ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

Hot Potatoes(καυτές πατάτες) Είναι πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού με το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε ασκήσεις διαφόρων μορφών για χρήση είτε μέσω ιντερνέτείτε μέσω υπολογιστή. Στην πραγματικότητα είναι java scripts που δημιουργούνται με έναν ιδιαίτερα φιλικό τρόπο.Το πρόγραμμα διατίθεται ελεύθερα για μη εμπορικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς και με την προϋπόθεση οι ασκήσεις που δημιουργούνται με αυτό να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στο διαδίκτυο (περισσότερα γι' αυτό το ζήτημα στην παρακάτω διεύθυνση) http://hotpot.uvic.ca Αρχικά θα πρέπει να κατεβάσετε το πρόγραμμα HotPotatoes 6.0 από τη διεύθυνση  http://hotpot.uvic.ca/index.htm#downloads

Edison. Εργαστηριακός προσομοιωτής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα δωρεάν για δοκιμή απεριορίστου χρόνου. http://www.edisonlab.com/

MicroWorlds Pro. Το Microworlds Pro (καναδέζικη έκδοση της LCSI 1999 και εξελληνισμένη έκδοση, 2001) είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον,το οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget.Το περιβάλλον αυτό θεωρείται κατάλληλο τόσο για την εξοικείωση των μαθητών με έννοιες και τεχνικές σχετικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) όσο και για τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών της Πρωτοβάθμιας και πολλών γνωστικών αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σύντομος οδηγός του Microworlds υπάρχει στη διεύθυνση http://www.eduportal.gr/modules.php?name=logismiko&file=mwprotut&

Σ.Ε.Π Το λογισμικό ΣΕΠ είναι μια πολυμεσική εφαρμογή για τη διδασκαλία της Θερμότητας στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, της Θερμοδυναμικής στο λύκειο και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της χημείας και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αν κάποιος το επιθυμεί, υπάρχουν αρκετές χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο για περισσότερες πληροφορίες. Το λογισμικό συνοδεύονται και από αρκετά εγχειρίδια τα οποία χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: εγχειρίδια για τον καθηγητή και εγχειρίδια για το μαθητή. Τα εγχειρίδια για τον καθηγητή περιλαμβάνουν μια παιδαγωγική προσέγγιση για τη θερμότητα και τη θερμοδυναμική με τη χρήση του λογισμικού, εγχειρίδιο χρήσης και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τη θερμότητα και τη θερμοδυναμική. Τα εγχειρίδια για το μαθητή περιλαμβάνουν οδηγίες χρήσης, φύλλα εργασίας για τη θερμότητα και φύλλα εργασίας για τη θερμοδυναμική.Για περισσότερες πληροφορίες:http://www.eduportal.gr/modules.php?name=logismiko&file=sep&func=ten

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α Το λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ (αρχικά των λέξεων Μηχανική, Ανάκλαση-Διάθλαση, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μοντέλα και Ατομα) είναι ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον, υποστηριζόμενο από υπολογιστές, που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της Φυσικής του Γυμνασίου, με έμφαση στις έννοιες που οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην κατανόησή τους. Ταυτόχρονα κάνοντας τις κατάλληλες επιλογές θα μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε τόσο για τη διδασκαλία της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο όσο και στο Λύκειο. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.eduportal.gr/modules.php?name=logismiko&file=mathima&func=one

Power Point Είναι το γνωστό εργαλείο παρουσιάσεων του Microsoft office

Interactive Physics Το λογισμικό αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα δημιουργίας προσομοιώσεων για αρκετούς τομείς στη διδασκαλία της φυσικής όπως Διανύσματα, Κίνηση σε μια διάσταση, Ενέργεια, Έργο, Ορμή, Νόμοι διατήρησης, Κρούσεις, Αντίσταση του αέρα, Κινητική Θεωρία - Θερμοδυναμική Κίνηση σωματιδίων, Μαγνητισμός - Ηλεκτρομαγνητισμός, Στατικός ηλεκτρισμός, Νόμοι του Newton, Τριβή, Βολές και πύραυλοι, Κίνηση πλανητών - δορυφόροι, Δυναμική στερεού σώματος, Ταλαντώσεις - ελατήρια, Κυμάνσεις, Ισορροπία-μηχανές. Περισσότερα στη διεύθυνση: http://www.eduportal.gr/modules.php?name=logismiko&file=interactive&func=nine

 

Design downloaded from Free Templates