ΕΠΑΛ

fek_2016_1489b.pdf
Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους

fek_2016_1481b.pdf
Αριθμ. Φ2/79006/Δ4
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ? αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β΄ 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού».

Νόμος 4386/2016 (ΦΕΚ 83Α-11/5/2016)

fek_2015_1053b.pdf
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού.

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

 Στη Β΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής Τομείς (9):
(1) Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
(2) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
(3) Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
(4) Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
(5) Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
(6) Τομέας Μηχανολογίας
(7) Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
(8) Τομέας Πληροφορικής
(9) Τομέας Υγείας – Πρόνοιας ? Ευεξίας

 Στη Γ΄ τάξη των Επαγγελματικών Λυκείων λειτουργούν οι εξής  Ειδικότητες (36):

1. Ο Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
(β) Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
(γ) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
(δ) Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2. Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
(β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
(γ) Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
(δ) Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

3. Ο Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντιστοιχεί προς την ειδικότητα:
(α) Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

4. Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Γραφικών Τεχνών
(β) Αργυροχρυσοχοΐας
(γ) Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
(δ) Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
(ε) Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων
(στ) Επιπλοποιίας ?Ξυλογλυπτικής

5. Ο Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
(β) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
(γ) Τεχνικός Αυτοματισμού

6. Ο Τομέας Μηχανολογίας αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
(β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(γ) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
(δ) Τεχνικός Οχημάτων
(ε) Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών

7. Ο Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων  αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού
(β) Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

8. Ο Τομέας Πληροφορικής  αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
(β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

9. Ο Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας  αντιστοιχεί προς τις ειδικότητες:
(α) Βοηθός Νοσηλευτή
(β) Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων
(γ) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
(δ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
(ε) Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
(στ) Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
(ζ) Βοηθός Φαρμακείου
(η) Αισθητικής Τέχνης
(θ) Κομμωτικής Τέχνης

 

Προγράμματα Σπουδών
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193).
το ΦΕΚ