω», «ολοκληρώνω», ήτοι το «αμάξι» της καλής τύχης πρέπει να γεμίσει την καρότσατου για να ξεκινήσει.

 

 ||¦||| 10(3) = 29(1) ΟιΜΑ ΕΡ ΟγΛΑΝΙΙΝ…

(3)10. = φωνητική απόδοση του Οι- (παίζει). To 虎尾 προφερόταν χuo mjwei, παλιότερα χљo mjwei, ήταν φωνητική απόδοση της λ. ΟιΜΑ = παιχνίδι. Το δέν χρησιμοποιήθηκε ποτέ εκτός απο εδώ, και δέν βρίσκεται ούτε στο πλουσιότατο λεξικό του Kalgren. Είναι απόδοση του ιΟΥΤΟΥζ (ίσως και φωνητική, δέν ξέρω πώς προφερόταν παλιά το ιΟΥΤΟΥζ-). Γενικά οι κινέζικες αποδόσεις των τουρκ. λέξεων ήταν φωνητικές και συνάμα κατα το δυνατόν εικονιστικές, δηλαδή θέλανε με την εικόνα του γράμματος να αποδόσουν όποια έννοια καταλάβαιναν ή υπέθεταν οτι η λ. έχει. Το αποτελείται απο τα στοιχεία «στόμα» και «φτάνει», έτσι καταλάβαιναν το ιΟΥΤΟΥζ-: «φτάνει στο στόμα του αντιπάλου», δηλαδή κερδίζεται. Το κρίνοντας απο τα συμφραζόμενα και απο τον παρακάτω χρησμό, σήμαινε ΟΙΓίΡΕΡ / ΣΕβίΝΥΡ (χαίρεται, χαίρονται). Στο λεξικό του Kalgren δίνεται η παλιά προφορά του χɒng, το οποίο όμως στο δίνει προφορά pɒng, άρα υποψιάζομαι αρχική προφορά του  fəχɒng, οπότε ήταν φωνητική απόδοση του ΟΙΓίΡ- (απο *FΟΙΓίΡ-).

 παίζει με κανόνες κ δέσμευση (στοίχημα) (αντιπαλότητας εικόνα) (ωστόσο ειρηνική δραστηριότητα) = παιχνίδι τζάμπα πρόβατα τα μαρκάρει, δικάτου τα κάνει () δυό υψωμένα χέρια δίνουν την εικόνα της χαράς: ΣΕβίΝΥΡ (χαίρεται, χαίρονται).

Συνεπώς το πρωτότυπο κείμενο έλεγε: Οι- =παίζει 虎尾 ΟιΜΑ =παιχνίδι,不 δέν ιΟΥΤΟΥζ- =κάνει (= δίνει ευκαιρία) να κερδίσει ο άλλος άνθρωπος (= ο αντίπαλος),亨 ΟΙΓίΡΕΡ = χαίρεται

彖曰:αρχαία ανάλυση: (παρατήρηση: αυτό είναι το μόνο, απο όσο θυμάμαι, σημείο της κλασσικής έκδοσης, όπου γράφεται , το οποίο στην κλασσική έκδοση γενικά γράφεται . Επίσης η λ. εδώ γράφηκε στο επάνω μέρος με αντί με όπως γενικά στην έκδοση αυτή. Αυτές οι διαφορές γραφικού χαρακτήρα δείχνουν οτι στην κλασσική έκδοση, τυπωμένη απο χειρόγραφες πλάκες [στάμπες] συνεργάσθηκαν περισσότεροι του ενός λόγιοι): «παιχνίδι με στοίχημα» (είναι το όνομα του 6γράμμου): το μαλακό παίζει με το σκληρό δηλαδή (αυτό σημαίνει οτι το κάτω, ἰίν 3γραμμο, παίζει με το επάνω, ἰαγγ 3γραμμο. Δέν μπορούμε να πάρουμε το με την κινέζικη σημασία «πατάει», διότι το ἰίν 3γραμμο είναι απο κάτω, δέν «πατάει» πάνω στο ἰαγγ)。說 είσαι χαρούμενος (=το κάτω 3γραμμο) καθώς ανταποκρίνεσαι στο δυναμικό στοιχείο (=δέχεσαι την πρόκληση του ισχυρού), γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο (λέει): 履虎尾, 不咥人, «παίζεις παιχνίδι (με στοίχημα), δέν δίνεις ευκαιρία να κερδίσει ο αντίπαλος, χαίρεσαι»。剛 το σκληρό (=ἰαγγ γραμμές) είναι στο μέσο (των τριγράμμων) και ορθό (στο πάνω τρίγραμμο, ἰαγγ γραμμή στην 5η, ἰαγγ θέση)(αυτό σημαίνει οτι) παίζεις για βασιλική θέση και ωστόσο δέν έχεις δυσπραγία,光明也 επειδή έχεις φωτεινή σοφία(Η βασιλική θέση υποδηλώνεται απο την 5η γραμμή, που δείχνει τον «κύριο» σε κάθε 6γραμμο).

(3)10. 1. 初九:Το είναι μιά λ. πασπαρτού στο (3), χρησιμοποιείται με πολλούς τρόπους, ενίοτε όπως στα Κινέζικα: «πάει», εδώ πρέπει να είναι το τουρκικό ΒΑΡΜΗς (πήγε, έκανε το τόλμημα). Η 1η γραμμή δέν είναι ποτέ ευνοϊκή, δείχνει απειρία: αυτό ταιριάζει με την κανονική έννοια του : απλοϊκό, ή του παρόμοιου (εξωτερικό, φαινομενικό). Η νεοελληνική σοφία λέει: "η ζωή δέν είναι 'πάρε, χασάπη, λεφτά, κ δώσεμου κρέας'". Το σχόλιο υπαινίσσεται το άλλο νεοελληνικό ρητό: «δέν ήξερες, δέν ρώταγες;». Δηλαδή στο πρωτότυπο έλεγε: αφελώς να παίξεις πηγαίνεις, 无咎 (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις。象 το παλιό χειρόγραφο ερμηνεύει:素履之 το αφελώς να παίξεις αποφασίζεις,獨行願也 επειδή μόνοςσου επιδιώκεις εκείνο που ελπίζεις(Στο ίντερνετ: , κλασσική έκδοση: ). Είναι αυτονόητο οτι θα χάσεις, εκτός άν κινούνται και άλλες γραμμές ωστε εν συνεχείᾳ να προχωρήσει καλύτερα η ιστορία. Αλλα ακόμη και άν δέν χάσεις, η συμπεριφορά αυτή είναι άθλια: πάς να παίξεις χωρίς να έχεις ρωτήσει τη γυναίκα και τα παιδιάσου: τους ανθρώπους που βάζεις για στοίχημα, και επιπλέον χωρίς να ρωτήσεις να μάθεις τους κινδύνους που μπορεί να έχει το παιχνίδι. Όποιος παίζει μόνοςτου, δέν είναι δυνατόν να κερδίσει: χρειάζεται κάποιος να σε συμβουλεύει, κάποιος να σε διδάξει πώς να παίζεις, κάποιοι να εύχονται να κερδίσεις, και κάποιο πνεύμα να σε φωτίζει.

(3)10. 2: ()στοιχηματίζει πρόβατα (να λάβει) + (ή να δώσει) την γυναίκατου () κ το παιδίτου{尸又}κερδίζει {κ+ικ} τζάμπα πρόβατα εννέα (ή μήπως ενενήντα;). Το σχόλιο παρατηρεί. 中不自亂也 γραμμή κεντρική, δέν μπερδεύεται, δέν σφάλλει.

(3)10. 3:  (=) σου λείπουν νομίσματα και () σκεύη, , ρισκάρεις (στοιχηματίζεις) τη γυναίκακαι τα παιδιά σου  παίζεις (boardgame) (=) jeopardy, jocum partitum, ευμετάβλητο παιχνίδι, +στη ραδιουργία υστερείς δέν κρατάς τη θέσησου [咥人之凶,位不當也] () πανούργος()κακοήθης άνθρωπος με τον τσαμπουκά+() σου «τρώει» το συμφωνημένοστοίχημα. Το αρχαίο σχόλιο: 志剛也ο σκοπός  είναι σκληρός, άτεγκτος δηλαδή (γι’ αυτό και ενώ καταλαβαίνεις οτι μάλλον θα χάσεις, δέν θέλεις να κάνεις πίσω).

六三:眇能視,跛能履,履虎尾 Οι- ΟιΜΑ =παίζεις παιχνίδι,咥 δίνεις (χωρίς να το θέλεις) ευκαιρία να κερδίσει ο αντίπαλόςσου,凶 κακό αυτό。武人為于大君。

το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει 眇能視μή έχοντας άλλα αγαθά, καταφεύγεις στη σοφίασου ﹔不足以有明也δέν έχεις να παρουσιάσεις (κάτι άλλο για στοίχημα) δηλαδή。跛能履 ρισκάροντας (στοιχηματίζοντας) τη γυναίκα και τα παιδιάσου παίζεις. 不足以與行也δέν έχεις τρόπο να πορευθείς μαζί (με τη γυναίκα κ τα παιδιά, δέν μπορείς να τα συντηρήσεις) δηλαδή。咥人之凶 το κακό του οτι δίνεις (άθελα) στον αντίπαλο τη δυνατότητα να κερδίσει 位不當也 έγκειται στο οτι η θέση δέν είναι η κατάλληλη (ούτως η άλλως, η τρίτη γραμμή είναι σε κάθε 6γραμμο η χειρότερη. Εδώ η γραμμή είναι 柔弱 «μαλακή και αδύνατη», ενώ όλες οι άλλες γραμμές του 6γράμμου σκληρές. Δείχνει οτι χάνεις, επειδή είσαι μαλακός με σκληρό αντίπαλο。武 πανούργος κακοήθης άνθρωπος (αντίπαλος στο παιχνίδι) με τον τσαμπουκάτου σου τρώει το συμφωνημένο (πολύτιμο) στοίχημα: 志剛也ο σκοπός  είναι σκληρός, άτεγκτος δηλαδή (γι’ αυτό και ενώ καταλαβαίνεις οτι μάλλον θα χάσεις, δέν είναι εύκολο να κάνεις πίσω)Είναι όμως σαφές οτι άν λάβεις αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό δέν πρέπει να «παίξεις» (να ρισκάρεις): είναι βέβαιο οτι θα χάσεις.

(3)10. 4. 九四:Εδώ όλες οι λ. είναι ήδη γνωστές εκτός απο το 愬愬 που θα συμπεράνουμε απο τα συμφραζόμενα. Η 4η γραμμή είναι πάντοτε δυσάρεστη, με την έννοια οτι δείχνει την πικρή απόκτηση της πείρας. Εδώ όμως η έκβαση είναι σαφώς αίσια. Άρα στο πρωτότυπο έλεγε: Οι- (παίζεις) 虎尾 ΟιΜΑ (παιχνίδι με στοίχημα),愬愬 τραβάς πολλή αγωνία και υφίστασαι πολλές απώλειες, (αλλα) η έκβαση είναι αίσια。象曰 το αρχαίο σχόλιο:愬愬終吉 τραβάς πολλή αγωνία και υφίστασαι πολλές απώλειες, (αλλα) η έκβαση είναι αίσια,志行也 θα πεί οτι ο σκοπόςσου προχωράει (=έχεις βελτίωση, όφελος)Η ευχάριστη έκβαση οφείλεται στο οτι απο τις χασούρες κ τα λάθησου διδάσκεσαι.

(3)10. 5: άν παίξειςθα κερδίσεις κάτι μεγάλης αξίας [με ομόφωνο, κάτι που πολύν καιρό θα σε εξυπηρετεί, θα σε τρέφει].

九五:夬 (αυτό το γράμμα στο 6γραμμο 43(3) αποδίδει το τουρκ. ΚΟΥΛ = υπηρέτης. Ταιριάζει στα συμφραζόμενα του παρόντος χρ.) 履,貞厲。象 το παλιό χειρόγραφο εξηγεί:夬 ο δούλος παίζοντας διορθώνει την κακή κοινωνική θέσητου (δηλαδή γίνεται ελεύθερος και ανεξάρτητος πολίτης),位 η θέση είναι σωστή και κατάλληλη δηλαδήΣωστή θέση, εννοεί στη μέση του (επάνω) 3γράμμου. Κατάλληλη, εννοεί σκληρή γραμμή σε μονού αριθμού (5η) θέση. Η μεσότητα σημαίνει αρετή: βαδίζει σύμφωνα με τον θεϊκό νόμο, έντιμα. Συνάμα, παίζει δυναμικά, χωρίς συναισθηματισμό, σκληρά, αυτό χρειάζεται στην προκείμενη περίπτωση. Μιά αφρικανική παροιμία λέει: «η φτώχεια είναι σκλαβιά». Δούλος ή υπηρέτης τα χρόνια εκείνα σήμαινε αυτόν που δέν έχει δικήτου περιουσία, γι’ αυτό ζεί υπηρετώντας κάποιον άλλο. Αυτός που έλαβε αυτήν τη γραμμή ώς χρ., παίζει καλά και κερδίζει κάποια περιουσία, ωστε να μπορεί να ζεί ανεξάρτητος, χωρίς να υπηρετεί αφέντη.

(3)10. 6: (=)έξυπνα παίζει,{χρευτκοκ}κερδίζει90 πρόβατα, αντιστρέφει την επιβουλή, απο φτωχός πλούσιος γίνεται. {δ κεχρί}+η γυναίκατου και τα παιδιάτου ()χαίρονται, πανηγυρίζουν. ανοίγει ο δρόμος, ανοίγει η καρδιά. διπλό όφελος.+ απο όλες τις μεριές η ανασφάλεια χάνεται. 元吉在上,大有慶也 .

Εδώ το πρωτότυπο έλεγε: 上九:視 (“źi”, απόδοση του ΟΥΣΙΙΞ) Οι- (“k‘âu”, άραγε προσπάθεια απόδοσης του ΚΑζγΑΝ- =αποκτά, κερδίζει;) ΟΥΤ-   ( =πρόβατο, =απο τα σύμβολα που σήμαιναν 90, κανονικά θα ήταν ),其 («κί», φωνητική απόδοση του ΚίΣί =η σύζυγος) (ziwän, απόδοση του ΟγΛΑΝ) 元吉 (λογότυπος: «εξαιρετικά καλό»)Ανακεφαλαιώνοντας: σοφά παίζοντας κερδίζει 90 πρόβατα,其 για τη σύζυγο και τα παιδιά 元吉 εξαιρετικά καλό。象 το παλιό χειρόγραφο εξηγεί:元吉 εξαιρετικά καλός χρησμός 在上 στην επάνω γραμμή,大有慶也 μεγαλειωδώς πανηγυρίζεται δηλαδήΗ επάνω (6η) γραμμή, γενικά δέν είναι καλή ούτε κακή, εξαρτάται απο το πώς θα το χειρισθείς. Συνάμα όμως η 6η γραμμή δείχνει την ωρίμανση, την απόκτηση της πείρας, αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας στο παιχνίδι. 

 

 |||¦¦¦ 11(3) = 53(1) ΒΟζ ΒΟΥΛΙΙΤ ιΟΡΙΙΔΙ…

(3)11. τα σύννεφα μαζεύονται και ρίχνουν βροχή,小 χλωρό χορτάρι (φυτρώνει), για τα ζώα και για τους ανθρώπους γίνεται (δημιουργείται) καλό (ευτυχείς συνθήκες, ευημερία), (ΟΙΓίΡ-) θα χαίρεσαι: αυτά έλεγε το πρωτότυπο κείμενο· οι δέ πρώτοι Κινέζοι μεταφραστές το διάβαζαν έτσι: αφθονία απο τον ουρανό,小 η λύπη φεύγει, ευθυμία έρχεται,吉 θα έχεις καλή τύχη και χαρά.

το βιβλίο της ανάλυσης παραδίδει τα εξής: «σύννεφα μαζεύονται και ρίχνουν βροχή» (είναι το όνομα του 6γράμμου),小往大來吉 χλωρό χορτάρι φυτρώνει, για τα ζώα και για τους ανθρώπους ωφέλεια δημιουργείται, θα έχεις χαρά, οι συνέπειες (της βροχής) είναι αυτές. 天地 ο ουρανός και η γή κοινωνούν μεταξύτους και έτσι τα μύρια (=όλα τα) πλάσματα έχουν ανοιχτό δρόμο, ελευθερία (δέν εμποδίζονται, άρα έχουν όλβο) λοιπόν. ο ανώτερος με τον κατώτερο επικοινωνούν μεταξύτους και έτσι 其志 οι σκοποίτους ταυτίζονται λοιπόν。內 εσωτερικά (είσαι) ἰαγγ (φωτεινός) και εξωτερικά ἰίν (σκοτεινός),內 εσωτερικά είσαι δυνατός και ακλονητος ενώ εξωτερικά υπάκουος και ταπεινός,內 εσωτερικά (είσαι) 君子 άρχοντας ενώ εξωτερικά (είσαι) 小人 ασήμαντος άνθρωπος, υπηρέτης. 君子 του άρχοντα (=ο δικόςσου) ο δρομος ανοίγει, 小人 του εχθρoύ(σου) ο δρομος κλείνει λοιπόν

Επεξηγώ: Το κάτω (=πρώτο) 3γραμμο δείχνει το εσωτερικό, ουράνιο στοιχείο, το δέ πάνω (=δεύτερο) τρίγραμμο δείχνει το εξωτερικό, γήινο στοιχείο. Το κατ’ εξοχήν αρσενικό 3γραμμο πρώτα, το κατ’ εξοχήν θηλυκό τρίγραμμο έπειτα, δείχνει πλήρη εναρμονιση ανάμεσα στα δύο κύρια στοιχεία του κόσμου, το ἰίν και το ἰαγγ, η οποία εναρμόνιση σου φέρνει ευημερία, αφού πήρες αυτόν τον χρησμό. Να σημειώσω οτι μόνο σ’ αυτό το εξάγραμμο απο όσο θυμάμαι χρησιμοποιούνται οι όροι ἰίν και ἰαγγ, σε όλα τα άλλα σχόλια οι όροι είναι «μαλακό, εύκαμπτο» και «σκληρό, δύσκαμπτο» αντίστοιχα. Εσωτερικά είσαι δυνατός και φωτεινός (σοφός), εξωτερικά φέρεσαι ταπεινά, και δέν δείχνεις πως ξέρεις. Συνέπεια της ευτυχίαςσου και της σωστήςσου στάσης είναι οτι έχεις ανοιχτό δρόμο, ενώ του εχθρούσου ο δρόμος φράζεται. Όπως πάντα, το βιβλίο δέν λέει τη λέξη «εσύ», αλλα 君子 = «ο άρχοντας», που σημαίνει στην ευγενική γλώσσα «εσύ», ενώ ο εχθρόςσου, πάλι χάριν ευγένειας, λέγεται «μικρός, μικρόψυχος άνθρωπος». Το ώς συνήθως χρησιμοποιείται με την έννοια «συνεχίζει» (ο δρόμοςσου συνεχίζει = ο δρόμοςσου είναι ανοιχτός), ενώ το κυριολεκτικά = «χάνεται, σβήνει» (ο δρομοςτου σβήνει = ο δρόμοςτου φράζεται, γίνεται αδιέξοδος).

(3)11. 1. 初九:拔 φωνητική απόδοση του ΒΟζ (γκρίζα) φωνητική απόδοση του *ΜΟΛΙΤ (ΒΟΥΛΙΤ) =σύννεφα, (κατα τα συμφραζόμενα: ιΟΡΙΙ-) =κινούνται,以 πρόκειται να βρέφουν στο λαό,征 πρέπει να κάνεις κάτι (για να βοηθήσεις το λαό να αποκομίσει όφελος απο τη βροχή), αυτό είναι καλό。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:拔 γκρίζα σύννεφα, (ΤΗΡ) σε βεβαιώνω πως αυτό είναι καλό: ο σκοπόςσου είναι σε εξωτερικές υποθέσεις δηλαδήΕξωτερικές υποθέσεις σημαίνει υποθέσεις του λαού, δημόσια θέματα και όχι ιδιωτικά, όχι υποθέσεις τους σπιτιούσου.

(3)11. 2. 九二:Δεδομένου οτι η 2η γραμμή είναι πάντα καλή, και αφού η 1η γραμμή μίλησε για τα γκρίζα σύννεφα, η 2η μιλά για τα μαύρα σύννεφα. Άν φανταστείτε απο πάνω το τουρκικό γράμμα ΑΧ και απο κάτω το ΑΡ (βλέπε συλλαβάριο), θα καταλάβετε πώς αυτά τα δύο γράμματα (που απέδιδαν τη λ. ΧΑΡΑ =μαύρο) κατέληξαν στη μορφή . Το δέ είναι και πάλι το *ΜΟΛΙΤ (ΒΟΥΛΙΤ) =σύννεφα, που προηγουμένως αποδόθηκε με το. Το κατα τα συμφραζόμενα =πότισε (πιθανώς ιΑγΔΙ). Το δέ =φωνητική απόδοση του ΧΑΜΑγ (όλη την πλάση). όπως στο επόμενο 6γραμμο απο εικόνα μεγάλου ζώου (ιΙΛΚΙ). Το απο εικόνα πόρτας (=είσοδος) ή δρόμου. Τα 中行 είναι επιρροή απο τα λόγια του σχολίου. Οπότε η γραμμή στο πρωτότυπο έλεγε:

μαύρα σύννεφα κινούνται και βρέχουν σε όλη την πλάση,不 τα ζώα και οι καλλιέργειες ωφελούνται,朋 οι στενοχώριες χάνονται,得 αποκτάς την είσοδο προς όλα τα αγαθά。象 το αρχαίο χειρόγραφο σχολιάζει:包 μαύρα σύννεφα: αποκτάς την είσοδο (δρόμο ανοιχτό): στη μέση οδό έτσι λαμπρότητα μεγαλείο δηλαδήΣε απλά ελληνικά το σχόλιο λέει: 于中行以光大也 βαδίζοντας τη «μεσότητα» = την οδό της αρετής, θα έχεις λαμπρότητα και μεγαλείο = ευημερία. Μιλάει για μεσότητα διότι η γραμμή είναι στη μέση του τριγράμμου.

«Πᾶσα δόσις αγαθή και πᾶν δώρημα τέλειον άνωθέν εστι καταβαῖνον εκ τοῦ Πατρός των Φώτων». Πρέπει να δείξεις την ευγνωμοσύνησου προς τον Θεό.

(3)11. 3. 九三:Η βροχή ωφελεί τα σπαρτά και τα κοπάδια. Αλλα τα σπαρτά και τα κοπάδια για να αποδόσουν χρειάζεται εργασία. Το γενικά στο (3) έχει την έννοια «αρπάζω, δράσσομαι». Το νόημα της γραμμής ήταν: χωρίς φροντίδα δέν προκόβουν τα ζώα,无 χωρίς καλλιέργεια δέν καρπίζει η γή. Πρέπει να μοχθείς, να εργάζεσαι με επιμονή (ΤΗΡ) σου λέει ο χρησμός, (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) αυτό να ξέρεις。勿 μήν είσαι αμελής στο να αδράξεις (την ευλογία, την ευκαιρία που χαρίζει η φύση),于 όποιος έχει το νούτου στο φαΐ (ώς «γαστήρ αργή») καταντάει παχύσαρκος και αποτυχημένος (χάνει την ευτυχία)。象το αρχαίο χειρόγραφο σχολιάζει:无往不復 χωρίς καλλιέργεια δέν καρπίζει η γή,天地際也 γιατί αυτός είναι του ουρανού και της γής ο όροςΓια την ακρίβεια, σημαίνει «το ενδιάμεσο». Ανάμεσα στον ουρανό και στη γή υπάρχει ένας όρος, δηλαδή ένας φυσικός νόμος. Σύμφωνα με τον φυσικό νόμο, η εργασία αποδίδει τους καρπούςτης, και η τεμπελιά τις κακέςτης συνέπειες. Το ανάμεσα στον ουρανό και στη γή είναι ο κόσμος των ανθρώπων και των άλλων πλασμάτων. Για να μεταβιβασθεί η ευλογία απο τον ουρανό στη γή, μεσολαβούν οι δραστηριότητες των ανθρώπων (και των άλλων πλασμάτων). Γι’ αυτό, ενώ είναι δεδομένο οτι ο ουρανός θέλει να δώσει στη γή την ευλογίατου, και η ανθρώπινη εργασία είναι απαραίτητη.

Το λακωνικότατο αυτό σχόλιο έχει τεράστια σοφία: ο άνθρωπος αποτελούμενος απο ένωση πνεύματος με ύλη, ώς το ενδιάμεσο στοιχείο, είναι σε θέση να καθορίσει τη σχέση μεταξύ ουρανού και γής, μεταξύ πνεύματος και ύλης, μέσω των δραστηριοτήτωντου. Δέν σημαίνει οτι τα πάντα είναι ύλη και καθορίζονται απο την ύλη (κατα την υλιστική άποψη), αλλα ούτε και ο Θεός δρά στον κόσμο ανεξάρτητα απο τους φυσικούς νόμους και ανεξάρτητα απο την ανθρώπινη δράση (καθώς διατείνονται κάποιοι φανατικοί ιδεαλιστές)· ίσα ίσα, μέσω των φυσικών νόμων το πνεύμα χρησιμοποιεί και ελέγχει την ύλη.

(3)11. 4. 六四:Στη γραμμή αυτή συνεχίζεται το νόημα της προηγούμενης. Το υποκείμενο της προηγούμενης γραμμής είναι ένας φιλήδονος άνθρωπος που θέλει να τρώει χωρίς να δουλεύει. Σ’ αυτήν τη γραμμή (4η) είναι πιό ευγενής χαρακτήρας, πλήν όμως όχι πρακτικός. Είναι άνθρωπος της θεωρίας. Λαμβάνει χρησμούς για το πρακτέον, κάνει τελέσματα, “wrata” στα σανσκριτικά, ή ακόμη και προσπαθεί να βάλει άλλους ανθρώπους να εργασθούν αντί για τον ίδιο. Της γραμμής το νόημα ήταν: συμβουλεύεσαι χρησμούς, κάνεις τελέσματα, δίνεις οδηγίες στους άλλους τί να πράξουν, ωστόσο δέν είσαι (ΒΟΙΚΕ) ΞΑΤΡΙιΑΣ (στρατιωτικός ή διοικητικός) 以其 μόνο είσαι γιός ενός υΑΑΙςιΑ (παραγωγού / εμπόρου). Δέν απλώνεις τα χέριασου για να πιάσεις。象 Το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:翩翩 συμβουλεύεσαι χρησμούς, κάνεις τελέσματα, δίνεις οδηγίες, αλλα δέν είσαι ΞΑΤΡΙιΑΣ: συνολικά χάνεις τα ουσιώδη (οφέλη που θα μπορούσες να αποκομίσεις) δηλαδή。不 Δέν απλώνεις τα χέριασου για να πιάσεις (να αδράξεις την ευκαιρία): στην ενδότερη καρδιάσου (=βαθιά μέσασου) το θέλεις ωστόσο

Τα λόγια 不富以其鄰 βρίσκονται απαράλλαχτα και στην 5η γραμμή του 15(3). Το γενικά στο (3) σημαίνει «γραπώνω, δράττομαι» και παρόμοια· το ξεκίνησε απο σκίτσο δυό χεριών που προσπαθούν να πιάσουν κάτι. Είναι λυπηρή αυτή η γραμμή, γιατί ενώ μέσασου επιθυμείς να πάρεις με τα χέριασου κάτι που σου χαρίζει ο ουρανός (ο Θεός, η τύχη), ωστόσο «λογισμός όκνον φέρει». Άν ήσουν απο την τάξη των στρατιωτικών και κυβερνητών, θα έλεγες «φέρτεμου αυτό και εκείνο» και θα σου το φέρνανε. Τώρα όμως πρέπει με τα χέριασου να το πάρεις, και όσο διστάζεις δέν πρόκειται να το αποκτήσεις. Η 4η γραμμή δείχνει την πικρή απόκτηση της πείρας. Στερείσαι επειδή διστάζεις, είτε απο αιδημοσύνη, είτε σκεπτόμενος μεγάλες δυσκολίες, είτε επειδή δέν καταδέχεσαι – το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: οτι στερείσαι.

(3)11. 5. 六五:帝乙歸妹,以祉元吉。象曰:以祉元吉,中以行也。Η φράση帝乙歸妹 βρίσκεται και στην 5η γραμμή του 54(3) όπου διαβάζω «ΤΕΡΤΡΥ ΚίςΕΜΗς», αλλα εδώ η φράση ξεκίνησε απο κάτι που ηχούσε παρόμοια: δέν ήταν το ρήμα ΚίςΕΜΗς, αλλα μπορεί ας πούμε να ήταν ΚΕΛΜΗς (ήρθε) ή κάτι ανάλογο. Το ξεκίνησε απο την εικόνα του ΤΕγγΡί (θεϊκού όντος). Κατα τα συμφραζόμενα, το (σπανιότατη λέξη, μάλλον δέν χρησιμοποιήθηκε εκτός του (3)) σήμαινε καίρια και σωστή εκμετάλλευση, αλλα θα μπορούσε να σημαίνει και τα τελέσματα που φέρνουν τη βροχή, οπότε η γραμμή έλεγε: η βροχή θα έρθει άν κάνεις τα σχετικά τελέσματα. Της γραμμής το νόημα ήταν: του Θεού η ευλογία 歸妹 έρχεται,以 μπορείς σωστά και καίρια να εκμεταλλευθείς (τις ευνοϊκές συνθήκες), (ΑЊΙγ) εξαιρετικά (ΕδΓΥ) καλό είναι。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:以 μπορείς να εκμεταλλευθείς (να χρησιμοποιήσεις, να απολαύσεις την ευλογία του Θεού), 元吉 εξαιρετικά καλό είναι αυτό,中 έχεις την μεσότητα (αρετή) ωστε να φτάσεις σ’ εκείνο που θέλεις δηλαδή

Στην προηγούμενη γραμμή υπάρχει η ίδια επιθυμία (), που όμως δέν εκπληρώνεται εξαιτίας του δισταγμούσου. Στην παρούσα γραμμή βαδίζεις και φτάνεις στην εκπλήρωση της επιθυμίαςσου. Η 5η γραμμή είναι γενικά η καλύτερη, πόσο μάλλον σε ένα ευνοϊκό 6γραμμο όπως αυτό. Το 6γραμμο μιλά για την ευλογία του Θεού που συμβολίζεται με τη βροχή, κάποτε όμως η βροχή δέν χρησιμεύει, ας πούμε διότι δέν υπάρχει χώμα να απορροφήσει τη βροχή, είτε διότι δέν υπάρχει βλάστηση να κατακρατήσει το χώμα ωστε να απορροφήσει τη βροχή, οπότε και το λίγο εκείνο χώμα η βροχή το παρασέρνει. Η βλάστηση λειτουργεί σάν σφουγκάρι που κατακρατεί τη βροχή. Στην παρούσα γραμμή καί ο ουρανός ρίχνει βροχή, καί η γή την απορροφά ωφέλιμα. Και ο Θεός σου δίνει ευλογία, και εσύ λαμβάνεις και αξιοποιείς αυτήν την ευλογία. Γι’ αυτό η γραμμή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά ευνοϊκή. Το οτι κατέχεις την αρετή (μεσότητα) παριστάνεται απο το οτι η γραμμή είναι στο μέσο του 3γράμμου. Αφού κατέχεις την αρετή, αξιοποιείς σωστά αυτό που χαρίζει ο Θεός.

(3)11. 6. 上六:Αυτή η γραμμή θυμίζει το γνωστό έργο Germania του Κορνήλιου Τάκιτου, εκεί που λέει οτι οι τότε Γερμανοί το εύρισκαν βαρύ να επιχειρήσουν να αποκτήσουν με ιδρώτα εκείνο που μπορούσαν να αποκτήσουν με αίμα, δηλαδή ήταν πρόθυμοι για πόλεμο και απρόθυμοι για εργασία.

  απο (εικόνα ζώου, παρόμοια με το (κάμηλος) του 31(3) και το της 3ης γραμμής του παρόντος 6γράμμου· του το (γή) ήταν χωριστό γράμμα, νοηματικώς πάει με τα επόμενα. όπως στην 3η γραμμή του παρόντος 6ράμμου: καρπίζει. πρόθεση ή σύνδεσμος. απο εικόνα ανθρώπου (δεξιά κάτω) που στέκεται κάτω απο τον ήλιο (δεξιά επάνω), δίπλα σε έναν όγκο απο χώμα (αριστερά): το νόημα =ιδρώνει, μοχθεί,勿 μή χρησιμοποιείς, κάνεις, ΣΥ (στρατός) όπως στο 6γραμμο 7(3)。自 εαυτού, χώρα, (κατα τα συμφραζόμενα): είναι εύφορη (η δικήσου χώρα)· ή ώς ρήμα: αξιοποίησε. είναι κατα τα συμφραζόμενα σαφές οτι σημαίνει «το αντίθετο», μάλλον απο εικόνα συμμετρικώς αντίθετων πραγμάτων,貞 (ΤΗΡ), (ΒΟΥγγ)Στο σχόλιο 其命 = «αυτουνού το αντίθετο» = άν κάνεις το αντίθετο απο αυτό που προηγουμένως είπα = ει δε μή.

城復 Τα ζώα προκόβουν και η γή καρπίζει όταν ιδρώνεις (μοχθείς),勿 μήν κάνεις εκστρατεία。自 τη δικήσου χώρα αξιοποίησε, (άν κάνεις) το αντίθετο (ΤΗΡ) ο χρησμός σε βεβαιώνει (ΒΟΥγγ) οτι θα δυστυχήσεις。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:城復于隍 τα κοπάδια προκόβουν και τα σπαρτά καρπίζουν όταν ιδρώνεις (μοχθείς),其 απ’ αυτό το αντίθετο είναι μπέρδεμα (οδηγεί σε ανωμαλία) δηλαδή

 

 ¦¦¦||| 12(3) = 46(1) ΤΕβΕ ΤΗΤiCΚΕ ΤΥςΜΗς…

(3)12. 否之 όταν (η καμήλα, δηλαδή εσύ) στη λάσπη πέσει, δέν πρέπει (να φάει). 君子 ανώτερος άνθρωπος (να παραμείνεις) τονίζει ο χρησμός. (διότι άν) 大往 βουλιάζοντας η καμήλα (=εσύ) φάει, η αλεπού (= ο εχθρόςσου) θα φάει την ίδια

彖曰:αρχαία ανάλυση (εδώ η φρασεολογία είναι παρόμοια με του προηγούμενου 6γράμμου, ανάποδου του παρόντος. Στο ίντερνετ το κείμενο έχει αντί του της κλασσικής έκδοσης): 否之匪人 η καμήλα στη λάσπη πέφτοντας 君子貞 δέν πρέπει να φάει, να παραμείνεις ανώτερος άνθρωπος σου λέει ο χρησμός,大往小來 άν η καμήλα φάει, μιά αλεπού θα φάει την ίδια (την καμήλα): οι συνέπειες είναι αυτές. 天地不交 ο ουρανός και η γή δέν κοινωνούν μεταξύτους και έτσι 萬物 τα μύρια (=όλα τα) πλάσματα 不通 δέν έχουν ελευθερία, δέν έχουν τρόπο να κάνουν αυτό που θέλουν δηλαδή· 上下不交 ο ανώτερος με τον κατώτερο δέν επικοινωνούν μεταξύτους και έτσι 天下 ο κόσμος δέν σχηματίζει κράτος (οργανωμένη, έννομη κοινωνία) λοιπόν. εσωτερικά (είσαι) ίίν, σκοτεινός ενώ εξωτερικά (είσαι) ἰαγγ, φωτεινός,內 εσωτερικά (είσαι) μαλακός ενώ εξωτερικά (είσαι) σκληρός, δύσκαμπτος,內 εσωτερικά (είσαι) 小人 μικρής αξίας άνθρωπος ενώ εξωτερικά (είσαι) 君子 άρχοντας。小人 του εχθρούσου ο δρόμος είναι ανοιχτός,君子 ο δικόςσου δρόμος αδιέξοδος λοιπόν

Επεξήγηση: το κάτω 3γραμμο δείχνει το εσωτερικό, το επάνω δείχνει το εξωτερικό. Η κατάσταση είναι αντίθετη απο το προηγούμενο εξάγραμμο, του οποίου βλέπε την αρχαία ανάλυση. Όπως σε όλο το βιβλίο, και όπως συνηθίζεται στην άπω ανατολή μέχρι σήμερα, αντί για «εσύ» στην ευγενική γλώσσα λέγεται 君子 = «ο άρχοντας».

Στη 2η, την 3η και την 5η γραμμή, βρίσκεται η λ. (“pau”) που κατα τη γνώμημου απέδιδε το θέμα του ρήματος ΒΑΣ- (πατάει, βουλιάζει).

(3)12. 1. 初六:拔 (απο το σκίτσο που απέδιδε το ΤΥς-) (φωνητική απόδοση του προσφύματος –ΜΕζ) (περίπου «ΝΟΙ», πιθανόν απέδιδε το πρόσφυμα του 2ου ενικού προσώπου = εσύ) 以其彙 ( απο το σκίτσο που παρίστανε αλεπού) (ΤΗΡ =αποφαίνεται ο χρησμός) (ΕδΓΥ = καλό) (ΟΙΓίΡ- = χαίρεσαι) Άρα η γραμμή έλεγε:  拔茅 (ΤΥςΜΕζ) δέν πέφτεις (στη λάσπη) έτσι απογοητεύεις την αλεπού. ο χρησμός αποφαίνεται πως αυτό είναι καλό, θα έχεις χαρά. το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:拔茅 δέν πέφτεις (στη λάσπη) αυτό κρίνεται καλό,志 ο σκοπόςσου είναι στο να έχεις τη συμπεριφορά ενός ανώτερου ανθρώπου δηλαδή

(3)12. 2. 六二:包 (ΒΑΣ-) (ΤΗΤίΓ) 小人 («μικρόψυχοι άνθρωποι») (ΕδΓΥ),大 (μεγάλος άνθρωπος; ευγενικά = εσύ) (βγαίνεις) (ΤΗΤίΓ-ΔίΝ;) (ΟΙΓίΡ-)Δηλαδή η γραμμή έλεγε: βουλιάζοντας στη λάσπη ο «μικρός» άνθρωπος το θεωρεί καλόόμως εσύ βγαίνεις απο τη λάσπη και χαίρεσαι  象曰 παλαιό σχόλιο:大 εσύ βγαίνοντας απο τη λάσπη χαίρεσαι,不 δέν ανακατεύεσαι στο κοπάδι δηλαδήΗ λάσπη συμβολίζει άθλια πράγματα, όπως η πορνεία, τα αλκοολικά ποτά, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια, ανόσια τροφή. Οι χαμηλού επιπέδου άνθρωποι πέφτοντας σε τέτοια πράγματα αισθάνονται πως βρήκαν την ευτυχία, όπως το γουρούνι βρίσκει ηδονή στο να κυλιέται στη λάσπη. Εσύ όμως που πήρες αυτήν την γραμμή ώς χρησμό, βγαίνεις απο τη λάσπη, ξεφεύγεις απο τέτοια πράγματα, και αυτή είναι η δικήσου χαρά. Το σχόλιο εννοεί οτι δέν μπερδεύεσαι μέσα στο κοπάδι των κατώτερων ανθρώπων, δέν γίνεσαι ένα μαζίτους· γι’ αυτό και γλυτώνεις απο τις δικέςτους τις χαρές, που οδηγούν στον όλεθρο.

(3)12. 3. 六三:Το σήμερα σημαίνει «ντροπή», αλλα καθώς παρατηρεί ο Kalgren στο λεξικότου, η αρχική σημασία του ήταν «εκλεκτό έδεσμα», συνεπώς «καλοταΐζω», άρα «ντροπιάζω». Τα συμφραζόμενα με βεβαιώνουν πως εδώ αυτό το είναι απόδοση του ιΗ- (τρώει), τουτέστιν η γραμμή έλεγε: ΒΑΣ- = βουλιάζοντας ιΗ- τρώει  象曰 παλαιό σχόλιο:包羞 βουλιάζοντας τρώει,位不當也 βλέπετε, η θέση δέν είναι η κατάλληλη «Θέση όχι κατάλληλη» εννοεί οτι είναι ἰίν, «μαλακή» γραμμή σε ἰαγγ (τρίτη, δηλαδή μονού αριθμού) θέση· θα πεί οτι έπρεπε να είσαι άκαμπτο (ἰαγγ) αλλα δείχνεις μαλακό (ἰίν) χαρακτήρα· γι’ αυτό κάνεις το σφάλμα. Πάντως, σε όλα τα εξάγραμμα η 3η γραμμή είναι δυσμενής, ακόμη και εκεί που δέν παρατηρείται ακατάλληλη θέση. Σημασία έχει οτι με αυτόν τον χρησμό προειδοποιήθηκες: δέν είναι σωστό να φάς ενώ βουλιάζεις στη λάσπη· πρέπει να κοιτάξεις πώς να βγείς απο εκεί.

(3)12. 4. 九四:命 (miwɒng) ήταν φωνητική απόδοση του τουρκικού *ΜΕЊЊЊ (βρίσκεται ώς ΒΕЊ =μυαλό, αλλα ήταν αρχικά με Μ-, αφού είναι φανερή η συγγένεια με την Π.Ι.Ε. ρίζα ΜΕΝ- (νούς, ψυχή, όπως στις λ. μένος, μνήμη, κλπ.). Ή, απόδοση κάποιου τύπου του *ΜΗΛ- (απο όπου το γνωστό ΒίΛ- =ξέρει). Το περιέχει αριστερά το στοιχείο «χωράφι», ενώ το δεξιά στοιχείο πιθανόν είναι ομόρριζο του ελληνικού γέρ-ων οπότε θα απέδιδε το τουρκικό *ΓΗΡ- (αργότερα ιΗΡ- =τρώει)· αλλα δέν ξέρουμε τί είχε το πρωτότυπο κείμενο σ’ αυτή τη θέση· το χρησιμοποιείται στον χρ. 30(3) για το τουρκικό ΓΥΝΕς (ήλιος). Το δέ , το βλέπω ώς προερχόμενο απο σκίτσο των ακτίνων του ηλίου που κατεβαίνουν στη γή απο όπου ανυψώνονται υδρατμοί. Άν και είναι πειρασμός να ερμηνεύσω τη φράση疇離祉 ώς «άν φάς, αλεπού θα σε φάει», οι λ. αυτές έχουν καταλήξει σε άλλη μορφή στις άλλες γραμμές. Γι’ αυτό κατα τη γνώμημου το πρωτότυπο κείμενο έλεγε τα εξής: βάλε μυαλό (ή: άν έχεις γνώση): (ΑΝΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις: τη λασπωμένη γή ο ήλιος θα τη στεγνώσει。象曰 παλαιό σχόλιο:有 άν έχεις μυαλό, να το ξέρεις,志行也 ο σκοπόςσου προωθείταιΗ τέταρτη γραμμή σε όλα τα εξάγραμμα δείχνει μαθήματα, που συνήθως αποκτώνται με παθήματα. Όποιος παίρνει τη γραμμή ώς χρησμό, προειδοποιείται ωστε να έχει σοφία για να μάθει χωρίς να πάθει. Λέει «βάλε μυαλό» ή «να έχεις γνώση» με την έννοια: πρόσεχε να μήν ενδώσεις στα πάθησου (όπως πορνεία, τυχερά παιχνίδια, αλκοολικά ποτά ή ναρκωτικά, ανόσια τροφή). Αυτά τα πράγματα είναι σάν τη μούχλα ή τα βλαβερά μικρόβια που ευδοκιμούν εκεί που δέν φέγγει ήλιος. Ο ήλιος είναι αυτό που καταστρέφει όλα τα ανθυγιεινά πράγματα. Βλέπεις τα ανθυγιεινά και δελεαστικά πράγματα και επιθυμείς να τα απολαύσεις· η γραμμή αυτή σου λέει: απόφυγε να απολαύσεις τέτοια πράγματα· μήν τα φοβάσαι, και μήν εντυπωσιάζεσαι απο αυτά νομίζοντας οτι είναι τόσο διαδεδομένα ωστε ΠΡΕΠΕΙ να τα απολαύσεις για να μήν είσαι ντεμοντέ· μήν εντυπωσιάζεσαι απο αυτά, διότι η θετική δύναμη του κόσμου θα τα αφανίσει, να το ξέρεις, όπως ο ήλιος ξεραίνει έναν ελώδη τόπο.

(3)12. 5. 九五:Στο γράμμα το δεξιό μέρος φαίνεται πως εικόνιζε την καμήλα, ενώ το αριστερό μέρος παριστάνει έναν άνθρωπο, που καβαλλούσε ή οδηγούσε την καμήλα. Εδώ η καμήλα ανήκει σε σένα, αλλα δέν ταυτίζεται με σένα. Δηλαδή, τα πάθησου είναι δικάσου, αλλα δέν είναι ο ίδιος ο εαυτόςσου· ο εαυτός, η ψυχή, είναι σε θέση να ελέγχει τα πάθη. Το είναι όπως παντού η εικόνα της καμήλας που πέφτει στη λάσπη. Το大人吉 μοιάζει με της 2ης γρμμής το 大人否, που το ερμηνεύσαμε «εσύ βγάζεις την καμήλα απο τη λάσπη»· παρόμοιο είναι εδώ το νόημα: 大人吉 = «εσύ (το αφεντικό της καμήλας) την βγάζεις (απο τη λάσπη), αυτό είναι καλό. Το επαναλαμβανόμενο 其亡 (“kji miwang”) δέν έχει καμία σχέση με τις κινέζικες σημασίες αυτών των γραμμάτων· παλαιότερα προφερόμενο περίπου *Κί ΜίΛΑγγ, είναι φωνητική απόδοση μιάς στερεότυπης τουρκικής φράσης που σήμαινε «ποιός να ήξερε!» ή «τί με νοιάζει!»· πρώτη λέξη πρέπει να ήταν το τουρκικό ΚίΜ (ποιός), και δεύτερη το *ΜίΛ- παλιότερη μορφή του ΒίΛ- (ξέρει), ή άλλο ρήμα με σημασία «νοιάζεται». Το είπαμε πως αποδίδει το ΒΑΣ- (βουλιάζει), ενώ το είναι συνήθης πρόθεση με σημασία «στο». Των υπολοίπων η σημασία γίνεται φανερή απο τα συμφραζόμενα. Συνεπώς η γραμμή έλεγε: 休否,大人吉。其亡其亡,于包桑。  Η καμήλασου έπεσε στη λάσπη, εσύ την βγάζεις, είναι καλό. Ποιός θα το φανταζότανε, ποιός θα το φανταζότανε! Έμαθες τον τρόπο ωστε όταν βουλιάζεις, με ευκολία να ξαναβγαίνεις! / Τί με νοιάζει, τί με νοιάζει; τώρα ξέρω τον τρόπο όταν βουλιάζω να ξαναβγαίνω. το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:大 εσύ (το αφεντικό της καμήλας) την βγάζεις (απο τη λάσπη) αυτό είναι καλό: 位正當也 η θέσησου είναι σωστή και κατάλληλη. «Θέση σωστή» σημαίνει οτι η γραμμή είναι στο μέσο του τριγράμμου, άρα κατέχεις τη μεσότητα, τουτέστιν αρετή. Γραμμή στο μέσον τριγράμμου (2η ή 5η) είναι πάντοτε ευνοϊκή. «Θέση κατάλληλη» σημαίνει οτι είναι ἰαγγ γραμμή σε ἰαγγ (μονού αριθμού, εν προκειμένῳ 5η) θέση· δηλαδή είσαι δυναμικός όπως αρμόζει να είσαι. Το οτι έπεσες μέσα στη λάσπη είναι καλό διότι έμαθες να βγαίνεις. Είναι ασύγκριτα καλύτερο απο το να μήν έχεις πέσει στη λάσπη. Αυτό στα λατινικά λέγεται felix culpa (ευτυχές αμάρτημα). Η λάσπη είναι οι πειρασμοί. Το να μή γνωρίζεις τους πειρασμούς και να μήν υποκύπτεις σ’ αυτούς, δέν είναι δύναμη. Αλλα το να γνωρίζεις τους πειρασμούς και να τους νικάς είναι αληθινό κατόρθωμα. Όποιος νικά τα πάθη που γεννιούνται μέσατου, είναι ικανός τα πάντα να νικά. Η γραμμή μου θυμίζει την εξόρμηση της Ελλάδας εναντίον του απέραντου Περσικού κράτους: Για πολλά χρόνια η Ελλάδα αφανιζόταν απο τους εμφύλιους πολέμους με αποκορύφωμα τον Πελοποννησιακό Πόλεμο· ακόμη και μετά απο τον Πελοποννησιακό Πόλεμο οι εμφύλιοι πόλεμοι συνεχίζονταν ώσπου εξαντλήθηκε και απο έμψυχο και απο άψυχο υλικό. Τότε ήταν που με την ηγεσία της Μακεδονίας σταμάτησαν οι εμφύλιοι πόλεμοι και η Ελλάδα ανέλαβε επιθετικό πόλεμο με αποτέλεσμα να κατακτήσει το απέραντο περσικό κράτος· σ’ αυτό ταιριάζουν τα λόγια «ποιός θα το φανταζότανε» (οτι η αφανισμένη απο τα εμφύλια πάθη Ελλάδα θα κατόρθωνε τέτοια νίκη).

(3)12. 6. 上九:Η 6η γραμμή απο τη φύσητης δέν είναι ευμενής ούτε δυσμενής· εξαρτάται απο σένα. Επιπλέον, η 6η γραμμή δείχνει τον πλούτο της εμπειρίας. Άν ξέρεις να διδάσκεσαι απο την εμπειρία, η γραμμή σου βγαίνει σε καλό. Να συνεχίσω το ιστορικό παράδειγμα της Ελλάδας που σταμάτησε τους εμφύλιους πολέμους και στράφηκε εναντίον της Περσίας· είχε περίτρανη επιτυχία. Έπειτα στο χέρι των Ελλήνων ήταν είτε να διατηρήσουν την ανωτερότητάτους, είτε να ξαναπέσουν σε εμφύλιους πολέμους (που όντως ξέσπασαν μεταξύ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου με αποτέλεσμα την διαίρεση της μεγάλης ελληνικής επικράτειας). Στο γράμμα το στοιχείο (“kiwäng”) είναι μάλλον απο φωνητική απόδοση του τουρκικού ΓΈΝΕ / ιΆΝΑ = ξανά. Η γραμμή έλεγε τα εξής: Απόφευγε να ξαναπέσεις στη λάσπη,先 να θυμάσαι που πρωτύτερα είχες πέσει στη λάσπη ωστε στο μέλλον να γλυτώνεις απο το βούλιαγμα στη λάσπη。象 Το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:否 αφού η καμήλα έπεσε στη λάσπη, ύστερα απο αυτό έπεται οτι θα πρέπει να αποφεύγει να ξαναβουλιάξει,何 πώς είναι δυνατόν να συνεχίσει (να πέφτει στη λάσπη) !(Παρά ταύτα, είναι πολλοί άνθρωποι που ενώ έχουν βουλιάξει στη λάσπη και έχουν γλυτώσει, έπειτα ξαναβουλιάζουν. Το δίς εξαμαρτεῖν ουκ ανδρός σοφοῦ· πλήν όμως, οι σοφοί είναι λίγοι!).

  

 |¦|||| 同人13(3) = 15(1) ΥζΕ ΤΟΥΜΑΝ ΤΟΥΡΔΙ…

(3)13. 同人, 同人 = ομίχλη σηκώθηκε, σκόνη σηκώθηκε η ομάδα χωρίσθηκε. Εδώ το προφερόμενο ἰα (κατα τον Kalgren, αυτό πρέπει να προέρχεται απο *Δἰα) είναι προσπάθεια φωνητικής απόδοσης του τουρκικού ρήματος ἰααζ- (έχασαν το δρόμοτους, χάθηκαν) και συνάμα με τη σημασίατου «ερημιά, άγριος τόπος» (περιπλάνηση στην ερημιά) υποδεικνύει τη σημασία του ἱααζ-. Στο κείμενο το είναι απο κάποιο σύμβολο που απέδιδε το ΤΟΥΡΔΙ (σηκώθηκε). Το, φωνητική προσέγγιση των ΤΟζ και ΤΟΥΜΑΝ.

彖曰 το αρχαίο βιβλίο που σχολιάζει τα 6γραμμα παρατηρεί:同 ΤΟζ, ΤΟΥΜΑΝ (σκόνη, καταχνιά) σηκώνεται,柔 το μαλακό (=η ἰίν γραμμή στη 2η θέση) αποκτά (σωστή) θέση、得 αποκτά το μέσο (ώς μεσαία γραμμή τριγράμμου) και επιπλέον βρίσκει ανταπόκριση στο «ΤΑΛΙΜ ΟΥΡΙ» ονομαζόμενο 3γραμμο (αυτό θα πεί οτι η 2η γραμμή έχει αντίθετη, άρα ανταποκρινόμενη, την 5η γραμμή, ἰαγγ, του επάνω 3γράμμου που ονομάζεται, «το αρχετυπικό αρσενικό») (γι’ αυτό) λέει 同人 «σκόνη σηκώνεται»Στο «同人» ονομαζόμενο 6γραμμο λέει:「同 σκόνη, καταχνιά, σηκώνεται (οδηγώντας) σε (ιΑΑζ-) περιπλάνηση, χάσιμο του δρόμου,亨 (ΟΙΓίΡ-) θα χαρούν(αλλα) θα πρέπει να έχουν επιμονή αναζητώντας το (σωστό, της επανένωσης) δρόμο。」乾行也 διότι αυτή είναι η πορεία του «ΤΑΛΙΜ ΟΥΡΙ» (ορμητικού αγοριού, βλέπε χρ. 40(1) =1(3) που συμβολίζεται απο το επάνω 3γραμμο του παρόντος) 。文 η μόρφωσησου είναι (κατα το κάτω 3γραμμο) λαμπρή ωστε να έχεις (κατα το επάνω 3γραμμο) στερεότητα,中 είσαι κεντρικός, ορθός και επιπλέον βρίσκεις ανταπόκριση (αυτά σημαίνουν οτι η 2η γραμμή που χαρακτηρίζει το όλο 6γραμμο είναι στο μέσο του 6γράμμου, που σημαίνει μεσότητα =αρετή, είναι ἰίν γραμμή σε ἰίν (ζυγού αριθμού) θέση, και βρίσκει ανταπόκριση απο την αντίστοιχη γραμμή στο άλλο τρίγραμμο, δηλαδή την 5η γραμμή που είναι ἰαγγ),君子正也 γι’ αυτό ο άρχοντας (=εσύ) είναι σωστός。唯君子 μόνο ένας αληθινός άρχοντας, αληθινά ενάρετος άνθρωπος είναι ικανός να φτάσει 天下之 κάτω απο τον ουρανό (=στην οικουμένη) στο σκοπότου

(3)13. 1. 初九:Στο πρωτότυπο το ήταν το ρήμα ΒίΛ- (ξέρει), άρα το σχόλιο 又誰咎也 =ποιός είναι δυνατόν να ξέρει λοιπόν! Το του σχολίου άν είναι το ίδιο όπως και στο κείμενο της γραμμής, τότε 出門 = «προερχόμενη απο τα ύψη» (η ομίχλη), τότε όμως το又誰咎也 φαίνεται κάπως λειψό. Κατα τη γνώμημου αυτό το στο σχόλιο προήλθε μάλλον απο κάποιο γράμμα σάν το (ρωτώ), απο το οποίο χάθηκε το με την ιδέα του γραφέα οτι κατα λάθος προήλθε απο το του . Άρα στο πρωτότυπο έλεγε:

ΤΟΥΜΑΝ (ομίχλη) ΤΟΥΡΔΙ (σηκώθηκε) στα (ΥζΕ) ουράνια ψηλά (ΑΝ-ΞΑ) αυτό (ΒίΛίγγ) να ξέρεις。象 το αρχαίο χειρόγραφο ερμηνεύει:出 βγαίνεις (=) ρωτάς (για το άτομο ή άτομα που χάθηκαν), (αλλά) ομίχλη (απο ψηλά, απο τον πνευματικό κόσμο) σηκώθηκε,又 άρα λοιπόν ποιός θα μπορούσε να ξέρει !

Ο άνθρωπος σκέφτεται: «ρωτώντας θα βρώ το σύντροφόμου που χάθηκε καθώς σηκώθηκε σκόνη», αλλα η σκόνη που σηκώθηκε στη γή είναι επειδή ομίχλη σηκώθηκε στον ουρανό, με άλλα λόγια: αυτό που έγινε στον υλικό κόσμο οφείλεται σε κάτι που συνέβη στον πνευματικό κόσμο: με άδεια Θεού επιτράπηκε σε δαιμόνια να φέρουν «τη σκόνη» με τον επακόλουθο χωρισμό, άρα δέν σε ωφελεί όσο και να ρωτάς, κανείς δέν ξέρει να πληροφορήσει κάτι για να ξαναβρεθούν τα άτομα που χωρίστηκαν. Αυτά, τα πρόσωπα που χωρίστηκαν, θα ξαναβρεθούν μόνο άν αλλάξει η θεία βούληση (πιθανόν στον τρίτο, δηλαδή το μεθεπόμενο χρόνο, καθώς λέει ο αρχικός χρ. του ΙΡΚ ΒίΤίΓ).

(3)13. 2  τραβά τα δίχτυα [漏网] δέν πιάνει ψάρι (του διαφεύγει) [傁姓] παντρεύεται γυναίκα (ή γενικότερα συνεταιρίζεται με άτομο) «απο σόι» τάχα, (& αγγείον) είναι αγγείο ηχηρό, επειδή είναι άδειο (λατινική παροιμία: τα άδεια αγγεία ηχούν τα πλείστα, εκείνοι που περηφανεύονται είναι οι πιό ανάξιοι). 同人于宗 吝道 (στο (3) το γενικά αποδίδει το τουρκ. ΒΟΥγγ (θλίψη, βάσανα). = δηλαδή. 同人于宗,吝。= σκόνη σηκώνεται σε ανθρώπους που δέν ταιριάζουν μεταξύτους, (επέρχεται θλίψη, δηλαδή): χωρισμός. 象曰 το αρχαίο σχόλιο 同人于宗,吝道也 σκόνη σηκώνεται σε ανθρώπους που δέν ταιριάζουν μεταξύτους, θλιβερός ο δρόμος (συνεπώς χωρίζουν το δρόμοτους).

(3)13. 3 Τα «3 χρόνια» του 15(1) βρίσκονται στην 3η γραμμή του 13(3) «伏戎于莽,升其高陵,三歲不興» (φυσικά η μετάφραση του R. Wilhelm (λές και είναι κανονικά κινέζικα) δέν έχει καμιά αντικειμενική αξία) όπου το κείμενο φαίνεται να λέει τα εξής: «ο ένας σκύβει, ‘πολεμάει’ (δηλαδή ταλαιπωρείται, βασανίζεται) μές τα τσαλιά (χαμηλά), ο άλλος ανεβαίνει (περιπλανιέται) σε ξεροβούνια (ψηλά), για τρία χρόνια δέν υπάρχει μεταξύτους προέγγιση». Δεδομένου οτι η 3η γραμμή είναι η χειρότερη σε κάθε 6γραμμο, αυτή η γραμμή μιλά για τα παρατεινόμενα χρόνια του χωρισμού, που οι άνθρωποι περιπλανιούνται και βασανίζονται σε πολύ διαφορετικούς δρόμους μή έχοντας είδηση ο ένας απο τον άλλο.

(3)13. 4 ο ποντικός (&) χορεύει, (το ελαφάκι χαρούμενο χοροπηδά) έχει ελπίδες, βρίσκει το δρόμοτου. 我伐 όποιος προσπαθεί να μας βλάψει τρώγεται, φθίνει, κατανικιέται. έχει καλή τύχη, σάν ένα δέντρο γεμάτο καρπό, τροφή κ ρούχα (παράγονται απο τη μουριά).  «乘其墉» σημαίνει弗克也 δέν καταφέρνει ο εχθρός να σε βλάψει.   η καλή τύχησου είναι οτι: η κατάσταση είναι άθλια, σάν να είσαι περικυκλωμένος απο εχθρούς, και όμως αντιστρέφεις την κατάσταση .

