Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΚΟΝΙΣΑΛΟΣ (φαλλικός δαίμονας)
Αττική θεότητα που έφερε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Πρίαπου και ήταν γνωστή πριν από αυτόν. Ο αρχαίος σχολιαστής του Αριστοφάνη (Λυσ. 982) ετυμολογεί το όνομά του από τη φράση «ἐκ τοῦ μὴ ὀκνεῖν καὶ ἐπὶ κόνεως μείγνυσθαι». Στην Κω υπήρχε ιερό του Ηρακλή που αποκαλούνταν Κονίσαλον, όπου ο ήρωας λατρευόταν ως φαλλική θεότητα. Ο Ησύχιος αποκαλεί Κονίσαλον χορό φαλλικό που ορίζεται ως «σκίρτησις σατυρικὴ ἡ τῶν ἐντεταμένων τὰ αἰδοῖα».


Σχετικά λήμματα

ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΡΙΑΠΟΣ