Πανελλαδικές 2016

Το Νέο Σύστημα Πρόσβασης σε μία σελίδα εδώ

Υλη Νέου ΓΕΛ εδώ

Υλη Νέου ΕΠΑΛ εδώ

ΓΕΛ Μηχ/κό Νέο
ΓΕΛ Μηχ/κό Παλαιό
ΕΠΑΛ Μηχ/κό Νέο
ΕΠΑΛ Μηχ/κό Παλαιό
Εισακτέοι

Πρόγραμμα Πανελλαδικών 2016


Υ.Α. 85476 /Α5/29-5-2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β΄/2015) Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ  50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

mixanografiko-2016-1p-me-baseis-2015

mixanografiko-2016-2p-me-baseis-2015

mixanografiko-2016-3p-me-baseis-2015

mixanografiko-2016-4p-me-baseis-2015

mixanografiko-2016-5p-me-baseis-2015

Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
fek_2016_698b.pdf

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : fek_2015_2647b.pdf
Y.A. Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 (ΦΕΚ 2647 τ. Β΄)