(3)13. 5 Η 5η είναι η ευνοϊκότερη γραμμή σε κάθε 6γραμμο, τα λόγια «同人,先號啕而后笑。大師克相遇。象曰: 同人之先,以中直也。大師相遇,言相克也» λένε περίπου ό,τι και ο χρ. 15(1), το 相遇 σε κανονικά κινέζικα να το διαβάσουμε μεταφράζει επακριβώς το «κοιρυςμης» (είδαν, συνάντησαν ο ένας τον άλλο), ενώ τα 大師克 (αρκετά ανορθόδοξα χρησιμοποιούμενα ώς προς τις κανονικέςτους σημασίες) αποδίδουν (εν μέρει φωνητικά και εν μέρει εικονιστικά): 大師 = τεγγρί κουτ(ιιντα) = με του Θεού την εύνοια. Το σχετικό ποίημα, αποδιδόμενο στον Κομφούκιο, λέει:

孔子在「繫辭傳」中解釋說:「君子立身處世的原則 ανώτερος άνθρωπος όρθιο σώμα αντιμετωπίζει του κόσμου πηγαίες συνέπειες,或者從政 κάποιες περιστάσεις ακολουθεί διακυβέρνηση,或者隱居 κάποιες περιστάσεις αποσύρεται σπίτι,或者緘默κάποιες περιστάσεις κλείνει σωπαίνει,或者議論 κάποιες περιστάσεις συζητά διαλέγεται,二人一條心 δύο άνθρωποι μία λωρίδα καρδιά,就有斷鐵的銳利 κοντεύει έχουν κόβει σίδερο του οποίου αιχμηρότητα κοφτερό;志同道合的言論 σκοπό ίδιο οδό ενωμένη που λόγια δϊαλέγονται,就像蘭花一般芬芳 κοντεύει εικόνα ορχιδέα άνθος παντού απλώνεται άρωμα ευωδίαΣΕ ΑΠΛΆ ΕΛΛΗΝΙΚΆ: ο ανώτερος άνθρωπος με όρθιο το κορμίτου αντιμετωπίζει τις συνέπειες των φυσικών νόμων του κόσμου: ανάλογα με την περίσταση, άλλοτε συμμετέχει στη διακυβέρνηση του κράτους, άλλοτε αποσύρεται στα ίδϊα και μένει αφανής. άλλοτε κλείνει το στόματου και σωπαίνει, άλλοτε εκφράζει τη γνώμητου και διαλέγεται. Όταν δύο άνθρωποι έχουν ίδια καρδιά, τότε είναι σάν να έχουν κοφτερή δύναμη που κόβει ακόμη και σίδερο. με κοινό σκοπό και ενιαία πορεία (ενιαία ηθική) όταν διαλέγονται, μοιάζουνε τα λόγιατους σάν το δυνατό άρωμα που απλώνεται απο λουλούδια της ορχιδέας. 

(3)13. 6. 上九:Το σε άλλα 6γραμμα χρησιμοποιείται για λέξεις σάν το τουρκικό ΕΜΓΕΚ (ταλαιπωρία, μόχθος), ή συγκεκριμένα σύμβολα του μόχθου, όπως ας πούμε «ιΑΛΙΜ QΑιΑ» (απόκρημνα βράχια). Το   φαίνεται πως αποδίδει συνήθως το ιΑβΙζ (άχρηστο, άσχημη πρόγνωση, δυσάρεστο, κάτι λιγότερο κακό απο το ιΑβΛΑQ). Εδώ το πρωτότυπο πρέπει να έλεγε: (ΤΟζ) σκόνη (ΤΟΥΡΔΙ) σηκώθηκε στα (ιΑΛΙΜ QΑιΑ?) απόκρημνα βράχια / φαράγγια (ΑΝ-ΤΑγ) έτσι, τόσο (ιΑβΙζ) δυσάρεστο είναι。象 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:同人于郊 σκόνη σηκώθηκε στα απόκρημνα βράχια / φαράγγια,志未得也 θα πεί οτι δέν είναι ακόμη δυνατόν να επιτύχεις το σκοπόσουΟ σκοπός σε αυτό το 6γραμμο είναι να ξανασυναντήσεις το άτομο / τα άτομα απο τα οποία χώρισες. Το σχόλιο δηλώνει ξεκάθαρα οτι αυτό δεν είναι δυνατόν να το επιτύχεις τώρα, αλλα το («όχι ακόμη») εννοεί οτι μπορεί στο μέλλον να καταφέρεις αυτό που θέλεις. Τα άτομα που απο τη «σκόνη» έχασαν το δρόμοτους χωρίζονται απο «απόκρημνα βράχια», ο καθένας βαδίζει στο δικότου το φαράγγι, και έτσι δέν μπορούν να βρούν ο ένας τον άλλο. Πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται το 6γραμμο μετά τη μετατροπή των «κινούμενων» γραμμώντου, για να καταλάβουμε τί θα γίνει με το σκοπό της επανένωσης ύστερα απο την περίοδο ισχύος αυτής της γραμμής.

 

||||¦| 大有14(3) = 47(1) ΕΡ ΩΙΜΕΛΕιΥ ΒΑΡΜΗς…

(3)14. 大有,元亨。Η κρίση επι του όλου 6γράμμου: ΕΡ = ο άνθρωπος ΥΜΕ= φιλοξενείται,元 ΑЊΙγ = εξαιρετικά μεγάλη ΟΙΓίΡ- = χαρά

Η λ. ΤΕγγΡί του πρωτοτύπου αποδίδεται όπως ανέκαθεν στα κανονικά Κινέζικα με 天子 (στην 3η γραμμή). Στην 6η γραμμή γράφεται όχι 天子 αλλα απλώς , άρα αυτό ήταν ΤΕγγ ή ΤΕγγΕΡ = Θεός και όχι ΤΕγγΡί = θεϊκός άνθρωπος.

彖曰:η παλαιοτουρκική ανάλυση: (στην κλασσική έκδοση γράφεται και όχι όπως συνήθως): 大有 «ο άνθρωπος φιλοξενείται (λαμβάνει ακρόαση)» (είναι το όνομα του 6γράμμου) το μαλακό αποκτά την τιμητική θέση (=την 5η θέση, την πιάνει το ἰίν στοιχείο, είναι η μόνη ἰίν γραμμή του 6γράμμου), ο άνθρωπος (ο λαβών τον χρησμό, παριστάνεται) στο κέντρο (του επάνω 3γράμμου) και επιπλέον το πάνω με το κάτω έχουν ανταπόκριση (δηλαδή η 2η γραμμή, αντίστοιχη της 5ης, είναι ἰαγγ, αντίθετη της 5ης που είναι ἰίν, έτσι οι δύο γραμμές αλληλοβοηθούνται) το οποίο σημαίνει 大有 «ο άνθρωπος φιλοξενείται, γίνεται δεκτός, λαμβάνει ακρόαση»。其 αυτουνού (που έλαβε τον χρησμό) η αρετή είναι αλύγιστη και στέρεη (=το νόημα του κάτω 3γράμμου) και επιπλέον η μόρφωσήτου φωτεινή (=το νόημα του πάνω 3γράμμου),應 βρίσκεις ανταπόκριση απο τον ουρανό (=το κάτω 3γραμμο) και στην κατάλληλη ώρα πηγαίνεις / κινείσαι,是 γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο (έχεις) εξαιρετικά μεγάλη χαρά

Παρατήρηση: το επάνω 3γραμμο ερμηνεύεται «φώς / ήλιος», ο ήλιος είναι αυτός που ορίζει τον χρόνο, οπότε το 6γραμμο σημαίνει δυναμική δράση (=το κάτω 3γραμμο) στη σωστή ώρα (=το επάνω 3γραμμο), γι’ αυτό η ανάλυση λέει «στην κατάλληλη ώρα πηγαίνεις / κινείσαι».

(3)14. 1. 初九:交害,匪咎,艱則無咎。象曰:大有初九,交害也。Κάτι εκπληκτικό βρήκα στο κείμενο αυτής της γραμμής: στην έκδοση της δυναστείας χρησιμοποιήθηκε το γράμμα που δέν το έχω βρεί αλλού σ’ αυτήν την παλαιά έκδοση του (3)· αντί για το χρησιμοποιείται , όπως και σ’ αυτήν την γραμμή χρησιμοποιήθηκε στην αρχή , αλλα έπειτα . Τί μπορεί να συμβαίνει; Η πιό ευνόητη εξήγηση είναι οτι την εποχή της δυναστείας, και απο αρκετούς αιώνες πρωτύτερα, είχε πέσει σε αχρηστία το γράμμα αντί του οποίου έγραφαν , και μόνο στο (3), έργο προέλευσης αρχαιότατης, χρησιμοποιούσαν το όπως το βρήκαν σε παλαιότερες εκδοχές του βιβλίου· εδώ λοιπόν ο γραφέας ξεχάστηκε και έγραψε όπως καθημερινά γραφόταν στην εποχήτου. Η λιγότερο ευνόητη εξήγηση με την οποία και τάσσομαι είναι οτι το μέν όπου βρίσκεται στο (3) προέρχεται απο το τουρκικό ΑΝ-ΞΑ («έτσι / ώς εξής»), ενώ εδώ γράφηκε με την κανονικήτου σημασία «δέν έχει», δέν πρόκειται δηλαδή για τον λογότυπο (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) «έτσι να ξέρετε» που χρησιμοποιείται συχνότατα στο (3). Το αλλού στο (3) προήλθε απο σκίτσο προσώπου αλόγου, δηλαδή το τουρκ. γράμμα ΑΝΤ· εδώ κατα τη γνώμημου προήλθε απο παρόμοιο σκίτσο που σήμαινε «πρόσωπο». Το το παίρνω όπως στον λογότυπο, άρα = ΒίΛ- (ξέρει). Το (“*g῾âd”) στην 4η γραμμή σημαίνει κανονικά «βλάπτει», αλλα εκεί είναι σχόλια, γραμμένα σε κανονικά Κινέζικα, ενώ εδώ είναι κείμενο που ξεκίνησε απο ελάχιστα κατανοητό τουρκικό πρωτότυπο, θεωρώ λοιπόν πως εδώ ξεκίνησε απο απόδοση του ΚΟΛ- (ζητά). Εφόσον δέν πρόκειται για τον λογότυπο, το στην αρχή της φράσης είναι πιθανώς με την κανονική σημασία «δέν έχει», αλλα ίδιο παραμένει το νόημα και άν το πάρουμε ώς παρόμοιο του ΑΝ-ΞΑ («τέτοια»: ‘με τέτοια μούτρα, ζητάς!’). Η πρώτη γραμμή σε όλα τα 6γραμμα είναι δυσμενής, ακόμη περισσότερο εδώ, που όσο ψηλότερα είναι η γραμμή, τόσο «ψηλότερα» δείχνει την πρόσβαση του χρησμολήπτη σε αξιωματούχους που θέλει να τον βοηθήσουν: αυτό δηλώνουν ρητά τα σχόλια στην 6η γραμμή και σ’ αυτήν εδώ. Οπότε το νόημα της γραμμής ήταν: δέν έχεις πρόσωπο να ζητήσεις,匪 μέσασου το ξέρεις(αλλα) η φτώχεια, η άθλια ζωή σε κάνει να μήν το καταλαβαίνεις。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:大有初九 του εξαγράμμου που ονομάζεται «ο άνθρωπος φιλοξενείται» η πρώτη γραμμή, που είναι ἰαγγ γραμμή (έχει τη λιγότερη εύνοια, γι’ αυτό) δέν «έχεις μούτρα» να ζητήσεις δηλαδήΓενικά σε όλα τα 6γραμμα η χειρότερη γραμμή είναι η 3η, πάντως εδώ η 3η γραμμή ώς ψηλότερα απο την 1η δείχνει οτι λαμβάνεις ακρόαση, απλώς σε έχει προλάβει ο ανταγωνιστήςσου· η 1η γραμμή, ώς χαμηλότερη απο όλες, δείχνει οτι δέν έχεις κάν «πρόσωπο» ωστε να έχεις δικαιολογημένα το θάρρος να συναντήσεις τον αξιωματούχο και να του ζητήσεις κάτι. Όντως, άν του ζητήσεις κάτι, δέν θα καταδεχθεί ούτε να σε ακούσει. Αλλα εσύ έχεις την τόλμη να ζητήσεις, διότι η αθλιότητα της ζωήςσου σε πιέζει. Ποιά είναι εν προκειμένῳ η λύση; Δέν πρέπει να προσπαθήσεις να δείς τον ανώτερο άνθρωπο και να του ζητήσεις κάτι. Πρέπει να επιδοθείς στην καταστολή του κακού και την ενίσχυση του καλού στον κόσμο, ωστε να αποκτήσεις εύνοια του Θεού και των εκπροσώπωντου, και ύστερα «θα έχεις μούτρα» να ζητήσεις ακρόαση απο έναν ΤΕγγΡί (θεϊκό, δηλαδή ανώτερο άνθρωπο).

(3)14. 2. 九二:大車以載,有攸往,咎。象曰: 大車以載,積中不敗也。Το εδώ αποδίδει το ΕΡ (άνθρωπος, που ζητά ακρόαση απο τον ΤΕγγΡί, αξιωματούχο. Δηλαδή ΕΡ σ’ αυτόν τον χρ. είσαι εσύ που έλαβες τον χρησμό). Το το βλέπω ώς ένα σκίτσο παρόμοιο με εκείνο που έγινε , δηλαδή εικόνα ανθρώπου που σκύβει για να δηλώσει υποταγή και πίστη στον ανώτεροτου (μάλιστα, το στα Ιαπωνικά διαβάζεται ΟΜΙ, που κατα τη γνώμημου είναι ο ιαπωνικός τύπος του ΥΜΕ (φιλοξενούμενος, έπειτα: υφιστάμενος, βοηθός)). Το, που περιέχει , ήταν η εικόνα του ΤΕγγΡί, αξιωματούχου που ευλογεί τον ΥΜΕ, ικέτη σκυμμένο μπροστάτου. Η ευλογία εδώ έχει την έννοια των υλικών αγαθών, που εκείνη την εποχή ήταν κυρίως τα ζώα («ΑγΙΛΙγγΤΑ ιΙΙΛΚΙΙγγ ΒΟΛζΟΥΝ» = είθε στο στάβλοσου ζώα να έχεις). Το νόημα της γραμμής ήταν: ο άνθρωπος (δηλαδή εσύ) ταπεινά σκύβοντας ζητά και λαμβάνει απο τον ΤΕγγΡί (αξιωματούχο) ευλογία (δηλαδή πλούτη, ζώα),有 είναιανοιχτός ο δρόμοςσου (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει 大車以載 ο άνθρωπος ταπεινά ζητώντας λαμβάνει ευλογία,積中不敗也 συσωρεύει αγαθά και δέν ζημιώνεται δηλαδήΤο σχόλιο επι λέξει λέει 積中 = «συσωρεύει στο κέντρο», αυτό θέλει να πεί πως η γραμμή είναι στο κέντρο του τριγράμμου, πράγμα το οποίο δείχνει συσώρευση (αγαθών) και όχι απώλεια. Το κέντρο είναι όπως ο κενός χώρος ενός δοχείου που γεμίζει: κέντρο σημαίνει περιεχόμενο, συσώρευση. Οι γραμμές στο κέντρο τριγράμμου (δηλαδή 2η και 5η) είναι σε όλα τα 6γραμμα ευνοϊκές.

(3)14. 3. 九三:公用亨于天子,小人弗克。象曰:公用亨于天子,小人害也。Αυτήν τη γραμμή την έχω ζήσει, την έχω λάβει ώς χρησμό σε πολύ καίρια περίπτωση, και εκπληρώθηκε. Γι’ αυτό καταλαβαίνω πολύ καλά το νόημα της γραμμής: όσες λέξεις έχουν αλλοιωθεί πολύ απο το πρωτότυπο, καταλαβαίνω το νόηματους απο τα γλωσσικά και εξωγλωσσικά συμφραζομενα. Γενικά στο (3) 小人 σημαίνει «εχθρός». είναι καλώς γνωστή λέξη με τη σημασία «βλάπτω, καταστρέφω, προκαλώ ζημιά σε κάποιον». Η γραμμή έλεγε: ένας ξένος αποκτά ΟΙΓίΡ- =χαρά απο τον 天子 ΤΕγγΡί (θεϊκό άνθρωπο),小人 ο εχθρόςσου δέν αφήνει εσένα να λάβεις την ακρόαση και την ευλογία。象 το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:公 ένας ξένος αποκτά χαρά απο τον 天子 θεϊκό άνθρωπο,小人 ο εχθρόςσου σε ζημιώνει δηλαδήΞέρετε; το δημοτικό τραγούδι που λέει: «παντρεύεται η αγάπημου – για πείσμα, για γινάτιμου· και παίρνει τον εχθρόμου – για το πείσμα το δικόμου»· στο τραγούδι αυτό «θεϊκός άνθρωπος» είναι η αγαπημένη. Πάς και εσύ και φιλοξενείσαι, αλλα δέν λαμβάνεις ακρόαση, γιατί ο ανταγωνιστήςσου σε πρόλαβε. Ας πούμε, ζητάς απο τον τάδε καθηγητή μιά συστατική επιστολή για να πάρεις μιά υποτροφία· ο καθηγητής σου λέει: «δέν μπορώ να σου δώσω, γιατί ήδη έδωσα στον τάδε». Εδώ δέν φταίει ο ΤΕγγΡί που δέν σου δίνει την εύνοια· ο ανταγωνιστήςσου είναι που σου χαλνάει τη δουλειά· άν μπορούσες εγκαίρως να τον παραγκωνίσεις…

(3)14. 4. 九四:匪其彭,咎。象曰:匪其彭,咎﹔明辨也。Εδώ το δέν μπορεί να έχει καμιά σχέση με την κανονικήτου σημασία (ανθρωπωνύμιο και τοπωνύμιο), γι’ αυτό και ένας Κινέζος σχολιαστής αδυνατώντας να το ερμηνεύσει σημείωσε οτι είναι λάθος αντί για το ομόηχο (σχολαστική και αστήριχτη ερμηνεία). Στην πραγματικότητα το (“bɒng”) ήταν φωνητική και συνάμα εικονιστική απόδοση κάποιας μορφής του τουρκικού ΒΑς (αρχή, αρχηγός, πρωτιά, κεφάλι)· η μορφή του ξεκίνησε απο το σκίτσο ενός κεφαλιού () με μαλλιά () και ένα είδος τιάρας (). Τα 匪其 (“pjwei kji”) ξεκίνησαν απο τη φωνητική απόδοση κάποιας τουρκικής λέξης, μάλλον ΒίΛΓί (γνώση, σοφία) ή και ΒίΛΓΕ (νοήμων· σοφός· σύμβουλος) καθώς δείχνει και το αρχαίο σχόλιο. Άρα η γραμμή έλεγε: 匪其 η σοφίασου είναι κορυφαία (ή: των σοφών κορυφαίος είσαι),无咎 (ΑΝ-ΞΑ ΒίΛίγγ) να το ξέρεις。象 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:匪其彭 η σοφίασου (είναι) κορυφαία,无咎 να το ξέρεις: με φωτεινό νού διακρίνοντας αναλύεις δηλαδήΤα λόγια αυτής της γραμμής εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να ξεφεύγουν απο το βασικό σύμβολο του χρησμού (επίσκεψη στον άρχοντα)· αλλα δέν ξεφεύγουν καθόλου. Αυτή η γραμμή μου θυμίζει τον Κομφούκιο: ήταν αληθινά ο κορυφαίος σοφός της εποχήςτου, που λυπόταν να βλέπει οτι δέν υπάρχει σωστή ηθική τάξη στον κόσμο· γι’ αυτό αφιέρωσε τη ζωήτου στο να επισκέπτεται τους ηγεμόνες όλων των κρατιδίων και επαρχιών που αποτελούσαν την αρχαία Κίνα: φιλοξενούνταν απο τους ηγεμόνες και τους έπειθε να αλλάζουν τον τρόπο της διακυβέρνησηςτους έτσι ωστε ο λαός να γυρίζει στη σωστή ηθική τάξη – τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού. Η δράσητου είχε τεράστια απήχηση: διαμόρφωσε ολόκληρη την Κίνα. Βέβαια, ο καθένας που παίρνει αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό δέν είναι το ίδιο μεγάλος όπως ο Κομφούκιος· ωστόσο εσύ που πήρες τον χρ. είσαι ένας ευφυής άνθρωπος, που επισκεπτόμενος τον ανώτεροσου (ΤΕγγΡί, αξιωματούχο) τον πείθεις: ο ανώτεροςσου αξιωματούχος οπωσδήποτε αντιλαμβάνεται τη σοφίασου· σε βάζει σε μιά θέση να αξιοποιήσεις το μυαλόσου για το καλό του κόσμου, λαμβάνοντας αποδοχές αντάξια του έργουσου. Αφού όμως η γραμμή δέν λέει ρητά πως είναι καλός ο χρησμός, υπάρχει η περίπτωση ο αξιωματούχος να μή θέλει το καλό του κόσμου, οπότε βλέποντας τη σοφίασου φθονεί και δέν σε βάζει σε θέση που σου αξίζει. Πάλι όμως μπορεί να σε βάλει σε μιά θέση που να βγάζεις τίμια το ψωμίσου, και οπωσδήποτε με τη σοφία που έχεις θα μπορέσεις να βρείς τον άρχοντα που θα αξιοποιήσει τη σοφίασου με τον προσφορότερο τρόπο.

(3)14. 5. 六五:厥孚交如,威如;吉。象曰:厥孚交如,信以發志也。威如之吉,易而无備也。Η γραμμή στο πρωτότυπο έλεγε: ΚΟΥΤ (ευτυχία) ΒΗΡ- (δίνει): ιΙΙΛΚΙΙγγ (ζώασου) ΒΟΛζΟΥΝ (να υπάρχουν),威 ΟΥζΟΥΝ (μακρόβιος) ΒΟΛζΟΥΝ (να είσαι);吉ΕδΓΥ ΟΛ (καλό είναι αυτό) 。象 το αρχαίο χειρόγραφο εξηγεί:厥孚交如 ευτυχία σου χαρίζει (ο Θεός μέσῳ της ευλογίας του εκπροσώπουτου, του ΤΕγγΡί, που λέει) «ζώα (περιουσία) να έχεις»: (αυτό σημαίνει οτι) βεβαιώνει (δηλώνει ο ΤΕγγΡί) κάτι για να εκπληρώσει τον σκοπό(σου) δηλαδή。威如 «μακρόβιος να είσαι» σ’ αυτά τα λόγια το καλό (έγκειται στο ότι) με ευκολία (θα ζείς) και έτσι δέν θα έχεις φθορά δηλαδή

Εδώ να διευκρινίσουμε οτι 厥孚 είναι φωνητική απόδοση του ΚΟΥΤ ΒΗΡ- (ευτυχία δίνει), και βεβαίως το δέν έχει καμία σχέση με την (σχολαστικώς υποτιθέμενη) κανονική κινέζικη σημασίατου «λόξυγγας»! Το όπως και αλλού στο (3) ξεκίνησε απο το σκίτσο προσώπου ζώου (εν προκειμένῳ βοδιού). Το (“bjwi”) χρησιμοποιήθηκε αντί του φωνητικώς παρόμοιου (pwai) που είναι το στο οποίο έχει προστεθεί (καρδιά) για να επισημανθεί η έννοια «κούραση, εξάντληση, ταλαιπωρία»· εν προκειμένῳ δέν προστέθηκε το (καρδιά) διότι ο παλιός γραφέας, την εποχή που ακόμη ήταν ρευστή η μορφή των γραμμάτων, θεώρησε αρκετό το στοιχείο (άνθρωπος) που περιέχει το για να δοθεί η έννοια «ο άνθρωπος ταλαιπωρείται». Η λ. (pwai) τα παλιά χρόνια ταυτιζόταν φωνητικά και νοηματικά με την τουρκική ΒΕζ- (ταλαιπωρείται, εξαντλείται). Το όπου έχει την κινέζικητου σημασία, σημαίνει «εύκολο, ευκολία»· στο (3) συνηθέστερα είναι φωνητική απόδοση του τουρκικού ΙΡΚ = μαντεία, χρησμός. Άν εδώ το διαβάσουμε με την έννοια «χρησμός», το σχόλιο εννοούσε «σύμφωνα με τον χρησμό, δέν θα έχεις φθορά (=κούραση και συνεπώς γήρανση)». Πραγματολογικώς, ο θεϊκός άνθρωπος εδώ ώς πληρεξούσιος του Θεού σου δίνει δύο ευλογίες: να έχεις ζώα (=περιουσία) και να είσαι μακρόβιος. Η μακροβιότητα προφανώς οφείλεται στο οτι ζείς χωρίς δυσκολίες, συνεπώς προτιμώ την ανάγνωση του = «με ευκολία (ζείς)» (γι’ αυτό και δέν φθείρεσαι άρα έχεις μακροβιότητα).

(3)14. 6. 上九:自天祐之吉无不利。象曰:大有上吉,自天祐也。Το παλιό κινέζικο κείμενο έχει και όχι όπως σημερινές εκδόσεις. Οι δύο λέξεις και έχουν ακριβώς την ίδια προφορά, και την ίδια σημασία: συμπαρίσταμαι, βοηθώ, ευεργετώ, σώζω· αλλα το μέν περιέχει που δείχνει οτι υποκείμενο είναι ο Θεός, ενώ το περιέχει που δείχνει οτι υποκείμενο είναι άνθρωπος. Η στερεότυπη συνηθισμένη φράση 无不利 παραδοσιακά (σχολαστικά) ερμηνεύεται «δέν υπάρχει (τίποτε που) δέν κερδίζεις», κατα τη δικήμου ερμηνεία: «έτσι (=ΑΝ-ΞΑ) να κάνεις δέν πρέπει / δέν χρειάζεται». Είναι σαφές το νόημα της γραμμής, και επιβεβαιώνεται απο το σχόλιο. Η γραμμή έλεγε: ο ίδιος ο Θεός 祐之 σε ευεργετεί, αυτό είναι καλό. έτσι να κάνεις δέν χρειάζεταιΟ λογότυπος «έτσι να κάνεις δέν χρειάζεται» προφανώς εννοεί οτι δέν χρειάζεται να πάς να ζητήσεις φιλοξενία (ακρόαση) απο ΤΕγγΡί (άνθρωπο εκπρόσωπο του Θεού, αξιωματούχο), διότι ο ίδιος ο Θεός θα σε ευεργετήσει (χωρίς να βάλεις το μέσον του ΤΕγγΡί). το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:大有 (το εξάγραμμο ονομαζόμενο) «ο άνθρωπος φιλοξενείται» επάνω είναι καλό,自 ο ίδιος ο Θεός σε ευεργετεί δηλαδήΛέγοντας « =επάνω» το σχόλιο, εννοεί οτι αυτή είναι η πιό επάνω γραμμή του εξαγράμμου· δεδομένου οτι το 6γραμμο παριστάνει τον άνθρωπο που ζητάει ακρόαση απο όσο γίνεται πιό υψηλό αξιωματούχο, η επάνω γραμμή δείχνει οτι εισακούγεται απο τον πιό υψηλά ιστάμενο όλων των υψηλά ισταμένων, δηλαδή απο τον Θεό.

 

 ¦¦|¦¦¦ 15(3) = 48(1) QΑΡΙ ιΟΛ ΤΕγγΡÍ…

(3)15. 謙:亨。君子有終。Το είναι ομόρριζο του τουρκικού ΣΟγγ (τέλος, ύστερα), την παλιά εποχή προφερόταν περίπου όμοια, οπότε γενικά το αποδίδει το τουρκικό ΣΟγγ. Συνεπώς η κρίση επι του όλου εξαγράμμου ήταν: ΣΕΠΕΡ ΟΥΛΑΑιΟΥΡ (αποκαθιστάς και επισκευάζεις):亨 ΟΙΓίΡ- (έχεις χαρά)ωστόσο, 君子 η αρχοντικήσου θέση 有終 λαμβάνει τέλοςΔηλαδή, το να κάνεις ταπεινές δουλειές καθώς προλέγει το 6γραμμο, σου δίνει χαρά· ωστόσο, παύεις να κατέχεις τη θέση ενός άρχοντα, δέν είσαι πιά κάποιος με εξουσία, δέν έχεις δυνατότητα να διατάζεις.

彖曰 παλαιοτουρκική ανάλυση (εδώ το γράφεται σο κυρίως κείμενο του , ενώ στα σχόλια επι του γράφεται ώς συνήθως στην κλασσική έκδοση):謙 «αποκαθιστάς και επισκευάζεις» (κάνεις ταπεινές δουλειές) είναι το όνομα του 6γράμμου,亨 έχεις χαρά. του ουράνιου ανθρώπου (ιΟΛ) η τακτική είναι: στα χαμηλά σώζει (καταστάσεις) ενώ (εσωτερικά ο άνθρωπος που δρά έτσι) 光明 είναι φωτεινός (σοφός) και οξυδερκής,地 των γήινων ανθρώπων η τακτική είναι άκομψη και όμως ψηλά βαδίζουν。天 του ουρανού η τακτική (είναι να) λειψαίνει το υπερπλήρες και να αυξάνει το ταπεινό· της γής τη τακτική (είναι να) αλλοιώνει το υπερπλήρες και να εμπλουτίζει το ταπεινό· 鬼神 τα ξωτικά και τα πνεύματα ζημιώνουν το υπερπλήρες και κάνουν ευτυχισμένο / πλήρες το ταπεινό· των ανθρώπων η τακτική, το ήθος (είναι να) μισούν το υπερπλήρες και να αγαπούν το ταπεινό。謙 ταπεινώνεις τον αξιότιμο εαυτόσου και ωστόσο είσαι (εσωτερικά) φωτεινός (σοφός, άξιος),卑 είναι σκαιοί (οι άλλοι τους οποίους υπηρετείς) ωστόσο δέν μπορούν να παραφερθούν (προς εσένα): 君子 η αρχοντική θέσησου 之終 φτάνει στο τέλος λοιπόν(Το κάτω 6γραμμο "σταμάτημα", το επάνω "ταπεινότητα", σημαίνουν οτι σταματά η δράσησου ώς ηγέτη κ αρχίζει η δράσησου ώς υπηρέτη).

Επεξήγηση: ο Κινέζος λόγιος 侯果 ερμήνευε αυτό το 6γραμμο ώς προερχόμενο απο το (3)23 ονομαζόμενο που αποτελείται απο «γή» κάτω και «βουνό» επάνω· το παρόν είναι αντίστροφο: «γή» επάνω και «βουνό» κάτω: έτσι, οι «γήινοι» άνθρωποι που συμβολίζονται με το τρίγραμμο «γή», σκαιοί άνθρωποι κατα πως δείχνει το (3)23=, παριστάνονται στο πάνω 3γραμμο, άρα στέκονται στα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, ενώ το τρίγραμμο «βουνό» (που παριστάνει τον σωτήρα στο (3)23=) εδώ είναι κάτω, υπηρετεί και σώζει καταστάσεις στα χαμηλότερα επίπεδα της κοινωνίας, ακριβώς για να μπορούν οι άλλοι να στέκονται στα ψηλά. Το κάτω 3γραμμο («βουνό») είναι ἰαγγ τρίγραμμο, δείχνει λοιπόν οτι ο άνθρωπος που λαμβάνει το 6γραμμο είναι μέν κάτω απο τους «ίίν» ανθρώπους (=το πάνω, ἰίν 3γραμμο) αλλα είναι φωτεινός: σοφός και άξιος. Εν συνεχεία η αρχαία ανάλυση παρατηρεί οτι η ταπεινότητα είναι πολύτιμη για κείνον που την έχει, διότι και ο ουρανός και η γή και τα πνεύματα και οι άνθρωποι φροντίζουν ωστε το ταπεινό να ενισχύεται, ενώ το υπέρ-ακμαίο να ταπεινώνεται, π.χ. ένα φρούτο ώριμο, θα σαπίσει, ενώ ένα μικρό φιντάνι θα γίνει δυνατό δέντρο. Ο Άβελ ακριβώς επειδή απέκτησε πλούτο φθονήθηκε απο τον αδερφότου. Το κάτω 3γραμμο που παριστάνει εσένα είναι κάτω, αλλα ἰαγγ, φωτεινό· οι άνθρωποι τους οποίους υπηρετείς είναι επάνω, σκαιοί μέν, αλλα ἰίν που σημαίνει όχι επιθετικοί: έτσι η κατάσταση είναι βατή και αποδεκτή, παρ’όλο που έχεις χάσει την αρχοντικήσου θέση.

(3)15. 1. 初六:謙謙君子,用涉大川,吉。《象》曰:「謙謙君子」,卑以自牧也。Ο διπλασιασμός του δέν έχει κανένα νόημα· το πρωτότυπο έλεγε «τα σπασμένα αποκαθιστά, τα σκισμένα διορθώνει», οι μεταγενέστεροι Κινέζοι αναγνωρίζοντας μόνο τα ΣΕΠΕΡ ΟΥΛΑΑιΟΥΡ (αποκαθιστά – διορθώνει) και βλέποντας τις άλλες δύο λέξεις παρόμοιες στη γραπτή μορφή, έγραψαν δύο φορές το (ΣΕΠΕΡ ΟΥΛΑΑιΟΥΡ). Το στο (3) γενικά σημαίνει «άνθρωπος», η υπόλοιπη φράση γίνεται αντιληπτή απο τα συμφραζόμενα. Το σχόλιο εδώ είναι πολύ χρήσιμο. Το ήταν σκίτσο αριστερού χεριού που προσφέρει ένα κύπελλο (ποτήρι), αυτός ήταν ο πιό περιφρονητικός τρόπος. Ο τιμητικός τρόπος ήταν να προσφέρεις (ένα ποτήρι ή οτιδήποτε άλλο) με τα δυό χέρια, όπως παρίστανε το σκίτσο του . Στο πρωτότυπο η γραμμή έλεγε: 謙謙 αλλονών τα σπασμένα αποκαθιστάς, τα σκισμένατους ράβοντας επισκευάζεις 君子 ενώ είσαι στην πραγματικότητα, μέσασου, άρχοντας,用涉大川 ωστόσο μπαίνεις σε αλλονών ανθρώπων υπηρεσία (γίνεσαι υπηρέτης),吉 αυτό είναι καλό。《象》το παλαιό χειρόγραφο εξηγεί:「謙謙君子」τα σπασμένα αποκαθιστάς, τα σκισμένα συρράπτεις (κάνεις ταπεινές δουλειές ενός υπηρέτη) ενώ είσαι κατα βάθος άρχοντας ,卑 ταπεινώνεσαι (δέχεσαι την ταπεινωτική θέση) για να 自牧 αυτοσυντηρείσαι δηλαδήΆν και κατ’ουσίαν έχεις την προσωπικότητα ενός ανώτερου ανθρώπου, ωστόσο δέν έχεις τρόπο να βγάζεις τα προς το ζῆν με την εργασία ενός ανώτερου ανθρώπου (όπως είναι το έργο ενός ιερέα, διδασκάλου, επιστήμονα, ή διοικητή)· γι’ αυτό δέχεσαι μιά ταπεινή θέση, προκειμένου να «βγάζεις το ψωμίσου». Αυτό κρίνεται καλό, διότι η ταπεινή εργασία που κάνεις είναι πραγματικά χρήσιμη, έτσι βγάζεις τίμια τα προς το ζῆν. Το οτι υπηρετείς ανθρώπους που έπρεπε να είναι κοινωνικά κατώτεροίσου, είναι μιά άλλη θεωρία που εν προκειμένῳ δέν έχει πρακτική σημασία, παραβλέπεται· σημασία έχει οτι αποκτάς όλα τα προς το ζῆν αναγκαία, και τα αποκτάς με τίμια εργασία. (Για την έννοια «συντηρώ, τρέφω (τον εαυτόμου)» χρησιμοποιήθηκε το ρήμα που παριστάνει ένα βόδι και ένα ανθρώπινο χέρι με ένα ραβδί, εικόνα που δείχνει «βόσκω ζώα», ένας αρχαίος Κινέζος δέν θα χρησιμοποιούσε αυτό το γράμμα εν προκειμένῳ, αλλα δεδομένου οτι αυτά τα αρχαία σχόλια γράφηκαν απο Τούρκους, που ζούσαν πρωτίστως απο τα ζώα και τα έβλεπαν σάν πρόσωπα και όχι σάν «πράγματα», ήταν εδώ κάποιο ρήμα που ταίριαζε εξ ίσου και σε ανθρώπους: «τρέφω, συντηρώ»).

(3)15. 2. 六二:鳴謙,貞吉。象曰:鳴謙貞吉,中心得也。Εδώ το κλειδί είναι η λ. (η προφορά miwɒng προέρχεται μάλλον απο *ΜΕΛΟγγ, λέξη ομόρριζη του ελληνικού μουλώνω = σωπαίνω, κρύβω)· απο τα συμφραζόμενα αυτής της γραμμής και της 6ης όπου επίσης χρησιμοποιείται, φαίνεται πως σήμαινε «σωπαίνει» (σε κανονικά Κινέζικα θα ήταν ή ). Υπάρχει και νεοελληνική παροιμία «βρήκες ένα κομμάτι ψωμί, φά’το ήσυχα / φά’το και μή μιλάς» (παροιμία επίσης γνωστή στους Ρωμιούς της Ουκρανίας. Η σημασία είναι: ό,τι σου έδωσε η ζωή δέξουτο με ευγνωμοσύνη, χωρίς να ζητάς παραπάνω, γιατί θα φανείς αχάριστος και θα χάσεις κι εκείνο που αξιώθηκες να έχεις). Σ’ αυτήν τη γραμμή και στην 6η όπου χρησιμοποιείται το, ο χρησμολήπτης θέλει να μιλήσει, δηλαδή να διαμαρτυρηθεί που ασχολείται με ταπεινές δουλειές: αποκαθιστά και διορθώνει αυτά που άλλοι χαλνάνε, έτσι δείχνονται κατώτεροι άνθρωποι, και όμως αυτός ο ανώτερος τους υπηρετεί διορθώνοντας τα σπασμένατους. Αυτό σου φαίνεται άδικο και θέλεις να μιλήσεις, να διαμαρτυρηθείς, αλλα σωπαίνεις. Στο πρωτότυπο η γραμμή έλεγε: σωπαίνοντας αποκαθιστάς και επισκευάζεις (όσα οι άλλοι χαλνάνε),貞 (ΤΗΡ) και όμως ο χρησμός δηλώνει πως αυτό είναι καλό。象 το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:鳴謙貞吉 σωπαίνοντας αποκαθιστάς και επισκευάζεις,中 η πιστή καρδιά επιτυγχάνει δηλαδή。中心 επι λέξει «καρδιά που βρίσκεται μέσα» είναι παλιός κινέζικος ιδιωματισμός που σημαίνει «αξιόπιστη καρδιά, πιστός άνθρωπος». Αλλα γενικά στο (3) το (μεσότητα) σημαίνει το ορθό μέτρο που ταυτίζεται με την αρετή. Εδώ κατέχεις αυτό το ορθό μέτρο, και είσαι πιστός σε αυτούς τους οποίους υπηρετείς (διορθώνοντας ό,τι χαλνάνε). Η έννοια της μεσότητας δίνεται απο το ότι η γραμμή είναι στο μέσο του τριγράμμου. Η χρησιμότητα της εργασίαςσου είναι φανερή, δέν μπορεί κανείς να μήν την αναγνωρίζει. Γι’ αυτό η γραμμή κρίνεται ευμενής.

(3)15. 3. 九三:勞謙君子有終吉。象曰:勞謙君子,萬民服也。Το σχόλιο δείχνει με σαφήνεια οτι το πρέπει να ληφθεί με την κινέζικη σημασίατου: κοπιάζει, κουράζεται (στο τουρκικό πρωτότυπο πιθανώς ΕΜΓΕ-). Το νόημα της γραμμής ήταν: με κόπο και μόχθο αποκαθιστάς και επισκευάζεις (αυτά που χαλνάνε οι άλλοι, κάνεις τη δουλειά ενός υπηρέτη) 君子 ενώ κατα βάθος είσαι ανώτερος άνθρωπος, καμωμένος για την υψηλότερη τάξη της κοινωνίας. 有終 η έκβαση αυτού του χρησμού είναι καλή。象 το παλαιό χειρόγραφο σχολιάζει:勞 με κόπο και μόχθο αποκαθιστάς και επισκευάζει (κάνεις ταπεινές δουλειές σάν υπηρέτης) 君子 ενώ είσαι ανώτερος άνθρωπος,萬 σε αμέτρητο κόσμο είσαι υποταγμένος δηλαδή(Στο萬民服也 η σύνταξη είναι ενεργητική, επι λέξει «αμέτρητος κόσμος σε υποτάσσει δηλαδή», το απέδωσα κάπως πιό ελεύθερα για να φανεί το νόημα). Η τρίτη γραμμή είναι γενικά η χειρότερη σε κάθε 6γραμμο, εδώ δείχνει οτι η δουλειά που κάνεις σε κουράζει πολύ. Ο λόγος που κουράζεσαι πολύ είναι οτι πάρα πολύς κόσμος, πάρα πολλοί άνθρωποι στο περιβάλλονσου συμπεριφέρονται σάν αφεντικάσου, αναγκάζοντάςσε να κάνεις πολλές δουλειές· όλοι έχουν κάποια δουλειά να σου φορτώσουν, που άν οι ίδιοι κάνανε τη δουλειάτους πιό υπεύθυνα δέν θα χρειαζόταν να φορτώσουν τόση δουλειά σε σένα. Ωστόσο εσύ δέν αρνείσαι τη δουλειά που σου φορτώνουν, γιατί δέν είσαι σε θέση να διατάξεις, επομένως δέχεσαι να εξυπηρετείς. Βεβαίως η κατάσταση σου είναι πολύ δύσκολη, και όμως η πρόγνωση αυτής της γραμμής δείχνει καλή έκβαση· πώς γίνεται αυτό; Επειδή είναι φανερό και κανείς δέν μπορεί να αρνηθεί οτι κάνεις πάρα πολλή δουλειά και κανείς δέν μπορεί να κάνει χωρίς τη δικήσου εξυπηρέτηση, όλοι λοιπόν εξαρτώνται απο σένα, άρα το όλο σύστημα όπου εργάζεσαι στηρίζεται σε σένα, οπότε είσαι κατ’ ουσίαν κυβερνήτης του συστήματος παρόλο που τυπικά είσαι κατώτερος απο όλους· δέν μπορεί κανείς να το αγνοήσει αυτό. Γι’ αυτό τελικά το έργοσου θα αναγνωρισθεί και η εργασίασου θα ελαφρύνει. Ο Richard Wilhelm παρατηρεί με θαυμασμό οτι αυτό είναι το μόνο εξάγραμμο που καμίατου γραμμή δέν χαρακτηρίζεται «κακή»· ακόμη και η τρίτη γραμμή έχει καλή έκβαση! Τόσο μεγάλη είναι λοιπόν η αξία του να υπηρετείς με ταπεινότητα.

(3)15. 4. 六四:无不利,撝謙。象曰:无不利,撝謙﹔不違則也。Η προηγούμενη γραμμή συσωρεύει αγανάκτηση που κοπιάζεις υπερβολικά για να μπορούν άλλοι να έχουν λιγότερη ευθύνη· σ’ αυτήν, την 4η γραμμή, θέλεις να βγάλεις την αγανάκτηση με βία (ή μάλλον λεκτική βία). 无不利 είναι ένας συχνός λογότυπος στο (3) που σημαίνει «έτσι να κάνεις δέν πρέπει». Εν προκειμένῳ, θέλεις να βγάλεις την αγανάκτησησου με (λεκτική) βία, δέν πρέπει να ενεργήσεις έτσι. Αλλα τί πρέπει να κάνεις; Το γράμμα αποτελείται απο (χέρι) και  το οποίο παρίστανε αρχικά ένα χέρι που εργάζεται με κρεμασμένους βλαστούς κάνναβις για να φτιάξει κλωστή. Φωνητικώς το χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή WER και παρόμοιες συλλαβές. Το χέρι που εργάζεται προσεκτικά με τους βλαστούς ή τις κλωστές της κάνναβης δίνει την έννοια «επιμέλεια». Στο πρωτότυπο τουρκικό κείμενο η γραμμή έλεγε: (ΑΝ-ΞΑ) έτσι (να φέρεσαι) δέν πρέπει,撝 με επιμέλεια (πρέπει να συνεχίσεις να εργάζεσαι) αποκαθιστώντας τα σπασμένα και συρράπτοντας τα σκισμένα (των αλλονών)。象 το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:无不利 έτσι να φέρεσαι δεν πρέπει,撝謙 με επιμέλεια πρέπει να (συνεχίσεις να) αποκαθιστάς και να διορθώνει: έτσι δέν θα αντιτεθείς στο νόμο δηλαδήΤο νόημα της γραμμής το ξέρω καλά αφού το έχω ζήσει. Συνεχίζοντας να υπηρετείς με επιμέλεια, δέν αντιτίθεσαι στο νόμο. Άν όμως βγάζεις την αγανάκτησησου με (λεκτική) βία ή και παρατώντας τη δουλειάσου, αντιτίθεσαι στο νόμο: ο νόμος ορίζει να μή χρησιμοποιείς λεκτική βία εναντίον κανενός και να κάνεις τη δουλειά που σου ανατίθεται. Ναί, αλλα θα πείς, «και τί να κάνω όταν η δουλειά που μου ανατίθεται είναι πάνω απο ό,τι μπορώ να σηκώσω;» - Σε αυτήν την περίπτωση θα εξηγήσεις κόσμια οτι δέν μπορείς να κάνεις όλες αυτές τις δουλειές που περιμένουν απο σένα (ενώ άν είχαν περισσότερη υπευθυνότητα θα περίμεναν λιγότερα)· θα εξηγήσεις οτι το ωράριο που μπορείς να εργασθείς είναι απο τάδε ώρα μέχρι τάδε, και στο διάστημα αυτό θα εργάζεσαι, έπειτα σχολάς. Κι άν σου πούνε «όχι, πρέπει να κάνεις όλα όσα σου φορτώνουμε, εν ανάγκη δουλεύοντας και τέσσερις ώρες παραπάνω», θα πείς «ξέρετε, τόσο μπορώ να κάνω, άν δέν σας εξυπηρετώ απολύστεμε» (να σε απολύσουν δέν πρόκειται, αφού καθώς είπαμε στην προηγούμενη γραμμή όλο το σύστημα εξαρτάται απο τη δικήσου εργασία. Η λύση λοιπόν είναι με επιμέλεια να εργάζεσαι σε όσες δουλειές μπορείς, όχι παραπάνω, αλλα μήν εκδηλώσεις την αγανάκτησησου βίαια, μόνο να φέρεσαι κόσμια. Θέλει προσοχή σ’ αυτό).

(3)15. 5. 六五:不富,以其鄰,利用侵伐,无不利。象曰:利用侵伐,征不服也。Κατα τη γνώμημου είναι απόδοση του τουρκικού ΒΟΙΚΕ που σημαίνει άτομο που ανήκει στην τάξη των πολεμιστών, ένας ΞΑΤΡΙιΑΣ κατα την σανσκριτική ορολογία· τα άτομα αυτής της τάξης αφ’ ενός αποτελούν το στρατό, αφ’ετέρου διοικούν το κράτος. Η λ. ΒΟΙΚΕ γραφόταν με ένα σκίτσο που παρίστανε τον «ΞΑΤΡΙιΑ» καθισμένο σταυροπόδι μεγαλοπρεπώς με τη στολήτου, ώς άρχοντας· αυτό το σκίτσο κατέληξε σε , το οποίο και φωνητικά προσέγγιζε το ΒΟΙΚΕ. 不富 = δέν ανήκεις στην τάξη των στρατιωτικών και διοικητών. Σε ποιά τάξη ανήκεις; Το γράμμα δεξιά περιλαμβάνει το στοιχείο «πόλη», ενώ αριστερά εικονίζονταν διάφορα αγαθά (εμπορεύματα, προϊόντα, ή πράγματα προς επισκευή), πιστεύω λοιπόν οτι το σήμαινε κάποια άλλη κοινωνική τάξη με το σανσκριτικό όνομα υΑΑΙςιΑ, στα ελληνικά «δημιουργοί» («αυτοί που εργάζονται για τον ‘δήμο’, για τον λαό της πόλης / του χωριού»), «αστοί». Η δουλειά των υΑΑΙςιΑΑΣ είναι να παράγουν αγαθά ή να εμπορεύονται· ωστόσο, η τάξη των υΑΑΙςιΑΑΣ είναι ανώτερη απο των ςΟΥΔΡΆΑΣ, εργατών, ή δούλων. Το «σαρώνω» έχει εδώ κυριολεκτική σημασία και όχι μεταφορική· το δέ που εικονίζει έναν άνθρωπο και ένα όπλο (ακόντιο με πέλεκυ, ‘σάγαρι’) δέν εννοεί πολεμιστή, αλλα έναν άνθρωπο που φτιάχνει ή επισκευάζει όπλα ή άλλα χρήσιμα πράγματα. Το του σχολίου χρησιμοποιείται στην 6η γραμμή με την έννοια ΗΤ- (βάζω σε τάξη), περίπου αυτή είναι και εδώ η έννοια. Οπότε, η 5η γραμμή στο πρωτότυπο έλεγε: δέν είσαι ΒΟΙΚΕ (της στρατιωτικής και διοικητικής τάξης),以 μόνο είσαι γιός ενός υΑΑΙςιΑ (αστού, βιοτέχνη κλπ),利 πρέπει να κάνεις εργασίες όπως π.χ. να σκουπίζεις (να καθαρίζεις) και να φτιάχνεις ή να επισκευάζεις όπλα, εργαλεία και άλλα χρήσιμα πράγματα,无 (ΑΝ-ΞΑ) έτσι (=να προσπαθήσεις να διοικήσεις) δέν πρέπει。象 το παλιό χειρόγραφο επεξηγεί:利用侵伐 πρέπει να κάνεις εργασίες όπως το να σκουπίζεις, να καθαρίζεις, να φτιάχνεις / επισκευάζεις όπλα / εργαλεία / χρήσιμα πράγματα,征不服也 αφού το να προσπαθήσεις να διοικήσεις ανθρώπους δέν επιτυγχάνειΕφόσον έλαβες αυτήν τη γραμμή ώς χρησμό, ξέρεις καλά οτι δέν είσαι σε θέση να κάνεις κουμάντο ανθρώπους, όπως, για παράδειγμα, ένας λοχίας κάνει κουμάντο τους στρατιώτες ή ένας καθηγητής κουμαντάρει μιά τάξη μαθητών. Το να επιβάλλεις πειθαρχία είναι η δουλειά ενός ΞΑΤΡΙιΑ. Εσύ είσαι γεννημένος απο έναν υΑΑΙςιΑ, και εκείνο που μπορείς να κάνεις είναι ταπεινές αλλα χρήσιμες εργασίες όπως δίνει παραδείγματα αυτή η γραμμή. Η 5η γραμμή είναι γενικά η πιό ευνοϊκή σε κάθε εξάγραμμο. Εν προκειμένῳ, άν αυτή η γραμμή ώς χρ. βγαίνει απο κάποιους αριθμούς ή ημερολογιακά στοιχεία που αφορούν όλη τη ζωήσου, αυτό είναι προς τιμήσου, διότι είσαι «ΚΑΡΙ ιΟΛ ΤΕγγΡί», θεϊκός άνθρωπος της παλαιάς ηθικής. «Θεϊκός άνθρωπος» σημαίνει κατα βάθος ΒΡΑhΜΙΝ, άνθρωπος με αγνή φύση, που θα έπρεπε να βρίσκεται στην κορυφή της κοινωνίας ώς φορέας της γνώσης και της θρησκείας. Αφού είναι έτσι, γιατί είσαι γεννημένος απο έναν υΑΑΙςιΑ; Διότι οι υΑΑΙςιΑΑΣ είναι η μεσαία τάξη της κοινωνίας. Ο περίφημος ΣυΑΑΜΙ υΙυΕQΑΑΝΑΝΔΑ σημείωσε πως «απο τις μεσαίες τάξεις βγαίνουνε οι μεγάλοι του κόσμου τούτου. Ο πλούσιος είναι πολύ απασχολημένος με το πώς να διαχειρισθεί τον πλούτοτου· ο φτωχός είναι πολύ απασχολημένος με το κυνήγι του επιούσιου: έτσι, οι ανώτερες και οι κατώτερες τάξεις δέν έχουν περιθώριο για πνευματικά ενδιαφέροντα· μόνο οι μεσαίες τάξεις λοιπόν μπορούν να στρέφονται στην αναζήτηση της γνώσης και του Θεού». Γι’ αυτό λοιπόν γεννήθηκες στην οικογένεια ενός υΑΑΙςιΑ, για να μπορείς να ρωτάς «γιατί;» και να γνωρίζεις την αντικειμενική αλήθεια. Ο ΞΑΤΡΙιΑΣ δέν έχει πολλά περιθώρια: τον ενδιαφέρει η αλήθεια μόνο στο βαθμό που τον βοηθά να επιβάλλει πειθαρχία· το ίδιο και ο ΒΡΑhΜΙΝ που βρίσκεται στην κορυφή της ανθρώπινης ιεραρχίας και θέλει να κρατήσει γερά τη θέσητου. Γι’ αυτό, μ’όλο που κάνεις ταπεινές δουλειές, άν και είσαι πολύ χαμηλά κατα την ανθρώπινη ιεραρχία αφού κανέναν δέν μπορείς να διατάζεις, ωστόσο κατα του Θεού την ιεραρχία είσαι στην ανώτατη τάξη ανθρώπων και με αυτό πρέπει να είσαι ευχαριστημένος.

(3)15. 6. 上六:鳴謙,利用行師,征邑國。象曰:鳴謙,志未得也。可用行師,征邑國也。(Στο χειρόγραφο κείμενο της τυπωμένης έκδοσης της δυναστείας, το γράμμα είναι χωρίς την πρώτη (πάνω αριστερά) γραμμούλα). Το όπως και στη δεύτερη γραμμή έχει τη σημασία «σιωπηλά», δηλαδή χωρίς να διαμαρτύρεσαι, «καταπίνοντας» τη δυσαρέσκειασου. Στο 6γραμμο 7(3) το αποδίδει το τουρκικό ΣΥ (στρατός), το ίδιο και εδώ. Τα 邑國 (σε κανονικά Κινέζικα: «πόλη, κράτος») είναι απόδοση («ἕν δια δυοῖν») του τουρκικού ΗΛ (κράτος). Συνεπώς είναι φανερό πως 征邑國 = ΗΛίΓ ΗΤ- (=βάζει το κράτος σε τάξη). Σκέτο σημαίνει «σωστό», «κάνω κάτι σωστό», είναι όχι άσχημη νοηματική προσέγγιση του ΗΤ- (βάζω σε τάξη). Προστέθηκε βοηθητικά κάποιο στοιχείο που έγινε (βαδίζω, ενεργώ), και έτσι δημιουργήθηκε το ρήμα . Ολόκληρη η κινέζικη φιλοσοφία είναι δομημένη πάνω σε αυτό το ζήτημα: πώς θα μπεί το κράτος σε τάξη, πώς θα οργανωθεί και κυβερνηθεί σωστά. Η έννοια αυτή, «τακτοποίηση του κράτους», στα κλασσικά Κινέζικα συνήθως εκφράζεται με τις λ. 治國· είναι το ακριβές αντίστοιχο της φράσης ΗΛίΓ ΗΤ- του ιρκ ΒίτίΓ. (Δεδομένου δέ οτι το ιρκ ΒίτίΓ είναι κατα χιλιετίες παλιότερο απο τη συγκρότηση της Κίνας σε κράτος (το 2591 π.Χ.), έχω τη γνώμη οτι κι αυτό το ζήτημα (治國) όπως και όλα τα θεμελιώδη πολιτιστικά στοιχεία της Κίνας είναι τουρκικής κατασκευής.

Είπαμε οτι αφού έλαβες αυτόν τον χρησμό, δέν έχεις τη δύναμη να επιβάλλεις πειθαρχία ωστε να βάλεις σε τάξη το κράτος (ΗΛίΓ ΗΤ-). Πώς λοιπόν αυτή η γραμμή (όπως και ο αντίστοιχος χρ. του ιρκ ΒίτίΓ) λέει οτι θα βάλεις το κράτος σε τάξη; Αυτά εξηγεί το κείμενο της γραμμής, η οποία στο πρωτότυπο έλεγε: σιωπηλά («καταπίνοντας» τη δυσαρέσκειάσου, αδιαμαρτύρητα) αποκαθιστάς και επισκευάζεις (αυτά που οι άλλοι χαλνάνε),利 πρέπει να κάνεις υπηρεσία του αρχιστράτηγου,征 (ΗΤ-) και έτσι θα βάλεις σε τάξη 邑國 το κράτος。象 το παλιό χειρόγραφο σχολιάζει:鳴謙 σιωπηλά (αδιαμαρτύρητα, «καταπίνοντας» τη δυσαρέσκειάσου) αποκαθιστάς και επισκευάζεις (αυτά που άλλοι χαλνάνε),志未得也 θα πεί οτι ο σκοπόςσου δέν μπορεί ακόμα να επιτευχθεί。可用行師 θα πρέπει να μπείς στην υπηρεσία του αρχιστράτηγου (να γίνεις υπηρέτηςτου),征邑國也 και έτσι θα μπεί σε τάξη το κράτος δηλαδήΑυτά σημαίνουν οτι σε καταπιέζει αφόρητα η δουλειάσου, που κοπιάζεις και μοχθείς για να διορθώνεις «τα σπασμένα των αλλονών», γιατί σκέφτεσαι οτι άν αυτοί φέρονταν πιό λογικά και πιό υπεύθυνα, και η δουλειάσου θα ήταν άνετη και το κράτος (= το σύστημα στο οποίο εργάζεσαι) θα δούλευε «ρολόι» (αυτός είναι ο σκοπόςσου). Ναί αλλα δέν εννοούν να φέρονται λογικά και υπεύθυνα, και έτσι το «κράτος» (το εν λόγῳ σύστημα) έχει αταξία, κοινώς «γίνεται μπάχαλο». Πώς μπορεί να μπεί τάξη σε αυτό το σύστημα; Εσύ είπαμε πως δέν έχεις τη δύναμη να επιβάλλεις πειθαρχία, και ούτε να διαμαρτύρεσαι επιτρέπεται. Άν συνεχίσεις να υπηρετείς αυτό το σύστημα, οι τεμπέληδες συνηθίζουν στην τεμπελιά. Τί μπορεί λοιπόν να γίνει; Η γραμμή προτείνει να μπείς στην υπηρεσία του «αρχιστράτηγου» του «κράτους»: είσαι υπηρέτης και παραμένεις, αλλα μπορείς και πρέπει να γίνεις υπηρέτης του ισχυρότερου άρχοντα του συστήματος στο οποίο εργάζεσαι, οπότε ο ισχυρότερος αυτός άρχοντας έχοντας έναν άξιο υπηρέτη (εσένα) θα μπορέσει να βάλει το κράτος σε τάξη.

(Όταν αυτού του 6γράμμου όλες οι γραμμές αλλάξουν, προκύπτει το 6γραμμο 10(3) που σημαίνει ρίσκο. Εν προκειμένῳ το ρίσκο είναι να φύγεις απο τη δουλειά που κάνεις (που διορθώνεις «αλλονών τα σπασμένα») με κίνδυνο να χάσεις το μεροκάματο. Αξίζει να πάρεις το ρίσκο, διότι ο ανώτερος άρχοντας (ο «αρχιστράτηγος») για να βάλει το σύστημα σε τάξη, χρειάζεται έναν υπηρέτη, ο οποίος μπορείς να γίνεις εσύ, και επιδίωξε να γίνεις, οπότε δέν θα χάσεις και το μεροκάματο.

 

 ¦¦¦|¦¦