ΕΚΠΑΙΔ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ INTERACTIVE PHYSICS

Interactive Physics Το λογισμικό αυτό είναι ένα εξαιρετικό πρόγραμμα δημιουργίας προσομοιώσεων για αρκετούς τομείς στη διδασκαλία της φυσικής όπως Διανύσματα, Κίνηση σε μια διάσταση, Ενέργεια, Έργο, Ορμή, Νόμοι διατήρησης, Κρούσεις, Αντίσταση του αέρα, Κινητική Θεωρία - Θερμοδυναμική Κίνηση σωματιδίων, Μαγνητισμός -Ηλεκτρομαγνητισμός, Στατικός ηλεκτρισμός, Νόμοι του Newton, Τριβή, Βολές και πύραυλοι, Κίνηση πλανητών - δορυφόροι, Δυναμική στερεού σώματος, Ταλαντώσεις - ελατήρια, Κυμάνσεις, Ισορροπία-μηχανές. Περισσότερα στη διεύθυνση: http://www.eduportal.gr/modules.php?name=logismiko&file=interactive&func=nine

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Interactive Physics

Γενικά για το λογισμικό

Δεύτερος Νόμος του NEWTON
Ομαλή κυκλική κίνηση
Κίνηση φορτίου σε ηλεκτρικό πεδίο
Κίνηση φορτίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο
Οι προσομοιώσεις των φύλλων εργασίας

 

 

Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν είναι σαν να σβήνεις κι ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον.
Γ. Σεφέρης


Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates