Νομοθεσία

Νόμοι:
Ν.4351/15
Ν.4342/15
Ν.4332/15
Ν.4327/15
Ν.4326/15
Ν.4310/14
Ν.4186/13

Ν.4351/2015 άρθρα 32 και  37 έως 46
Πατήστε εδώ

Νόμος 4342/2015
πατήστε εδώ

 Νόμος 4332/2015 (ΦΕΚ 76 τ. Α΄)
Άρθρο 21 (μετεγγραφές)
n4332_2015.pdf

Νόμος 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α΄)
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις
n4327_2015.pdf

Νόμος 4326/2015 (ΦΕΚ 49 τ. Α΄)
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις
Άρθρο 13 (προαγωγή)
n4326_2015.pdf

Νόμος 4310/2015 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄) (ΛΟΒΕΡΔΟΣ)
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις
Άρθρα 57,58,59
n4310_2015.pdf

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ. Α΄) (ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ)
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
n4186_2013.pdf

ypurgikes-apofasis

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει : fek_2015_2647b.pdf
Y.A. Αριθμ. Φ.253/193309/Α5/9-12-2015 (ΦΕΚ 2647 τ. Β΄)

Υ.Α. 85476 /Α5/29-5-2015 (ΦΕΚ 995 τ. Β΄)
Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ  50 τ. Α΄) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων. fek_2015_995b.pdf

-Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου
- Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου. fek_2015_941b.pdf

Υ.Α.  116883/Δ2/29-7-2015 (ΦΕΚ 1589 τ. Β΄)
Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού και μαθημάτων επιλογής στο Γενικό Λύκειο fek_2015_1589b.pdf

Δήλωση Μαθημάτων ? Ωρολόγια Προγράμματα eg_81292_21052015.pdf

Καθορισμός εξεταστέας ? διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016. εδώ

Καθορισμός διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015 ΦΕΚ 2937Β/2014 εδώ

Καθορισμός διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014?2015. (ΦΕΚ 2014/2660Β) εδώ