Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΚΗΛΗΔΟΝΕΣ (ωδικά δαιμόνια)

 

Στο Λεξικό Liddell-Scott-Κων/δης διαβάζουμε τα εξής για τις Κηληδόνες:

ᾠδικά δαιμόνια ὡς αἱ Σειρήνες «αἳ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς Σειρῆσι τοὺς ἀκροωμένους ἐποίουν ἐπιλανθανομένους τῶν τροφῶν διὰ τὴν ἡδονὴν ἀφαυαίνεσθαι»

(Αθήν. 7.36).

Ο Παυσανίας για τον τρίτο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς γράφει τα εξής:

Τα άλλα όμως που αναφέρουν, δεν τα πιστεύω· ότι δηλαδή ο ναός ήταν έργο του Ηφαίστου ή τα σχετικά με τις χρυσές αοιδούς πάνω στον ναό που τις έψαλλε ο Πίνδαρος: «πάνω από το αέτωμα του ναού χρυσές Κηληδόνες τραγουδούσαν». Αυτός νομίζω ότι μιμείται σ’ αυτό τις Σειρήνες του Ομήρου.

(Παυσ. 10.5.12)

Το πιθανότερο είναι ότι οι Κηληδόνες δεν ήταν θεότητες αλλά αυτόματα («ζωντανά» αγάλματα) που σύμφωνα με τη μυθολογία τα κατασκεύασε ο Ήφαιστος (όπως για παράδειγμα τον Τάλω) και είχαν τη μορφή όμορφων με φτερά.


Σχετικά λήμματα

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣδεσμός, ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΣΕΙΡΗΝΕΣ, ΤΑΛΩΣδεσμός