ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Microworlds Pro

MicroWorlds Pro. Το Microworlds Pro (καναδέζικη έκδοση της LCSI 1999 και εξελληνισμένη έκδοση, 2001) είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον,το οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget.Το περιβάλλον αυτό θεωρείται κατάλληλο τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όσο και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και πολλών γνωστικών αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύντομος οδηγός του Microworlds υπάρχει στη διεύθυνση http://www.eduportal.gr/modules.php?name=logismiko&file=mwprotut&

Γνωριμία με το MicroWorlds Pro
Δραστηριότητα 1η (εξοχή)
Δραστηριότητα 2η (κήπος)
Δραστηριότητα 3η (κάστρο)
Δραστηριότητα 4η (σπίτι)
Δραστηριότητα 5η (σχεδία)
 

 

Όποιος ξεκινάει από αμφιβολίες καταλήγει σε βεβαιότητες.
Φ. Μπέικον

 


Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates