Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενείς θνητές οντότητες – Τέρατα – Αυτόματα

ΒΡΙΑΡΕΟΣ ή ΟΒΡΙΑΡΕΟΣ (εκατό χέρια)