Αρχαία ελληνική μυθολογία

Μειξογενή Όντα-Θεοί και Δαίμονες

ΤΡΙΤΩΝΕΣ (δίμορφοι)

 

1 2 3 4 5 6 7

Οι Τρίτωνες ήταν πλάσματα της θάλασσας, ιχθυοκένταυροι όπως ο Τρίτωνας, δηλαδή με ανδρικό κορμί και με ουρά ψαριού αντί για πόδια στο κάτω μέρος του σώματος. (Παυσ. 9.21.1δεσμός) Παριστάνονται συνήθως με τρύπια κοχύλια στα χέρια να φυσούν σε αυτά σαν σάλπιγγες και με ήχο τόσο δυνατό που ακουγόταν σε όλες τις παραλίες και από τον οποίο κατατρόμαξαν οι Γίγαντες κατά τη Γιγαντομαχία. Μυθολογείται ακόμη ότι οι Τρίτωνες μιλούσαν με ανθρώπινη φωνή. Αυτονόητα, από τη φύση τους και από τον τόπο της διαμονής τους, ανήκαν στην ακολουθία του θεού Ποσειδώνα, γι’ αυτό χρυσοί και χάλκινοι Τρίτωνες κοσμούσαν τον ναό του στον Ισθμό, όπως και τον θρόνο του στον ναό του Αμυκλαίου Απόλλωνα στη Λακωνία, έργο του Βαθυκλή (Παυσ. 2.1 και 3.18). Από τον Πλίνιο αναφέρονται και άλλα έργα τέχνης με θέμα έναν ή περισσότερους Τρίτωνες (9.9, 32.26). [Εικ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]


Σχετικά λήμματα

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣδεσμός, ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΓΗΓΕΝΕΙΣ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣδεσμός, ΤΡΙΤΩΝΑΣ