Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΟΡΘΑΝΗΣ (φαλλικός δαίμονας)

Δαίμονας που έφερε τα χαρακτηριστικά του Πρίαπου (Στράβ. 13.1.13) και τιμώνταν στην Αττική κατά την πομπή του ιθυφαλλικού θεού μαζί με τους συγγενείς ως προς τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους Κονίσαλο και Τύχωνα. Σε επιγραφή Αθηναίων κληρούχων στην Ίμβρο αναφέρεται ιερέας του Ορθάνου, πομπή και θυσία προς τιμή του.


Σχετικά λήμματα

ΚΟΝΙΣΑΛΟΣ, ΠΡΙΑΠΟΣ, ΤΥΧΩΝΑΣ