Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΜΟΡΦΕΑΣ (φτερωτός θεός)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Μορφεὺς, ὁ υἱὸς τοῦ Ύπνου, θεὸς τῶν ὀνείρων, κληθεὶς οὕτως ὡς ἐκ τῶν μορφῶν ἃς παρουσιάζει ἐνώπιον τοῦ κοιμωμένου, πρῶτον παρὰ τῷ Ὀβιδίῳ (Μεταμορφ. 11.635) [Λεξικό Liddell – Scott]

Μορφεὺς, υἱὸς τοῦ Ύπνου, καὶ ὑπουργὸς αὐτοῦ, οὕτω παρονομασθεὶς, διότι ἐφαίνετο εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὑπὸ τὸ σχῆμα διαφόρων μορφῶν [Λεξικόν Ἱστορικομυθικὸν καὶ Γεωγραφικὸν, συντεθέν ὑπό Δανιήλου Δημητρίου Μάγνητος]

Ο Μορφέας, όπως και οι άλλες θεότητες του ύπνου και των ονείρων, φέρει φτερά μεγάλα και γρήγορα που ανοιγοκλείνουν αθόρυβα και τον φέρνουν ακαριαία μέχρι την άκρη του κόσμου. Θεωρούνταν αρχηγός των μαυρόφτερων ονείρων. [Εικ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]


Σχετικά λήμματα

ΟΝΕΙΡΟΣ, ΥΠΝΟΣ