ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ POWER POINT

Power Point Είναι το γνωστό εργαλείο παρουσιάσεων του Microsoft office

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΕ POWER POINT
Απομαγνήτιση με κρούση
Απομαγνήτιση με θέρμανση
Άπωση
Έλξη
Έλξη μαγνήτη
Εξήγηση της μαγνήτισης
Μαγνήτιση με επαφή
Μαγνήτιση με επαγωγή
Μαγνήτιση με τριβή
Μαγνητικοί πόλοι της Γης
Ηλέκτριση με επαγωγή
Ηλέκτριση με τριβή
Το ηλεκτρικό κύκλωμα
Αναπνοή (εισπνοή - εκπνοή)
Ανθρώπινοι μύες
Κυκλοφορία του αίματος
Το πεπτικό σύστημα
Παραγωγή της φωνής
Τα δόντια μας
Η φωτοσύνθεση
Τα μέρη του άνθους
Ήπειροι και ωκεανοί
Πλανήτης Γη
Νότια Ασία
Νοτιανατολική Ασία
Γεωγραφικές συντεταγμένες
Στερεός φλοιός της Γης
Γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας
Γεωγραφικό μήκος και πλάτος
Εικόνες σεισμών
Ευρώπη
Ήπειροι
Πρωτεύουσες κρατών της Ευρώπης
Τα ενεργά ηφαίστεια της Γης
Η Ελλάδα
Αντίθετες λέξεις Α΄ δημοτικού
Λέξεις(σωστό - λάθος) Α΄ δημοτικού
Λεξιλόγιο Α΄ δημοτικού (βασικό λεξιλόγιο)
Γραμματική
Η επέκταση της Ελλάδας
Χάρτες επικρατείας Βυζαντίου
Πολλαπλασιασμός
Πρόσθεση - αφαίρεση Α΄ δημοτικού
Οι αριθμοί ως το επτά

 

 

Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.
Γ. Σεφέρης


Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates