Πανελλαδικές

Μαθήματα , συντελεστές αυξημένης βαρύτητας ανά κατεύθυνση και ανά πεδίο. Σε μία σελίδα τα βασικά στοιχεία του συστήματος εισαγωγής στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

-[πατήστε εδώ]

-Πόσο  συνεισφέρει το κάθε μάθημα στο τελικό αριθμό μορίων

-Βαρύτητα Βαθμών

-Όλοι οι επιτρεπτοί συνδυασμοί Πεδίων ανά Κατεύθυνση

-Οι Σχολές που έχουν Ειδικά Μαθήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*