Πανελλαδικές 2014

Πηγή:Υπουργείο Παιδείας

Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014

Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2014

Στατιστικά στοιχεία για τα Ειδικά Μαθήματα

ΣΤΡΑΤΟΣ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών AΣΕΙ και ΑΣΣΥ

Καθορισμός του αριθμού των Σπουδαστών?τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 ? 2015

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

10-07-2014: Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

23-07-2014: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές

ΑΕΝ

Προκήρυξη Εισαγωγής Σπουδαστών ΑΕΝ εκπαιδευτικού έτους 2014 2015 (ΑΔΑ: 6ΖΩ7ΟΠ-Χ9Ε) 

Απόφαση καθορισμού του αριθμού των σπουδαστων έτους 2014 2015 (ΑΔΑ:6ΝΦ8ΟΠ-Λ3Κ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*